Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

51. Становлення особистості дошкільника

Самосвідомість формується до кінця дошкільного віку завдяки інтенсивному інтелектуальному й особистісному розвитку, воно зазвичай вважається центральним новоутворенням дошкільного дитинства. Змінюється уявлення дитини про своє «Я». Якщо запитати дитину трьох років: «Ти який?» - Він відповість - «Я великий». Якщо запитати дитину семи років: «Ти який?» - Він відповість: «Я маленький».

Говорячи про самосвідомості, часто мають на увазі усвідомлення своїх особистих якостей (хороший, добрий, злий і т.

п.). У даному випадку мова йде про усвідомлення свого місця в системі суспільних відносин: в 3 роки - зовнішнє «Я сам», в 6 років - приватне самосвідомість. І тут зовнішнє перетворюється у внутрішнє.

Усвідомлення свого «Я», виділення самого себе, свого «Я» зі світу об'єктів і оточуючих людей, поява прагнення активно впливати на виникаючі сі-туації, змінювати їх таким чином, щоб задовольнити свої потреби і бажання, - все це характеризує приватне самосвідомість.

Самооцінка з'являється в другій половині періоду на основі первісної чисто емоційної самооцінки («я хороший») і раціональної оцінки чужої поведінки.

Дитина набуває спочатку вміння оцінювати дії інших дітей, а потім - власні дії, моральні якості і вміння. До 7 років у більшості самооцінка умінь стає більш адекватною. У до-школяра виникає усвідомлення можливостей своїх дій, він починає розуміти, що не все може (початок самооцінки).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 51. Становлення особистості дошкільника "
 1. Шкали опитувальника ВРР для батьків дошкільнят та молодших школярів 1.
  Дошкільнят і молодших школярів (280 чол.) Шкали оп росніка відсотках 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 7 10,5 14 12 15 11 10 5 13 20 12 9 12, 5 16 14 17 13 12 6 15 30 13 10 13 18 15 17 15 15 8 16 40 14 11 14 19 16 18 16 16 9 17 50 14 12 14,5 20 16,5 20 18 17 9 18 60 15 13 15, 5 20 17,5 20 19 19 10 19 70 16 14 16 21 18 21 20 20 12 20 80 17 15 17 22 19 22 21 21 14 21 90 18 17 18 23 19,5 23 23 22 17
 2. 49. Емоціонамнн сфера дошкільника
  становлення неможливо без емоційного ставлення до навколишнього. Для дошкільного дитинства характерна в цілому спокійна емоційність, відсутність сильних афективних спалахів і конфліктів з незначних приводів. Але з цього зовсім не випливає зниження насиченості емоційного життя дитини. День дошкільника настільки наповнений емоціями, що до вечора він може, стомившись, дійти до повного
 3. ІДЕАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
  становлення особистості, що містяться у філософських вченнях, де підкреслена зв'язок індивідуального і суспільного в життєдіяльності людини. Розвиток індивіда відбувається в суб'єктивному духовно-діяльному освоєнні суспільного буття. Дане філософське положення, що виражає цілісний світогляд, зіграло у вітчизняній психології особистості вирішальну роль. Громадська
 4. 85. Дошкільний вік
  становлення особистості, яка включає в себе систему мотивів (їх супідрядність) і первинні етичні норми. Саме в дошкільному віці у дітей виникає і розвивається довільна поведінка. Довільність - наявність не стільки цілі, скільки коштів і способів здійснення цієї мети, що виступає як важливе психологічне забезпечення особистості дитини. У дошкільному віці
 5. 19. Поняття про групи і колективах
  становлення і розвитку психіки, появи специфічно людської властивості - свідомості. Історичні умови життя і спілкування призвели до того, що люди об'єдналися в нації, держави, класи, партії та інші спільності. Вони складалися не за бажанням, а в силу об'єктивних законів. Кожна спільність характеризується тими чи іншими психологічними особливостями. Людина протягом
 6. Соціально-біологічні та особистісні передумови формування суб'єктів громадянського суспільства
  становлення громадянської суб'єктності. З точки зору впливу «природних» і «штучних» чинників, формування громадянських суб'єктів пов'язано з усім ходом АНТРОПОС-ціокультурогенеза, в процесі якого відбувається коеволюція громадянського типу особистості, громадянської соціальності і культури. Основним змістом процесу формування громадянського суспільства виступають розвиток родових
 7. ТЕМА 8 Оформлення феодальних структур (IX-X) Регіональні особливості процесу становлення феодальних структур Становлення основ культури феодального часу
  Генезис феодалізму в Західній Європі. Затвердження феодального ладу в країнах Західної Європи. Селянство. Феодали, Феодальна ієрархія. Феод, льон. Барони, Лицарі, Ступінь активності феодального синтезу. Чисельне відношення варварів і римлян. Характер розселення варварів на території імперії. Порівняльний культурний рівень прийшлого та місцевого населення. Швидкість процесу феодального синтезу.
 8. 6. Зв'язок навчання і розвитку особистості
  особистості. У психології виділяють кілька типів розвитку. Еволюційний розвиток - поява нового в порівнянні з попереднім етапом (новоутворення вікових періодів). Інволюційних зміни - втрата раніше сформир ванних психічних властивостей і якостей, що мали місце в попередніх періодах розвитку. Гетерохронностью розвиток - різночасне прояв психічних якостей в онтогенезі. Одні
 9. 4. Процес розвитку особистості
  становлення - принцип розвитку. Що ж таке розвиток? Як відомо, об'єкт може змінюватися, але не розвиватися. Зростання, наприклад, - це кількісна зміна даного об'єкта, в тому числі і психічного процесу без істотних змін у структурі окремих процесів. Розвиток характеризується якісними змінами, появою новоутворень, нових механізмів, нових процесів, нових
 10. Запитання для самопідготовки
  особистості в соціології від уявлень в рамках інших наук? Які філософські та психологічні концепції ввібрала сучасна соціологія особистості? Які основні макросоціологічні підходи до теорії особистості Ви знаєте? Сформулюйте особливості мікросоціологічного аналізу та інтерпретації проблеми особистості. У чому полягає суть теорії ролей? Які моделі адаптації виділив Р. Мертон, і чим вони
 11. 43. Соціальна ситуація розвитку дошкільника
  Відділення дитини від дорослого до кінця раннього віку створює передумови для створення нової соціальної ситуації розвитку. У чому ж вона полягає? Вперше дитина виходить за межі свого сімейного світу і встановлює відносини зі світом дорослих людей. Ідеальною формою, з якою дитина починає взаємодіяти, стає світ соціальних відносин, що існують у світі дорослих людей.
 12. Примірний план семінарського заняття Заняття 1. Проблема розвитку в сучасній науці і філософії Питання для обговорення
  становлення нелінійного мислення. Мінськ, 1993. Категорії діалектики. Єкатеринбург, 2003. Кохановський В.П. Діалектико-матеріалістичний метод. Ростов н / Д, 1992. Найдиш В.М. Концепції сучасного природознавства. М., 2003. Додаткова література Аршинов В.І. Синергетика як феномен постнекласичної науки. М., 1998. Афанасьєва В.В. Детермінований хаос: від фізики
 13. 2.2. Основні етапи становлення та розвитку соціології
  становлення і розвитку
 14. 47. Пізнавальна сфера дошкільника
  Розвиток сприйняття в дошкільному віці пов'язане з формуванням способів і засобів орієнтації. У цьому віці, як показали дослідження Л. А. Венге-ра, Д. Б. Ельконіна, відбувається засвоєння сенсорних еталонів (кольору, форми, величини) і еталонів фонем рідної мови. Засвоєння суспільно вироблених еталонів, або заходів, змінює характер дитячого мислення, у розвитку мислення
 15. ИСКРЕННОСТЬ
  особистості. Це виражається в тому, що особистість вірить у правильність своєї віри і дій. Щира людина характеризується відвертістю, чесністю, благородством суджень і
 16. 48. Мова дошкільника
  становлення контакту з однолітками. Захоплюючи дитини і примушуючи його підкорятися правилам, відповідним взятій на себе ролі, гра сприяє розвитку почуттів і вольової регуляції поведінки. Всередині ігрової діяльності починає складатися і навчальна діяльність, яка пізніше стає провідною діяльністю. Гра як провідна діяльність має особливе значення для розвитку
 17. РОЗДІЛ II Рання антична філософська думка: її виникнення, становлення, розвиток
  становлення,
 18. Ш.1 еми рефератів з філософсько-методологічним проблемам соціально-гуманітарних наук 161.
  Становлення в суспільствах перехідного типу. 171. Політичні технології та соціальний інтерес. 172. Феномен демократії як предмет соціально-філософського аналізу. 173. Становлення і розвиток ідеології сучасного білоруського держави: проблеми та рішення. 174. Політика та державне управління в ракурсі соціально-філософського дослідження. 175. Феномен бюрократії: його історичні
 19. ВДОСКОНАЛЕННЯ
  особистості і суспільства. Самовдосконалення фізичне, моральне, духовне, інтелектуальне. (Татаркевич В. Про щастя і досконало людини.-М., 1981. - С.336-359. Карсавін В.С. Про особистості.-М., 1992. Бердяєв Н.А. Філософія вільного духу. - М.,