Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІнформатика, обчислювальна техніка та управлінняМатематичне моделювання, чисельні методи і комплекси програм → 
« Попередня Наступна »
Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003 - перейти до змісту підручника

3.3 Рішення задачі Коші

Знайдемо приватне рішення системи (3.1) при підстановці початкових умов і значень констант, які наведені вище (п. п. 2.2). Це рішення будемо використовувати для порівняння моделі (3.1) з іншими моделями при підстановці в них тих же початкових умов і параметрів (п.п. 3.4).

X (l) = 0.004 е '° 5П. Y (l) = 0.3-0.002 е ("° +5 /) Тт (1) = -400. Е (~ ° +5 /) + 600.

Т = 100. Е (05 / ) + бОО.

3.4 Дослідження аналітичного рішення

розробленої моделі.

Щоб оцінити, яка з моделей ряду M_L_YP є найбільш адекватною загальною моделі М LT, проведемо ряд порівнянь. Для цього порівняємо рішення модифікованої системи з різними коефіцієнтами Ry

з відповідними базовими моделями. Тобто модель M_L_YP_RV1 з M_LT_RV1, а модель M_L_YP_RV2 з M_LT_RV2.

Результати порівняння аналітичного рішення моделі M_L__YP_RV1 з чисельним рішенням базової моделі M_LT_RV1 представлені на малюнку 3.

1.

Малюнок 3.1. Результати рішення систем M_L_YP_RV1 (X , Tg.Tm) та системи M_LT_RV1 (Х1, Tg1, Tm1).

При виборі моделі M_L_YP_RV2 пропонується два способи вирішення для порівняння з базовою моделлю: чисельний та аналітичний. Порівняння з чисельним рішенням представлено на малюнку 3.2.

Малюнок 3,2. Результати рішення систем M__L_YP_RV2 (X, Tg, Tm)

та системи M_LT_RV2 (Х2, Tg2, ТТ2) Частина аналітичного рішення системи M_L_YP_RV2, для якої можливо було вирішити задачу Коші, представлена ??на малюнку 3.3.

Малюнок 3.3. Результати рішення систем M_L_YP_RV2 (X, Tg, Tm) і

системи M_LT_RV2 (Х2, Tg2, Tm2). З малюнків видно, що найбільше візуальне збіг модифікованих моделей з базовими спостерігається на малюнку 3.1. Кількісно це підтверджується відносними оцінками точності збігу графіків, наведеними в таблиці на малюнку 3.

4. Оцінки обчислювалися за формулою 1 п-ред

пи

100%,

(3.2)

х?>-х "*"

го; (V

(0)

де X

точка

. г - точка базової кривої; Х-порівнюєш кривої; п - число точок кривої Мінлива Рішення системи M_L_YP_RV1 та системи M_LT_RV1 Рішення системи M_L_YP_RV2 та системи M_LT_RV2 (числ. рішення ) Рішення системи M_L_YP_RV2 та системи M_LT_RV2 (анал. рішення) X 5,4% 14,5% 42,3% т 0,1% 0,3% 2, 9% т 1,7% 5, 6% 18, 0 % Малюнок 3.4 Процентне відхилення для графіків змінних на малюнках 3.1, 3.2, 3.3.

Дане порівняння показує, що найменше відхилення в процентному відношенні спостерігається у моделі M_L_YP_RV1 (малюнок 3.1). Це дозволяє використовувати її в подальших задачах ідентифікації та оптимізації управління сушильної установкою.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.3 Рішення задачі Коші"
 1. 3.7 Короткі висновки.
  рішення. Отримано загальний аналітичне рішення в квадратурі і приватне рішення при вирішенні задачі Коші . Нова модель найменшим чином в порівнянні з іншими, отриманими раніше, в процентному відношенні (від 5,4% до 11,7%) відхиляється від базової. Ідентифікація параметрів моделі проведена для конкретних значень вхідних вологості (1.7%
 2. З історії математики. Пошук підстав.
  вирішення різних завдань природознавства. Головним з великих творінь в галузі прикладної математики був винахід аналізу ( або аналізу нескінченно малих) - диференціального й інтегрального числень (Ньютон, Лейбніц), які відкрили зовсім нові можливості для вирішення проблем механіки і астрономії, а пізніше і цілого ряду інших областей. До 80-м рокам XVIII століття аналіз, який тепер
 3. 3. Рішення задачі ідентифікації (розпізнавання образів).
  рішення S про його істинному стані з урахуванням імовірнісних характеристик можливих помилок при контролі, похибок виконуваних вимірювань і перешкод. Умовно це завдання можна назвати етапом побудови моделі контрольованого об'єкту і безпосереднього контролю ОУ. ??За прийнятою термінології процес побудови моделі об'єкта називається ідентифікацією оператора ф. На практиці оператор ф
 4. КОНФОРМІЗМ (лат. Conformis - згідною)
  рішень, а пасивного, пристосуванства до готового порядку речей. Конформізм не виробляє власної моральної позиції при вирішенні об'єктивно обумовлених завдань, а пристосовуватися до стандартів, традиціям і канонам поведінки і свідомості, які володіють найбільшою силою тиску на
 5. 2.3 Короткі висновки.
  вирішена тільки чисельним способом. Чисельне рішення моделі отримано автором роботи методом звичайно-різницевих рівнянь. Дане чисельне рішення взято за основу для порівняння з ним модифікованих моделей, запропонованих в інших роботах. Аналіз даних моделей показує, що вони мають невисоку точність, що буде показано далі (п.п. 3.4) Для вирішення проблеми управління сушильної
 6. Заняття 3.1. Практичне заняття з теми «Формули конфлікту» (проводиться на прикладі рішення ситуаційних завдань)
  вирішення конфліктних ситуацій. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення практичного заняття методом вирішення ситуаційних завдань. Також вони отримують вказівки на самостійне вивчення літератури та з'ясування основних понять: «типи конфлікту (А, Б і В)», «конфліктогени», «ескалація конфликтогенов», «конфліктна
 7. Заняття 2.3. Практичне заняття з теми« Конфліктні ситуації »(рішення ситуаційних задач)
  рішення в складних ситуаціях соціальної взаємодії. Порядок проведення заняття Підготовчий етап. За один-два тижні студенти отримують установку на проведення заняття у формі рішен ня ситуаційних завдань. Їм повідомляють тему і мету заняття. Дають вказівки з самостійного вивчення літератури та освоєння основних понять: «конфлікт», «причина конфлікту», «конфліктна ситуація»,
 8. 1.1. Сутність управління в складних системах
  рішення (ОПР) - індивідуум або група індивідуумів, які мають право приймати остаточні рішення щодо вибору одного з декількох керуючих впливів. Система зв'язку включає канал прямого зв'язку, по якому передається вхідна інформація - безліч {x}, що включає командну інформацію {u} c {x} , і канал зворотного зв'язку, по якому передається інформація про стан ОУ - безліч вихідний
 9. ІНДЕКС ІМЕН
  Абель Н.Х.-317-319 Августин - 175 Агассі Дж . -24, 157 Алексєєв І.С. - 81 Альтюссер JI. - 51, 52 Ампер AM - 104 Анаксимандр - 103 Анкерсміт Ф. - 280-282 Ардашев П.Н. - 313 Аристотель - 22, 23, 29, 103, 106, 108-115, 174, 265, 324, 335 Арон Р. - 290 Ахутин А. - 28, 29 Варні Б. - 157, 166 Барроу - 89 Барт Р. -47, 51,52, 94, 290 Бауман 3 . - 46, 50 Бахтін М.М. - 52, 63, 86, 177, 259 Башляр Г. -
 10. Гаспарян Д. Е.. Введення в некласичну філософію. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 398 с., 2011

 11. Тест 7.2. «Як вести ділові переговори»
  рішенні; в) на використанні об'єктивних критеріїв при виборі рішення. 2. Чи прагнете ви під час переговорів до єдиного рішення? а) прагну до єдиного відповіді, прийнятного для обох сторін, б) прагну до єдиного рішення, прийнятного для себе, в) уявляю безліч варіантів на вибір. 3. Заради угоди йдете на поступки або вимагаєте
 12. 1.4.2. Модель функції контролю
  рішення трьох приватних задач: задачі спостереження, класифікації та ідентифікації (розпізнавання образів). Рішення завдання спостереження полягає у знаходженні такого відображення g1: Y ^ Z, яке кожної спостережуваної реалізації вихідних характеристик Y ставить у однозначна відповідність внутрішній стан ОУ Z. Це означає, що для контролю потрібно забезпечити потенційну наблюдаемость внутрішніх
 13. Роль системи 5
  рішення, яке відхилить загальний курс всієї моделі, а послідовне відхилення поверне його мало не в протилежний напрямок. Аналогічно можливий варіант, коли заради адаптації система 4 змінює небудь у внутрішній устрій моделі, наприклад, в системі 1, тим самим перевівши систему в стан, відрізняю-щееся від покладеного, відхиляючись від загальної мети системи. Саме для регулювання
 14. Заняття 2.1. Практичне заняття по темі «Ідентифікація конфліктів» (рішення ситуаційних завдань)
  рішення ситуаційних завдань. Їм повідомляють тему і мету заняття. Дають вказівки з самостійного вивчення літератури та освоєння основних понять: «конфлікт», «причина конфлікту», «предмет конфлікту». Особливу увагу звертають на формулювання необхідних і достатніх умов конфлікту. В ході заняття. Студентам пропонують вирішити завдання з конкретними ситуаціями, відповівши на питання,
 15. ВСТУП
  рішення вимагає різноманітних підходів і носить ітеративний характер. Процедура формалізованого синтезу розглядається як теоретичний аспект поряд з неформальними, евристичними підходами. формалізованих теорію не можна трактувати як операційну методологію, що дозволяє отримати кількісні результати, оскільки на початковому етапі синтезу відсутні необхідні дані аналізу. Однак
 16. Внутрішній етос науки
  вирішення наукових проблем. Воно досягається інституційної організацією діяльності наукового співтовариства, що здійснює контроль за якістю наукових досягнень і забезпечує їх об'єктивну оцінку, що враховує внесок кожного вченого в науку у вигляді визнання і підвищення статусу в академічній ієрархії. І оскільки наукова діяльність вбирається в організаційні форми і так чи інакше пов'язана
 17. 3. Об'єкти, які не визнані винаходами
  рішення, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів, спрямовані на задоволення естетичних потреб; - топології інтегральних мікросхем; - сорти рослин і породи тварин; - рішення, що суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі. Це не означає, що зазначені об'єкти взагалі виключаються зі сфери правової охорони. Навпаки, більшість з них при
 18. з: КАТЕГОРІЯ МАТЕРІЇ І ПРОБЛЕМА ІСТИНИ
  вирішення питання про існування об'єктивної істини. Оскільки речі і явища природи 'І суспільства існують поза нами, являють собою об'єктивну реальність і
 19. 1.3. Загальні положення теорії управління
  вирішення перерахованих завдань для всіх типів систем на даний час не існує. Однак для всіх типів систем з управлінням визнається існування низки аксіом і принципів управління, знання яких дозволяє кваліфіковано вирішувати завдання
 20. І. Загальні положення
  рішення, що відносяться до конструктивного виконання засобів виробництва і предметів споживання, а також їх складових частин (п. 1 ст. 5 Патентного закону РФ). Корисна модель - новий для російського патентного права об'єкт, практика охорони якого поки лише починає складатися. У цьому зв'язку для з'ясування основних його ознак може виявитися корисним порівняльний аналіз відповідних