Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня
ІМ. МАРКОВСЬКА. Тренінг взаємодії батьків з дітьми. - СПб.: Мова, - 150 с. 2005. - 150с, 2005 - перейти до змісту підручника

ЛІТЕРАТУРА

Байярд Р. Т., Байярд Дж. Ваш неспокійний підліток. - М.: Просвещение, 1991.

Берн Е. Ігри, в які грають люди. Люди, які грають в ігри. - СПб.: Лениздат, 1992.

Бурменская Г. В., Карабанова О. А., Лідері А. Г. Возраетно-психологічне консультування. Проблеми психічного розвитку дітей. - М.: Изд. МГУ, 1990.

Бютнер К. Жити з агресивними дітьми. - М.: Педагогіка, 1991.

Віннікотт Д. В. Розмова з батьком. - М.: НФ «Клас», 1995.

Соколович Ю. Б. Спілкуватися з дитиною. Як? - М.: МАСС МЕДІА, 1995.

Гордон Т. Р. Е. Т. Підвищення батьківської ефективності / Популярна педагогіка. - Єкатеринбург: АРД АТД, 1997.

Джайнотт X. Батьки і діти / / Сер. «Знання». Пед. ф-т. 1986. № 4.

Джеймс М, Джотбард Д. Народжені вигравати. - М.: Прогресс, 1993.

Дрейкус Р., Золц В. Щастя вашої дитини. - М.: Прогресс, 1986.

Захаров А. І. Психотерапія неврозів у дітей та підлітків. - Л.: Медицина, 1982.

Корчак Я. Вибрані педагогічні твори. - М.: Педагогіка, 1979.

Кемпбелл Р. Як насправді любити дітей. - М.: Знание, 1990.

Аендрет Г. А. Ігрова терапія: мистецтво відносин. - М.: Междунар. педаго. академія, 1994.

Макшанов С. І., Хрящева Н. Ю. Псіхогімнастіка у тренінгу. - Ч. 1. - СПб., 1993.

Макшанов С. І., Хрящева Н. Ю., Сидоренко Е. В. Псіхогімнастіка у тренінгу. - Ч. 2. - СПб., 1993.

Мей Р. Мистецтво психологічного консультування. - М.: НФ «Клас», 1994.

Пезешкиан Н. Позитивна сімейна психотерапія: родина як психотерапевт. - М.: Сенс, 1993.

Петровська Л. А. Компетентність у спілкуванні: Соціально-психологічний тренінг. - М.: Изд. МГУ, 1989.

Допомога батькам у вихованні дітей. - М.: Прогресс, 1992.

Популярна психологія для батьків / За ред. А. А. Бодалева. - М.: Педагогіка, 1989.

Сатир В. Як будувати себе і свою сім'ю. - М.: Педагогіка-Прес, 1992.

Сім'я в психологічній консультації / Под ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина. - М., 1989.

Сидоренко Е. В. Досліди реоріентаціонного тренінгу. - СПб., 1995.

Снайдер М., Снайдер Р., Снайдер-мол. Р. Дитина як особистість: становлення культури справедливості і виховання совісті. - М.: Сенс; СПб.: Гармонія, 1994.

Спиваковская А. С. Профілактика дитячих неврозів. - М.: Изд-во МГУ, 1988.

Хоментаускас Г. Т. Сім'я очима дитини. - М.: Педагогіка, 1989.

Хямяляйнен Ю. Виховання батьків. Концепції, напрями та перспективи. - М.: Просвещение. 1993.

Ейдеміллер Е. Г., Юстицкий В. В. Сімейна психотерапія. - Л.: Медицина, 1990.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА "
 1. Чуркін І. Н.. Друга світова війна. Велика Вітчизняна війна радянського народу (1939-1945 рр..): Методичні вказівки по курсу вітчизняної історії для студентів технічного вузу усіх спеціальностей / І. Н. Чуркін. - Ульянівськ: УлГТУ, 2009. - 64 с., 2009
  рекомендованої літератури. Для викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів вузів і всіх, хто цікавиться історією та культурою Росії. Робота підготовлена ??на кафедрі «Історія та
 2. Шилз Едвард (р. 1911)
  рекомендуються для читання: Суспільство і суспільства / / Американська соціологія. М.,
 3. Арон Раймон (1905-1983)
  рекомендуються для читання: Етапи розвитку соціологічної думки. М.,
 4. Леві-Строс Клод (р. 1908)
  рекомендуються для читання: Первісне мислення. М.,
 5. Фромм Еріх (1900-1980)
  рекомендуються для читання: Душа людини. М., 1992. Анатомія людської деструктивності. М., 1994. Адольф Гітлер: клінічний випадок некрофілії. М.,
 6. Маннгейм Карл (1893-1947)
  рекомендуються для читання: Діагноз нашого часу. М.,
 7. УКАЗАТЕЛЬ СКОРОЧЕНЬ
  літератури ім. А. М. Горького АН СРСР ІОРЯС - Известия Відділення російської мови і словесності АН СРСР ОИДР - Суспільство історії та старожитностей російських при Московському університеті ПДПІ - Пам'ятки древньої писемності і мистецтва ПСРЛ - Повне зібрання російських літописів РИБ - Російська історична бібліотека РЛ - Російська література ТОДРЛ - Праці Відділу давньоруської літератури Інституту російської
 8. Дарендорф Ральф Густав (р. 1929)
  рекомендуються для читання: Елементи теорії соціального конфлікту / / Соціологічні дослідження. 1994.
 9. Мід Джордж Герберт (1863-1931)
  рекомендуються для читання: Психологія пунітівного правосуддя / / Американська соціологічна думка. М., 1994. Аз і Я / / Там же. Інтерналізована інші і самість / / Там же. Від жесту до символу / / Там
 10. Портрети соціологів
  рекомендуються для читання: Капітал. М., 1983. Т. 1. Парето Вільфредо (1848-1923) - італійський соціолог і економіст. Головним елементом соціологічної теорії Парето є теорія нелогічного дії. У своїй теорії Парето зробив упор на ірраціональному і алогічному характері людської поведінки. Згідно Парето, більшість людських дій, з яких складається історія, належить до
 11. Маркузе Герберт (1898-1979)
  рекомендуються для читання: Одновимірна людина / / Американська соціологічна думка . М.,
 12. Кулі Чарльз Хортон (1864-1929)
  рекомендуються для читання: Соціальна самість / / Американська соціологічна думка. М., 1994. Первинні групи / / Там
 13. Список літератури
  літератури
 14. Парсонс Толкотт (1902-1979)
  рекомендуються для читання: Система координат дії і загальна теорія систем дії: культура, особистість і місце соціальних систем / / Американська соціологічна думка. М., 1996. Функціональна теорія зміни / / Там
 15. Мертон Роберт Кінг (р. 1910)
  рекомендуються для читання: Соціальна структура і аномія / / Соціологія злочинності. М., 1966. Явні та латентні функції / / Американська соціологічна думка. М.,
 16. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  літератури та складанням плану. Вся підготовча робота (підбір літератури, узгодження плану з керівником і т.д.) повинна бути закінчена протягом одного місяця, а здана курсова робота не пізніше ніж за 10 днів до початку залікової сесії, якщо кафедрою не встановлені інші терміни. На одній з консультацій студент обов'язково представляє керівнику план курсової роботи і список
 17. Вебер Макс (1864-1920)
  рекомендуються для читання: Вибрані твори. М., 1990. Роботи М. Вебера з соціології релігії та культури. М., 1991. Вип.
 18. Сазонова Л. І.. Літературна культура Росії. Ранній Новий час / Ріс. Акад. наук; Ін-т світової літератури ім. А. М. Горького. - М.: Мови слов'янських культур,. - 896 с, 2006

 19. Допущення зовнішнього існування метафізичних сутностей в статусі раціональної віри як реалізм філософського мислення в галузі онтології
  література 1. Кант І. Критика чистого розуму / / Соч.: В 6 т. М., 1964. Т. 3. 2. Захаров В.Д. Метафізика в науках про природу / / Питання філософії. 1999. № 3. 3. Троепольскій А.Н. Метафізика, філософія, теологія, або Сума підстав духовності. М.: Гуманитарий, 1996. 4. Очеретів В.Н. Наукова чи наукова картина світу? / / Новий світ. 1989. № 12. 5. Троепольскій А.Н. Метафізика як