Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
ЗМІСТ:
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006

Посібник містить всі питання екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни «Вікова психологія».

Доступність викладу, актуальність інформації, максимальна інформативність, враховуючи невеликий формат посібники, - все це робить шпаргалку незамінним підмогою при підготовці до здачі іспиту.

Глава 1 вікової психології ЯК НАУКА
1. Предмет і завдання вікової психології
2. Становлення вікової психології як науки
3. Методи дослідження вікової психології
4. Історичний аналіз поняття «дитинство»
Глава 2 П ТЕОРІЇ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
5. Біогенетичні концепції розвитку
6. Соціогенетіческіе концепції розвитку
7. Концепція конвергенції двох факторів дитячого розвитку
8. Психоаналітичні теорії дитячого розвитку
9. Епігенетична теорія особистості \ Еріка Еріксона
0. Теорія соціального навчання
Когнітивна теорія розвитку (концепція Ж. Піаже)
2. Культурно-історична концепція
3. Концепція психічного розвитку дитини Д. Б. Ельконіна
Глава 3 ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
4. Процес розвитку особистості
5. Преформовані і непреформірованний типи розвитку '(по Л. С. Виготському)
6. Зв'язок навчання і розвитку особистості
7. Розвиток діяльності - умова і спосіб розвитку особистості
8. Взаємодія біологічного і соціального факторів у розвитку особистості
9. Рушійні сили, умови і джерела розвитку дитини
20. Закономірності псих * ч «кого розвитку
2. Вплив внутрішньої позиції особистості на психічний розвиток
Глава 4 ПЕРІОДИЗАЦІЯ, ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
22. Підходи до періодизації психічного розвитку у віковій психології
23. Періодизація психічного розвитку Л. С. Виготського
24. Періодизація психічного розвитку - Д. Б. Ельконіна
25. Етапи соціалізації в концепції "А. В. Петровського
26. СоЦІМИМ * ситуаци розвитку
27. Значення поняття« зона найближчого розвитку »для вікової психології
Глава 5 психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі: новонароджені, НЕМОВЛЯ
2 серпня. Розвиток психіки дитини в перинатальному періоді
29. Криза новонародженості
30. Психічний розвиток дитини в період новонародженості
3 Розділ 1. Основні новоутворення періоду новонародженості
32. Соціальна ситуація розвитку немовляти
33. Провідна діяльність t, в дитячому віці
34. Розвиток психічних функцій і процесів протягом першого року життя
35. Основні психологічні новоутворення дитячого періоду
36. Криза першого року
РАННЄ ДИТИНСТВО
37. Соціальна ситуація розвитку дітей раннього віку
38. Розвиток предметно-гарматної діяльності в ранньому дитинстві
39. Становлення пізнавальної сфери дитини в ранньому дитинстві
40. Формірммe особистісної сфери - 'в ранньому дитинстві
40. Розвиток мови в ранньому дитинстві
42. Криза трьох років
Глава 7 психічного розвитку та ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В дошкільному дитинстві
43. Соціальна ситуація розвитку дошкільника
44. Ведучий вид діяльності дошкільника
45. Структура розгорнутої форми сюжетно-рольової гри
46. Вплив гри на загальний психічний розвиток дитини
47. Пізнавальна сфера дошкільника
48. Мова дошкільника
49. Емоціонамнн сфера дошкільника
50. Розвиток волі як здатності до управління поведінкою
51. Становлення особистості дошкільника
52. Основні психологічні новоутворення дошкільного віку
53. Криза семи років
54. Психологічна готовність дитини до шкільного навчання
Глава 8 молодшого шкільного віку
55. Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра і особливості його спілкування
56. Навчальна діяльність
57. Соціальний статус і Я-концепція ' молодшого школяра
58. Особливості мислення молодшого школяра
59. Розвиток мови молодшого школяра
60. Основні психологічні новоутворення молодшого шкільного віку
ПІДЛІТКОВИЙ ВІК: психічного розвитку та СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
6. Сучасна соціальна ситуація розвитку підлітків
62. Криза підліткового віку в психологічних концепціях
63. Підлітковий кризу
64. Зміни у фізичному розвитку підлітка
65. Статева ідентичність і сексуальне \ поведінка у підлітків
66. Відносини з дорослими і однолітками в підлітковому періоді
67. Зміни в когнітивної сфері підлітків
68. Провідна діяльність підлітків
69. Особливості мотиваційно-потребностной сфери підлітка
70. Моральне розвиток підлітка
71. Почуття дорослості як мотивація розвитку підлітка
72. Особливості особистості підлітка
73. Акцентуації характеру у підлітків
Глава 10ПСІХОЛОГІЯ ЮНАЦТВА
74. Юність як стадія життєвого шляху
75. Когнітивні ізмененм.ЮНОСТІ
76. Навчально-професі! ОІММая діяльність як провідний вид діяльності старшокласника
77. Становлення самосвідомості в юнацтві
78. Взаємовідносини з оточуючими в юнацькому віці
79. Вплив відокремлення на формування особистості юнака
Глава ПСИХОЛОГІЯ ДОРОСЛОГО ЛЮДИНИ
80. Підходи до класифікації вікових груп у акмеології
81. Вплив навчання на інтелектуальний розвиток дорослих
82. Праця як провідна діяльність періоду зрілості
83. Здібності
84. Вік і праця
85. Самореалізація людини
86 . Психологічні особливості дорослої людини (рання дорослість від 20 до 40 років)
87. Зміни в психології дорослого в період середньої дорослості (від 40 до 60 років)
88 . Криза середини життя
89. Зміни в психічного життя людини в період пізньої зрілості (з 60 років)
Вікова психологія: