Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціГромадянська оборона → 
« Попередня Наступна »
Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін. Громадянська оборона: Учеб. для студентів пед. ін-тів по спец. 03.04 «Допрізив, і фіз. підготує. »/ Ю. В. Боровський, Г. Н. Жаворонков, Н. Д. Сердюков, Е. П. Шубін; Під ред. Є. П. Шубіна. - М.: Просвещение, 1991.-223 c.: Ил., 1991 - перейти до змісту підручника

6.1. СУТНІСТЬ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАБІЛЬНІСТЬ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА


Забезпечення стійкості роботи об'єктів народного господарства в умовах надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу є одним з основних завдань ГО.
Під стійкістю функціонування об'єкта народного господарства розуміють здатність його в надзвичайних ситуаціях випускати продукцію в запланованому обсязі та номенклатурі (для об'єктів, безпосередньо не виробляють матеріальні цінності, - виконувати свої функції відповідно до призначення), а в разі аварії (пошкодження) відновлювати виробництво в мінімально короткі терміни.
На стійкість функціонування об'єкта народного господарства в надзвичайних ситуаціях впливають такі чинники: надійність захисту робітників і службовців від наслідків стихійних лих, аварій (катастроф), а також впливу первинних і вторинних-вражаючих факторів зброї масового знищення та інших сучасних засобів нападу; здатність інженерно-технічного комплексу об'єкта протистояти певною мірою цих впливів; надійність системи постачання об'єкта всім необхідним для виробництва продукції (сировиною, паливом, електроенергією, газом, водою і т. п.); стійкість і безперервність управління виробництвом та ГО; підготовленість об'єкта до ведення СіДНР та робіт з відновлення порушеного виробництва.
Перераховані фактори визначають і основні вимоги до сталого функціонування об'єкта народного господарства в умовах надзвичайних ситуацій та шляхи його підвищення.
Особливе значення в даний час набувають вимоги до стійкості функціонування промислових виробництв в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу, щоб у майбутньому виключити аварії типу Чорнобильської.
Ці вимоги закладені в Нормах проектування інженерно-технічних заходів (ІТМ) ГО, а також у розроблених на їх основі відомчих нормативних документах, доповнюють і розвивають вимоги діючих норм стосовно галузі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. СУТНІСТЬ І ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАБІЛЬНІСТЬ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА "
 1. Тарханова О.О.. Стійкість комерційних банків. - Тюмень: Видавництво «Вектор Бук». - 186 с., 2004

 2. 3.3. ОЦІНКА ІНЖЕНЕРНОЇ ОБСТАНОВКИ
  факторів ядерної зброї, інших сучасних засобів ураження, в результаті яких має місце руйнування будинків, споруд, обладнання, комунально-енергетичних мереж, засобів зв'язку і транспорту, мостів, гребель, аеродромів та т . п., що роблять вплив на стійкість роботи об'єктів народного господарства і життєдіяльність населення. Оцінка інженерної обстановки включає: визначення
 3. РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
  стійкості функціонування об'єктів народного господарства, а також проведення рятувальних та інших невідкладних робіт (СіДНР) при ліквідації наслідків стихійних лих, аварій (катастроф) і в осередках ураження. Для організації робіт з ліквідації наслідків стихійних лих, аварій (катастроф), забезпечення постійної готовності органів управління та сил для ведення цих робіт, а також для
 4. 3.4. ОЦІНКА ПОЖЕЖНОЇ ОБСТАНОВКИ
  факторів ядерної зброї, інших сучасних засобів ураження і перш за все запалювальних засобів, в результаті яких виникають пожежі, що роблять вплив на стійкість роботи об'єктів народного господарства і життєдіяльність населення. Оцінка пожежної обстановки включає: визначення масштабу і характеру (виду) пожежі (окремі осередки, суцільні пожежі, пожежі в завалах, низові,
 5. ВІД ВИДАВНИЦТВА
  народного господарства, Всеросійський рада народного господарства ВЦВК - Всеросійський центральний виконавчий комітет ВЧК - Всеросійська надзвичайна комісія НДР - Німецька Демократична Республіка ДКО - Державний комітет оборони КНР - Китайська Народна Республіка МВС - Міністерство внутрішніх справ МГУ - Московський державний
 6. 6.3. ОСНОВНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ РОБОТИ ОБ'ЄКТІВ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
  факторів ядерного вибуху; забезпечення надійності управління та матеріально-технічного постачання; світломаскування об'єкта; підготовку його до відновлення порушеного виробництва і переходу на режим роботи в умовах надзвичайних ситуацій. Надійна захист робітників і службовців є найважливішим чинником підвищення стійкості роботи будь-якого об'єкта народного господарства. З цією метою зводяться
 7. Контрольні питання 1.
  сутність, структура та напрямки змін: 1930 - і і 1990-і рр.. 3. Сучасний етап наукової організації праці: нові форми з'єднання працівника і техніки (технології). 4. Формування професіоналізму - провідне вимога до якості праці: загальне і специфічне у підготовці професійного працівника. 5. Генезис ідей і практики санітарно-гігієнічних умов праці (від 1920 до 2010-х
 8. Мета і завдання дисципліни
  суть і завдання маркетингових стратегій і транспортної складової в міжнародному бізнесі. Завдання курсу для досягнення цілі: 1. Підготовка фахівців, які володіють основами системи міжнародних правових норм, що визначають правила поведінки господарюючого суб'єкта на зовнішньому ринку при здійсненні ним торговельної та господарської діяльності; 2. Підготовка фахівців, які знають структуру і
 9. Теми для самостійного вивчення
  фактори розвитку міжнародного бізнесу. Вплив НТП на зростаюче значення інформації та міжнародний бізнес транснаціональних компаній, на напрям міжнародного бізнесу. Зростання чисельності та галузева диверсифікація ТНК - фактори, що впливають на міжнародний бізнес. Міжнародне державне регулювання і міжнародний бізнес. Умови конкуренції на світовому ринку як фактор і основа
 10. Вторинні вражаючі фактори ядерного вибуху
  фактори, до яких відносяться: вибухи (при руйнуючої-шении ємностей, комунікацій і агрегатів з природним газом), пожежі (через пошкодження опалювальних печей, електропроводки, ємностей і трубопроводів з легко займистими рідинами), затоплення місцевості (цри руйнуванні гребель гідроелектростанцій), зараження атмосфери, місцевості і водойм (при руйнуванні ємностей і технологічних
 11. Глава IV Органи Державного Управління Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки
  роботу Народних Комісаріатів Молдавської РСР та інших підвідомчих йому господарських і культурних установ, об'єднує і перевіряє роботу Уповноважених загальносоюзних Народних Комісаріатів; б) вживає заходів щодо здійснення народно-господарського плану; в) вживає заходів щодо здійснення державного та місцевого бюджетів Молдавської РСР; г) вживає заходів щодо забезпечення
 12. 15.2. Об'єктивних і суб'єктивних факторів ТРУДОВОЇ АДАПТАЦІЇ
  фактори, пов'язані з виробничим процесом) - фактори, які в меншій мірі залежать від працівника (рівень організації праці, механізації та автоматизації виробничих процесів, санітарно-гігієнічні умови трупа, розмір колективу, розташування підприємства, галузева спеціалізація і т д.). До суб'єктивних (особистісним) чинників відносяться: - соціально-демографічні
 13. 6.2. ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ОБ'ЄКТА До впливу вражаючих факторів
  факторів проводиться з використанням спеціальних методик. Вихідними даними для проведення розрахунків з оцінки стійкості об'єкта народного господарства є: можливі максимальні значення параметрів вражаючих факторів; характеристики об'єкта та його елементів. Параметри вражаючих факторів звичайно задаються вищестоящим штабом ГО. Однак якщо така інформація не надійшла, то максимальні