НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо- геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво . Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяПедагогічна психологія → 
« Попередня Наступна »
Ітельсон Л.Б.. Лекції з сучасних проблем психології навчання Володимир, - 264 с., 1972 - перейти до змісту підручника

11. ПОРІВНЯННЯ сенсорних і моторних МОДЕЛЕЙ Навчені. ПОНЯТТЯ ВИДІВ НАВЧАННЯ

Отже, ми коротко розглянули дві різних моделі навчання: сенсорну, витікаючу з відчуттів, і моторну, витікаючу з рухів.
Перша виділяє розширення знань як рушійну задачу навчення. Друга - виділяє розширення програм діяльності як провідну задачу навчення.
Сенсорна концепція підкреслює як умова навчання мотивацію діяльності. Моторна - досягнення цілей діяльності. З сенсорної концепції випливає: щоб певні властивості світу були виділені (відображені) психікою учня і закріплені в ній, вони повинні бути значущими для нього, тобто пов'язані з його потребами. З моторної - щоб програми дій були сформовані й закріплені в психіці учня, вони повинні приводити до поставленої мети, тобто реалізувати його потреби. Перша стверджує, щоб нові знання засвоювалися учням, він повинен «бачити» («відчувати») їх корисність. Друга - щоб нові дії засвоювалися учням, він повинен «бачити» («відчувати») їх успішність.
З сенсорної концепції випливає: щоб відбувалося научение, необхідно створити позитивне емоційне ставлення в учня до надходить інформації. З моторної випливає: щоб відбувалося научение, необхідно позитивне переживання в учня при виконанні необхідних дій.
Сенсорна концепція передбачає активну пізнавальну діяльність учня: аналіз, синтез, абстрагування та узагальнення надходять чуттєвих даних. Моторна передбачає активну практичну діяльність учня: пошуки і іспробованіе підходящих дій, контроль їх результатів та зіставлення з метою.
Неважко помітити, що дві ці концепції не суперечать одна одній, а просто розглядають різні сторони навчення. У центрі сенсорної концепції стоїть розгляд відбивної, в центрі моторної - розгляд регуляторної діяльності психіки при научении. Перша підкреслює інформаційний, пізнавальний характер навчання, другий - його діяльний, цілеспрямований характер.
Отже, мова повинна йти не про спростування будь-якої з них, а тільки про заперечення їх універсальності. У будь-якому реальному процесі навчання є обидві ці сторони. Але в одних випадках переважає одна з цих сторін, в інших випадках - інша.
Залежно від того, яка з цих двох обов'язкових сторін навчення переважає, можна говорити про різні види навчення.
Так, стосовно до тварин, в тих випадках, коли основною метою і результатом навчання є аналіз і синтез стимулів, освоєння нових сигналів, їх диференціювання, генералізація і систематизація, можна говорити про сенсорний научении. Коли переважна завдання і результат навчання - вибір і об'єднання рухів, освоєння рухових дій, їх диференціювавши, генералізація і систематизація, можна говорити про моторному научении. Коли обидва завдання і обидва результату переплітаються і однаково істотні, можна говорити про сенсомоторном научении.
Всі ці види навчання є і у людини. Особливо велике значення вони мають у дітей, коли нагромаджується основний фонд сенсорних диференціювань, моторних операцій і сенсомоторних координації. Приклади перших: розрізнення дітьми квітів, форм, звуків мови. Приклади другого: ходьба, вимова звуків мови, лист. Приклади третіх: діставання і переміщення предметів, подолання перешкод рельєфу при ходьбі, читання вголос.
У міру формування у людини спеціально людських форм відображення реальності і регуляції поведінки зазнають суттєвих змін і ці аспекти научения. Вони переходять на нові, більш високі, специфічні людські рівні навчання (когнітивні).
Сенсорне научение переростає на когнітивному рівні в освоєння істотних об'єктивних властивостей реальності, її класифікацію в категоріях досвіду людства та узагальнення за допомогою мови в значеннях. Воно перетворюється на научение знань.
Моторне научение на когнітивному рівні переростає в освоєння програм дій, відповідних певним, свідомо поставленим завданням, програм вибору, регуляції та контролю цих дій. Воно перетворюється на научение навичкам.
Поєднання того й іншого являє собою научіння діям з розумінням, научение свідомим цілеспрямованим діям. У нього-то і переростає просте научение сенсомоторним координацію.
Нагадаємо ще раз, що наведена класифікація умовна. Фактично научение людини завжди включає обидві розглянутих боку в різних пропорціях. І тільки переважання однієї з них дозволяє віднести научение до того чи іншого виду,
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11. ПОРІВНЯННЯ сенсорних і моторних МОДЕЛЕЙ Навчені. ПОНЯТТЯ ВИДІВ НАВЧАННЯ"
 1. ЛЕКЦІЯ 1. Сутність і види навчання, сучасні теорії навчання.
  Навчення, сучасні теорії
 2. 0. Теорія соціального навчання
  моделі. Научение відбувається через спостереження, імітацію (наслідування авторитетним зразкам) та ідентифікацію (процес, у якому особистість запозичує думки, почуття або дії від іншої особистості, яка виступає в якості моделі). Відомий американський психолог Р. Сіре запропонував принцип диадического аналізу розвитку особистості. Поскольу ку дії кожної людини завжди залежать від іншого і
 3. Висновки
  моделі отримують винагороди чи покарання, ми також схильні змінювати свою поведінку відповідним чином. Моделі відіграють дуже важливу роль у формуванні кримінальної поведінки. Вони служать орієнтирами, що підказують, що ми повинні і що можемо робити в різних конкретних обставин. Отже, моделі можуть діяти як пригнічують або полегшують реалізацію тих чи інших
 4. 6. Соціогенетіческіе концепції розвитку
  навчення, після входження в американську психологію ідеї проведення суворого наукового експерименту, за прикладом дослідів І. П. Павлова, виступила ідея поєднання стимулу і реакції, умовних і безумовних стимулів. Так виникла асоціації-ністіческая теорія навчання (Дж. Уотсон, Е. Газрі). Коли увагу дослідників привернули функції безумовного стимулу у встановленні нової асоціативної
 5. 10. КОГНІТИВНИЙ РІВЕНЬ. НАУЧЕНИЕ НАВИЧКАМИ
  моторної моделі здійснив американський психолог Кларк Халд. Безперечну, чітко спостережувану поступовість навчання, також як явище плато і раптового засвоєння, він пояснив тим, що в учні щось формується в міру навчення. Це щось він назвав навиком. Щоб навик проявився у поведінці, він повинен досягти певної сили. Ця сила збільшується з кожним підкріпленням
 6. Соціальне навчання
  модель), успішно краде щось з месп 10 - го мацііпа спортивних товарів. м; та ьч і тггоже може що-небудь поцупити. Проте чи стане він і далі здійснювати крадіжки, залежатиме від підкріплення або цінності того, що він так; їм чином отримує. Якщо хлопчик підкріплення не отримує (йому не вдалося ста-щнть баскетбольний м'яч, тому що хтось ще увійшов в магазин або вкрадені ним спортивні
 7. Імітаційні аспекти соціального навчання
  порівнянні з тими дітьми, які спостерігали неафесспвное поведінку моделі (Bandura and Huston, 1961; Bandura, Ross and Ross, 1963). У багатьох дослідженнях, де використовувалася ця базова експериментальна процедура, були отримані схожі результати, що підтверджують гіпотезу про те, що спостереження агресивної поведінки веде до проявів ворожості як у дітей, так і у дорослих (Waltera and
 8. 10.3. Діяльнісний підхід до аналізу та поясненню сенсорних і перцептивних процесів
  сенсорними і перцептивними процесами ? Чим результати сенсорних процесів - відчуття - відрізняються від результатів перцептивних процесів - предметних образів? На відміну від сенсорних даних («чуттєвої тканини», сенсорного потоку відчуттів) процеси сприйняття і їх 243 16 *
 9. 9.1. 1. Поведінкові і когнітивні теорії мотивації Класичний біхевіоризм 1.
  навчення відповідно до механізмами класичного і оперантного
 10. Фізіологія агресії
  порівнянні з тими, які таких таблеток не приймають (Hamburg, Moos & Yalom, 1968). Деякі дослідники вважають, що різні гормональні ефекти можуть частково пояснювати, чому переважна більшість насильницьких злочинів відбувається не жінками, а чоловіками. Крім цього було встановлено, що зв'язок між швидкістю секреції тестостерону і рівнем явною ворожості добре
 11. 6.1. Строгий природничо-науковий підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в психології поведінки. Класичний біхевіоризм
  навчення. Розроблено безліч тонких методів , які дозволяють реєструвати різні форми поведінки тварин. Встановлено велика кількість емпіричних закономірностей, яким підкоряється по-136 ведення тварин в експериментальних умовах, а також деякі форми навчання - придбання нових елементів поведінки. Логіка теоретичного розвитку біхевіоризму привела до формування
 12. Б. Ф. Скіннер Класичний біхевіоризм. Теорія особистості 1.
  моделями пове дення інших людей, які можуть: а) вести до успіху або невдачі, б) каратися або заохочуватися іншими людьми; - прямування вербальним правил та інструкцій, кото риє задаються іншими людьми; - самоспостереження і досвіду власних успіхів і невдач. 5. Уявлення особистості про самоефективності в ви полнении різних дій та організації власної поведінки
 13. Б. Ф. Скіннер (1904-1990) Радикальний біхевіоризм
  навчення преимуще ственно носить оперантний характер і підкоряється закону підкріплення: сила оперантного поведінки зростає, якщо поведінка супроводжується підкріплювальним стимулом. - Поведінка організму в значній мірі визначає ся його минулим поведінкою. - Складний акт поведінки зводиться до послідовності певних реакцій; одне і те ж підкріплення може бути видобуто