Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

6.1. Строгий природничо-науковий підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в психології поведінки. Класичний біхевіоризм

Як зразок гранично об'єктивного і суворого природничо-наукового підходу до дослідження психічних явищ становлять інтерес пояснювальні принципи, сформульовані в рамках класичного біхевіоризму в США. Відзначимо, що в якості одного із засновників об'єктивної психології поведінки називають російського фізіолога І. П. Павлова.

В даний час основні положення бихевиорист-чеських теорій розділяє незначне число психологів, т. к. прагнення до максимальної об'єктивності одержуваних даних веде до «зникнення» предмета психології (див.

курс «Історія психології»). Разом з тим цей напрямок має безліч наукових досягнень, які складають «золотий фонд» світової психології. Досліджено ефективність різних типів підкріплення (заохочення і покарання) в процесах навчання. Розроблено безліч тонких методів, що дозволяють реєструвати різні форми поведінки тварин. Встановлено велика кількість емпіричних закономірностей, яким підкоряється по-

136

ведення тварин в експериментальних умовах, а також деякі форми навчання - придбання нових елементів поведінки.

Логіка теоретичного розвитку біхевіоризму привела до формування концепцій необихевиоризма, які допускали припущення (гіпотези) про наявність неспостережуваних психічних механізмів організації поведінки, опосредствующих відносини між сприймаються твариною стимулами і відповідними руховими реакціями.

В даний час в рамках когнітивної американо-європейської психології такі «проміжні змінні» придбали різноманітні форми гіпотетичних функціональних механізмів і семантичних репрезентативних структур, що забезпечують обробку інформації (див. наступні розділи).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. Строгий природничо-науковий підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в психології поведінки. Класичний біхевіоризм "
 1. Психофізіологічні підходи і теорії, що зробили значний вплив на розвиток вітчизняної теоретичної психології
  наукових досліджень в області психології (див. курс «Історія психології»). 120 Пізніше концепція умовного рефлексу в рамках фізіології була перетворена в концепцію «рефлекторного кільця з зворотними зв'язками, реалізується за допомогою сенсорних корекцій» в теоріях П, К. Анохіна і А. Н. Бернштейна. Обидва видатних вітчизняних фізіолога прямо вказали на необхідність розробки
 2. 3.1. Наукове пізнання психічних явищ і його результати
  строгих процедур і вимог, яких дотримуються в будь-якій сфері наукової діяльності (див. вище). Пошук об'єктивних методів дослідження і обгрунтування способів аналізу і пояснення психічних явищ - це проблеми, що зберігають свою актуальність з моменту появи наукової психології. Причиною цього виступає своєрідність онтології психічних явищ. Труднощі у виділенні
 3. 5. Принципи, структура і завдання психології
  наукових дисциплін. Окремі галузі психології тісно пов'язані між собою. Можна виділити наступні галузі психології (в основу класифікації покладено об'єкт психологічного вивчення): 1) загальна психологія досліджує найбільш загальні закономірності психічної діяльності дорослої нормальної людини; 2) вікова психологія вивчає закономірності психічного розвитку людини,
 4. Глава 6 Альтернативні общепсихологические теорії та теоретичні підходи до пояснення психічних явищ
  підходи до пояснення психічних
 5. Чим характеризуються закони в психології?
  Природничо-наукових, психологічних і філософських напрямів при аналізі та поясненні психічних явищ. - Психологія може тільки описувати те, що дано суб'єкту в безпосередньому досвіді (феноменологія), і повинна обмежитися цим. - Психологія повинна реєструвати і класифікувати психічні явища; пояснювати ж психічні явища слід на основі законів біології,
 6. 1.1. Методологія у складі наукового знання Що таке методологія науки?
  Природних (природних) і соціальних явищ. Коли розглядаються методологічні підстави сучасної наукової психології, часто власне методологічні проблеми змішуються з проблемами теоретичними, з одного боку, і з проблемами методичними, з іншого боку. Ці дві групи проблем корисно розводити. Вкажемо підстави такого розведення. Методологічні проблеми
 7. Які існують способи пояснення психічних явищ?
  Природничих науках достовірними визнаються знання, які отримали своє пояснення і відтворювані в практиці або експерименті на основі пророкувань, які дає теорія. У психології, крім класичних форм побудови наукових пояснень, часто спираються на «методи квазіоб'ясненій». Таких методів важко уникнути в дослідженні психічних явищ, але опора тільки на них веде до
 8. 3.3. Основні методологічні принципи вітчизняної психології
  науковий принцип, відмова від якого веде до того, що наукове пізнання повністю втрачає своє значення. Будь-який закон природи, виявлений у процесі наукового дослідження, являє собою причинно-наслідковий зв'язок. Принцип системності, для пояснення психічних явищ необхідно встановлення різнорівневих і різноспрямованих причинно-наслідкових зв'язків, - які забезпечують єдність
 9. 3.2. Емпіричні та теоретичні труднощі в дослідженні психічних явищ
  наукових і ненаукових підходів до визначення психічних явищ. Існує також і різноманіття пояснень одних і тих же психічних явищ і психологічних фактів з різних теоретичних позицій. У психології, мабуть, як ні в одній іншій системі наукових знань, існують постійні труднощі при розведенні який пояснюється і пояснень один від одного. Це багато в чому пов'язано з тим, що
 10. Наука, яка «непристойно молода»
  строгому вивченні і перевірці фактів) основу. Іншими словами, соціологія виникала в претензії: на вивчення суспільства як цілісної системи; вивчення суспільства позитивним (науково-інструментальним) методом. Вона повинна була відрізнятися від філософії, яка підходила до вивчення суспільства умоглядно, спекулятивно, а не шляхом суворого аналізу фактів і наукових узагальнень; а також відрізнятися від психології,
 11. 9.2. Психологічні теорії емоційних явищ
  аналізу і пояснення. Це пов'язано з тим, що емоції носять характер суб'єктивних переживань і не мають ніякої схожості з об'єктивними явищами. Якщо пізнавальні складові психіки (образ, поняття) можуть верифицироваться шляхом співвіднесення із зовнішніми об'єктами і явищами (відповідності між образом і об'єктом, між поняттям, діями і результатом), то по відношенню до емоцій такий
 12. 7. Методи збору фактичного матеріалу
  природних ситуаціях. Спостереження ведеться в природних умовах трудової, навчальної або ігрової діяльності людини. Дуже важливо, щоб люди, за якими ведеться спостереження, не знали про це, тому що в противному випадку може зникнути природність їх поведінки. Важливо, щоб дослідник сам не став причиною зміни в поведінці досліджуваних. Він не повинен втручатися в діяльність
 13. 6. Принципи побудови психологічних досліджень
  аналізу повинні бути піддані всі отримані факти, в тому числі суперечать один одному. Суперечливі факти повинні залучити особливо пильну увагу, їх ні в якому разі не можна просто відкинути, а обов'язково слід або знайти їм пояснення, або провести додаткове вивчення. Аналітично-синтетичне вивчення особистості. У психічному образі кожної людини є щось
 14. 10. Зародження і розвиток психології як науки
  суворо детермінована (визначена) зовнішніми умовами. Людина, по Декарту, на відміну від тварин має
 15. Дж. Андерсон, Р. Л. Солсо Теоретичні підстави когнітивної психології
  підхід. - Психіка - це система функціональних блоків, які послідовно, лінійно переробляють інформацію (кодування, перекодування, декодування). - На кожному етапі переробки взаємодіють потоки ін формації, що йдуть: а) від органів почуттів («входів») до цент ральних механізмам зберігання і переробки інформації ції, б) від центру до «входів» і «виходів» - виконавець вим