Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006 - перейти до змісту підручника

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

БІ Банк імпортера БУП Базисні умови поставки БЕ Банк експортера ВВП Валовий внутрішній продукт ВТД Зовнішньоторговельна діяльність СОТ Світова торгова організація ЗЕД Зовнішньоекономічна діяльність ГАТТ Генеральна угода з тарифів і торгівлі ГС Гармонизированная система ГТК Державний митний комітет ЄС Європейський Союз ШІ Іноземні інвестиції ІСО Міжнародна організація по стандартизації КОКОМ Координаційний комітет з експортного контролю МЗС Міністерство закордонних справ МП Мале підприємство МРТ Міжнародний поділ праці МЕК Міжнародна електротехнічна комісія НДДКР Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи НДР Науково-дослідна робота НТП Науково-технічний прогрес ОУП Загальні умови поставки ПК Виробнича кооперація СИФ CIF - вартість, страхування і фрахт СК Страхова компанія СНД Співдружність незалежних держав СТО Станція технічного обслуговування РЕВ Рада економічної взаємодопомоги ТІ Митниця імпортера ТН Товарна номенклатура ТНК Транснаціональна корпорація ТО Технічне обслуговування ТПП Торгово-промислова палата ТЕ Митниця експортера ПЕК Транспортно-експедиторська компанія ФОБ FOB - франко борт ФПГ Фінансово-промислова група ЦБ Центральний банк ЮЛ Юридична особа ЮНІДО Організація ООН з промислового розвитку ЮНКТАД Конференція ООН з торгівлі та розвитку
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "СПИСОК СКОРОЧЕНЬ"
 1. § 4. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в середині 80-х - 90-ті р.
  список «абітурієнтів» з 10 республік. Решті (в тому числі Болгарії та Румунії) було запропоновано почекати як мінімум до 2007 р. Доводиться констатувати, що протягом 90-х років Росія втратила роль центру економічного тяжіння для країн Центральної та Південно-Східної Європи. Її місце зайняли Німеччина, Італія, Австрія та ін У 1999 р. на країни Євросоюзу припадало до 60% зовнішньоторговельного
 2. IV. Заводи "Рено"
  скороченню професіоналів-інструментальників. Остання перевага заводів "Рено" полягає в тому, що їх технічна і професійна історія безперервна. Включає роки юйни, коли безліч чинників порушувало нормальне функціонування, завод не переходив від одного типу продукції до іншого, - наприклад, від виробництва товарів споживання до істотно відрізняється виробництву засобів
 3. Глава XXI. Криза і його дозвіл
  список робітників, яких він хотів бачити в кож ної зміні, і було прийнято рішення працювати відповідно з цим спис ком протягом двох-трьох тижнів; г) хоча в момент строгого проходження договором менеджер вивільнив зайвих робочих із забою, тепер він погодився взяти двох назад, поста ять їх в задній забій, де робота відставала, і платити їм зі своїх коштів, а не з загального фонду
 4. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  список літератури для узгодження. Основні етапи роботи: вибір теми; підбір і вивчення літератури з теми; складання плану; підбір і обробка статистичного та практичного матеріалу по галузі, країні або світовій економіці; написання тексту та оформлення роботи. 2. Складання плану курсової роботи та збір матеріалу План повинен відображати основний зміст роботи і забезпечують-вать
 5. стан у провінціях Османської імперії
  скорочення чисельності населення в провінціях, але головним чином вона спрямована на полегшення продовольчого постачання міста, чиє населення вже налічує 600 або 700 тис.
 6. Схима велика і мала.
  Скорочення. Так звані «укази великого образу» випустили з чину оприлюднення, вимовите чернечих обітниць і постриження волосся, утримавши лише канон, молитви та одягання, з вигуком: «одягається (ім'я річок) в аналав і схиму». У пам'ятках XVII в. зустрічаються навіть такі редакції указів, який випускають з чину всі три основних його акта; молитвою і читанням Апостола і Євангелія і ектенією як би
 7. § 1. Нова економічна політика
  скороченням її чисельності. Здійснювався ленінський план ГОЕЛРО: будувалися Волховська, Балахнінского, Шатурская, Кизеловская електростанції. Вирішувалися завдання культурної революції. Були у непу, природно, свої труднощі і проблеми. Так, в належні рамки контролю не був поставлений приватний капітал в роздрібній торгівлі, що дозволяло йому тримати високі ціни на дефіцитні товари. У 1923 р. стався
 8. § 3. Колективізація сільського господарства
  скорочення їх питомої ваги до 2,5-3% восени 1929 р. Застосування «надзвичайних заходів» не обмежилася тільки куркульством, а все сильніше било по середняку. Розпочався злам непу. Порушення законності, свавілля, насильство викликали гострі протести селян аж до збройних повстань, що було настільки протиприродно в умовах радянського суспільного ладу, наскільки протиприродно було і
 9. § 1. Закріплення основ післявоєнного світу
  скорочення армії до 100 тисяч осіб, заборона новітніх видів озброєнь і їх виробництва. На Німеччину була покладена виплата репарацій. Версальський мирний договір в сукупності з іншими договорами: Сен-Жерменським (1919), Нейіскому (1919), Три-анонскім (1919) і Севрським (1923) склали систему мирних договорів, відому під назвою Версальської. Сен-Жерменський мирний договір, укладений
 10. § 2. Країни Заходу в 1918 - 1923 г.
  скорочення виробництва спричинило за собою масове безробіття. Скорочувалися посівні площі в сільському господарстві, зростала інфляція. Значно знизився життєвий рівень народних мас. В умовах кризи правлячі кола країн Заходу зуміли запобігти зростанню революційних виступів, роз'єднати робочі профспілки. Після кризи 1920-1921 р. економіка вступила в смугу тривалого застою. Під
 11. § 3. Головні риси соціально-економічного та політичного розвитку країн Європи та США в 1924 - 1929 г.
  скорочення робочих, до безробіття частини з них. Економічної стабілізації сприяли зміцнення кредитно-грошової системи і відновлення міжнародних торгових зв'язків. Більшість західних країн відновили золотий вміст своїх валют. Завдяки фінансовій допомозі, наданій Німеччини, зміцнилася німецька грошова одиниця - марка. Це дозволило Німеччині ширше включитися в
 12. § 4. Світова економічна криза 1929 - 1933 г.
  Стабілізація економіки західних держав у 1924 - 1929 р. не означала, що в ній відсутні негативні явища і протиріччя. Восени 1929 р. вони вкрай загострилися і вилилися в найважчий світова економічна криза. Він тривав до 1933, в деяких країнах - навіть до 1935 р. Головні його прояви - різкий спад виробництва, інфляція (знецінювання грошей), розорення дрібних підприємців
 13. § 6. Німеччина в період фашистської диктатури
  скорочення залежності Німеччини від імпорту сировини і товарів. Для розгортання широких інвестиційних програм використовувалися можливості національної фінансової системи. Віртуозні маніпуляції рейхміністра економіки Ялмара Шахта системою кредиту, державних цінних паперів і бюджетом дозволили при повній відсутності фінансових резервів в найкоротші терміни пожвавити виробництво. Швидко розширювався
 14. § 7. Опір фашизму. Народний фронт у Франції
  скорочення безробіття, підтримка сільського господарства, заходи з фінансового оздоровлення. Загалом програма носила загальнодемократичний, антифашистський, антивоєнний характер. Керуючись нею, партії Народного фронту вирішили боротися за перемогу на чергових парламентських виборах. Чудовим успіхом руху Народного фронту стала його перемога на виборах в палату депутатів у квітні-травні 1936
 15. § 9. Великобританія в 30-ті роки
  скороченню золотого запасу країни. Однак криза вразила Англію не так сильно, як інші країни, так як вона мала у своєму розпорядженні численними колоніями, куди могла збувати свої товари. Головною проблемою стало безробіття, яка досягла в 1932 р. 25%. Утворилися цілі райони депресій, де економічна життя повністю завмерла. У 1929 р. у Великобританії на виборах знову перемогли лейбористи. Вони
 16. § 10. «Новий курс» Ф.Рузвельта в США
  скорочено НРА). Уряд міг втручатися в діяльність приватних підприємств. Важливу роль зіграв закон про відновлення промисловості. Він наказував підприємцям кожній галузі прийняти «Кодекси чесної конкуренції», які затверджувалися урядом. У них визначалися обсяг випуску товарів, рівень цін і мінімальний рівень зарплати, тривалість і умови роботи.
 17. § 11. Робочий рух, соціал-демократія і Комінтерн в міжвоєнний період
  скорочення робочого тижня. З цією програмою Народний фронт здобув рішучу перемогу на парламентських виборах 1936 р., отримавши 57% голосів. Розбіжності між партіями призвели до розпаду Народного фронту у Франції в кінці 1938 р., після підписання одним з лідерів радикалів, прем'єр-міністром Даладьє Мюнхенської угоди про розділ Чехословаччини. Однак він зіграв свою позитивну роль:
 18. § 4. Корінний перелом у ході Великої Вітчизняної війни. Радянський тил в роки війни
  скорочення виробничих циклів в металургії, хімічній промисловості, вдосконаленні технології. З цією метою у вересні 1941 р. була створена спеціальна комісія під головуванням президента АН СРСР академіка В.Л.Комарова для виявлення ресурсів Уралу, необхідних для фронту, пізніше робота комісії була поширена на Сибір і Казахстан. У 1942 р. була створена комісія з