Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.П.Грішаев, А.М.Ерделевскій. Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої. Постатейний. Підготовлено для системи КонсультантПлюс., 2006 - перейти до змісту підручника

Стаття 112. Реорганізація і ліквідація виробничих кооперативів

Коментар до статті 112 1. Реорганізація кооперативу, як і інших юридичних осіб, можлива у формі злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення. Реорганізація кооперативу може проводитися добровільно, за рішенням загальних зборів, а у встановлених законом випадках реорганізація у формі поділу або виділення може бути проведена в примусовому порядку (п. 2 ст. 57 ЦК). Кооператив вважається реорганізованим, за винятком організації у формі приєднання, з моменту державної реєстрації знову виниклих кооперативів. При реорганізації кооперативу у формі приєднання до нього іншого кооперативу перший з них вважається реорганізованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про припинення діяльності приєднаного кооперативу. 2. Реорганізація передбачає перехід прав та обов'язків кооперативу або їх частини (при виділенні) до новоствореним юридичним особам. Правонаступництво оформляється шляхом складання передавального акта або розподільчого балансу залежно від форми реорганізації. При злитті, приєднання та перетворення складається передавальний акт, а при поділі і виділенні - розподільчий баланс. Передавальний акт або розподільчий баланс затверджуються загальними зборами членів кооперативу, який прийняв рішення про реорганізацію кооперативу, і представляються разом з установчими документами для державної реєстрації знову виниклого кооперативу (кооперативів) або для внесення змін до установчого документ існуючого кооперативу.
При реорганізації повинні бути дотримані права кредиторів (див. коментар до ст. 60). 3. Ліквідація кооперативу здійснюється за правилами, передбаченими ст. ст. 61 - 63 ЦК. Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, встановленому ст. 64 ГК, за винятком ліквідації виробничого кооперативу в порядку конкурсного виробництва. Черговість погашення вимог кредиторів у цьому випадку буде визначатися ст. 134 Закону про банкрутство. Пункт 3 ст. 27 Закону про виробничі кооперативи передбачає можливість добровільного оголошення про банкрутство кооперативу. Проте дана норма не повинна застосовуватися, оскільки чинний Закон про банкрутство встановлює тільки судовий порядок оголошення юридичної особи неспроможним. Оскільки виробничий кооператив - комерційна організація та її члени мають зобов'язальними правами щодо майна кооперативу, майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, підлягає розподілу між його членами. Порядок розподілу майна при ліквідації може бути визначений у статуті кооперативу або в окремій угоді, укладеній членами кооперативу. Кооператив вважається ліквідованим після внесення про це запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. 4. Рішення про реорганізацію (за винятком перетворення в господарське товариство або суспільство) і про ліквідацію кооперативу приймаються трьома чвертями голосів присутніх на загальних зборах членів кооперативу.
5. Перетворення кооперативу можливо тільки в комерційну організацію, засновану на приватній формі власності: акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство або товариство на вірі. Кооператив з числом учасників більше 50 може перетворитися в господарське товариство або відкрите акціонерне товариство. Рішення про перетворення кооперативу в господарське товариство або суспільство приймається по одноголосному рішенню членів кооперативу. Перетворення в господарське товариство можливе за умови, що члени кооперативу зареєструються як підприємців (за винятком тих, хто стане вкладником товариства на вірі). Перетворення в господарське товариство припускає наявність майнової бази відповідно до законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 112. Реорганізація і ліквідація виробничих кооперативів "
 1. Стаття 110. Управління у виробничому кооперативі
  стаття не регламентує порядку скликання загальних зборів та прийняття ним рішень. Ці питання врегульовані ст. 15 Закону про виробничі кооперативи. Чергові загальні збори членів кооперативу скликаються правлінням (головою) кооперативу і проводиться не рідше ніж один раз на рік у строки, встановлені статутом кооперативу, але не пізніше ніж через три місяці після закінчення фінансового
 2. Стаття 68. Перетворення господарських товариств і товариств
  112 ЦК передбачає можливість перетворення виробничого кооперативу в господарське товариство або суспільство. Порівняння спеціальних правил ЦК, присвячених перетворенню одних комерційних організацій в інші, і п. 1 ст. 68 породжує закономірне питання: яким чином зазначені норми співвідносяться між собою за наявності очевидних протиріч (загальна норма п. 1 ст. 68 передбачає
 3. Стаття 111. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю
  ліквідації організації - члена кооперативу, звернення стягнення на пай члена кооперативу. 2. Право на вихід з кооперативу передбачено імперативною нормою законодавства. Встановлення в статуті заборони на вихід із кооперативу або умов, що обмежують можливість виходу, не допускається. Не може бути підставою для відмови в задоволенні заяви члена кооперативу про вихід
 4. Стаття 57. Реорганізація юридичної особи
  112 ЦК). Відповідно до п. 1 ст. 13 Федерального закону від 21 грудня 2001 року N 178-ФЗ "Про приватизацію державного та муніципального майна" (СЗ РФ. 2002. N 4. Ст. 251; 2003. N 9. Ст. 805) державне або муніципальне унітарне підприємство в процесі приватизації може бути перетворено у відкрите акціонерне товариство. Б. Говорячи про перетворення комерційних
 5. Питання 19. Інші види комерційних організацій
  ліквідації кооперативу майно ділиться між учасниками зазвичай залежно від трудової участі. Члени кооперативу несуть додаткову відповідальність за боргами кооперативу. Можлива участь у виробничому кооперативі тільки капіталом (без трудової участі). Члени виробничого кооперативу мають право переважної покупки паю у майні кооперативу. Вищий орган
 6. Питання 56. Відмова від спадщини
  ліквідації. При виході з товариства або товариства (крім акціонерного товариства) учаснику видається або виплачується належна йому частка майна товариства або товариства і, відповідно, зменшується вартість майна юридичної особи. Вихід акціонера з акціонерного товариства можливий тільки шляхом відчуження акції іншому акціонеру або третій особі. В результаті вартість майна
 7. Глава IX Виборча система
  112. Вибори депутатів до всіх Рад депутатів трудящих: Верховна Рада Молдавської РСР, повітові, районні, міські, селищні та сільські Ради депутатів трудящих - провадяться виборцями на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Стаття 113. Вибори депутатів є загальними: всі громадяни Молдавської РСР, які досягли 18 років, незалежно від
 8. Стаття 696. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження речі
  реорганізації юридичної особи - ссудополучателя, - диспозитивним. Стаття 701. Припинення договору безоплатного користування Коментар до статті 701 Правило ст. 701 ГК про підстави припинення договору позички є диспозитивним і може бути змінено договором. Втім, договором може бути передбачено його збереження лише у випадку смерті громадянина, оскільки ліквідацією
 9. Глава IX Виборча система
  кооперативами, організаціями молоді, культурними товариствами. Стаття 110. Кожен депутат зобов'язаний звітувати перед виборцями в своїй роботі і в роботі Ради депутатів трудящих і може бути в будь-який час відкликаний за рішенням більшості виборців у встановленому законом
 10. Стаття 56. Відповідальність юридичної особи
  виробничого кооперативу, які можуть нести за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у розмірах і порядку, передбачених статутом (п. 2 ст. 107 ЦК); 2) для членів асоціації (союзу), які можуть нести субсидіарну відповідальність за її зобов'язаннями у розмірі та в порядку, передбачених установчими документами асоціації (ст. 121
 11. Стаття 122. Установчі документи асоціацій і союзів
  стаття не розмежовує , які саме відомості повинні становити зміст статуту, а які - установчого договору. Статут - локальний нормативний правовий акт, що розкриває мету діяльності асоціації (союзу) і порядок управління через органи управління, що володіють необхідною для цього компетенцією. У статуті вказується: найменування асоціації (союзу ); місце знаходження (визначається
 12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДІЛЯНЦІ про терористичну діяльність
  ліквідації на підставі рішення суду. При ліквідації організації, визнаної терористичною, належне їй майно конфіскується і звертається в дохід держави. 2. У разі визнання судом Російської Федерації міжнародної організації (її відділення, філії, представництва), зареєстрованої за межами Російської Федерації, терористичної забороняється діяльність даної
 13. Стаття 257. Власність селянського (фермерського) господарства Стаття 258. Розділ майна селянського (фермерського) господарства
  статтями 257 - 258 1. Майнову основу селянського (фермерського) господарства становить спільна власність. Членів селянського (фермерського) господарства пов'язують не тільки господарські, а й тісні особисті відносини, що і зумовлює ту спільність, яка виражається відносинами спільної власності. Члени селянського (фермерського) господарства можуть встановити по
 14. Стаття 62. Обов'язки особи, що прийняла рішення про ліквідацію юридичної особи
  ліквідації. 2. Якщо рішення про ліквідацію прийнято самою юридичною особою (або його уповноваженим органом), але ліквідаційна комісія не сформована (ліквідатор не призначено), подальші дії залежать від причини прийняття рішення. У разі, коли воно є повністю добровільним , відсутність ліквідаційної комісії можна розглядати в якості відмови від реалізації раніше прийнятого
 15. Питання 14. Правоздатність юридичної особи
  реорганізації та ліквідації юридичних осіб, а також інших відомостей. За державну реєстрацію сплачується державне мито відповідно до законодавства про податки і збори. 2. Підстави припинення юридичних осіб:? добровільні, тобто припинення за рішенням органу юридичної особи, уповноваженого на те установчими документами (у певних випадках з дозволу
 16. Додаток № 3 Кількість і структура кредитних організацій Тюменської області в 2001 році
  реорганізацією 6 7 7 7 7 7 8 з них: - у формі злиття --- у формі приєднання 6 7 7 7 7 7 8 у тому числі: - шляхом перетворення в філії ін банків 5 6 6 6 6 6 7 - приєднані до інших банків (без утворення філії) 1 1 1 1 1 1 1 - у зв'язку з добровільним рішенням учасників про ліквідацію ---
 17. Стаття 294. Право господарського відання
  реорганізації підприємства. Договір щодо майна, що перебуває у господарському віданні, укладений власником з третьою особою, є недійсним, якщо підприємство, тобто суб'єкт права господарського відання, не бере участі в цьому договорі. Всі угоди з майном можуть здійснюватися лише суб'єктом права господарського відання. Розпорядження нерухомим майном
 18. Глава VII Суд і прокуратура
  Стаття 83. Правосуддя в Молдавській РСР здійснюється Верховним Судом Молдавської РСР, повітовими і народними судами, а також спеціальними судами СРСР, що створюються за постановою Верховної Ради СРСР. Стаття 84. Розгляд справ у всіх судах здійснюється з участю народних засідателів, крім випад-їв, спеціально передбачених законом. Стаття 85. Верховний Суд Молдавської РСР