Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

Б. Ф. Скіннер (1904-1990) Радикальний біхевіоризм

1. Психологія повинна відмовитися як від ментализма, так і від физиологизма. -

Сприймати предмет або мислити про нього - значить вести себе по відношенню до нього певним способом. При цьому поведінка контролюється властивостями предметів - відмітними стимулами. -

Знання являють собою або дії, або правила для виконання дій.

2. Зв'язок «стимул - реакція» в поведінці не можна трактувати вать тільки як причинно-наслідковий; причини форми вання поведінки можуть полягати і у зворотному зв'язку «реакція - стимул». Слід розрізняти респондентное і оперантное поведінку.

138

-

Оперантное поведінка: може бути не пов'язаним з ка ким-небудь спостережуваним подразником; здійснюється як активне спонтанне вплив на середовище; підкреп ленням виступає виявлення стимулу - стомлений контингент підкріплення. -

Респондентное поведінка: завжди запускається визначений ним стимулом; здійснюється як відповідна реакція на стимул; підкріпленням виступає «контингент підкреп лення реакцій».

3. Поведінка організму в процесі навчання преимуще ственно носить оперантний характер і підпорядковується закону підкріплення: сила оперантного поведінки зростає, якщо поведінка супроводжується підкріплювальним стимулом. -

Поведінка організму в значній мірі визначає ся його минулим поведінкою. -

Складний акт поведінки зводиться до послідовності певних реакцій; одне і те ж підкріплення може бути видобуто тваринам за рахунок послідовності раз особистих реакцій, об'єднаних в різні структури - - - патерни. -

Паттерни поведінки детермінуються умовами середовища.

4. Існують різні схеми (режими) підкріплення:

а) підкріплення з фіксованим інтервалом часу;

б) підкріплення з фіксованою частотою реакцій.

5. Для формування певних форм поведінки найбільш ефективним способом є модифікація поведінки - використання позитивного підкріплення в момент, коли живий організм робить потрібні движе ня в потрібному напрямку.

Процедура навчення обеспечи ється рядом факторів: -

наявність досить сильного для даної тварини під крепляется стимулу; -

наявність у тварини певного рівня актуалізації потреби (депривації);

139

останнім часом починають пояснювати та інтерпретувати результати психологічних досліджень з теоретичних позицій когнітивної психології. -

час між бажаним поведінкою тварини і під кріпленням має бути мінімальним; -

найбільш ефективно позитивне підкріплення; -

підкріплюватися повинно найменший рух тварини, спрямоване до мети; -

небажане поведінка повинна вгашайте шляхом відсутність про ствия підкріплення; -

після обумовлення частини складного поведінки під крепляется повинно необхідний рух, наступне за обумовленою частиною.

6. Вербальне поведінка (мова) у людини формується і розвивається шляхом оперантного навчання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Б. Ф. Скіннер (1904-1990) Радикальний біхевіоризм "
 1. 22. Необіхевіорізм Скіннера
  біхевіоризм з плином часу розділився на кілька видів. Одним з ці х видів був необихевиоризм. Одним з найвидніших наукових діячів даної течії був Б. Ф. Скіннер. Він також вважав, що наука не має права займатися тим, що не може об'єктивно підтвердитися. Скіннер вважав, що подібні дослідження, тобто об'єктивно не підтвердилися, є ненауковими. Скіннер робив
 2. 21. Біхевіоризм Уотсона
  біхевіоризм. Термін «біхевіоризм» походить від англійського слова behavior, яке на російську мову перекладається як «поведінку». Біхевіоризм вивчає активність, поведінку індивідуума. Одним з основоположників біхевіоризму був американський дослідник Джон Уотсон. Біхевіоризм - це напрям в психології, як вже було сказано вище, набуло свій вплив на самому початку
 3. Дві руки Бога
  В: Істина нас звільнить. Але ви припускаєте, що в кожному секторі своя істина! КУ: Так, але, насправді, це хороші новини. Розуміючи ці різні істини і визнаючи їх, ми можемо більш точно налаштуватися на хвилю Космосу. Вищим результатом могло б навіть бути досягнення єдності з Усім, або безпосереднє усвідомлення Космосу. Це здається вам неможливим? Швидше за все, це не так. Але я
 4. ЕВТАНАЗІЯ (легка, приємна) смерть
  1990. - М., 1990. Фут Ф. Евтаназія / / Філософські науки. 1990. № 6. Евтаназія / / А. А.Гусейнов, Р.Г.Апресян. Етика. - М., Гардарика, 1998. - С.
 5. 23. Помилки бихевиористов
  біхевіоризм Більшість вчених США, які вивчають агресію і її прояви, є прихильниками біхевіоризму. Вони вважають, що людина використовує силу не просто так, а для того, щоб домогтися максимального переваги, такого положення в суспільстві, яке він вважає поважних, хоча воно насправді таким не є, так як «повага» засновано на страху. Можна назвати такі
 6. ГЛАВА XXIX ПОРТ-АРТУР ЯК ФОРТЕЦЯ; УМОВИ його зведення І СТАН КРІПАКІВ Вєрки На початку облоги У 1904 р. ВПЛИВ ДАНИХ БОРОТЬБИ ЗА ПОРТ-АРТУР НА ПОДАЛЬШЕ РОЗВИТОК КРІПОСНОГО СПРАВИ
  1904 ВПЛИВ ДАНИХ БОРОТЬБИ ЗА ПОРТ-АРТУР НА ПОДАЛЬШЕ РОЗВИТОК КРІПОСНОГО
 7. Фрідріха Вільгельма Ніцше (1844 - 1900).
  1990. Т.2. -С.407-555. Свасьян К.А. Фрідріх Ніцше: мученик пізнання / / Ніцше Ф. Соч. в 2 т. - С. 407-555. Ясперс К. Ніцше і християнство. - М.,
 8. СПИСОК
  1990. Аганбегян А. Три тупика Росії / / Труд-7. - 2001. - 15 березня. Бережков В.М. Поруч зі Сталіним. - М., 1998. Бердяєв Н.А. Витоки і зміст російського коммуніз-ма. - М., 1990. Бжезінський З. Велика шахівниця. - М., 1999. Боффа Д. Історія Радянського Союзу. У 2-х томах. - М., 1990. Бунін І. Окаянні дні. Спогади. Статті. - М., 1990. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 р. Кн. 1. - М.,
 9. ГЛАВА 6. КРАЇНИ СХОДУ У 1945 р. - 1990-ті р.
  1990-ті
 10. ТЕМА 4. ЕКОЛОГІЧНЕ БУТТЯ СУСПІЛЬСТВА
  1990. Глобальні проблеми та загальнолюдські цінності. М., 1990. Давидова Г.А. Єдність людини і природи як філософська проблема / / Взаємодія суспільства і природи. М., 1986. Жибуль І.Я. Екологічні потреби: суть, динаміка, перспективи. М., 1991. Іванов В.Г. Конфлікт цінностей і розв'язання проблем екології. М., 1991. Кравченко І.І. Екологічна теорія в сучасних теоріях
 11. ЗМІСТ
  1990-і г 70 § 3. Економічні та політичні результати другої світової війни для західноєвропейських країн 81 § 4. Великобританія в 50 - 90-ті роки 85 § 5. Франція в 50 - 90-ті роки 90 § 6. Федеративна Республіка Німеччина в 1949 - 1990-і г 97 § 7. Італія в 50 - 90-ті роки 102 § 8. Розвиток західноєвропейської інтеграції 106 Глава 5. Країни Центральної та Південно-Східної Європи в другій половині
 12. БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ
  1990. - С.717. 29Тамже.-С.718. 30 Мерло-Понті М. Філософ і соціологія / / Питання соціології. - М., 1992. - T.I. - № 1.-C.7. 31 Шамшурін В.І. Гуманітарна соціологія - нові орієнтири і старі проблеми / / Соціологічні дослідження. - 1992. - № 2; Гуманитар ве напрям в соціології працює на порятунок світу (Інтерв'ю з Ядова) / / Соціологічні дослідження. - 1992. - № 7.