Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Реструктуризація суб'єктів підприємництва

Останнім часом багато суб'єктів підприємницької діяльності використовують реорганізацію для поліпшення свого економічного становища і залучення інвесторів. Для позначення процесів реоргани-зації, які націлені на посилення самостійності структурних підрозділів підприємств, залучення нових інвестицій для модернізації, випуск нових видів продукції, зменшення собівартості, а в кінцевому підсумку, відновлення ефективності та конкурентоспроможності, використовується термін - «реструктуризація підприємств».

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють реструктуризацію підприємств, є:

Закон України «Про власність» від 07.02.91 р.;

Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 р.;

Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.91 р.;

Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р.;

Указ Президента України «Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій» від 19.08.97 р.;

Указ Президента України «Про реформування нафтогазового комплексу» від 25.02.98 р. № 151/98;

Указ Президента України «Про структурну перебудову вугільної промисловості» від 07.02.96 р. № 116/96;

Програма реструктуризації українського об'єднання електрозв'язку «Укртелеком», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.98 р. № 1;

Програма реструктуризації Українського об'єднання поштового зв'язку «Укрпошта», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 98 р. № 1;

Положення про порядок проведення санації державних підприємств, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 08.

02.94 р. № 67;

Положення про передприватизаційну підготовку підприємств, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. № 1301;

Методичні вказівки щодо проведення реструктуризації державних підприємств, затверджені наказом Міністерства економіки України від 23.10.98 р. № 9;

Порядок внесення до статутних фондів ВАТ, що створюються в процесі приватизації, і вилучення з них фінансово-майнових активів підприємств, затверджений наказом Фонду державного майна від 16.02.98 р. № 235;

Наказ Фонду державного майна України «Про внесення змін і доповнень до Порядку внесення до статутних фондів ВАТ, що створюються в процесі приватизації, і вилучення з них фінансово-майнових активів підприємств »від 01.01.98 р. № 1697;

Положення про порядок приватизації структурних підрозділів (одиниць) підприємств (об'єднань), затверджене наказом Фонду державного майна України та Антимонопольного комітету України від 04.05.94 р. № 265/13/01;

Методика розробки планів реструктуризації державних підприємств та організацій, затверджена наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 02.06.97 р. № 73;

Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.05.98 р. № 60;

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про встановлення максимального розміру тарифів на послуги реєстраторів» від 22.12.98 р. № 192;

Положення про контроль за концентрацією, затверджене розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.

02.2002 р. № 33-р;

Положення про порядок поділу підприємств і об'єднань та виділення з них структурних підрозділів і одиниць, затверджене наказом Міністерства економіки України, Міністерства статистики України та Антимонопольного комітету України від 20.04.94 р. № 43/79/5;

Порядок прийняття рішення про необхідність реорганізації об'єкта приватизації, затверджений наказом Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України від 02.12.97 р. № 88/01/1358;

Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.98 р. № 36;

Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.02.98 р. № 41;

Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.12.98 р. № 221.

Найважливішим із передбачених законодавством випадків примусового припинення діяльності суб'єктів підприємництва є їх визнання в судовому порядку банкрутами відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Реструктуризація суб'єктів підприємництва "
 1. ПЕРЕДМОВА
  суб'єктів предіріні мательства, для того, щоб правильно орієнтуватися у виборі найбільш зручною і перспективною для них організаційно-правової форми підприємництва. Також необхідним є знання правил відкриття рахунків у банку, здійснення розрахунків з партнерами по бізнесу та умов отримання кредиту. Тому перші кілька розділів у довіднику присвячені цих питань. Особливу
 2. Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 3. передмові до другого видання
  суб'єктів малого підприємництва, оподаткування та обліку орендних (лізингових) операцій, спільної інвестиційної діяльності та ін Окремий розділ другий видання довідника присвячений малому підприємництву, особливо детальному аналізу спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Це було зроблено з урахуванням побажань підприємців та суттєвої практичної
 4. МОЖЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У суб'єктів Федерації А. Е. Курило
  суб'єкта федерації не безмежні. Існує ряд обмежень на використання стратегічного управління процесом розвитку малого підприємництва суб'єкта федерації, які вказують на те, що і цей тип управління, так само, як і всі інші, не універсальний для будь-яких ситуацій і будь-яких завдань. По-перше, стратегічне управління процесом розвитку малого підприємництва суб'єкта
 5. 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
  суб'єктів підприємництва, ліцензування та патентування деяких видів підприємництва, що підтверджують визнання державою законності їх входження в сферу підприємництва. Якщо державна реєстрація є загальною умовою здійснення підприємницької діяльності будь-яким її суб'єктом, незалежно від її організаційно-правової форми та виду здійснюваної
 6. Загальні положення
  суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Отже, необхідною умовою здійснення підприємницької діяльності є державна реєстрація суб'єктів підприємництва. Відповідно до ч.13 ст.58 ГК України діяльність незареєстрованого суб'єкта господарювання, який підлягає державній
 7. 2.8. ЗУПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРИПИНЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА
  реструктуризація підприємств ». У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 30.06.99 р. реструктуризація підприємства визначена як здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокрема шляхом його розділу з переходом боргових зобов'язань до
 8. Виробнича сфера
  реструктуризація. Основним принципом реструктуризації, на наш погляд, має бути баланс інтересів між усіма сторонами: бюджетами всіх рівнів, власниками, керівництвом підприємства, потенційними інвесторами. Методи реструктуризації повинні визначатися консалтинговою фірмою і можуть включати: оптимізацію організаційної структури підприємства; диверсифікацію виробництва або випускається
 9. Нагляд, контроль та відповідальність у сфері ліцензування
  суб'єкта господарювання здійснюють спеціально уповноважений орган з питань ліцензування або інші органи виконавчої влади в межах їх повноважень шляхом проведення планових та позапланових перевірок. Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють органи ліцензування та спеціально уповноважений орган з питань ліцензування в межах своїх повноважень
 10. Загальні положення
  суб'єкта підприємницької діяльності або його структурного (відокремленого) підрозділу займатися ними. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 р. (далі - Закон «Про патентування ...») торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків та кредитних карток на території України,