Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

77. Становлення самосвідомості в юнацтві

Самосвідомість НЕ явна даність, притаманна людині, а продукт розвитку. У міру того як людина набуває життєвий досвід, перед ним не тільки від-криваете все нові сторони буття, але відбувається бо-леї-менш глибоке переосмислення життя. Процес її переосмислення, що проходить через все життя людини, утворює найпотаємніше і основний зміст його внутрішнього істоти, визначальне мотиви його діяльності і внутрішній сенс тих завдань, які він дозволяє в житті.

Юнацтву властива переорієнтація з зовнішнього контролю на самоконтроль і зростання по-реби в досягненні конкретних результатів.

Одним з механізмів формування самосвідомості є самооцінка. Юнацька самооцінка, відрізняю-'щаяся підвищено оптимістичним поглядом на самого себе, на свої можливості, має такі особливості: відносна стійкість, висота, порівняльна безконфліктність, адекватність.

Одне з досягнень юнацького періоду - новий рівень ра

ЗВІТ самосвідомості, який характеризується наступними фактами:

- відкриття свого внутрішнього світу в всій його індивідуальної цілісності і унікальності;

- прагнення до самопізнання;

- формування особистої ідентичності, почуття індивідуальної самототожності, наступності та єдності;

- самоповага;

-становлення особистісного способу буття, коли в багатьох життєвих колізіях юний людина може вголос сказати: «Я особисто відповідаю за це!»

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 77. Становлення самосвідомості в юнацтві "
 1. 88. Психологічні особливості юнацького та студентського віку
  становлення і стабілізації характеру та оволодіння повним комплексом соціальних ролей дорослої людини: громадянських, професійно-трудових та ін З цим періодом пов'язаний початок «економічної активності» - включення людини в самостійну виробничу діяльність, початок трудової діяльності та створення власної сім'ї. Перетворення мотивації, всієї системи ціннісних
 2. 51. Становлення особистості дошкільника
  самосвідомості, часто мають на увазі усвідомлення своїх особистих якостей (хороший, добрий, злий і т. п.). У даному випадку мова йде про усвідомлення свого місця в системі суспільних відносин: в 3 роки - зовнішнє «Я сам», в 6 років - приватне самосвідомість. І тут зовнішнє перетворюється у внутрішнє. Усвідомлення свого «Я», виділення самого себе, свого «Я» зі світу об'єктів і оточуючих людей, поява
 3. Соціально-біологічні та особистісні передумови формування суб'єктів громадянського суспільства
  становлення громадянської суб'єктності. З точки зору впливу «природних» і «штучних» чинників, формування громадянських суб'єктів пов'язано з усім ходом АНТРОПОС-ціокультурогенеза, в процесі якого відбувається коеволюція громадянського типу особистості, громадянської соціальності і культури. Основним змістом процесу формування громадянського суспільства виступають розвиток родових
 4. ТЕМА 8 Оформлення феодальних структур (IX-X) Регіональні особливості процесу становлення феодальних структур Становлення основ культури феодального часу
  Генезис феодалізму в Західній Європі. Затвердження феодального ладу в країнах Західної Європи. Селянство. Феодали, Феодальна ієрархія. Феод, льон. Барони, Лицарі, Ступінь активності феодального синтезу. Чисельне відношення варварів і римлян. Характер розселення варварів на території імперії. Порівняльний культурний рівень прийшлого та місцевого населення. Швидкість процесу феодального синтезу.
 5. 5. Роль самосвідомості народу '* В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  становлення самосвідомості народу, можна помітити, що на нижчих щаблях суспільного розвитку самосвідомість як таке не виділялося. У первісну епоху, наприклад, у роду чи племені була низька самосвідомість, оскільки власне соціальні зв'язки не та фали домінуючої ролі, а без цього реальне самосвідомість не може виникнути. Але вже в епоху рабства різко зростає самосвідомість народу,
 6. 2.2. Основні етапи становлення та розвитку соціології
  становлення і розвитку
 7. РОЗДІЛ II Рання антична філософська думка: її виникнення, становлення, розвиток
  становлення ,
 8. Глава 20 * об'єктивування волі У тваринному організмі
  самосвідомості. Після того як ми виявили, що справжній об'єкт або його матеріал є воля, ми тепер з тією ж метою розглянемо свідомість нами інших речей, тобто об'єктивне пізнання. Тут я пропоную наступний тезу: те, що у самосвідомості, отже, суб'єктивно, є інтелект, постає в нашій свідомості інших речей, следовательноf об'єктивно, як мозок: і що у самосвідомості,
 9. ідейні
  самосвідомості та життєдіяльності особистості. Ідейність - прихильність людини або групи, колективу, суспільства певній ідеї, виходячи з якої вони роблять свої вчинки і служінню якій присвячується їхнє життя. Н-р, служіння комуністичним ідеалам. Ідейність засуджує фанатизм, лицемірство і
 10. АБСОЛЮТНА РЕЛІГІЯ
  самосвідомість бога; в якості свідомості самосвідомість має деякий предмет і усвідомлює себе в цьому предметі; цей предмет теж є свідомість, але свідомість, яка виступає як предмет, а тим самим кінцеве свідомість, відмінне від бога, від абсолютного; на його частку припадає визначеність і тим самим кінцівку; бог є самосвідомість, він знає себе в деякому відмінному від нього свідомості, яке в собі
 11. 63. Підліткова криза
  самосвідомості, характерною рисою якого є поява у підлітків здатності і потреби пізнати самого себе як особистість, що володіє тільки їй властивими якостями. Це породжує у підлітка прагнення до самоствердження, самовираження та самовихованню. Механізмом розвитку самосвідомості є рефлексія. Підлітки критично ставляться до негативних рис свого характеру, переживають
 12. I. Теми рефератів, відповідні актуальним проблемам, позначеним у змісті основних розділів програми курсу «Філософія та методологія науки»
  становлення нелінемной методології пізнання. 31. Філософія людини в культурних традиціях Заходу і Сходу. 32. Проблема антропосоціогенезу у філософії та науці. 33. Аналітика людського буття в філософії екзистенціалізму. 34. Свобода і відповідальність як екзистенційні характеристики буття людини. 35. Проблема сенсу життя людини в класично-і сучасної філософії. 36.
 13. I. Теми рефератів, відповідні актуальним проблемам, позначеним у змісті основних розділів програми курсу «Філософія та методологія науки»
  становлення нелінійно и методології пізнання. 31. Філософія людини в культурних традиціях Заходу і Сходу. 32. Проблема антропосоціогенезу у філософії та науці. 33. Аналітика людського буття в філософії екзистенціалізму. 34. Свобода і відповідальність як екзистенційні характеристики буття людини. 35. Проблема сенсу життя людини в класичної та сучасної філософії. 36.