Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаСоціологія → 
Соціологія праці
СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ
Тощенко Ж.Т., Цвєткова Г.А. Соціологія праці. Підручник для вузів. - М.: Центр соціального прогнозування і маркетингу, - 464 с. 2012

Це третє видання підручника, що включає в себе повний комплекс навчально-методичних матеріалів з соціології праці. Курс розкриває принципово нове прочитання теорії та практики використання соціальних резервів праці. Виклад матеріалів побудовано на об'єктивній логіці всебічного розкриття соціального потенціалу працівника, коли в міру розвитку виробництва зверталася увага на певні аспекти людських можливостей і як це втілювалося у сфері праці. Соціальні проблеми праці аналізуються в єдності генезису ідей, їх зміни і застосування.

Підручник дозволяє найбільш ефективно організувати вивчення курсу, оскільки теоретичний матеріал доповнений практикумом, визначальним органічне поєднання широкого спектру лекційних тем з різноманітними формами практичних занять, апробованих в різних вузах.

Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є. Економіка і соціологія праці: Підручник для вузів. - М.: ЮНИТИ. - 407 с. 2000

Висвітлюються основні питання економіки та соціології праці: трудові ресурси та трудовий потенціал, формування ринку праці та його регулювання, сутність зайнятості, організація і регулювання заробітної плати, становлення системи управління працею і создани