Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаРелігієзнавствоМіжрелігійні відносини → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Релігії Росії; проблеми соціального служіння Збірник матеріалів конференції Москва - Н. Новгород ВД «Медіна» 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

Релігійна ситуація в регіонах Приволзького федерального округу: плюралізм і стабільність Симонов І. В .


Одним з небагатьох «офіційних» показників релігійності населення, яким володіють органи державної влади, є кількість зареєстрованих органами юстиції релігійних організацій. Незважаючи на те що даний індикатор релігійності носить, зі зрозумілих причин, непрямий характер, він проте досить добре свідчить про те, який загальний тонус релігійного життя в тому чи іншому регіоні, яка активність представників різних конфесій.
На 1 вересня 2010 року органами юстиції в регіонах, розташованих в межах Приволзького федерального округу (далі - ПФО), було зареєстровано 6146 релігійних організацій, що належать до 35 конфессіям1.
Зареєстровані релігійні організації в регіонах Приволзького федерального округу
Назва конфесії 2008 2009 м. 2010
Російська православна церква Московського патріархату 2886 2926 2955
Іслам 2193 2318 2334
Протестанти різних напрямків 688 648 662
Старообрядці різних течій 82 87 97
Іудаїзм 43 42 42
Нові релігійні рухи 32 31 23
Римсько-Католицька церква 22 22 23
«Альтернативне православ'я» (Істінноправославная церква, Російська православна автономна церква) 13 14 11
Буддисти 8 7 8
Вірменська апостольська церква 8 9 7
Язичники 7 6 5
Інші (молокани, бахаїсти і деякі інші) 5 9 7
Всього 5987 6119 6176

1 Вся статистична інформація наводиться за даними апарату повноважного представника Президента Російської Федерації в Приволзькому федеральному окрузі.
Як видно з наведеної таблиці, кількість релігійних організацій є в останні роки досить стабільним [4]. Давно припинився бурхливе зростання кількості релігійних організацій, характерний для першої половини 1990-х років. Не змінюється і співвідношення між частками різних конфесій у числі зареєстрованих релігійних організацій.
Немає сумнівів, що за кількістю віруючих в ПФО в цілому домінує, незважаючи на відому специфіку округу, Російська православна церква Московського патріархату (РПЦ МП). РПЦ МП досить добре представлена ??і в т. н. «Мусульманських регіонах» округу. Так, в Республіці Татарстан зареєстровано 269 православних організацій, в Республіці Башкортостан - 187. У Казані діє авторитетна православна духовна семінарія, історія якої сходить до навчального закладу, заснованого в 1722 році.
На даний момент в ПФО немає жодного регіону, де б не було православних монастирів, яких в цілому в окрузі налічувалося 104. Велико кількість монастирів в Пермської і Нижегородської областях - 14 і 15 монастирів, в невеликий Республіці Мордовія їх 13, в «мусульманських» Татарстані і Башкортостані - по 8.
Російські ліберальні засоби масової інформації звертають велику увагу на т. н. «Альтернативне православ'я»: релігійні організації, що не мають віросповідних розбіжностей з РПЦ МП, проте діючі автономно від неї. Але кількість організацій «альтернативного православ'я» незрівнянно з кількістю організацій РПЦ МП. Так, в ПФО зареєстровані 7 організацій Істинно-православної церкви і 4 організації Російської православної автономної церкви. Їх реєстрація сталася в першій половині 1990-х років, а наявність у них храмів пояснюється найчастіше тим, що храм свого часу перейшов громаді разом з колишнім священиком РПЦ МП, які порвали з нею і став представником «альтернативного православ'я». Як і у всій Росії, РПЦ МП на території ПФО вживає заходів щодо повернення собі храмів, що ще залишаються у прихильників, в основному Істинно-православної церкви, через суди.
Серед старообрядницьких релігійних об'єднань в окрузі на першому місці за кількістю зареєстрованих організацій Російська православна старообрядницька церква (54 організації). Зареєстровано також 24 організації Російської древлеправославной церкви і 19 організацій Древлеправослав-ної поморської церкви. Регіоном, де зареєстровано найбільше старообрядницьких організацій, залишається Нижегородська область (31 зареєстрована організація).
Специфіку Приволзького федерального округу відображає те, що в ньому на другому місці за кількістю зареєстрованих релігійних організацій перебувають не протестанти, як в Росії в цілому, а мусульмани. Із зареєстрованих в ПФО 2334 мусульманських релігійних організацій близько двох третин діють в Татарстані і Башкирії (відповідно 1101 і 530 організацій). Таким чином, в Приволзькому федеральному окрузі кількість мусульманських релігійних організацій лише приблизно на чверть менше, ніж кількість православних, при, безсумнівно, меншому числі віруючих.
Звертає на себе увагу різне співвідношення у православних і мусульман кількості зареєстрованих релігійних організацій та чисельності людей, що відносяться до етносів, для яких характерне сповідання даної релігії. Так, на 24 млн. 790 тис. проживають у регіонах ПФО (за даними перепису населення 2002 року) росіян, чувашів, мордви, марійців, удмуртів, українців, білорусів припадає 2955 зареєстрованих православних і 97 старообрядницьких релігійних організацій (одна організація на приблизно 8, 1 тис. осіб).
У той же час на 5 млн. 792 тис. проживають у регіонах ПФО татар, башкирів, казахів, азербайджанців, узбеків, таджиків, чеченців доводиться 2334 зареєстровані мусульманські релігійні організації (одна організація приблизно на 2, 4 тис. осіб).
Навряд чи, однак, дані цифри свідчать про якісно вищому рівні релігійності «етнічних» мусульман в порівнянні з «етнічними» православними. Можна припустити, що значна кількість мечетей пов'язано, зокрема, з роллю ісламу як фактора етнічної ідентичності татар і башкирів. Однак, як показують спостереження, це не пов'язано з підвищеною релігійністю татар і башкирів в порівнянні з російськими і великою кількістю серед них практикуючих віруючих, особливо в містах.
Для мусульманських релігійних організацій характерна не найгірша, ніж у православних, забезпеченість культовими будівлями, власними, а не орендованими приміщеннями. Так, в Татарстані на 1101 зареєстровану мусульманську релігійну організацію доводиться 1200 спеціалізованих культових будівель (мечетей, релігійних центрів). В Башкортостані на 530 зареєстрованих релігійних організацій припадає 851 культова будівля, в Пензенській області дане співвідношення становить 59 і 57, в Ульянівській області - 114 і 114, в Оренбурзькій - 103 і 118 і т. д.
Для мусульман Приволжья і раніше характерний організаційний плюралізм. У 14 регіонах діє 22 духовних управління мусульман (ДУМ). Типовою ситуацією є діяльність в регіоні двох альтернативних ДУМ, одне з яких входить в структуру Центрального духовного управління мусульман (ЦДУМ) з центром в Уфі, а інший - в структуру Ради муфтіїв Росії (СМР) з центром у Москві. При цьому в окрузі зареєстровано два ДУМ, які не входять до ЦДУМ, ні в СМР (в Мордовії і Пермському краї).
У ПФО зареєстровані 662 протестантські релігійні організації, що належать до 12 різних конфесій. На першому місці за чисельністю організацій стоять християни віри євангельської-п'ятидесятники (227 організацій), євангельські християни баптисти (111), адвентисти сьомого дня (103).
Організацій Свідків Єгови, до яких останнім часом в Росії залучено суспільну увагу, в окрузі зареєстровано 52 (вони є у всіх регіонах, крім Республіки Марій Ел).
Крім перерахованих вище протестантських деномінацій в ПФО зареєстровані релігійні організації євангельських християн (73 організації), лютеран (36), мормонів (15), методистів (12 організацій), а також менонітів, пресвітеріан, прихильників Новоапостольської церкви та окремих інших протестантських течій.
Слід відзначити активність протестантів і в «мусульманських» регіонах. Так, в Татарстані зареєстровано 73 протестантські релігійні організації, в той час як в «християнської» Нижегородської області - 67.
Переважна частина іудейських організацій, зареєстрованих в ПФО, знаходиться в орбіті впливу Федерації єврейських громад Росії. Звертає на себе увагу велика кількість іудейських організацій в Самарській області - 11 з 42 всіх зареєстрованих в окрузі.
Вище порівнювався співвідношення між кількістю «етнічних православних», «етнічних мусульман» і кількості зареєстрованих православних, мусульманських релігійних організацій. Якщо говорити про іудеїв, то у них співвідношення між кількістю зареєстрованих релігійних організацій і чисельністю «етнічних іудеїв» на порядок менше, ніж у мусульман: одна зареєстрована юдейська релігійна організація припадає приблизно на 700 осіб (42 зареєстровані організації на 29 тис. осіб населення).
Незважаючи на те що католицизм не характерний для регіонів ПФО, в 10 суб'єктах федерації, розташованих в межах округу зареєстровано в цілому 23 релігійні організації Римсько-Католицької церкви. Найповніше католицизм представлений в Оренбурзькій і Саратовській областях, де зареєстровано по 5 католицьких організацій.
Починаючи з 1990-х років спостерігається значний приплив в регіони ПФО мігрантів з Вірменії. Однак зареєстрованих релігійних об'єднань Вірменської апостольської церкви залишається небагато: лише 7.
В окрузі зареєстровано 8 буддистських організацій, при цьому дані організації складаються в основному не з етнічних буддистів, а з людей інших національностей. Мова в основному йде про буддизм школи Карма Каг'ю, організації якого з'явилися головним чином у результаті діяльності таких проповідників буддизму з Заходу, як Оле Нідал.
23 зареєстрованих в регіонах округу релігійних організації ставляться до нових релігійних рухів, які виникли у другій половині минулого століття. Близько половини 11 з них (11) - це об'єднання Міжнародного товариства свідомості Крішни (вайшнави).
Серед нових релігійних рухів є ті, з приводу яких було чимало критичних матеріалів у засобах масової інформації, які критично згадувалися у зверненнях різних громадських організацій до органів державної влади. Це Церква об'єднання - вона ж Асоціація святого духа за об'єднання світового християнства, керівник - Сан Мен Мун (по одній організації в Башкортостані і Ульяновську), Церква останнього заповіту - прихильники Віссаріона (4 організації в різних регіонах), Православна церква Божої Матері Державна - колишній Богородичний центр (2 організації в Саратовській області).
Вищеперелічені релігійні об'єднання не вичерпують всю картину релігійного життя округу. Як відомо, федеральний закон № 125-ФЗ «Про свободу совісті та релігійні об'єднання» дозволяє релігійним об'єднанням діяти і без утворення юридичної особи, на правах релігійної групи. Так функціонує велика частина нових релігійних рухів. Наприклад, є релігійні групи саєнтологів, «Великого білого братства Юсмалос», прихильники різних течій в стилі new age та ін
Таким чином, при переважанні на території Приволзького федерального округу православ'я та ісламу наявності реальний плюралізм релігійної життя, значна кількість організацій різних релігійних меншин. При цьому можна говорити про стабільну релігійної ситуації в регіонах округу та про відсутність тенденцій до «переформатування» релігійного поля.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Релігійна ситуація в регіонах Приволзького федерального округу: плюралізм і стабільність Симонов І. В. "
 1. 4.4. Приволзький регіон
  регіоні, але при більш низьких температурах, є сприятливі кліматичні умови розвитку відновлюваної енергетики, насамперед геліо-і вітроенергетики. До 2020-2030 рр.. прогнозується підвищений приплив води до основних водосховищ великих ГЕС Російської Федерації, що надасть сприятливий вплив на вироблення гідроелектроенергії в окрузі. Переважним видом небезпечних природних
 2. 8.1. Структура Єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій (РСЧС)
  ситуацій. Організаційна структура системи представлена ??на рис 8.1. Вона будується за територіально-виробничим принципом, складається з територіальних і функціональних підсистем і має п'ять рівнів управління (федеральний, регіональний, територіальний, місцевий, об'єктовий). Територіальні підсистеми РСЧС створюються в суб'єктах Російської Федерації для попередження і
 3.  9.5.2.1 Президія, судові колегії федерального арбітражного суду округу. Порядок їх формування, компетенція. Судові склади федерального арбітражного суду округу
    федерального арбітражного суду округу спеціально створюваний орган даного суду. Він діє у складі голови федерального арбітражного суду округу, його заступників, голів судових складів і суддів. Де судді, які входять до складу президії федерального арбітражного суду округу, затверджуються Пленумом Вищого Арбітражного Суду РФ за поданням голови федерального
 4.  9.5 Федеральні арбітражні суди округів
    федеральних арбітражних судів округів, їх основні повноваження Федеральні арбітражні суди округів є судами з перевірки в касаційній інстанції законності вступили в законну силу судових актів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації і арбітражних апеляційних судів. У Російській Федерації діють: 1) Федеральний арбітражний суд Волго-Вятського округу,
 5.  СУБ'ЄКТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
    федерального значення: Москва, Санкт-Петербург. Автономні округи: Агінський Бурятський автономний округ, Комі-Перм'яцький автономний округ, Коряцький автономний округ, Ненецький автономний округ, Таймирський (Долгано-Ненецький) автономний округ, Усть-Ординський Бурятський автономний округ, Ханти-Мансійський автономний округ, Чукотський автономний округ, Евенкійський автономний округ, Ямало-Ненецький
 6.  6.2 Президія верховного суду республіки, крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області та автономного округу, його склад, порядок утворення та судові повноваження
    федерального значення, суду автономної області або суду автономного округу спеціально створюваний орган відповідного суду. При наявності позитивного висновку кваліфікаційної колегії суддів краю, області, автономної області, автономного округу, міст Москви і Санкт-Петербурга президія крайового, обласного суду, суду міста федерального значення, суду автономної області або суду
 7.  Преподобний Симон
    Святитель Симон, перший єпископ Володимиро-Суз-Дальський землі, чернечий образ прийняв у Печерському монастирі, засновниками якого були преподобні Антоній і Феодосій. Відомостей про дату народження та батьках преподобного Симона не збереглося, відомо тільки, що в 1206 році він був призначений ігуменом монастиря Різдва Пресвятої Богородиці у Володимирі. У 1215 році великий князь Володимирський
 8.  6.1 Верховні суди республік. Крайові, обласні, міські (у містах Москва, Санкт-Петербург) суди, суди автономної області і автономних округів, їх місце в судовій системі. Склад, структура цих судів, порядок формування, компетенція
    федерального значення, суд автономної області, суд автономного округу - це суди другого (середнього) ланки федеральних судів загальної юрисдикції судової системи Російської Федерації. Кожен з таких визнається найвищим судовим органом суб'єкта Російської Федерації у цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справах, що підсудні судам загальної юрисдикції. Він є найвищим судовим органом суб'єкта
 9.  ВСТУП
    регіональної економіки. По суті економічне благополуччя регіонів зумовлюється наявністю природних ресурсів, сучасним виробничим та інноваційним потенціалом. Регіональне господарство найтіснішим чином зав'язано на масштаби і якість ресурсного потенціалу даного регіону. Відповідно зростає роль управління економічним потенціалом, його ефективного використання. У даному
 10.  зміст
    регіону ... 4 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону 25 1.3 Основні проблеми управління процесом ресурсного забезпечення розвитку регіону 35 Глава 2 РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 42 2.1 Сутність та механізм формування ресурсної бази розвитку регіону 42 Класифікація ресурсів розвитку регіону 56 Інвестиційні ресурси Тамбовської області, їх
 11.  СЕН-СИМОН КЛОД АНРІ де Рувруа (1760-1825)
    - Французький мислитель, соціолог, соціаліст-утопіст. Сен-Симон прагнув шляхом застосування природничо-наукових методів до області суспільствознавства створити філософську систему, покликану служити знаряддям побудови раціонального суспільства, що дає найбільше благо найбільшої масі людей. Етичні погляди Сен-Симона викладені в його книгах: «Про промислову систему» ??(1821-1822), «Катехізис
 12.  8.5 Судові колегії Верховного Суду РФ. Їх склад, порядок формування, повноваження
    релігійних організацій, що мають місцеві релігійні організації на територіях двох і більше суб'єктів Російської Федерації; - про оскарження рішень (ухилення від прийняття рішень) Центральної виборчої комісії РФ, за винятком рішень, що залишають в силі рішення нижчих виборчих комісій або відповідних комісій референдуму; - за дозволом суперечок між
 13.  Нормативні акти 1.
    федеральному залізничному транспорті "від 25.08.95 № 153-Ф3 (в ред. від 10.01.2003). 6. Федеральний закон РФ" Про залізничний транспорт в Російській Федерації "від 10.01.2003 № 17-ФЗ (в ред. від 07.07. 2003). 7. Федеральний закон "Про приватизацію державного та муніципального майна" від 21.12.2001 № 178-ФЗ (в ред. від 18.07.2005). 8. Федеральний закон "Про особливості управління і
 14.  4.5. Уральський регіон
    регіонів в Уральському регіоні очікуване скорочення опалювального сезону в середньому досягне 4-5 днів, що дозволить скоротити споживання палива і витрат на опалення. У північній частині округу можливо танення вічної мерзлоти. Як і в Південному регіоні, на півдні Уральського регіону складаються несприятливі умови для роботи АЕС і ТЕС через підвищення максимальних температур і нагрівання
 15.  СИСТЕМА І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ МОНІТОРИНГУ ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ВІДРОДЖЕННЯ КАРЕЛІЇ» Т. П. Шмуйло
    ситуації може бути дана тільки в порівнянні - з станом, що приймається за норму, з колишнім станом, із станом сусідній території або умовно аналогічної території. У зв'язку з цим в рамках моніторингу реалізації Концепції Республіка Карелія проводиться рейтингова оцінка регіонів Північно-Західного федерального округу. Зіставлення регіонів не із зразком, а один з одним, але з урахуванням
 16.  Конфлікт на релігійному грунті як соціокультурна проблема (на прикладі Далекосхідного федерального округу) Дударенок С. М.
    релігійних організацій), а найчастіше в напруженості, яка виникає між так званою «державної» релігією та конфесіями і релігійними групами, які користуються особливою підтримкою держави. Звичка бачити в представниках інших релігійних груп ворогів може посилюватися або послаблюватися залежно від багатьох конкретних умов. Наприклад, зростання негативного ставлення
 17.  2.2 Дія законів про правоохоронних органах в часі. Опублікування правових актів про правоохоронних органах
    федеральних нормативних правових актів визначено Федеральним законом «Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних конституційних законів, федеральних законів, актів палат Федеральних Зборів» і Указом Президента РФ від 5 квітня 1994 р. № 662 «Про порядок опублікування і набрання чинності федеральних законів» . Федеральні конституційні закони, федеральні за-кони підлягають