Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

83. Здібності

Здібності-індивідуально-психологічні осо-сті особистості, що забезпечують успішність виконання того чи іншого виду діяльності. Будь-яка діяльність висуває певні вимоги до системи властивостей особистості, починаючи з фізичних і закінчуючи інтелектуальними. Задовольняє цим вимогам людина буде успішно виконувати навчальну та професійну діяльність.

Розрізняють два рівня здібностей: репродуктивний і творчий. У процесі розвитку здібностей обидва рівня взаємодіють, бо для самостійного підходу у вирішенні завдань (творчий рівень) потрібен рівень репродуктивний, пов'язаний з первісними умовами навчання за прийнятими правилами.

Здібності формуються в конкретних життєвих умовах при вирішальній ролі виховання і навчання, соціального досвіду людини. Природними передумовами здібностей є задатки, які являють собою можливості для розвитку здібностей у діяльності. До задаткам відносяться не тільки анатомо-фізіологічні особливості організму (будова тіла для балерини), а й психофізіологічні властивості (підвищена чутливість зорового, слухового аналізатора) і типологічні властивості нервової системи (сила, рухливість, врівноваженість, переважання процесів збудження або гальмування), визначають вид темпераменту.

Задатки проявляються у схильності людини до того чи іншого виду діяльності і виявляються в прагненні людини займатися саме цим видом діяльності. Г

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "83. Здібності"
 1. Про таланти в пізнавальної здатності
  здібності, яке залежить не від навчання, а від природних задатків суб'єкта. Таланти ці - продуктивне дотепність (ingenium strictius s. Materialiter dictum), проникливість і оригінальність мислення (геніальність). Дотепність буває або порівнює (ingenium com-parans), або умств (ingenium argutans). Дотепність з'єднує (асимілює) різнорідні уявлення, які часто
 2. 75. Поняття про здібності
  здібності людини, то мають на увазі його можливості в тій чи іншій діяльності. Ці можливості приводять як до значних успіхів в оволодінні діяльністю, так і до високих показників праці. За інших рівних умов здібна людина отримує максимальні результати в порівнянні з менш здібними людьми. Високі досягнення здатної людини є результатом
 3. Про довільному свідомості своїх уявлень
  здібності, [спрямований на те], щоб вистава, яку я усвідомлюю, утримати у свідомості від з'єднання з іншими уявленнями. - Тому не кажуть: щось абстрагувати (відвернути), а кажуть: відволікти від чогось, тобто від визначення предмета мого уявлення, завдяки чому це подання набуває загальність поняття і в такому вигляді сприймається розумом. Здатність
 4. 80. Розвиток і формування здібностей
  здібностях кожної людини виражається концентрований історичний та індивідуальний досвід діяльності. Накопичені попередніми поколіннями знання становлять ту вихідну основу, спираючись на яку люди можуть ставити нові завдання і вирішувати їх. Досягнутий рівень знання і культури висуває нові вимоги до людини, до її здібностям. Те, чого міг досягти в
 5. 79. Взаємозв'язок здібності з іншими властивостями особистості
  здібності. Здібності та переконання. Ідейна спрямованість людини, сталість його переконань прямо позначаються на його ставленні до життя та діяльності, на вимогливості до себе. Переконаний людина максимально зібраний, цілеспрямований і активний, а все це складає неодмінна умова не тільки прояви, а й розвитку здібностей. Значимі соціальні спонукання активізують
 6. § 35. Принцип смаку є суб'єктивний принцип здатності судження взагалі
  здатність судити, або здатність судження. Ця здатність, застосована до поданням, за допомогою якого дається предмет, вимагає згоди двох здібностей уявлення, а саме уяви (для споглядання і синтезу [Zusammenset-zung] його різноманіття) і розуму (для поняття як уявлення про єдність цього синтезу). А так як тут в основі судження не лежить ніяке поняття про
 7. 77. Задатки і здібності
  здібності складаються в підвищеній чутливості певних аналізаторів до зовнішніх впливів. Внаслідок цього музичні або зорові враження доставляють особливу радість, як і заняття відповідною діяльністю. Вирішальне значення мають перші проби сил в областях, яким відповідають високі сенсорно-моторні якості та схильності. Іншими словами, під задатками слід
 8. § 69. Що таке антиномія здатності судження?
  Здатність судження сама по собі не має принципів, які засновували б поняття про об'єкти. Вона не є автономія, бо тільки підводить під ці закони чи поняття як принципи. Саме тому їй не загрожує небезпека власної антиномії і протиріччя між її принципами. Так, трансцендентальна здатність судження, яка містить в собі умови підведення під категорії, сама по собі не
 9. 8.3. Теорії здібностей
  здібностей: а) здатності переважно успадковуються; б) здатності переважно формуються і розвиваються протягом індивідуального життя. У вітчизняній психології основні пояснювальні принципи теорії здібностей були закладені в роботах Б. М. Теплова і в подальшому конкретизувалися в численних дослідженнях. В. Н. Дружинін Теорія дворівневої структурної організації
 10. 76. Концепції здібностей
  здібностей. Здібності, на думку представників цієї концепції, - біологічно детерміновані властивості особистості, їх прояв і розвиток цілком залежать від успадкованого фонду. Таких поглядів дотримуються не тільки деякі професійні психологи, а й представники різних галузей науки і мистецтва. Перші намагаються обгрунтувати свої погляди даними конкретних
 11. § 50. Про поєднання смаку з генієм у творах витончених мистецтв
  здатність судження? А так як мистецтво, якщо мати на увазі генія, скоріше, можна назвати натхненним (geistreich) і, якщо мають на увазі лише смак, витонченим мистецтвом, то останнє, принаймні як необхідна умова (conditio sine qua non), є найголовніше , на що треба звертати увагу в судженні про мистецтво як витонченому мистецтві. Багатство і оригінальність ідей необхідні не стільки
 12. Про пізнавальної здатності, оскільки вона грунтується на розумі
  здібності, оскільки вона грунтується на
 13. Про немочах і хворобах душі, що стосуються її пізнавальної здатності
  здібності
 14. III. Про систему всіх здібностей людської душі
  здібності людської душі без винятку ми можемо звести до трьох: до пізнавальної здатності, почуттю задоволення і невдоволення і здібності бажання. Правда, філософи, що заслуговують, втім, всілякої похвали за грунтовність свого способу думок, оголосили це розходження лише уявним і прагнули звести всі здібності до однієї тільки пізнавальної здібності. Однак можна дуже легко
 15. А. Кетле Соціальна фізика, або досвід дослідження про розвиток людських здібностей
  здібностей
 16. III. Про критику здатності судження як засобі, що зв'язує дві частини філософії в одне ціле
  здібностей у відношенні того, що вони можуть зробити a priori, не має, власне, якій-небудь області щодо об'єктів, так як вона не доктрина, а повинна лише досліджувати [питання]: чи можлива і яким чином можлива завдяки їй доктрина на підставі того, що властиво цим нашим здібностям? Сфера цієї критики простягається на всі домагання цих здібностей, щоб поставити їх в
 17. РОЗДІЛ II Всі люди із звичайною, нормальною організацією володіють однаковими розумовими здібностями
  здібностями
 18. АНАЛІЇІКА основоположні
  здібностей. Ці здібності суть розум, здатність судження і розум. Тому загальна логіка трактує у своїй аналітиці про поняттях, судженнях і умовиводах по функціям і порядку згаданих розумових здібностей, які всі разом називаються розумом взагалі в широкому сенсі цього слова. Так як ця чисто формальна логіка відволікається від усякого змісту пізнання (все одно,
 19. ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРІАЛІВ І ПОКРИТТІВ
  здатність лакофарбового матеріалу розтікатися по поверхні, на яку він нанесений , утворюючи рівну гладку плівку. Ук ривістость - це здатність емалі при рівномірному нанесенні на поверхню робити невидимим колір цієї поверхні. Чим менше потрібно для цього емалі, тим вище її покриваність, і навпаки. Еластичність - здатність покриття повторювати рух або деформацію