Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Арустамова. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 2002 - перейти до змісту підручника

1.4. Регулювання температури, вологості і чистоти повітря в приміщеннях

Необхідні характеристики мікроклімату повітря робочої зони, як правило, забезпечуються вентиляцією. Під вентиляцією розуміють організований і регульований повітрообмін, що забезпечує видалення з приміщення забрудненого повітря і подачу на його місце чистого, певної вологості і температури.

Вентиляція буває: природна і примусова, загальна та місцева, організована і неорганізована. Природна вентиляція здійснюється за допомогою прорізів у стінах (вікон, дверей, фрамуг, кватирок) або вентиляційних каналів, без застосування спеціальних механічних повітряних насосів (вентиляторів, роторів, компресорів). Примусова вентиляція - вентиляція, здійснювана за допомогою механічних спонукачів (вентиляторів (ежекторів, дефлекторів)) за спеціальними воздуховодам або каналам. Організована вентиляція - вентиляція, яка передбачена заздалегідь при проектуванні будівлі або робочого місця (двері, кватирки, канали в стінах). Неорганізована вентиляція - вентиляція, здійснювана через не щільності у вікнах, дверях, стінах через неякісне будівництва будівель або неправильно експлуатації. Цей вид вентиляції не передбачений проектом.

Загальна вентиляція здійснюється по всьому об'єм приміщення або робочої зони.

Місцева вентиляція здійснюється в зоні обмежений ного обсягу або робочого місця (над кухонною піччю, на, столом хімічного шафи).

Природна вентиляція здійснюється рефлекторним або змішаним способами.

Аераційна вентиляція здійснюється за рахунок різниці питомої ваги холодного і теплого повітря зовні і всередині приміщення, або напору вітру.

Рефлекторна вентиляція здійснюється за рахунок різниці тисків на кінцях вентиляційного каналу (труби) яка виникає за рахунок обдування швидкісним натиском вітру одного з кінців труби (як правило, винесеного на дах будівлі).

Найчастіше використовують змішані способи природної вентиляції, коли використовується і різниця температур всередині і зовні приміщення, і швидкість вітру.

Примусова (механічна) вентиляція здійснюється трьома способами.

Вона буває: витяжна, припливно-витяжна.

При витяжної вентиляції вентилятором відкачується повітря з приміщення. В результаті розрідження чисті повітря з навколишнього середовища або підсобних приміщенні (через не щільності у вікнах, дверях, повітроводів) надходить всередину приміщення. Застосовується, коли забруднювач повітря в приміщенні не є токсичним або пожежі вибухонебезпечним (надлишкове тепло, продукти дихання людей або тварин, надмірна вологість).

При припливної вентиляції свіже повітря нагнітається вентилятором в приміщення, створюючи в ньому надлишковий тиск. При цьому забруднене повітря через вікна, двері

повітроводи видавлюється в навколишнє середовище. Застосовується в разі незначної концентрації в повітрі шкідливих речовин, але потрібна додаткова обробка свіжого повітря (підігрів, охолодження, осушення, зволоження, ароматизація і т. д.).

Припливно-витяжна вентиляція передбачає наявність в одному приміщенні двох вентиляторів, один з яких працює у витяжному режимі, а інший в припливному. При-змінюється у разі, коли забруднювач повітря токсичний, пожежа про вибухонебезпечний або коли забруднювач має велику концентрацію в повітрі.

Оптимальні комфортні параметри повітря, що задовольняють санітарно-гігієнічним вимогам, регламентовані в СНиП Ш-А, 10-85 "Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом підприємств, будівель, споруд" та Основними положеннями СНиП П-М, 3-83 "Допоміжні будинки і приміщення промислових підприємств. Опалення та вентиляція.

На підприємствах використовують різні системи вентиляції (рис. 1 - 4), але переважно припливно-витяжну з механічним спонуканням.

В окремих виробничих приміщеннях, в яких існує небезпека прориву великої кількості шкідливих речовин за короткий час, встановлюють додаткову аварійну вентиляцію. Для аварійної вентиляції використовують високопродуктивні осьові вентилятори, з автоматичним включенням з одночасною подачею звукового сигналу.

Для забезпечення необхідних умов праці важливе значення має кратність повітрообміну, потужність вентиляційних систем і вибір їх типу.

повітрообміном прийнято називати кількість повітря, яке необхідно подавати в приміщення і видаляти з нього, в кубічних метрах за годину. Основним показником є ??кратність обміну (коефіцієнт вентиляції К), яка показує, скільки разів все повітря приміщення замінюється зовнішнім повітрям протягом години, і розраховується за формулою

де W - обсяг повітря, що видаляється з приміщення, м / год; V - об'єм приміщення, з якого видаляється повітря, м.

При визначенні повітрообміну в торговому залі магазину виходять з такого:

+ температуру повітря в торговому залі приймають на 5'С вище зовнішньої;

+ кількість відвідувачів в торговому залі магазину визначається на основі спостережень і розраховується як середня величина;

+ кількість тепла , що виділяється одним працівником, приймають рівним 80 ккал / год, а відвідувачем - 75 ккал / год;

+ відносна вологість повітря - 80%. Необхідно мати на увазі, що висока рухливість повітря викликає протяги, що заважають роботі і викликають простудні захворювання.

Кондиціонування повітря - це створення і підтримка в закритих приміщеннях певних параметрів, повітряного середовища по температурі, вологості, чистоти, складу, швидкості руху і тиску повітря. Параметри повітряного середовища повинні бути сприятливими для людини і стійкими.

Сучасні автоматичні кондиціонерні установки очищають повітря, підігрівають або охолоджують його, зволожують або висушують в залежності від пори року та інших умов, піддають іонізації або озонуванню, a також подають його в приміщення з певною швидкістю.

Основні елементи систем кондиціонування вказані на рис. 2. Установки для кондиціювання повітря поділяють на місцеві (для окремих приміщень) та центральні (для всіх приміщень будівлі).

Кондиціонування повітря все частіше застосовують в житлових приміщеннях, громадських будівлях, лікувальних установах і торгових підприємствах.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.4. Регулювання температури, вологості і чистоти повітря в приміщеннях "
 1. Параметри мікроклімату у виробничих приміщеннях
  температура (1, ° С), відносна вологість (р,%), швидкість руху повітря (V, м / с). У вітчизняних нормативних документах введені поняття оптимальних і допустимих параметрів мікроклімату (табл. 4.2). Оптимальними параметрами мікроклімату є такі поєднання кількісних параметрів, які при тривалому і систематичному впливі на людину забезпечують
 2. 1.8 Динамічна модель процесу сушіння в барабані.
  температура рідини буде постійною. Коли вологість падає до певної межі, позначеного точкою С, швидкість сушіння буде зростати майже лінійно до точки Е. В цьому стані швидкість сушіння обмежується швидкістю виходу внутрішньої вологи на поверхню або у вигляді рідини, або у вигляді пари. При значенні вологості, визначальному постійну швидкість сушіння, швидкість подачі?
 3. Безпека при роботі з комп'ютером
  вологість,% Швидкість руху повітря, м / с 22 - 24 40 - 60 до 0,1 Теплий Температура повітря, ° С Відносна вологість,% Швидкість руху повітря, м / с 23 - 25 40 - 60 0,1 - 0,2 Таблиця 4.10 Норми подачі свіжого повітря в приміщення, де встановлені комп'ютери Характеристика приміщення Витрата свіжого повітря, м3/на людини на годину Об'єм до 20 м3 на людину не менш 30 Обсяг 20 - 40
 4. 1.5. ПРОМИСЛОВА ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІОНУВАННЯ
  температури повітря всередині і зовні будівлі, виду огороджень і якості будівельних робіт. Інфільтрація може бути значною для житлових будівель і досягати 0,5 ... 0,75 об'єму приміщення в годину, а для промислових підприємств до 1 ... 1.5 ч-1. Для постійного повітрообміну, необхідного за умовами підтримки чистоти повітря в приміщенні, необхідна організована вентиляція. Організована
 5. 11.6 Вибір і захист електрообладнання від впливу навколишнього середовища
  температурою, вологістю повітря і межами їх зміни в часі. Повні характеристики кліматичних умов вказуються в ГОСТ 15150-69. Умовні позначення «кліматичної захисту» та ступенів захисту наносяться на табличку вироби з паспортними даними. «Кліматична захист» охоплює широкий комплекс заходів, у тому числі і захист від корозії, забезпечують встановлений для
 6. 4.4 Обгрунтування вибору керуючих параметрів цільової функції.
  температуру і потік ( витрата) сушить повітря. Тобто, максимально знижуючи, наприклад, температуру газу, на виході мати задовільно висушений матеріал. Зменшувати температуру і витрата газу, зменшуючи тим самим витрати, можна лише до певної межі, критерієм в даному випадку служить вологість матеріалу на виході барабана . Крім того, при зниженні швидкості подачі матеріалу збільшується
 7. ДОДАТОК 7 ОРІЄНТОВНІ ЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ ВИГОРАНІЯЧ І ПИТОМОЇ ТЕПЛОТИ ПОЖЕЖІ при горінні ДЕЯКИХ МАТЕРІАЛІВ
  температура пожежі,? З Бавовна розпушений 50 305 Папір розпушена 25370 Папір розпушена 50510 Деревина соснова в приміщенні 25 820-840 Деревина соснова в приміщенні 50 880-910 Деревина соснова в приміщенні 100 1000 Деревина соснова у вигляді пиломатеріалів в штабелях на відкритому майданчику 600 1300 Каучук натуральний 50
 8. 3.7 Короткі висновки.
  температури сушить газу (Л63К <
 9. 1? 7 Загальні моделі сушильної установки барабанного типу.
  температури для твердого матеріалу і сушить повітря в осьовому напрямку, але їх адекватність довести досить важко, через те, що всередині барабана важко виміряти вміст вологи і температуру. Динамічні моделі для барабанних сушарок - це диференціальні рівняння в приватних похідних з розподіленими параметрами , як для вологості, так і для температури газів і твердих
 10. 1.6. Вологість повітря
  температурі. Найчастіше користуються показником відносної вологості, яка легше піддається виміру. Однак при негативній температурі повітря точність її вимірювання швидко убуває, і при температурі близько -20 ° С точність вимірювання відносної вологості дорівнює ± 10%. При такій температурі вміст водяної пари дуже невелика (пружність водяної пари складає 1 мбар і менше), і навіть
 11. 4.7. Апробація алгоритму керування процесом сушіння.
  температура і витрата сушить повітря залишаються постійними протягом всього часу процесу ", Т * е? Т in f] (і) - сотіл, v ~ / о f "f і = сода / 7. При дослідженні функціонального обмеження о к а з а л о с ь, ч т о о н о н е в ьш о л і я е т ь с я, ч т о мул люстріруе т з я малюнком 4.2. 500 Tgjn ЛГсг «0.3% не перетинає Видио, ч то пло ско сть п овеохн ость вих однієї вологості
 12. 2.1 Рівняння матеріального і теплового балансів для отримання динамічної моделі процесу сушіння.
  температури матеріалу і сушить повітря і вологість матеріалу є лише функціями часу і осьової координати. Для отримання динамічної моделі процесу необхідно мати на підставі рівнянь матеріального балансу рівняння масообміну з урахуванням кінетики процесу сушіння і на підставі рівнянь теплового балансу рівняння теплообміну [40]