Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В. . Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік)., 2005 - перейти до змісту підручника

3 Розділ 1. РЕФЛЕКС ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Основним механізмом нервової діяльності є рефлекс. Рефлекс - це реакція організму на зовнішнє або внутрішнє вплив при посередництві центральної нервової системи.

Термін «рефлекс» був введений у фізіологію французьким ученим РенеДекартом в XVII в. Але для пояснення психічної діяльності він був застосований лише в 1863 р. основоположником російської матеріалістичної фізіології М. І. Сєченовим. Розвиваючи вчення І. М. Сеченова, І.

П. Павлов експериментально дослідив особливості функціонування рефлексу.

Усі рефлекси діляться на дві групи: умовні та безумовні.

Безумовні рефлекси - це природжені реакції організму на життєво важливі подразники (їжу, запах, смак, небезпека, і т. п.). Вони не потребують будь-яких умов для свого вироблення (наприклад, рефлекс миготіння, виділення слини при вигляді їжі).

Безумовні рефлекси являють собою природний запас готових стереотипних реакцій організму.

Вони виникли в результаті тривалого еволюційного розвитку даного виду тварин. Безумовні рефлекси однакові у всіх особин одного виду, це фізіологічний механізм інстинктів. Але поведінка вищих тварин і людини характеризується не тільки вродженими, тобто безумовними, реакціями, а й такими реакціями, які придбані даними організмом в лроцес-
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3 Розділ 1. РЕФЛЕКС ЯК ОСНОВНИЙ МЕХАНІЗМ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ "
 1. 67. Типи вищої нервової діяльності - природна основа темпераменту
  як слабка за цих умов «ламається». Врівноваженість - це певний баланс процесів збудження і гальмування. Ці процеси можуть бути врівноважені один з іншої за силою, а можуть бути неврівноваженими - один з них може бути більш сильним, ніж інший. Рухливість - це швидкість зміни одного процесу іншим. Вона забезпечує пристосування до несподіваних і різких змін
 2. 44. Вегетативна нервова система
  як в крижовому відділі спинного мозку, так і в стовбурі головного мозку. Нервові центри, які розташовані в крижовому відділі спинного мозку, контролюють діяльність органів, розташованих в малому тазу; нервові центри, які розташовані в стовбурі головного мозку, регулюють діяльність інших органів через ряд спеціальних нервів. Контроль за діяльністю симпатичної і
 3. І. П. Павлов Теорія темпераменту 1.
  Нервової де ятельности. 2. Тип вищої нервової діяльності визначається си лою, врівноваженістю і рухливістю протікання нерв них процесів. - Залежно від сили, стійкості нервових процесів (працездатність, витривалість нервових клітин) виокрем ляють сильні і слабкі типи. Слабкий тип ВНД відповідає меланхолійному темпераменту. - Сильні типи залежно від
 4. 43. Нервова система
  нервова система. Нервова система - це система, яка регулює діяльність всіх органів і систем людини. Дана система обумовлює: 1) функціональну єдність всіх органів і систем людини ка, 2) зв'язок всього організму з навколишнім середовищем. Нервова система має і свою структурну одиницю, яка іменується нейроном. Нейрони - це клітини, які мають
 5. 28. БУДОВА І ФУНКЦІЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
  основна функція нервової системи - інтеграція зовнішнього впливу з відповідною пристосувальної реакцією організму. Вся нервова система ділиться на центральну і периферичну. Центральна нервова система складається з переднього мозку, середнього мозку, зад 'нього мозку і спинного мозку. Саме в цих основних відділах центральної нервової системи знаходяться найважливіші структури, що мають пряме
 6. 29. ПРИНЦИПИ І ЗАКОНИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  нервових процесів. На периферії вогнища одного нервового процесу завжди виникає процес з протилежним знаком. Якщо в одній ділянці кори сконцентрований процес порушення, то навколо нього індуктивно виникає процес гальмування. Чим інтенсивніше сконцентроване збудження, тим інтенсивніше і ширше розповсюджений процес гальмування. Поряд з одночасною індукцією існує послідовна
 7. 40. ВІДМІННІ ОЗНАКИ живої матерії
  рефлексом. Таксиси і рефлекси - це прості стереотипні реакції, особливо характерні для найпримітивніших тварин. Але як пояснити такі форми поведінки, як споруда гнізда у птахів або організація громадського способу життя в бджолиному вулику? Тут ми маємо справу зі складними стереотипними формами поведінки, властивими даному виду, причому моделі і цілі такої поведінки детерміновані
 8. 32. Властивості уваги
  якомусь одному об'єкті. Фізіологічно це пояснюється існуванням тільки одного вогнища оптимальної збудливості в корі головного мозку. Але реальні умови діяльності завжди вимагають постійного розподілу уваги. Здатність розподіляти увагу виховується у діяльності і поступово стає істотною рисою особистості. Цінним якістю уваги є ступінь
 9. 2. Розвиток психіки тварин
  як властивості особливої ??матерії пов'язане з виникненням найпростішої нервової системи. Така нервова система вперше з'являється у кишковопорожнинних тварин (гідра, медуза, актинія). Ця нервова система являє собою окремі нервові клітини з відростками, що переплітаються між собою, і називається сетевидной або дифузною. При такій нервовій системі спостерігаються недиференційовані
 10. Механізми перерозподілу ризику.
  Основному це механізми страхування (державне, незалежне і взаємне страхування). Головна проблема при розробці механізмів страхування - це визначення страхових
 11. Механізми страхування
  механізмів страхування пов'язано з тим, що премія a (x) страховика (страховий внесок страхувальника) ставиться у залежність від від рівня ризику (безпеки). У лінійному випадку a (x) = 1x = 1 (1-y). Порівнюючи з механізмом плати за ризик, легко бачити, що за типом стимулюючого впливу механізм страхування еквівалентний механізму плати за
 12. 70. Поняття про характер
  як ті суспільно-історичні умови, в яких він живе, так і спрямованість виховання, оскільки і перше і друге умови детермінують певні риси характеру особистості. У характері кожної людини треба бачити єдність стійких і динамічних властивостей. Основа, головний стрижень характеру складається поступово, зміцнюється в процесі життя і стає типовою для
 13. 30. Поняття про увагу
  як сторона психічної діяльності і є необхідною умовою успішного придбання знань, якості та продуктивності трудової діяльності, самовираження особистості. Увага - зосередження свідомості на певному об'єкті, що забезпечує його особливо ясне відображення. Для виникнення уваги необхідно виділити об'єкт, зосередитися на ньому і відволіктися від сторонніх