Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини другої. Постатейний. Під ред .. Підготовлено для системи КонсультантПлюс., 2007 - перейти до змісту підручника

Стаття 617. Збереження договору оренди в силі при зміні сторін

Коментар до статті 617

1. У правилах коментованої статті відображена доля договору оренди при зміні осіб у зобов'язанні на стороні орендодавця або орендаря.

В силу п. 1 коментованої статті при зміні осіб на стороні орендодавця, викликаної переходом права власності або іншого речового права на здане в оренду майно від орендодавця до іншої особи (незалежно від підстав переходу), діє правило про прямування права оренди за річчю (див. коментар до ст. 613 ЦК). До іншій особі в повному обсязі переходять усі права і на нього покладаються всі обов'язки його попередника з оренди, незалежно від того, чи був він попереджений про обов'язки, що випливають з договору оренди придбаного ним майна. І новий власник або інший титульний власник не вправі витребувати здане в оренду майно до закінчення терміну дії договору або змінити умови договору, посилаючись на зміну складу учасників. 2.

Аналогічний підхід збережений в ГК і при зміні в особі орендаря-громадянина, що орендує нерухоме майно, якщо така зміна викликана смертю громадянина. Згідно ч. 1 п. 2 коментованої статті договір оренди зберігає силу для спадкоємця і останній вступає в договір на що залишилося термін оренди. Дане положення являє собою окремий випадок переходу прав орендаря до іншого особі в силу закону в результаті універсального правонаступництва в правах кредитора (ст. 387 ЦК).

Правило про перехід до спадкоємця прав та обов'язків орендаря нерухомого майна диспозитивное. Винятки з нього можуть бути передбачені законом та договором. Прикладом виключення, передбаченого законом, є ч. 2 п. 2 коментованої статті, згідно з якою орендодавець має право відмовити такому спадкоємцю у вступі в договір у разі, коли укладення договору було обумовлене особистими якостями орендаря. Зазначене правило - окремий випадок припинення смертю громадянина зобов'язання, яке носило особистий характер і не може бути виконане без особистої участі орендаря (див. ст. 418 ЦК). Особистий характер зобов'язання має визначатися з урахуванням конкретних обставин. Наприклад, якщо орендарем нежитлового приміщення в будівлі спортивної школи виступав підприємець - олімпійський чемпіон (відомий тренер) і умовою здачі майна в оренду було проведення їм занять у цій школі, то в разі його смерті права та обов'язки за подібним договором не переходять до його спадкоємців . 3.

У коментованій статті не визначені наслідки, викликані настанням смерті орендаря майна, що не відноситься до нерухомості. У подібних випадках слід відповідно застосовувати правила ст. 418 ЦК про припинення зобов'язання смертю громадянина.

Стаття 618. Припинення договору суборенди при достроковому припиненні договору оренди

Коментар до статті 618 1.

Договір суборенди зроблений від договору оренди (див.

коментар до п. 2 ст. 615), тому на його долю впливає доля основного договору. У силу цього при достроковому припиненні договору оренди припиняється і укладений відповідно з ним договір суборенди.

Згідно п. 1 коментованої статті дострокове припинення договору оренди не означає нехтування інтересами суборендаря. Суборендар має право вимагати від орендодавця за основним договором укладення з ним договору оренди на майно, що знаходилося в його користуванні відповідно до договору суборенди, в межах строку, що суборенди і на умовах, що відповідають умовам припиненого договору оренди. Викладені правила застосовуються за умови, що інші наслідки дострокового припинення договору оренди не узгоджені сторонами. Так, у договорі оренди може бути передбачено, що при його достроковому розірванні договори суборенди припиняються без права укладання суборендарем договору оренди з орендодавцем або з правом укладання такого, але на умовах припинення не договору оренди, а договору суборенди. 2.

У п. 2 коментованої статті називається ще один випадок залежності долі договору суборенди від долі договору оренди. Нікчемність договору оренди з підстав, передбачених ГК, автоматично тягне нікчемність договору суборенди. У цьому випадку до договору суборенди застосовуються правила про наслідки недійсності правочину (див. § 2 гл. 9 ЦК).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 617. Збереження договору оренди в силі при зміні сторін "
 1. Стаття 689. Договір безоплатного користування
  договору позики - ссудодатель і ссудополучатель. Об'єкт договору позики - індивідуально-визначена річ. 2. В силу подібності договору позички та договору оренди, кожен з яких представляє собою договір про передачу індивідуально-визначеної речі у тимчасове користування (перший - на оплатній основі, а другий - на безоплатній), до договору позички застосовується ряд загальних положень про оренду.
 2. 2. Оренда транспортного засобу без надання послуг з управління та технічної експлуатації Стаття 642. Договір оренди транспортного засобу без екіпажу
  стаття (як і ст. 633 ЦК) не містить такої вимоги. На практиці ж чартерні договори (як на морському, так і на повітряному транспорті, де вони найбільш поширені) наділяються в типові (стандартні) форми. Якщо предмет даного договору - нерухоме майно, щодо такого договору не діє правило про державну реєстрацію. Це не суперечить загальним правилом про
 3. Стаття 610. Термін договору оренди
  договорі термін (договірний строк). Він може визначатися календарною датою, закінченням періоду часу або вказівкою на подію, яка повинна настати (див. ст. 190 ЦК). Оренда на термін до одного року вважається короткостроковою. 2. Якщо термін оренди в договорі не зазначено взагалі або не названий спосіб його визначення чи це поставлено в залежність від розсуду сторін, то мова йде про
 4. Питання 30. Оренда підприємств 1.
  Договору оренди-підприємства-hrH 2. Опиічітельіие риси договір "" [: ф до ^ ЩР ^ іпт j "І '' '' '1. За договором оренди підприємства орендодавець зобов'язується надати орендарю підприємство як єдине ціле за плату в тимчасове володіння і користування, а орендар зобов'язується сплачувати обумовлену орендну плату . 2. Відмінні риси договору оренди підприємства:? предметом оренди
 5. Стаття 620. Дострокове розірвання договору на вимогу орендаря 1.
  договору оренди на вимогу орендаря. Їх наявність не виключає можливості дострокового розірвання договору оренди на вимогу орендодавця на підставі загальних положень ст. 450 ЦК. До підстав дострокового розірвання договору оренди на вимогу орендаря у коментованій статті відносяться: 1) ухилення орендодавця від надання майна в користування орендарю
 6. Стаття 696. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження речі
  збереження лише у випадку смерті громадянина, оскільки ліквідацією юридичної особи договір припиняється незалежно від його умов; збереження зобов'язання у разі ліквідації юридичної особи має бути засноване на вказівці закону чи іншого правового акта (ст. 419
 7. Стаття 425. Дія договору
  договір набирає чинності і стає обов'язковим для сторін з моменту його укладення. Поняття "вступ договору в силу "і" перетворення договору в угоду, обов'язкове для сторін "вживаються як синоніми. Для визначення того, чи є норма, яка міститься у п. 1, імперативної або диспозитивної, слід звернутися до ст. 433 ЦК, яка містить пояснення поняття" момент укладання
 8. Стаття 658. Форма та державна реєстрація договору оренди підприємства
  договору оренди підприємства тільки письмова. Більше того, п. 1 цієї статті виключає вибір способу додання угоді письмової форми, встановлюючи, що даний договір укладається шляхом складання одного документа, підписаного сторонами. В силу цього укладення його допомогою обміну документами з використанням засобів письмовій зв'язку або у формі акцепту діями письмовій оферти
 9. Стаття 608. Орендодавець
  договору оренди підприємства або договору фінансової оренди можуть бути лише особи, які займаються підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 656, ст. 665 ЦК). У договорі прокату на стороні орендодавця виступає тільки підприємець, який здає майно в оренду в якості постійної діяльності (п. 1 ст. 626 ЦК). Стаття 609. Форма та державна реєстрація договору оренди 1. Форма
 10. Стаття 663. Застосування до договору оренди підприємства правил про наслідки недійсності угод, про зміну і про розірвання договору
  договору оренди підприємства і його зміни або дострокового розірвання. Вони являють собою вилучення із загальних правил про наслідки недійсності угоди та зміни або дострокового розірвання договору. Встановлені в статті обмеження стосуються застосування не всіх випливають з недійсності правочину або з зміни або розірвання договору наслідків, а лише передбачають
 11. § 3. Оренда транспортних засобів 1. Оренда транспортного засобу з наданням послуг з управління та технічної експлуатації Стаття 632. Договір оренди транспортного засобу з екіпажем
  стаття змінює правила п. 1 і 2 ст. 609 ЦК. По-перше, наказує обов'язкову письмову форму договору оренди транспортного засобу з екіпажем, незалежно від його терміну. ??Проте недотримання цієї форми не тягне недійсності договору. По-друге, якщо транспортний засіб, що здається в оренду, належить до нерухомого майна (повітряні, морські судна, судна внутрішнього плавання,
 12. Стаття 629. Усунення недоліків зданого в оренду майна
  договором прокату відповідно до загальних положень про оренду зобов'язаний користуватися майном відповідно до умов договору і призначення майна, підтримувати його у справному стані і нести витрати по утриманню (див. п. 1 ст. 615, п. 2 ст. 616 ЦК та коментарі до них). При користуванні майном з порушенням правил його експлуатації та утримання, якщо таке послужило причиною виникнення
 13. Стаття 623. Поліпшення орендованого майна
  договорі передбачити передачу їх у власність орендодавцю з частковим або повним відшкодуванням орендарю витрат з поліпшення і інш. Поліпшення, вироблені орендарем за рахунок коштів орендодавця, як віддільні, так і невіддільні, - власність орендодавця. Подібне можливе, наприклад, коли орендна плата встановлена ??у вигляді покладання на орендаря обумовлених договором
 14. Стаття 615. Користування орендованим майном
  збереженню грунтів і їх родючості, по захисту від шкідливих впливів, в результаті яких відбувається деградація земель, і т.п . (п. 1 ст. 13 ЗК). 2. Згідно п. 2 коментованої статті користування майном може поєднуватися з наданням орендарю можливості в обмежених межах розпоряджатися орендованим майном. За згодою орендодавця він має право здавати отримане