Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаДержавне та муніципальне управління → 
« Попередня Наступна »
Нікітов В. А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Системи інформаційних агрегатів

В єдиному народно-господарському комплексі можна виділити класи функціонально та інформаційно пов'язаних об'єктів ОУ (комплекси галузей , міністерств, комітети, відомства, республіки, області, краю, міста та ін.) Ці системи об'єктів організаційного управління (СОУ) адекватно можуть відображатися моделями систем ІА. Для опису систем об'єктів ОУ моделлю систем ІА (СІА) необхідно визначити: цілі

Цс (1) СОУ, плани ITc (t) СОУ, керуючі сигнали (рішення) V ° (t) СОУ, обурення зовнішнього середовища Wc (t) на СОУ, ресурси Rc (t) СОУ, оператор (алгоритм) Ac (t) управління СОУ, оператор (алгоритм) Yc (t) функціонування СОУ в ході реалізації планів IIc (t), оператор Hc (t ) переходу СОУ з початкового стану Zc (to) в поточний стан Zc (t) СОУ, результати роботи Fc (t) СОУ за планами ITc (t), початкова Zc (to) і поточний стан Zc (t) СОУ, результати Qc ( t) виконання керуючих сигналів V ° (t) СОУ. Система ІА (рис. 10 б, в) за аналогією з локальним ІА відображається деревом цілей СОУ Gc (t) = {Uc (t), Vе (t)}, кортежами планів IIc (t) СОУ, ресурсів Rc (t) СОУ , збурень W ^ t) на СОУ, результатів роботи Fc (t) СОУ, стану Zc (t) СОУ.

Комплекси операцій організаційного управління

Досягнення цілей системами ОУ повинно відображатися процесами і процедурами над інформаційними даними, що характеризують їх плани II (t), ресурси R (t), обурення зовнішнього середовища W (t), стан Z (t), керуючі сигнали V (t), результати роботи F (t) і виконання рішень Q (t). Проведений аналіз операцій, що підлягають реалізації в ОУ і СОУ на фазах Фі, Ф2, Фн, показав їх методологічну спільність в частині функціональних цільових вимог до збору, передачі, зберігання, обробки інформації та подання її користувачам. Тому з методологічної точки зору ці операції по всіх фазах можуть бути згруповані за їх цільовим і функціональним призначенням і використовуваної інформації в типові функціонально повні комплекси операцій, що відображають плановані і неплановані процеси в ОУ і СВУ.

Процес управління складною системою включає комплекси типових людино-машинних операцій:

а) формування дерева цілей IJ (t) системи - комплекс операцій "Цілі",

б) формування системи планів n (t) для забезпечення досягнення цілей H (t) - комплекс операцій "План",

в) контроль ходу "досягнень" цілей Ц (і ) і виконання планів n (t) - комплекс операцій "Контроль",

г) підготовка рекомендацій і варіантів рішень з управління системою - комплекс операцій "Варіанти рішень",

д) вибір і прийняття обгрунтованих рішень з управління системою - комплекс операцій "Прийняття рішень",

е) доведення прийнятих рішень до керованих об'єктів - комплекс операцій "Доведення рішень",

ж) контроль виконання рішень - комплекс операцій "Виконання рішень".

Перераховані комплекси утворюють функціонально повну систему операцій процесу управління.

Узагальнення робіт зі створення АСУ різних класів і рівнів дозволило встановити, що функціонально повний комплекс ОУ та СОУ відображається операціями трьох класів: локальними, операціями відносини і системними. Цільове призначення, склад і зміст цих операцій були визначені на основі системного аналізу процесів функціонування локальних ОУ, їх взаємодії. Склад і зміст цих операцій адекватно відображали існуючу в 70-80-х роках в нашій країні модель планової економіки.

Таблиця 1

Локальні операції об'єктів організаційного управління

Назва операцій

Операції формування цілей ОУ Операції формування планів ОУ Операції доведення планів ОУ до виконавців План-операції ОУ

Операції коригування планових завдань ОУ Операції контролю коригувань планових завдань ОУ Операції контролю ходу виконання планових завдань ОУ Операції стану ОУ Операції контролю стану ОУ

Операції підготовки даних для прийняття рішень ЛПР2

а) операції запитів (завдань)

б) операції відповідей

Операції підготовки рішень ЛПР ОУ Операції прийняття рішень ЛПР ОУ Операції доведення рішень до виконавців Операції контролю доведення рішень до виконавців Операції контролю виконання рішень

Процеси функціонування і зміни станів системи об'єктів організаційного управління відображаються комплексами операцій відносини і системних операцій. Перші (ярусні операції) реалізуються в системі ОУ, розподілених у двох ярусах: керуючих об'єктів - підлеглих об'єктів. Вони можуть бути реалізовані між об'єктами одного і того ж ярусу.

Таблиця 2

Операції відносини об'єктів організаційного управління

наименовение операцій

Операції ярусного формування цілей СОУ Операції ярусного формування планів СОУ Операції ярусного доведення планів до виконавців СОУ Ярусні план-операції СОУ. Операції ярусной коригування планових завдань СОУ

Операції ярусного контролю коригування планових завдань СОУ

Операції ярусного контролю ходу виконання планових завдань СОУ

Ярусні операції стану СОУ

Операції взаємного інформування СОУ

Операції ярусной збірки даних СОУ

Операції ярусного контролю стану СОУ

Операції підготовки даних для прийняття рішень СОУ:

а) операції запитів (завдань)

б) операції відповідей

Операції ярусной підготовки рішень ЛПР СОУ Операції ярусного прийняття рішень ЛПР СОУ Операції ярусного доведення рішень до виконавців СОУ Операції ярусного контролю доведення рішень до виконавців СОУ Операції ярусного контролю виконання рішень СОУ

Системні операції реалізуються в системах ОУ, що входять в різні (Не найближчі) пов'язані яруси управління.

Можливі модифікації комплексів локальних операцій, операцій відносини і системних операцій.

Таблиця 3

Системні операції об'єктів організаційного управління

Назва операцій

Операції системного формування цілей СОУ Операції системного формування планів СОУ Операції системного доведення планів до виконавців СОУ Системні план-операції СОУ

Операції системної коригування планових завдань СОУ

Операції системного контролю коригувань планових завдань

Операції системного контролю ходу виконання планових завдань СОУ

Операції системного стану СОУ

Операції системного контролю стану СОУ

Операції системної підготовки даних для прийняття рішень:

а) операції запитів (завдань)

б) операції відповідей

Операції системної підготовки рішень ЛПР

Операції системного прийняття рішень

Операції системного доведення рішень до виконавців

Операції системного контролю доведення рішень до виконавців

Операції системного контролю виконання рішень СОУ

Операції взаємного інформування ОУ

Операції системної збірки даних

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Системи інформаційних агрегатів "
 1. Модель інформаційного агрегату
  системи інформаційних агрегатів, що відображають об'єкти організаційного управління. Входи і виходи ІА повинні бути задані відповідними кортежами (переліками) економічних, соціальних та інших показників і реквізитів, що характеризують ці об'єкти. Сукупність генеральних цілей та забезпечують їх досягнення локальних цілей з прив'язкою до календарного часу утворює систему
 2. ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  система АП - абонентський пункт АПК - апаратно-програмний комплекс АРМ - автоматизоване робоче місце АРМ АБ - АРМ адміністратора безпеки АРМ PKC - АРМ розбору конфліктних ситуацій АС - автоматизована система АСІО - автоматизована система інформаційного обміну АСПГ - автоматизована система проведення голосування АСПР - автоматизована система планових
 3. Нікітов В . А.. Інформаційне забезпечення державного управління / Авт.: Нікітов В. А., Орлов Є. І., Старовойтов А. В., Савін Г. І.; За ред. Ю. В. Гуляєва - М.: Слов'янський діалог,. - 415 с., 2000

 4. 3.4. Основні напрямки та заходи щодо захисту електронної інформації
  системах є: інформаційні ресурси, що містять відомості, віднесені до державної таємниці, та конфіденційну інформацію; засоби і системи інформатизації (засоби обчислювальної техніки, інформаційно-обчислювальні комплекси, мережі і системи), програмні засоби (операційні системи, системи управління базами даних, інше загальносистемне і прикладне програмне
 5. Іммануїл Кант. ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ФІЛОСОФІЇ. Курс лекцій включає всі філософські науки, 2010

 6. ЛІТЕРАТУРА 1.
  систем / / Автоматизація проектування. 1997. № 4. 3. Моисеев Н. Н. Геополітичне становище Росії і перспективи розвитку країни на шляху до інформаційного суспільства / / Проблеми інформатизації. 1997 . № 4. 4. Львів Д. С. Економіка Росії на сучасному етапі / / Матеріали науково-практичної конференції "Далекий Схід на рубежі століть". Хабаровськ, 1998. 5. Копилов В. А.
 7. Доктрина інформаційної безпеки РФ про стан і вдосконаленні правових відносин в інформаційній сфері
  систему поглядів на проблеми забезпечення інформаційної безпеки, методи та засоби захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави в інформаційній сфері. Доктрина вказує на наявність ряду недоліків, пов'язаних з суперечливістю і нерозвиненістю правового регулювання відносин в інформаційній сфері та призводять до серйозних негативних наслідків у справі
 8. Основні підсистеми ІТКМ
  системами. В рамках її необхідно створити: інформаційно-комунікаційну мережу, яка надає інформаційно-комунікаційні послуги всім потенційним абонентам ІТКМ; інтегровану розподілену інформаційну систему, що базується на інформаційно-комунікаційної мережі та надає інформаційні послуги всім потенційним користувачам; систему безпеки,
 9. 5. Дисертації та автореферати
  інформаційних відносин: Дис ... канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Грибанов Д.В. Правове регулювання кібернетичного простору як сукупності інформаційних відносин: Автореф. дис ... . канд. юрид. наук. Єкатеринбург, 2003. Макарова Е.М. Проблеми правового регулювання використання Інтернету у підприємницькій діяльності: Дис ... канд. юрид. наук. М., 2007.
 10. Правовий режим информационночіналитической і документаційною діяльності
  систем інформаційного забезпечення, у другому випадку - за договорами між органами державної влади та власниками відповідних інформаційних ресурсів і систем. Результати досліджень, проведених юридичними та фізичними особами, оформляються у вигляді документованої інформації і відносяться до державних інформаційних ресурсів, що підлягають обліку і захисту у складі
 11. ВСТУП
  системоутворюючий фактор життя суспільства, вона все більш активно впливає на стан політичної, економічної, оборонної , особистої, майнової та інших складових безпеки. Співпраця і суперництво держав і організацій з традиційної матеріальної сфери все більш виразно зміщуються в інформаційну область. Росія стоїть перед необхідністю усвідомлення і прийняття
 12. 2.3. Місце інформаційної безпеки в системі національної безпеки Росії
  системи національної безпеки країни. Доктрина розглядає всю роботу в інформаційній сфері на основі і в інтересах Концепції національної безпеки РФ. Доктрина виділяє чотири основні складові національних інтересів Росії в інформаційній сфері. Перша складова включає в себе дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина в області
 13. 4.6. Система інформаційної безпеки ІТКМ
  системи в цілому. Формулюючи поняття "інформаційна безпека", слід сказати, що це така якість інформаційних систем, при якому ризик відповідних загроз зменшується до прийнятного рівня шляхом застосування необхідних заходів. Вона базується на архітектурі системи безпеки, яка повністю визначає вимоги, правила і реалізацію спільної системи безпеки в ІТКМ.
 14. 4.1. Призначення і завдання інформаційно-телекомунікаційної системи
  систем, переданої і оброблюваної інформації. Створювана система повинна діяти як у мирний час, так і в особливі періоди, в тому числі і при відпрацюванні надзвичайних ситуацій. На різних рівнях державного управління система повинна надавати користувачам різні інформаційні та аналітичні матеріали. На муніципальному (міському) рівні інформація, як правило,
 15.  3.2 ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
    системи. Розробка моделі інформаційного поля системи в рамках вирішення поставленого завдання з описом джерел і технології одержання необхідної інформації, складу і структури інформаційних потоків. Розробка моделі прийняття рішень на основі зібраної інформації. Ефективність інформаційного забезпечення системи управління ресурсами регіону може бути досягнута тільки за умови
 16.  Хто сьогодні панує в «світовій павутині»
    система вже сьогодні знаходиться під фактичним контролем військових фахівців США. За задумами американського керівництва, подальше підвищення її ефективності дозволить включити кожну школу і бібліотеку будь-якої країни світу в Інтернет. Це розширить нові можливості для затвердження американського лідерства у світі. Сьогодні США надають для «всесвітньої павутини» найширший банк даних,
 17.  Загальна схема обміну інформацією в ІТКМ
    системі можуть бути реалізовані три різні стратегії обміну інформацією між ІАЦ, ІКЦ та інформаційними системами органів державної влади. 1. До першого типу відносяться інформаційно-аналітичні центри та інформаційні системи, з якими може підтримуватися надійний зв'язок в режимі on-line. Вони, як правило, входять в домен (осередок), всередині якого інформація циркулює по
 18.  Життєвий цикл інформаційного забезпечення державного управління
    систем за критерієм інтегральних експлуатаційних витрат або за принципом переоцінки. Система прав, обов'язків і відповідальності в сфері інформаційного забезпечення державного управління Державна політика з інформаційного забезпечення повинна проводитися за багатьма взаємопов'язані напрямками, насамперед Уряд Російської Федерації має розробляти