Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

37. Соціальна ситуація розвитку дітей раннього віку

Новоутворення, які виникають до кінця першого року життя, з необхідністю викликають побудова но-вої соціальної ситуації розвитку. Це ситуація сумісних-ної діяльності з дорослою людиною. Зміст цієї спільної діяльності - засвоєння суспільно 'вироблених способів вживання предметів, кото-які дитині відкрилися і потім стали його світом. Со-'циальная ситуація розвитку в ранньому віці така: «дитина - ПРЦЦМБГ - дорослий». У цьому віці ре-. бенок цілком поглинений предметом.

К. Лоренц навіть го-заговорив про фетишизації предмета в ранньому дитинстві. Це проявляється, наприклад, в тому, як дитина сідає на стільчик або возить за собою машину - дитина весь час дивиться на цей предмет. Правда, за предметом дитина ще не бачить дорослої людини, однак без дорослого він не може опанувати людськими способами вживання предметів.

Соціальна ситуація спільної діяльності дитину-ка і дорослого містить у собі протиріччя.

У цій си-туації спосіб дії з предметом, зразок дії належить дорослому, а дитина в той же час повинен виконувати індивідуальну дію. Це протиріччя вирішується в новому типі діяльності, який народжується в період раннього віку. Це предметна діяльність, спрямована на засвоєння суспільно виробок робуваних способів дії з предметами. Насамперед вона предметна, тому що мотив діяльності укладаючи-
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "37. Соціальна ситуація розвитку дітей раннього віку"
 1. 26. СоЦІМИМ * ситуаци розвитку
  соціальною. Це відношення називають соціальною ситуацією розвитку в даному віці (поняття ввів Л. С. Виготський). Соціальна ситуація розвитку - це вихідний момент для всіх динамічних змін, що відбуваються у розвитку дитини протягом вікового періоду. Вона повністю визначає форми і шляхи розвитку дитини, види діяльності, придбані їм нові психічні властивості і якості.
 2. 43. Соціальна ситуація розвитку дошкільника
  соціальної ситуації розвитку. У чому ж вона полягає? Вперше дитина виходить за межі свого сімейного світу і встановлює відносини зі світом дорослих людей. Ідеальною формою, з якою дитина починає взаємодіяти, стає світ соціальних відносин, що існують у світі дорослих людей. Ідеальна форма, як вважав Л. С. Виготський, - це та частина об'єктивної дійсності (більше
 3. 83. Ранній вік
  соціальна ситуація повної неподільності дитини з дорослим вибухає зсередини . В ній з'являються двоє: дитина і дорослий. У цьому суть кризи першого року життя. У цьому віці дитина набуває деяку ступінь самостійності: з'являються перші слова, дитина починає ходити, розвиваються дії з предметами. Однак діапазон можливостей дитини ще обмежений. Соціальна
 4. 23. Періодизація психічного розвитку Л. С. Виготського
  соціальна ситуація розвитку »(характер відносин між дитиною і суспільством, які складаються в даний період). Л. С. Виготський вважав, що дослідження переходів від одного періоду розвитку до іншого дає можливість розкрити внутрішні суперечності розвитку. Центральним моментом при розгляді динаміки психічного розвитку був для Л. С. Виготського аналіз соціальної ситуації розвитку.
 5. 40. Формірммe особистісної сфери - 'в ранньому дитинстві
  ситуації. Спостерігаються два типи переносу. - перенесення дії з одного предмета на інший, функціонально тотожний. Тут відбувається узагальнення функції. 2 - перенесення дії по ситуації. Дитина діє з одним і тим же предметом, але в різних ситуаціях. / / / етап. Виникнення ігрового дії. Дорослий не нав'язує дитині спосіб дії з іграшками. Іграшки поліфункціональні, з ними
 6. 32. Соціальна ситуація розвитку немовляти
  соціальна ситуація психиче-ського развітія'ребенка вже склалася. Це соціальна ситуація пов'язаності дитини з дорослим. Л. С. Виготський назвав її соціальною ситуацією «МИ». Дитина нічого не може без дорослої людини. Життя і діяльність дитини ніби вплетені в життя і діяльність доглядає за ним дорослого. Загалом, це ситуація комфорту, і центральний елемент цього комфорту
 7. 82. Стадія дитинства
  соціальна ситуація комфорту . До дев'яти місяців дитина стає на ніжки, починає ходити. Головне в акті ходьби не лише те, що розширюється простір дитини, але і те, що дитина відділяє себе від дорослого. Вперше відбувається роздроблення єдиної соціальної ситуації «ми», тепер не мама веде дитини, а він веде маму, куди хоче. Ходьба - перше основне новоутворення
 8. 39. Становлення пізнавальної сфери дитини в ранньому дитинстві
  ситуації якостей (інфор-> мативно точок ), складанні на їх основі стійких образів (сенсорних еталонів) і співвіднесенні цих образів-еталонів з предметами навколишнього світу. Дії сприйняття, які спочатку є зовнішніми і, розгорнутими (дитина повинна не тільки подивитися на предмет, а й помацати його руками, діяти з ним), потім переходять у внутрішній план і
 9. 85. Дошкільний вік
  соціальну ситуацію, вкоторой дитина прагне до самостійності. Тенденція природна і постійна. Так як дитина вже відкрив , що існують дорослі, то перед ним виникає складний світ дорослих людей. До цього часу дитина звикла жити разом з дорослими. Ця тенденція зберігається, але повинна бути інша спільне життя - життя дитини в життя дорослих. Але дитина не
 10. 34. Розвиток психічних функцій і процесів протягом першого року життя
  ситуації.
 11. 58. Особливості мислення молодшого школяра
  розвиток. Наприкінці молодшого шкільного віку (і пізніше) проявляються індивідуальні відмінності: серед дітей психологами виділяються групи «теоретиків» чи «мислителів», які легко вирішують навчальні завдання в словесному плані, «практиків», яким потрібна опора на наочність і практичні дії, і «художників» з яскравим образним мисленням. У шкільному віці формується новий тип мислення -
 12. 50. Розвиток волі як здатності до управління поведінкою
  ситуації вибору. Поступово мотиви дошкільника набувають різну силу і значимість. Уже в молодшому дошкільному віці дитина порівняно легко може прийняти рішення в ситуації вибору. Незабаром він вже може придушити свої безпосередні спонукання, наприклад не реагувати на привабливий предмет. Це стає можливим завдяки більш сильним мотивами, які виконують роль
 13. 36. Криза першого року
  соціальну ситуацію розвитку немовляти, який переходить на новий рівень. Як підкреслював Д. Б. Ельконін, в кінці першого року життя соціальна ситуація повної неподільності дитини з дорослим вибухає зсередини. В ній з'являються двоє: дитина і дорослий. У цьому суть кризи першого року життя. У цьому віці дитина набуває деяку ступінь самостійності: з'являються перші слова, дитина
 14. 6. Сучасна соціальна ситуація розвитку підлітків
  соціальної ситуації в дитинстві не стільки по зовнішнім обставинам, скільки з внутрішніх причин. Підліток продовжує жити в сім'ї, вчитися в школі, він оточений здебільшого тими ж однолітками. Проте підліток починає інтенсивно рефлексувати на себе, на інших, на суспільство. Тепер вже інакше розставляються акценти: сім'я, школа, однолітки знаходять нові значення і смисли. Для
 15. 62. Криза підліткового віку в психологічних концепціях
  розвитку особистості відповідає епосі романтизму в історії людства. Його уявлення про «бунт» отроцтві, насиченому стресами і конфліктами, в якому домінують нестабільність, ентузіазм, сум'яття і царює закон контрастів, глибоко увійшло в психологію. Підлітковий вік, за Е. Шпрангеру , - це вік вростання в культуру. Головні новоутворення цього віку: відкриття
 16. 9. Рушійні сили, умови і джерела розвитку дитини
  соціальною ситуацією розвитку, тобто сформованою системою взаємин дитини з дорослими, яка виступає джерелом цього разу-'витія. Провідна діяльність - це та діяльність дитину-! ка в рамках соціальної ситуації розвитку, виконання) якої визначає виникнення і