Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія
ЗМІСТ:
Резепов Ільдар Шамильевич. Шпаргалка з загальної психології, 2010
Шпаргалка з загальної психології
1. Поняття про предмет психології
2. Розвиток психіки тварин
3. Виникнення та історичний розвиток свідомості людини
4. Свідомість людини
5. Принципи, структура і завдання психології
6. Принципи побудови психологічних досліджень
7. Методи збору фактичного матеріалу
8. Методи обробки матеріалів дослідження
9. формування основних психологічних понять і методів дослідження
10. Зародження і розвиток психології як науки
11. Поняття «людина», «особистість», «індивідуальність» і їх співвідношення
12. суспільна сутність особистості
13. Психологічна структура особистості
14. Особистість як самокерована система
15. Поняття про спрямованість особистості
16. Потреби
17. Інтереси
18. Світогляд та ідеали особистості
19. Поняття про групи і колективах
20. Рівні розвитку колективу
21. Особистість і колектив
22. Поняття спілкування та міжособистісних відносин
23. Види спілкування
24. Міжособистісні взаємини в групах і колективах
25. Психологічна сумісність, конфлікти і міжособистісні відносини
26. Масові соціально-психологічні явища та їх роль у спілкуванні та міжособистісних відносинах
27. Поняття про діяльність
28. Знання, вміння, навички та звички
29. Види діяльності
30. Поняття про увагу
31. Види уваги
32. Властивості уваги
33. Уважність як властивість особистості
34. Поняття про відчуття
35. Види відчуттів
36. Закономірності відчуттів
37. Сенсорна організація особистості
38. Поняття про сприйняття
39. Властивості сприйняття
40. Види сприйняття залежно від об'єкта відображення
41. Спостереження і спостережливість
42. Індивідуальні відмінності в сприйнятті і спостереженні
43. Визначення пам'яті
44. Характеристика процесів пам'яті і їх закономірностей
45. Мнемические властивості особистості
46. Уявлення
47. Поняття про мислення
48. Змістовні та операційні компоненти мислення
49. Процес рішення розумової задачі
50. Види мислення
51. Інтелектуальні особливості особистості
52. Мова і мова
53. Види мови
54. Мовні властивості особистості
55. Поняття про уяві
56. Види і прийоми уяви
57. Творчість
58. Уява і особистість
59. Поняття про емоції і почуття
60. Види почуттів
61. Емоційні стани
62. Емоційні особливості і властивості особистості
63. Поняття про волю
64. Аналіз складної вольової дії
65. Вольові властивості особистості
66. Поняття про темперамент
67. Типи вищої нервової діяльності - природна основа темпераменту
68. Типи темпераменту та їх психологічна характеристика
69. Взаємозв'язок темпераменту та інших властивостей особистості
70. Поняття про характер
71. Структура характеру
72. Індивідуальне і типове в характері
73. Типологічна модель К. Юнга
74. Псіхогеометріческій типологія характеру
75. Поняття про здібності
76. Концепції здібностей
77. Задатки і здібності
78. Педагогічна здатність і її структура
79. Взаємозв'язок здібності з іншими властивостями особистості
80. Розвиток і формування здібностей
81. Криза новонародженості
82. Стадія дитинства
83. Ранній вік
84. Криза трьох років
85. Дошкільний вік
86. Молодший шкільний вік
87. Підлітковий вік
88. Психологічні особливості юнацького та студентського віку
Загальна психологія:
  1. Колектив авторів. «Психологія: Шпаргалка»: РИОР; M.; - 2010 рік
  2. С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ. - 2005 р.
  3. Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В.. Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік). - 2005 р.