Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІнформатика, обчислювальна техніка та управлінняМатематичне моделювання, чисельні методи і комплекси програм → 
« Попередня Наступна »
Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003 - перейти до змісту підручника

4.1 Структура системи управління.

Система управління теплофизическим процесом повинна містити такі складові [45]: -

підсистему діалогу з оператором; -

підсистему зв'язку з об'єктом управління; -

підсистему оцінювання та ідентифікації; -

підсистему адаптації; -

обчислювач; -

підсистему синхронізації обчислень.

Основной контур програмного керування процесом ВичіслітельііфУстройства управління ПроцессВичіслітель

необхідний у кожній системі. Для більшості чисто теплових процесів всі параметри стану внутрішніх подпроцессов в матеріалі не піддаються оперативному контролю. З іншого боку, саме ці параметри стану визначають якість проведення процесу і критерій його завершеності. Отже,

відповідальність за оптимальне управління і своєчасне переривання процесу лежить виключно на обчислювачі. Саме тому така увага була приділена в даній роботі вибору математичної моделі та алгоритму обчислення.

Контур програмного керування активний протягом всього основного режиму роботи обчислювача. Контур забезпечує формування оптимальних значень керуючих впливів: Чі (0 "кількість тепла, що передається суша газу від джерела тепла в одиницю часу; V - об'єм надходить сушить повітря; -

тривалість сушіння, а також оптимальних початкових умов проведення процесу: Тin - початкова

о

температура сушить газу; Yin - початкова вологість сушить газу; Vin - обсяг матеріалу, що підлягає сушінню.

Вихідні дані для оптимізації надходять в обчислювач від оператора і з бази знань про процес.

Контур операторно-програмного керування процесом Процес ^ Оператор ^ фВичіслітель ^ Пристрої управління ш) Процес активізується обчислювачем у допоміжних режимах його роботи. На початку і в кінці робочого циклу системи обчислювач організовує діалог з оператором. У початковому режимі роботи обчислювача контур забезпечує формування керуючих сигналів для подачі матеріалу, зміни температури сушить повітря та виконання інших попередніх операцій. Тут же в обчислювач надходять вихідні дані від оператора і з бази знань.

У заключному режимі роботи обчислювача контур забезпечує формування керуючих сигналів вивантаження матеріалу. При виявленні аварійних ситуацій обчислювач автоматично переходить з основного режиму в допоміжний режим і організовує фоновий діалог з оператором. В основному режимі роботи обчислювача контур може бути активізований і оператором. Оператор має право відкоригувати вихідні дані.

Допоміжний контур адаптивного управління Процес Адаптер Пристрої управління Процес

присутня не в усіх системах. Доцільність його організації залежить від взаємозв'язку протікають в матеріалі внутрішніх подпроцессов і що протікають у суша повітрі зовнішніх подпроцессов. Можливість адаптивного управління розглянутими процесами сильно обмежені наявністю параметрів стану процесу, що не піддаються оперативному вимірюванню і контролю у виробничих умовах.

Контур адаптивного управління активний при роботі обчислювача в основному режимі. Контур забезпечує формування додаткових керуючих впливів Дчі (0 г компенсуючих розбіжність поточної температури

сушить повітря Т (t) та її розрахункового значення Т.

gJ

Інформація про відповідних значеннях постійно надходить в адаптор.

Контур операторно-адаптивного управління Процес ^ фОператор Адаптор ^ ф Пристрої управління ^ Процес

активізується з ініціативи оператора шляхом посилки команди в адаптор. При отриманні від оператора команди на разове зміна температури сушить повітря на задану величину А (t), адаптор

інтерпретує AT (t) як останнє значення розбіжності

о

Т-Т (t) r яке йому належить компенсувати шляхом Sj &

формування додаткових керуючих впливів Aq (t). Зазначена команда видається оператором лише в

и

особливих ситуаціях. Наприклад, при наближенні температури газу до небезпечного рівня. Для подібних випадків у системі передбачено і прямий доступ оператора до пристроїв управління.

З представлених вище видів контурів управління для керування процесом сушіння, що розглядаються в даній роботі, вибираємо основний контур програмного керування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4.1 Структура системи управління."
 1. 1.3. Загальні положення теорії управління
  структурна схема системи з керуванням може бути представлена ??у вигляді, показаному на рис. 1.4. 1 2 Тут S - об'єкт управління, S - керуюча система, N - інформація про стан зовнішнього середовища (зовнішні впливи на об'єкт управління), N '- інформація про стан зовнішнього середовища, наявна в керуючій системі, X - командна інформація, Y - інформація про стан об'єкта управління, Y '-
 2. Програма. Конференція «Управління в сучасному світі»
  структури сучасного виробництва. 12. Проблеми бюрократизації
 3. Запитання для самопідготовки
  системи залежно від типів управління. 5. Що таке інноваційне управління? Чи завжди воно пов'язане з кризою в керованій системі? 6. Дайте характеристики відомих Вам управлінських інновацій: в соціальній організації, політиці, бізнесі. Що у них спільного і які відмінності? 7. Як пов'язані якість управління і безпека соціальної системи? 8. Визначте зміст поняття «соціальна
 4. А. В. Мілов , В. Н. Тимохін, Г. А. Чорноус. Економічна кібернетика, 2004

 5. Тема 11. Конфлікти в суспільстві
  структурі сучасного суспільства. Типи конфліктів в організації. Об'єктивні та суб'єктивні причини їх виникнення. Функції конфліктів в організації. Організаційно-технічні, соціально-економічні та адміністративно-управлінські причини конфліктів в організації. Соціально-психологічні та соціально-культурні джерела конфліктів в організації. Основні способи управління конфліктами
 6. 1.3.1. Аксіоми теорії управління
  структури або властивостей ОУ. Якщо стан ОУ не змінюється, то поняття управління втрачає сенс. Аксіома 3. Наявність мети управління. Під метою управління розуміють набір значень кількісних або якісних характеристик, що визначають необхідний стан ОУ. Якщо мета невідома, управління не має сенсу, а зміна станів перетворюється на безцільне блукання. Мета відображається
 7. 1.1. Сутність управління в складних системах
  системи за допомогою інформаційних впливів, що виробляються людиною (групою людей) або пристроєм. До завданням управління відносяться цілепокладання, стабілізація, виконання програми, стеження і оптимізація. Завдання визначення мети - визначення необхідного стану або поведінки системи. Завдання стабілізації - утримання системи в існуючому стані в умовах збурюючих
 8. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  система АП - абонентський пункт АПК - апаратно-програмний комплекс АРМ - автоматизоване робоче місце АРМ АБ - АРМ адміністратора безпеки АРМ PKC - АРМ розбору конфліктних ситуацій АС - автоматизована система АСІО - автоматизована система інформаційного обміну АСПГ - автоматизована система проведення голосування АСПР - автоматизована система планових
 9. Операційний Метасистема елемент управління
  структури системи на ефективність її функціонування С. Бір запропонував проводити аналіз життєздатності саме зі структурно-функціональних позицій. У цьому плані VSM являє собою підхід до структурної моделюванню ПЕС на рівні функцій. Особливостями цього підходу є виділення в рамках розглянутої системи зовнішнього доповнення - частини середовища, з якою дана система
 10. зміст
  структура системи управління ресурсами розвитку регіону 97 ВИСНОВОК 105 СПИСОК
 11. 1.5. Організаційна структура систем з управлінням 1.5.1 . Поняття структури системи
  структуру системи. Поняття структури походить від латинського слова structure, що означає будова, розташування, порядок, а найбільш точне визначення структури виглядає, як відомо з системного аналізу, таким чином: «Під структурою розуміється сукупність елементів системи і взаємозв'язків між ними ». Поняття« зв'язку »може характеризувати одночасно і будову (статику), і
 12. 3.1. Опис моделей управління
  структура системи, в якій діє економічний механізм, є дворівневою. Верхній рівень займає орган управління рівнем безпеки (природоохоронний орган, орган місцевої або центральної влади). Крім того, на верхньому рівні можуть знаходитися одна або кілька страхових організацій. Нижній рівень цієї системи займають об'єкти, діяльність яких несе в собі потенційну
 13. 2.1. СТРУКТУРА СІМ'Ї
  структури сім'ї, аналізується циркулярна модель Олсона для типів сімейних структур, показуються її переваги і недоліки. У розділі 2.1.3 розвиваються ідеї використання трикутника в якості одиниці аналізу структури сім'ї, наводяться виділені автором механізми функціонування структури трикутника в сімейній системі. Розділ 2.1.4 присвячений розробці узагальненої класифікації
 14. 1.1 ТЕОРЕТИЧНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ
  структурою теорії управління регіональною економікою існує чотири сучасних напрямки розвитку досліджень: нові парадигми та концепції регіону; розміщення діяльності; просторова організація економіки; міжрегіональні
 15. 1.1.2. Шляхи вдосконалення систем з управлінням
  структури СУ. 5. Перерозподіл функцій і завдань у УС. 6. Механізація управлінської праці. 7. Автоматизація. Розглянемо кожен з шляхів. 1. Керуюча система - це насамперед люди. Самий природний шлях, що дозволяє підняти продуктивність , - збільшити число людей. Так і надходили тривалий час. У результаті чисельність управлінського персоналу зростала.
 16. 1.5.2. Поняття організаційної структури та її основні характеристики
  структура системи управління, яка визначається як сукупність підсистем, об'єднаних ієрархічними взаємозв'язками, що забезпечують розподіл функцій управління між ЛПР і підлеглими управлінцями для досягнення цілей системи. Організаційна структура об'єднує людські та матеріальні ресурси, задіяні в управлінні, впорядковує зв'язку між ними, повинна
 17. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  структура. Необхідні і достатні умови виникнення конфлікту. Суб'єкти конфлікту та їх характеристика. Предмет конфлікту, образ конфліктної ситуації, мотиви конфлікту і позиції конфліктуючих сторін та їх роль в аналізі конфлікту. Класифікація конфліктів і причини конфліктів. Причина і конфліктна ситуація. Типи конфліктних ситуацій. Динаміка конфлікту. Етапи і фази конфлікту. Тема
 18. 1.3.2. Принцип необхідної різноманітності Ешбі
  системі повинна повністю бути відсутнім і об'єкт управління повинен знаходитися в строго певному стані з імовірністю, що дорівнює одиниці. Якщо керований об'єкт характеризується одним показником якості и lll у і може знаходитися в n станах уі, y2, ..., yn з ймовірностями p (y1), p (у2), ..., р (УП), то повідомлення Y про те, в якому з станів знаходиться об'єкт в системі з повною
 19. Модель інформаційного агрегату
  системи інформаційних агрегатів, що відображають об'єкти організаційного управління. Входи і виходи ІА повинні бути задані відповідними кортежами (переліками) економічних, соціальних та інших показників і реквізитів, що характеризують ці об'єкти. Сукупність генеральних цілей та забезпечують їх досягнення локальних цілей з прив'язкою до календарного часу утворює систему
 20. Інформаційне забезпечення системи
  структури інформаційного забезпечення (ІС) ІТТ (рис. 16). Директивне інформаційне забезпечення, як зазначалось раніше, визначалося Замовником системи на основі аналізу інформаційних потреб користувачів, а зовнішнє експлуатаційне і внутрішнє (технологічне) інформаційне забезпечення створювалося розробниками системи. Управління поставками запасний інформації, що зберігається в