Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

2. Становлення вікової психології як науки

'

Дитяча психологія зародилася як гілка порівняльної психології наприкінці XX в. Точкою відліку для систематичних досліджень психології дитини служить книга німецького вченого-дарвініста Вільгельма Прей-ра «Душа дитини», в якій він описує результати ас щоденних спостережень за розвитком власного сина. В. Прейер перший здійснив перехід від інтроспективного до об'єктивного дослідження психіки дитини.

Об'єктивні умови становлення дитячої психоло-гии, які склалися до кінця XX століття, пов'язані з ін-інтенсивним розвитком промисловості, з новим рівнем 'ньому суспільного життя, що створювало необхідність виникнення сучасної школи.

Серйозний вплив на розвиток вікової психології мали еволюційні ідеї Чарльза Дарвіна, рефлекторна теорія І. М. Сеченова, праці видатного російського педагога К. Д. Ушинського.

Подальший розвиток вікової психології пов'язане з початковим етапом експериментальної психології. Період накопичення емпіричних даних про розвиток дитини (В. Прейер, В. Штерн, Ж. Піаже, Н. А. Рибніков та ін) змінився періодом експериментального дослідження розумового розвитку дітей. Вже з 908 р. починається тестове обстеження дітей, з'являються вимірювальні шкали розумового розвитку.

Наступний етап у розвитку вікової психології пов'язаний із спробою дослідників виділити на основі багатого фактичного матеріалу стадії розвитку особистості в онтогенезі. Пошук закономірностей зміни пе-

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Становлення вікової психології як науки"
 1. 1. Предмет і завдання вікової психології
  становлення вікових періодів цього розвитку та причин переходу від одного періоду до іншого, визначення можливостей розвитку. Об'єктом вивчення вікової психології є дитина, підліток, юнак і ін, Проблеми сучасної вікової психології: проблема органічної та середовищної обумовленості психіки та поведінки людини; проблема впливу стихійного і організованого навчання і
 2. Солоділова О. П. . Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006

 3. 5. Принципи, структура і завдання психології
  становлення причин, які викликали ці явища. Генетичний принцип, по-перше, виражається в тому, що всі психічні явища розглядаються як постійно кількісно і якісно змінюються і розвиваються. По-друге, цей принцип означає, що правильна і повна характеристика будь-якого психічного явища можлива тільки в тому випадку, якщо одночасно з'ясовуються характерні
 4. 3. Методи дослідження вікової психології
  вікової психології виділяються три ос-новні стратегії. . Стратегія спостереження. Основне завдання - на-копленіем фактів і розташування їх у часовій після-послідовності. Спостереження має відповідати ряду требо-ваний - це чітко поставлена ??мета і розроблена схема спостережень; об'єктивність спостереження; систематичність спостережень; спостереження за природним по-веденням
 5. 4. Історичний аналіз поняття «дитинство»
  становлення вікової психології як науки настає з введенням методу формуючого експерименту (Л. С. Виготський), що дозволяє розкрити закономірності розвитку психічних функцій. Впровадження цієї стратегії в дитячу психологію призвело до виникнення багатьох теорій у вітчизняній психології: культурно-історична концепція Л. С. Виготського, теорія діяльності А. Н. Леонтьєва,
 6. І. Г. Мітченко і колектив авторів . Епістемологія: основна проблематика і еволюція підходів у філософії науки. - Кемерово: Кузбас, держ. техн. ун-т. - 423 с., 2007

 7. Хейлі Д.. Еволюція психотерапії: Том 1. "Сімейний портрет в інтер'єрі": сімейна терапія / Пер. з англ. Т.К. Круглової - М.: Незалежна фірма "Клас". - 304 с. - (Бібліотека психології та психотерапії)., 1998

 8. Глава 2 Що таке психіка? Предмет вивчення психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета психології
  психології. Різні підходи до розуміння і визначення предмета
 9. ІДЕАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
  становлення особистості, що містяться у філософських вченнях, де підкреслена зв'язок індивідуального і суспільного в життєдіяльності людини. Розвиток індивіда відбувається в суб'єктивному духовно-діяльному освоєнні суспільного буття. Дане філософське положення, що виражає цілісний світогляд, зіграло у вітчизняній психології особистості вирішальну роль. Громадська
 10. 80. Підходи до класифікації вікових груп у акмеології
  вікової періодизації в дорослому віці пов'язані з відсутністю систематизованих даних у зміні психологічних процесів і особистісних особливостей у різні періоди дорослості. У генетичній психології набула поширення точка зору, згідно з якою зрілість являє собою припинення процесу розвитку. У дорослому стані відбувається лише накопичення життєвого досвіду,