Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаХімічні наукиТехнологія силікатних і тугоплавких неметалічних матеріалів → 
« Попередня Наступна »
Черкасов, Андрій Вікторович. Малоенергоємних технологія в'яжучих композицій з керованим розширенням на основі магнийсодержащих матеріалів / Дис. канд. техн. Наук / Білгород, 2006 - перейти до змісту підручника

1. Технічні вимоги

1.1. Основні параметри та характеристики

1.1.1. Портландцемент з компенсованою усадкою (далі - цемент) повинен відповідати вимогам цих технічних умов і технологічним регламентом; затвердженому заводом виробником.

1.1:2. Міцність цементу при стисканні у віці 28 діб повинна бути: -

для марки 400 - не менше 39,2 МПа; -

для марки 500 - не менше 49, 0 МПа. 1.1.3.

Лінійне розширення цементу в умовах водного зберігання в 28 добовому віці для зразків з цементного тіста нормальної густоти не повинно перевищувати (^ 2%. Визначення лінійного розширення проводитися за методом ГОСТ 11052-74. Початковий відлік проводиться при вимірі свіжоприготованого зразка-галочки з цементного тсста нормальної густоти розміром (40x40x160) мм після IХ діб тверднення в повітряно-влажпостних умовах.

Наступні виміри проводять в 3х, 7 "і 28й добовому віці зразків-балок водного твердіння. 1.1.4.

Цемент повинен показувати рівномірність зміні обьемп при випробуванні зразків кип'ятінням у воді. 1.1.5.

Початок тужавлення цементу повинен наступати не раніше 45 хвилин , кінець - Фе пізніше 10 годин від початку замішування. 1.1.6.

Тонкість помелу цементу визначають за залишком на соте з сіткою № 008 за ГОСТ 6613. Залишок на ситі повинен бути не болес15% від маси проби, яку просівають. 1.1.7.

Масова частка ангідриду сірчаної кислоти (S03) в цементі повинна бути не менше 1,0 і не більше 3,0%.

1.2. Вимоги до матеріалів

1.2.1. Матеріали, застосовувані при виробництві цементу, повинні задовольнити вимогам діючих стандартів або технічних умови на ці матеріали. ТУ 57 3460-001-00282777-2004 Ш 1.2.

2. При виробництві цементу для регулювання термінів схоплювання застосовують гіпсовий камінь за ТУ 5743-001-002285043-2001р. Допускається застосовувати дру-ч "'Гії матеріали, що містять сульфат кальцію, за відповідною нормативною документацією ..

1.2.3. Клінкер, який застосовують для виготовлення цементу, за хімічним та мінералогічним складам, повинен відповідати вимогам, зазначеним у таблиці 1 ... -

Таблиця 1 Найменування показника Значення поки зателя Масова частка трехкальциевого силікату,%, не менше 55 Масова частка трехкальциевого алюмінату,%, не більше 8 Сума масових часток трехкальциевого алюмінату і че-тирехкальціевого алюмофериту,%, не більше 22 Масова частка оксиду магнію не більше,%, не більш - 5 ^ 1.3 Упаковка та маркування

1.3.1. Упаковка та маркування цементу-за ГОСТ 30515-97. 2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Технічні вимоги "
 1. І. Економічні рамки технічної еволюції
  технічні відкриття тягнуть за собою економічні трансформації, то вони пояснюються в свою чергу станом ринку, виробленої продукцією і робочою силою, вимогами економічної
 2. ТЕМА 1. ТЕХНІКА
  технічної революції. Технічні відносини і технологічний спосіб виробництва. Три основні етапи в розвитку техніки. Основні поняття: техніка, технічна революція, техніцизм, технологічний спосіб виробництва. Джерела та література: Кемеров В.Є. , Керімов Т.Х. Хрестоматія з соціальної філософії. М., 2001. С. 305-326, 342-347, 350-368. Алексєєв П.В. Соціальна філософія. М., 2003. Гол.
 3. Підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері
  технічними регламентами з підтвердження відповідності. З введенням в дію технічних регламентів з підтвердження відповідності спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності офіційно публікує перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматись як доказ відповідності продукції
 4. Програми
  технічні умови на дослідну партію - 500 т ТУ 57 3460-001-00282777-2004 (вводяться вперше) Погоджено Представник Замовника 2004р. Розроблено Бєлгородський технологічний університет ім. В.Г.Шухова Рукощ * і% ь НДР «» Коновалов В.М Ответгавеуійй виконавець НДР "Черкасов А.В. В.о. начальника ПТО ВАТ« Теплоозерскій цементний завод »Сисоєва Н . В. Начальник ВТК і
 5. Загальні положення
  технічних та інформаційних засобів при управлінні якістю продукції; система управління навколишнім середовищем - сукупність організаційної структури, діяльності та відповідних ресурсів і методів для формування, здійснення, аналізу і актуалізації екологічної політики; постачальник - юридична або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, яка вводить в
 6. Міжвідомча координація
  технічної політики, діють в рамках своїх функціональних обов'язків, у тому числі: Минпромнауки Росії організовує і фінансує роботи по підпрограмі «Безпека», здійснює через відповідні механізми та форми державну підтримку пріоритетним дослідженням з проблем безпеки, побудови та експлуатації складних технічних систем, створення сучасної
 7. Автоматизована інформаційна підсистема відділу опублікування актів Секретаріату Верховної Ради СРСР
  технічну сумісність з усіма її підсистемами, а також з системою діктомашбюро Спільного відділу Секретаріату Верховної Ради СРСР. Передбачалося включення набору автоматизованих робочих місць користувачів, об'єднаних в локальну обчислювальну мережу, з'єднану по каналах зв'язку з центральною ЕОМ ІТТ "Союз" Верховної Ради СРСР. На першому, попередньому етапі розробки
 8. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
  технічна комісія НДДКР Науково -дослідні і дослідно-конструкторські роботи НДР Науково-дослідна робота НТП Науково-технічний прогрес ОУП Загальні умови поставки ПК Виробнича кооперація СИФ CIF - вартість, страхування і фрахт СК Страхова компанія СНД Співдружність незалежних держав СТО Станція технічного обслуговування РЕВ Рада економічної взаємодопомоги
 9. АВТОРІТОРІЗМ
  вимог. Авторитарне розуміння моральності виходить з того, що вищим її вимогою є вказівка ??на думку авторитетної особи. Авторіторізм буває: сімейний, внутрішньоколективних, релігійний (конфесійний), адміністративно- світський, командно-військовий, політичний (режимно-диктаторський), кримінально-кримінальний і
 10. Чуркін І. Н.. Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1939-1945 рр..): методичні вказівки по курсу вітчизняної історії для студентів технічного вузу усіх спеціальностей / І. Н. Чуркін. - Ульянівськ: УлГТУ, 2009. - 64 с., 2009
  технічного вузу, містять рекомендації щодо вивчення та основні положення теми «Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1939 - 1945 рр..)», список рекомендованої літератури. Для викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться історією та культурою Росії. Робота підготовлена ??на кафедрі «Історія та
 11. 3.4. Основні напрямки та заходи щодо захисту електронної інформації
  технічні засоби і системи, що обробляють відкриту інформацію, але розміщені в приміщеннях, в яких обробляється інформація обмеженого доступу, а також самі приміщення, призначені для обробки такої інформації. До основних загроз інформаційної безпеки в загальнодержавних інформаційних і телекомунікаційних системах Доктрина відносить: діяльність