Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
В. П. Петров, С. В. Петров. Інформаційна безпека людини і суспільства: навчальний посібник, 2007 - перейти до змісту підручника

Російська мова в ближньому і далекому зарубіжжі

Оцінюючи стан російської мови в інших країнах, фахівці виділяють дві тенденції.

По-перше, відбувається активне скорочення російськомовного інформаційного простору в ближньому зарубіжжі - в нових незалежних державах, ще недавно колишніх республіками СРСР.

По-друге, після ліквідації Радянського Союзу з його авторитетом і можливостями намітився процес витіснення російської мови із зони далекого зарубіжжя, все більшого обмеження його використання як однієї з мов міжнародного спілкування.

Сьогодні об'єктивною реальністю є той факт, що в більшості незалежних держав ближнього зарубіжжя проводиться активна і цілеспрямована політика по скороченню використання російської мови в сферах державної діяльності, економіки, науки, освіти і культури. Російська мова сьогодні є другою державною мовою лише в Республіках Білорусь, Казахстан і Молдова.

В інших країнах ближнього зарубіжжя російська мова не отримав подібного державного статусу, і тому російськомовний інформаційний простір там швидко скорочується. На вулицях міст Латвії, Литви, Естонії, Вірменії, Грузії вже практично немає вивісок і написів російською мовою, хоча на ньому ще вільно говорить частина населення цих держав. Найменування вулиць, організацій та установ, а також реклам-ні оголошення виконані тепер, як правило, лише на національній мові даної країни або англійською мовою, який знають дуже небагато громадян. Таким чином, у наявності формування в цих країнах нового мовного і, отже, інформаційного простору, який не відповідає історичним традиціям, лінгвістичної культурі суспільства, прагненням частини населення до збереження російської мови як засобу спілкування.

Сьогодні в країнах ближнього зарубіжжя проживає близько 27 мільйонів російських людей, що опинилися за межами своєї етнічної батьківщини. Крім того, багато тут і тих, хто, не будучи російським, виріс у російськомовному середовищі і тому вважають російську своєю рідною мовою. Драматизм становища цих людей полягає не тільки в тому, що їм насильно, під загрозою різних соціальних обмежень, нав'язується національний мову країни перебування, а й у тому, що їхні діти, часом штучно, позбавлені можливості отримати освіту російською мовою.

У багатьох державах СНД фактично стали дефіцитом необхідні підручники і методичні посібники з тематики російської мови, не готуються в необхідному обсязі відповідні педагогічні кадри. Мабуть, у найближчі роки в цих країнах виросте нове покоління людей, вже не знають російської мови.

Скорочується російськомовне інформаційний простір і в країнах далекого зарубіжжя. Все рідше можна знайти будь-які російськомовні інформаційні матеріали за далекими рубежами нашої батьківщини. На міжнародних виставках і наукових конференціях російську мову як робочий використовується все рідше.

Що представляється необхідним? Традиційний набір заходів, зазвичай пропонований сьогодні політиками у вигляді різних програм і звернень до керівництва Російської Федерації та інших країн, російській мові за кордоном, мабуть, вже не допоможе. Поки Росія не займе у своєму регіоні і в світі місце, гідне її призначенню і можливостям, статус російської мови не підніметься. Залишається зайнятися більш інтенсивної інформаційно-методичною підтримкою російської мови в країнах ближнього і далекого зарубіжжя: підготовкою та розсилкою в навчальні установи зарубіжних країн словників і підручників, запрошенням можливо більшого числа працюючих там спеціалістів для перепідготовки в Росії.

В даний час більш важливо, щоб мова не розгубив свої високі якості, властиве йому багатство всередині Росії. Для цього росіянам, особливо молоді, необхідно показати стратегічну важливість російської мови в справі забезпечення інформаційної безпеки країни і збереження народом і кожною людиною своєї національної ідентичності. Таке усвідомлення необхідно і тим, кого народ обирає у владні структури, кому довірені засоби масової інформації, газетні сторінки і мікрофони, хто керує видавництвами та освітніми установами. Висока культура мовлення повинна стати не тільки показником інтелектуального рівня фахівця, а й одним з обов'язкових критеріїв його професійної придатності для того, щоб зайняти посаду викладача, журналіста, керівника колективу, працівника культури.

На думку фахівців, важливо також забезпечити нормативне регулювання використання іноземної термінології в офіційних назвах підприємств та установ, на сторінках друкованих видань і в передачах електронних засобів масової інформації. Наприклад, Європейський союз навіть на законодавчому рівні розглядає допустимість використання на території Європи тих чи інших виразів, які зачіпають національні, релігійні та політичні інтереси населення.

Російська мова пережив у своїй історії чимало важких часів, виявиться він сильніший і нинішніх загроз. Тривожить інше питання: як позначаться поточні труднощі на душах тих, хто в цей період тільки освоює рідну для себе мова? Чи не обернуться чи проблеми мови проблемами, куди небезпечнішими - витратами духовно-морального облаштування внутрішнього світу майбутніх громадян Росії і країни в цілому? Це питання головним чином і повинен сьогодні турбувати батьків, викладачів усіх рівнів, політичних і культурних лідерів держави, кожної людини, причетного до становлення підростаючого покоління.

Питання для обговорення 1.

Чому російська мова називають національним багатством Росії, не менш цінним, ніж її територіальні та сировинні ресурси? 2.

Яка, на ваш погляд, з перерахованих загроз російській мові найбільш небезпечна? 3.

Чим обумовлена ??зв'язок між російською мовою і духовністю нашого народу? 4.

Чому російська класична література високо цінується в інших країнах і втрачає читачів в Росії? 5.

Що ви знаєте про боротьбу за право говорити російською мовою частини населення України, Латвії та інших країн? 6.

Підберіть 50 синонімів словами «кльово», «прикольно». Наприклад: сильно, потужно, здорово, красиво, витончено, кучеряво, весело, блискуче і т. д.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Російська мова в ближньому і далекому зарубіжжі"
 1. МИКОЛА МИКИТОВИЧ ПОПОВСЬКИЙ (1730-1760)
  російський просвітитель, філософ і поет. Професор красномовства і магістр філософії Московського університету. Був любимейшим студентом М.В. Ломоносова. Микола Поповський є автором віршів і перекладів античних і європейських автором. Він переклав на російську мову твори Дж. Локка про виховання і поему англійського поета Олександра Попа "Досвід про людину". Н.Поповскій був засновником газети
 2. СПРАВЕДЛИВІСТЬ
  ближніми як умова християнського гуртожитку / / П.Д. Юркевич. Філософські твори. - М., 1990. Прагматика милосердя - любов до ближніх і «любов до ворогів». Дарувати благо і приймати чужий тягар. (Л. Андрєєв. «Правила добра»). (Льюїс К.С. Любов. Страждання. Надія. - М., 1992. - С.
 3. неминуще моральних цінностей:
  ближнього, почуття боргу, працьовитість,
 4. АЛЬТРУЇЗМ
  ближньому, готовність пожертвувати своїми інтересами на користь інтересів ін
 5. Мораль - це «система цінностей, що орієнтують людини на ідеал єднання, який виражається в примирення, солідарності, братської (милосердною) любові »не тільки до ближнього й гідного любові, поваги, а й до тих, з ким доводиться людині спілкуватися. (Р.Г. Апресян).
  ближньому і гідній любові, поваги, а й до тих, з ким доводиться людині спілкуватися. (Р.Г.
 6. СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ БУЛГАКОВ (16.7.1871-13.7.1944, Париж )
  російський релігійний філософ, богослов і економіст. У 1870 - рр.. він висловлював погляди легальних марксистів в соч.: «Капіталізм і землеробство» (1900). У цій публікації він виступав проти універсальності теорії До . Маркса. Він був членом 2-ий Державної думи (1907) від партії кадетів. Надалі звернувся до християнської релігії. У 1918 р. він прийняв сан священика. З 1923 р. він в
 7. акмеизмом в мистецтві
  російської поезії началп ХХ в. Представники російського акмеїзму: Н.С.Гумилев, С.М.Городецкій, А.А.Ахматова, О. Е. Мандельштам, М.А.Зенкевіч , М.А.Кузмін і
 8. Аксаков КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ (1817-1860)
  російський публіцист, історик, філософ, лінгвіст, поет. Народився в сім'ї російського письменника З . Т.Аксакова (1791-1859). К.С.Аксаков був противником кріпацтва, але прихильником збереження самодержавства в Росії. Його соч.: «Про деякі сучасних власне літературних
 9. Філософія російського зарубіжжя.
  Н.А.Бердяев («Дух і реальність», «Про призначення людини. Досвід парадоксальної етики», «Про рабство і свободу людини») - пройшов шлях від марксиста до релігійного філософа. Бердяєв говорить про кризу філософії: буття раціонально, західна ж філософія намагається пізнати його раціональним способом. Основні ідеї його філософської концепції: дух і природа протилежні. Дух є суб'єкт, життя, свобода,
 10. Тема: РУССКАЯ ФІЛОСОФІЯ
  російської філософії Російська історіософія Філософія всеєдності (В. Соловйов, М. Бердяєв, В.Вернадський і російський космізм) Основні поняття Богочеловечество - приватне і загальнолюдське порятунок людини у співпраці з Богом (В. Соловйов). Російська ідея - ідея особливої ??долі і призначення Росії. Є центральної у всій російської філософії. Сформувалася в XVI столітті і з'явилася першим
 11. СЛОВ'ЯНСЬКА ЕТИКА
  російська світу став відомий приспівки, піснею, казкою диною. Слов'яни сотворили разом Свою мораль, свій міф билинний. Язичницькі витоки слов'янської етики. Язичницька мораль викладена у «Велесовій книзі» та ін джерелах слов'янського язичництва. (Див. кн.: Б. Рибаков. Русское язичництво.-М., 1998). З 998 р. за фактом прийняття християнства князем Володимиром на Русі впроваджуються принципи християнської етики,
 12. Зовнішня політика
  російської мафії »та ін У лютому 1996 р . Росія зробила свій вибір - стала членом Ради Європи, тим самим підтверджуючи свою європейську орієнтацію, готовність дотримуватися прав людини, прихильність до демократії. Членство увінчалося ратифікацією конвенції з прав людини. Однак не все йшло гладко з виконанням взятих на себе зобов'язань. Пріоритетним напрямом зовнішньої політики Росії
 13. СОЦІОЛОГІЧНА ДУМКА В РОСІЇ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ
  російської національно-культурної традицій на формування громадської думки. Слов'янофіли, західники, революційні демократи - представники «особливого» , реформістського і революційного шляхів розвитку країни (А. Хомяков, П. Киреевский; Т. Грановський, К. Кавелін; В. Бєлінський, О. Герцен, М. Чернишевський та ін.) Основні напрямки російської соціологічної думки: натуралістичне (Л. Мечников);
 14. метаетіке
  мови, поясненням значення моральних термінів і суджень (мова
 15. ЛЮБОВ
  ближнього свого, як самого себе ». (Ш Біблія.-М., 1990). {foto17} Тіціан.« ВЕНЕРА ПЕРЕД ДЗЕРКАЛОМ ». 1550-і рр.. Венера - римсько-латинська богиня щасливого кохання. Їй покланялися, їй приносили дари в надії отримати підтримку в справах любовних,