Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Суміжні права

Суміжні (примикають до авторських) права були визнані на міжнародному рівні в Римській конвенції про охорону інтересів авторів -виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення в 1961 р.

Глава 37 Цивільного кодексу України містить загальні правила, що регламентують право інтелектуальної власності на суміжні права.

Об'єктами суміжних прав без виконання будь-яких формальностей по цих об'єктах і незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо, а також способу чи форми їх вираження є:

а) виконання;

б) фонограми;

в) відеограми;

г) програми (передачі) організацій мовлення.

Ст. 450 ЦК визначає суб'єктів суміжних прав. Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. За відсутності доказів іншого виконавцем, виробником фонограми, відеограми, програми (передачі) організації мовлення вважається особа, ім'я (найменування) якої зазначено відповідно у фонограмі, відеограмі, їх примірниках чи на упаковці, а також під час передачі організації мовлення. Суб'єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав відповідно до договору чи закону.

Право інтелектуальної власності виникає:

на виконання - з моменту першого його здійснення.

На фонограму або відеограму - з моменту її виробництва.

На передачу (програму) організації мовлення - з моменту її першого здійснення.

Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може використовувати спеціальний знак, встановлений законом.

Майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав є: 1)

право на використання об'єкта суміжних прав; 2)

виключне право дозволяти використання об'єкта суміжних прав; 3)

право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання; 4)

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав належать відповідно виконавцеві, виробнику фонограми, виробнику відеограми чи організації мовлення, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.452 ЦК).

Використанням виконання є: 1)

доведення виконання до відома публіки під час його здійснення; 2)

запис (фіксування) виконання під час його здійснення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та передачі виконання за допомогою технічних засобів; 3)

пряме чи опосередковане відтворення запису виконання будь-яким способом і в будь-якій формі; 4)

продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника запису виконання; 5)

оренда оригіналу чи примірника запису виконання; 6)

забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до записаного виконання з місця та в час, обраних нею.

Використанням виконання є також інші дії, встановлені законом.

Використанням фонограми, відеограми є: 1)

пряме або опосередковане відтворення будь-яким способом і в будь-якій формі відеограми, фонограми; 2)

продаж та інше відчуження оригіналу чи примірника фонограми, відеограми; 3)

оренда оригіналу чи примірника фонограми, відеограми; 4)

забезпечення засобами зв'язку можливості доступу будь-якої особи до фонограмі, відеограмі з місця та в час, обраних нею.

Використанням фонограми, відеограми є також інші дії, встановлені законом.

Використанням передачі (програми) організації мовлення є: 1)

здійснення (трансляція, ретрансляція) передачі (програми) організації мовлення; 2)

записування (фіксування) передачі (програми) організації мовлення, якщо таке записування дає можливість сприйняття, відтворення та здійснення її за допомогою технічних засобів; 3)

відтворення запису передачі (програми) організації мовлення; 4)

представлення передачі (програми) організації мовлення публіці у місці, де встановлено вхідну плату.

Використанням передачі (програми) організації мовлення є також інші дії, встановлені законом.

Ст. 456 ГК вказує терміни дії суміжних майнових прав.

Термін дії майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає через п'ятдесят років, що відраховують-ся з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису - з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання.

Термін дії майнових прав інтелектуальної власності на фонограму, відеограму спливає через п'ятдесят років, що отсче-иваются з 1 січня року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування протягом п'ятдесяти років від дати її про-і ництва - з 1 січня року, наступного за роком виробництва фонограми, відеограми.

Термін дії майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення спливає через п'ятдесят років, що відліковуються з I січня року, наступного за роком її першого здійснення.

Законом в окремих випадках можуть встановлюватися інші строки чинності суміжних прав.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Суміжні права "
 1. Відмінності між авторськими і суміжними правами
  суміжні права. Звичайно затверджується, що авторські права повинні забезпечувати охорону творів - результатів творчої діяльності авторів, а суміжні права хіба примикають до авторських, але з їх допомогою охороняються зовсім інші об'єкти: - виконання - результати творчої діяльності артистів-виконавців; - фонограми - звукозапису; - передачі організацій мовлення (передачі телевізійних
 2. Співвідношення між авторськими і суміжними правами
  суміжних прав повинні дотримуватися права всіх правовласників, чиї права на твори, виконання, фонограми і (або) телерадіопередачі зачіпаються таким використанням. Якоюсь мірою багато складні об'єкти авторських і суміжних прав нагадують матрьошку - іграшку, всередині якої вкладені інші матрьошки. Наприклад, телевізійна передача може включати найрізноманітніші об'єкти авторських і
 3. Охорона авторських і суміжних прав в Росії
  суміжних прав в Росії надається на підставі положень Закону Російської Федерації «Про авторське право і суміжні права». Іноземним правовласникам охорона може надаватися на підставі положень міжнародних договорів або в деяких випадках безпосередньо на підставі положень російського закону. Власники авторських і суміжних
 4. Особливості охорони суміжних прав
  суміжних прав, які як би примикають до авторських, але з їх допомогою охороняються зовсім інші об'єкти: 1) виконання - результати творчої діяльності артистів-виконавців, 2) фонограми (звукозапису), 3) передачі організацій мовлення. Суміжні права в російському законодавстві з'явилися трохи більше 10 років тому і до теперішнього часу багато пов'язані з ними питання залишаються
 5. Виникнення суміжних прав
  суміжних прав не вимагається дотримання будь-яких формальностей. Права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення не вимагають ні реєстрації, ні іншого оформлення. Права виконавців виникають з моменту виконання, права виробників фонограми виникають з моменту здійснення її записи, а права організації мовлення - з моменту здійснення передачі. Співвідношення
 6. Використання об'єктів суміжних прав
  суміжних прав, багато в чому аналогічний тому, який діє відносно використання творів: для законного використання виконань, фонограм або передач організацій мовлення необхідна згода всіх володарів відповідних виключних прав на такі об'єкти. Законом встановлюються додаткові, досить істотні виключення з суміжних прав. Крім того, за своїм обсягом
 7. Особливості охорони об'єктів суміжних прав, створених у період існування СРСР
  суміжні права законодавством не передбачалися, однак це не означає, що повністю виключені з охорони створені в ті роки записи виконань (включаючи записи вистав), звукозапису, телевізійні і радіопередачі. Судова практика, правда, досить нечисленна, не дає підстав вважати, що так звані старі виконання можуть використовуватися без згоди виконавців або їх
 8. 2. Кримінальна відповідальність
  суміжних прав передбачена ст. 146 КК РФ. Порушникам авторських і суміжних прав може загрожувати до 5 років позбавлення волі (до кримінальної відповідальності в Російській Федерації можуть бути притягнуті лише фізичні особи). При розгляді кримінальної справи може бути одночасно заявлений і розглянуто цивільний позов у ??кримінальному процесі. Згадка про можливість звернення до органів дізнання та
 9. Договір ВОІВ про авторське право і Договір ВОІВ про виконання і фонограми
  суміжних прав. Основні положення ДАП і ДІФ не зводяться тільки до введення нового права, пов'язаного з використанням творів у цифровій формі, в тому числі в інтерактивних цифрових мережах (у Росії отримав назву права на доведення до загального відома). ДАП і ДІФ передбачають також подальше розширення наданої охорони, систематизацію правових норм, уточнення переліків та
 10. Розділ VI. АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА У четвертої частини Цивільного КОДЕКСУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  суміжні права », Патентний закон Російської Федерації, Закон РФ« Про товарні знаки, знаках обслуговування і найменуваннях місць походження товарів »і т. д. З 1 січня 2008 р. вони втратять чинність, а відносини у сфері інтелектуальної власності будуть регулюватися нормами частини четвертої ЦК РФ. Це, загалом-то спірне, вирішення питання, насправді не приведе до кардинальної зміни
 11. Розділ V. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ
  суміжних прав. Контрафактні примірники твору і фонограми 1. Незаконне використання творів або об'єктів суміжних прав або інше порушення передбачених цим Законом авторського права чи суміжних прав тягне за собою цивільно-правову, адміністративну, кримінальну відповідальність згідно з законодавством Російської Федерації. (У редакції Федерального закону від 20
 12. Відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
  суміжних
 13. ПЕРЕДМОВА
  суміжних прав в Росії не завжди збігається з послідовністю закріплення відповідних норм у тексті Закону Російської Федерації «Про авторське право і суміжні права». Така невідповідність викликано насамперед бажанням полегшити знайомство з російським авторським правом. Для пошуку цікавлять вас норм скористайтеся наведеної далі структурної схемою російського закону про авторське
 14. Структурна схема Закону «Про авторське право і суміжні права»

 15. Терміни охорони авторських та суміжних прав
  суміжних прав законодавець тепер досить чітко визначив, що під охорону підпадають також виконання, фонограми, мовлення (телерадіопередачі), створені і записані навіть у період до появи у вітчизняному законодавстві положень про охорону суміжних прав. Така охорона надається, зрозуміло, тільки якщо не минули діючі в Нині строки охорони суміжних прав.
 16. В. Козирєв, К. Леонтьєв. Авторське право. Вступний курс. Козирєв В. Є., Леонтьєв К. Б. Університетська книга Рік; сторінках 256., 2007

 17. Поняття колективного управління майновими авторськими і суміжними правами
  суміжних прав (користувачами). Система колективного управління правами може, відповідно до Закону, застосовуватися у всіх випадках, коли реалізація авторських або суміжних прав в індивідуальному порядку виявляється скрутній. Найпростіший приклад: при мовленні радіостанції в музичному форматі на годину може використовуватися 20 пісень, у кожної з яких є як мінімум один композитор і один
 18. Об'єкти авторських і суміжних прав
  суміжних прав був дещо розширений за рахунок введення охорони особливих прав на «нетворчі» бази даних та охорони прав публікатора (див. далі). Крім того, такий об'єкт суміжних прав, як «передачі організацій ефірного та кабельного мовлення »був перейменований в« мовлення організацій ефірного або кабельного мовлення ». Таким чином, система авторських і суміжних прав в Російській Федерації з 1 січня
 19.  Розділ IV. Колективного управління майновими правами
    суміжних прав у випадках, коли їх практичне здійснення в індивідуальному порядку важко (публічне виконання, в тому числі на радіо і телебаченні, відтворення твору шляхом механічної, магнітної та іншої запису, репродукування та інші випадки), можуть створюватися організації, що управляють майновими правами зазначених осіб на колективній основі. Такі організації