Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Овчарова Р. В.. Батьківство як психологічний феномен: навчальний посібник. - М.: Московський психолого-соціальний інститут. - 496 с., 2006 - перейти до змісту підручника

6.1. Батьківство і виховання батьків

Можна висунути ряд гіпотез щодо сутності ро-дітельства як складного багатогранного явища. Батьківство можна розглядати як:

- біологічний, соціокультурний і психологічний феномен;

- інтегральне психологічне утворення особистості (батька і \ або матері);

- надіндивідуальне ціле (ми-батьки);

- соціальний інститут, який би два інших інституту - батьківство і материнство;

- діяльність батька по догляду, матеріального забезпеченню, виховання та навчання дитини;

- етап у житті людини, яка починається з моменту зачаття дитини і не закінчується після смерті дитини;

- як буття, стан, перебування людини в положенні батька;

- об'єктивний факт походження дитини від конкретних батьків, засвідчений записом про народження в органах РАГСу;

- суб'єктивне відчуття людини себе батьком;

- кровну спорідненість між батьком і дитиною;

- усвідомлення батьками родинного зв'язку з дітьми;

На наш погляд, цілком прийнятно виділяти характеристики батьківства за певними критеріями: за формою: материнство і батьківство; за структурою сім'ї: батьківство в повній сім'ї, з двома батьками; неповній сім'ї, з одним батьком, материнської сім'ї; по ступеня споріднення: біологічне батьківство (батьки, які виховують дитину, є рідними для нього ); соціальне батьківство (дитину виховують прийомні батьки); змішаний тип батьківства (у цьому випадку прийомним є тільки один з батьків, з другим ж дитину пов'язують кровні узи).

335

Виховання батьків - міжнародний термін, під яким розуміється допомогу батькам у виконанні ними функцій вихователів власних дітей, батьківських функцій. Дослідження проблем сім'ї та сімейного виховання показують, що батьки все більше потребують допомоги фахівців.

Консультації та рекомендації потрібні не тільки батькам дітей групи ризику або проблемним сім'ям, вони необхідні кожній родині на певному етапі її розвитку в силу її внутрішніх потреб і зростаючих вимог суспільства до сім'ї як соціального інституту.

Аналіз змісту поняття «виховання батьків» дозволяє зробити висновок про те, що воно враховує тісний зв'язок розвитку дитини з благополуччям, внутрішньою атмосферою і способом життя сім'ї, а не тільки з певними методами виховання дітей та формування їх поведінки. У поняття «виховання батьків» входять питання впливу сім'ї на формування особистості дитини та її розвиток в цілому, а також питання ставлення родини до суспільству та культурі. У кінцевому рахунку мова йде про право дитини на таких батьків, які здатні забезпечити йому різнобічний розвиток і благополуччя. У такому вигляді виховання батьків складає частину соціальної політики сучасного суспільства (табл. 44.).

336

Поняття «сімейне виховання» ширше терміна «виховання батьків», так як воно означає накопичення і освоєння необхідних знань і навичок всіма членами сім'ї, а не тільки батьками . Об'єктом сімейного виховання батьків можуть бути діти і молодята. Отже, виховання батьків - це передусім накопичення знань і навичок щодо виконання батьківських функцій і вихованню дітей.

Виховання батьків слід розглядати окремо від сімейної психотерапії та сімейної консультації з питань сім'ї та шлюбу, які є специфічними формами роботи, орієнтованими готівку і взаємодія між людьми. Виховання батьків більшою мірою - просвітницька робота, звернена до створення людини (Ю. Хямаляйнен, 1993). При цьому під функціями виховання дітей мається на увазі створення певних взаємин між батьками і дітьми, а також їх передумов, т.

е. певного способу життя сім'ї та взаємовідносин її членів. Функція всебічної допомоги у розвитку дитини означає створення таких умов, за яких його фізіологічні, емоційні та інтелектуальні потреби будуть задовольнятися в достатній мірі і на необхідному якісному рівні.

Метою виховання батьків є створення таких перспектив, в яких вони потребують як вихователі. Виховання батьків повинно перш за все допомогти їм знайти упевненість і рішучість, побачити свої можливості і відчути відповідальність за своїх дітей [].

У різних програмах виховання батьків ставляться різні завдання. В одних увага зосереджена на керівництві поведінкою дитини, інших - на його інтелектуальному розвитку, третій - розвиток особистості та соціальної компетентності. Спільним для всіх програм з виховання батьків є прагнення розширити самостійність при вирішенні ними різних завдань, у взаєминах з різними людьми, при виборі поведінки в різних ситуаціях. Завдання виховання батьків можна класифікувати виходячи з особливостей кожного з періодів розвитку дитини і кола тих проблем, які він повинен вирішувати на кожному етапі самостійно.

337

Необхідність роботи з виховання батьків грунтується, по-перше, на потреби батьків у підтримці, по-друге, на потреби самої дитини в освічених батьках, в- третій на існуванні безперечною зв'язку між якістю домашнього виховання і соціальними проблемами суспільства. Отже необхідність виховання батьків можна обгрунтувати благополуччям дитини і сім'ї в цілому або суспільною значимістю даної проблеми. Виховання батьків у межах прав сім'ї на самовизначення і на основі дотримання принципу добровільності є здоровою соціальною функцією.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. Батьківство і виховання батьків "
 1. Овчарова Р. В.. Батьківство як психологічний феномен: навчальний посібник. - М.: Московський психолого-соціальний інститут. - 496 с., 2006

 2. 6.4. Психодіагностика батьківства
  батьківства як інтегрального і динамічного освіти особистості. Компонентами батьківства є сукупність ціннісних орієнтації батьків, установок і очікувань, батьківських почуттів, відносин і позицій, батьківської відповідальності та стилю виховання. Кожен компонент містить емоційну, когнітивну і поведінкову складові. Характер, модальність і зміст цих компонентів,
 3. ВСТУП
  батьківства постає особливо гостро у зв'язку з неоднозначністю розуміння цього феномена в сучасній психолого-педагогічній літературі. Питання про природу батьківських почуттів і відносин з точки зору повсякденної свідомості виглядає простим, самоочевидним: батьки, у всякому випадку мати,-головні і природні вихователі дитини; їх поведінку детермінується потребою в продовженні роду, а
 4. ВИСНОВОК
  батьківства як психологічного феномена дозволяє зробити наступні висновки. Батьківство - це усвідомлення духовної єдності з шлюбним партнером стосовно своїх або прийомним дітям, що представляє собою інтегральне психологічне утворення особистості. Компонентами батьківства як інтегрального психологічної освіти є сімейні цінності, батьківські установки і
 5. ІМ. МАРКОВСЬКА. Тренінг взаємодії батьків з дітьми. - СПб.: Мова, - 150 с. 2005. - 150с, 2005

 6. ЛІТЕРАТУРА
  вихованні дітей. - М.: Прогресс, 1992. Популярна психологія для батьків / За ред. А. А. Бодалева. - М.: Педагогіка, 1989. Сатир В. Як будувати себе і свою сім'ю. - М.: Педагогіка-Прес, 1992. Сім'я в психологічній консультації / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. - М., 1989. Сидоренко Е. В. Досліди реоріентаціонного тренінгу. - СПб., 1995. Снайдер М., Снайдер
 7. Вивчення відносин учасників взаємодії
  виховання
 8. § 175
  виховання має з точки зору стосунків у сім'ї своїм позитивним призначенням те, щоб моральність фвдде доведена в них до безпосереднього, ще вільного від протилежностей почуття і щоб душа дитини. прожила в цьому почутті як основі морального життя свою першу життя в любові, довірі та послуху. Проте негативне призначення того ж відносини полягає в тому, щоб підняти дітей
 9. С. Виховання дітей та розпад сім'ї § 173
  виховання на кошти загального сімейного майна. Право батьків на послуги дітей як послуги засноване на спільності турботи про сім'ю взагалі і нею обмежується. Так само і право народить телей відносно свавілля дітей визначається метою, яка полягає в дисциплінуванні і вихованні дітей. Мета покарань тобто не справедлівость85 як така, а суб'єктивна і моральна за своєю природою і полягає в
 10. НРАВСТВЕННОЕ ВИХОВАННЯ
  виховання. Моральне виховання буває світським і релігійним (конфесійним), загальнодоступним і елітарним, цивільним і військовим, національним і загальнолюдським і т.д. Процес етичного виховання може бути християнським (нав'язливо-коригувальним), конфесійним (релігійним), морально-повчальним, диктаторським, волюнтаристським, демократичним, плюралістичним, ігровим
 11. РОЗДІЛ X Про могутність виховання; про способи вдосконалити його ; про перешкоди і шляхи про-гресу цієї науки. Про легкість, з якою можна буде по усунення цих перешкод намітити план ідеального виховання
  виховання; про способи вдосконалити його; про перешкоди і шляхи про-гресу цієї науки. Про легкість, з якою можна буде по усунення цих перешкод намітити план ідеального
 12. Варіант для жінок
  батьківство »1. Почати обробку краще з підрахунку балів за шкалою брехні відповідно до ключа: відповіді «ні» на питання № 19, 28, 37, 40, 44; відповідь «так» на запитання № 10. При сумі балів більше 5, відповіді опитувальника має сенс вважати недостовірними. 2. Кожному переліком відповідей відповідає пряма шкала перекладу вербальних оцінок у бальні, тобто вибір першої позиції