НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

48. Мова дошкільника

У дошкільному дитинстві в основному завершується довгий і складний процес оволодіння мовою. До 7 років мову для дитини стає дійсно рідною.

-Розвивається звукова сторона мови. Молодші дошкільнята починають усвідомлювати особливості своєї вимови. Розвивається фонематичний слух, і при відповідному навчанні діти легко опановують звуковим аналізом слова.

- Інтенсивно зростає словниковий склад мови. Як і на попередньому віковому етапі, тут великі індивідуальні відмінності: у'одніх дітей словниковий запас виявляється більше, в інших - менше, що залежить від умов їх життя, від того, як і скільки з ними спілкуються близькі дорослі. Словник дитини швидко збільшується не тільки за рахунок іменників, а й дієслів, займенників, прикметників, числівників і сполучних слів.

У півтора року дитина активно використовує приблизно 00 слів, в три - 000-00, в 6 років - 2500-3000 слів.

- Розвивається граматичний лад мови. Дітьми засвоюються закономірності морфологічного порядку (будова слова) і синтаксичного (побудова фрази). Дитина 3-5 років вірно вловлює значення «дорослих» слів, хоча і застосовує їх іноді неправильно. Слова, створювані самою дитиною за законами граматики рідної мови, завжди впізнавані, іноді дуже вдалі і неодмінно оригінальні. Цю дитячу здатність до самостійного словообразованию часто називають словотворчвством,

- З'являється усвідомлення словесного складу мови. Орієнтування як на смислове, так і на звуковуюВліяніе гри на розвиток особистості дитини полягає в тому, що через неї він знайомиться з поведінкою і взаємовідносинами дорослих людей, які стають зразком для його власної поведінки, і в ній набуває основні навички спілкування, якості, необхідні для встановлення контакту з однолітками.

Захоплюючи дитини і примушуючи його підкорятися правилам, відповідним взятій на себе ролі, гра сприяє розвитку почуттів і вольової регуляції поведінки.

Всередині ігрової діяльності починає складатися і навчальна діяльність, яка пізніше стає провідною діяльністю.

Гра як провідна діяльність має особливе значення для розвитку рефлексивного мислення, оскільки в грі виникає реальна можливість контролювати те, як виконується дію, що входить в процес спілкування. Лінія розвитку дії: від операціонально схеми дії до людського дії, що має сенс в іншій людині; від одиничного дії до його змістом. У грі відбувається народження смислів людських дей-наслідком (воно для іншої людини) - в цьому, на думку Д. Б. Ельконіна, найбільше гуманістичне значення гри.

3. Останній компонент у структурі гри - правила. У грі вперше виникає нова форма задоволення дитини - радість від того, що він діє так, як вимагають правила. У грі дитина плаче як пацієнт і радується як граючий. Це не просто задоволення бажання, це лінія розвитку довільності, яка триває в шкільному віці. сторону мови здійснюється в процесі його практичного застосування, і до відомого моменту не можна говорити про усвідомленості мови, що передбачає засвоєння співвідношення між звучанням слова і його значенням. Однак поступово розвивається мовне чуття і відбувається пов'язана з ним розумова робота.

На відміну від практичного оволодіння мовою усвідомлення самої мовної дійсності і усвідомлення словесного складу мови значно відстає.

Без спеціального навчання діти ставляться до пропозиції як до єдиного смисловому цілого, єдиного словесному комплексу, який позначає собою реальну ситуацію. Значно прискорює формування здатності усвідомлювати словесний склад мови спеціальне навчання (або навчання читання), завдяки якому до кінця дошкільного віку діти починають чітко виокремлювати слова в реченні. лежать узагальнені уявлення. Ні вони, ні збереження сенсорних еталонів і т. п. неможливі без розвитку пам'яті. Найбільш сприятливі умови для розвитку довільних форм запам'ятовування створюються в грі, коли дитина змушена запам'ятовувати ролі, умови, правила.

Уява дитини складається у грі і переходить в інші види діяльності. У грі трьох-чотириріччя-них дітей суттєво схожість предмета-заступника з предметом, який він заміщає. У дітей більш старшого віку уява може спиратися і на такі предмети, що зовсім не схожі на заміщують. Поступово необхідність у зовнішніх опорах зникає. Відбувається інтеріоризація - перехід до дей-наслідком з предметом, якого насправді немає. Так зароджується уява як психічний процес.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 48. Мова дошкільника "
 1. Шкали опитувальника ВРР для батьків дошкільнят та молодших школярів 1.
  Дошкільнят і молодших школярів (280 чол.) Шкали оп росніка відсотках 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 7 10,5 14 12 15 11 10 5 13 20 12 9 12, 5 16 14 17 13 12 6 15 30 13 10 13 18 15 17 15 15 8 16 40 14 11 14 19 16 18 16 16 9 17 50 14 12 14,5 20 16,5 20 18 17 9 18 60 15 13 15, 5 20 17,5 20 19 19 10 19 70 16 14 16 21 18 21 20 20 12 20 80 17 15 17 22 19 22 21 21 14 21 90 18 17 18 23 19,5 23 23 22 17
 2. 19. Поняття про групи і колективах
  дошкільнят, молодших школярів, підлітків, юнаків для вивчення анато-мо-фізіологічних, психічних і інших закономірностей і особливостей. Колектив - це група людей, об'єднаних єдиними цілями, підпорядкованими цілям суспільства. Оскільки колектив - це група людей, йому притаманні ознаки групи. Однак колектив має властивості, яких немає у групи. Тому можна вважати, що
 3. 85. Дошкільний вік
  дошкільнят. Мислення в цей період перебуває на рівні конкретних операцій, тобто воно - наочно-образне. Разом з тим дошкільний період - один з періодів становлення особистості, яка включає в себе систему мотивів (їх супідрядність) і первинні етичні норми. Саме в дошкільному віці у дітей виникає і розвивається довільна поведінка. Довільність - наявність не
 4. Перевірка опитувальника ВРР на валідність і надійність
  дошкільнят, виявлені відмінності у взаємодії батьків з висококреатівних і нізкокреатівнимі дітьми, визначено характерні риси взаємодії батьків з підлітками різної
 5. 53. Види мови
  мова включає кілька психологічних своєрідних видів мовлення: усну (діалогічну і монологічну) і письмову. Діалогічна мова. Діалог - це безпосереднє спілкування двох або кількох людей. У ході спільної праці і життя люди відчували і відчувають потребу узгодити спільні дії, обмінятися думками один з одним з приводу подій,.
 6. ОПИС ОПИТУВАЧА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ
  дошкільнят і молодших школь-ників. Були змінені деякі питання, які виявилися неадекватними для дітей цього віку, і замінені дві шкали опитувальника. Замість шкал «незгода-згода» і «авторитетність батька» (7-а і 9-я шкали) ми ввели дві нові шкали: 7-а шкала: «тривожність за дитину»; 9-а шкала: «виховна конфронтація в сім'ї» . Така заміна пояснюється тим,
 7. Варіант для батьків дошкільнят та молодших школярів
  Інструкція. Відзначте ступінь згоди з наступними твердженнями по 5-бальній системі. Оцініть твердження окремо для кожної дитини в бланку відповідей. 5 - безсумнівно, так (дуже сильне згода); 4 - загалом так; 3 - і так, і ні; 2 - скоріше ні, ніж так; 1 - немає (абсолютне незгоду). 1. Якщо вже я чогось вимагаю від нього (неї), то обов'язково доб'юся цього. 2. Я завжди караю його
 8. 52. Мова і мова
  мова є найважливішими змістовними і структурними компонентами психіки. Слово пов'язане з усіма проявами психіки людини. На рівні відчуттів мова впливає на пороги чутливості, тобто визначає умови проходження стимулу. Структура мови виправдовує відбиток на структуру сприйняття. Виділення предмета з фону, освіта цілісного образу залежить від завдання сприйняття,
 9. ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОГРАМИ
  дошкільнят і молодших школярів. Однак програма може бути легко трансформована для батьків, які мають дітей постарше. Так, наприклад, для підлітків можна робити більше спільних занять, вони легко включаються в обговорення тем «права і обов'язки», «відповідальність батьків і відповідальність дітей», «заохочення і покарання», «конфлікти». Беручи участь в групі нарівні з дорослими,
 10. БІБЛІОГРАФІЯ
  Твори В. І. Леніна 869 Як організувати змагання?, Т. 35. Третій Всеросійський з'їзд Рад робітничих, солдатських і селянських депутатів 10-18 (23-31) січня 1918 р. Доповідь про діяльність Ради Народних Комісарів II (24) січня 1918 р., т. 35. Нарада Президії Петроградської Ради з представниками продовольчих організацій 14 (27) січня 1918 р. Виступ по
 11. Діатриба
  Мова тут йде не про вибір між Росією і Туреччиною, бо два ці держави рано чи пізно укладуть між собою світ без моєї участі Йдеться також не про те, щоб оголосити себе прихильником якої-небудь англійської фракції, яка протистоїть інший, бо скоро ці фракції розпадуться, щоб звільнити місце іншим. Я не прагну робити вибір між грецькими або вірменськими християнами,
 12. Заняття 5; Активне слухання (продовження)
  дошкільнятами фахівців по дитячій творчості, як це робить моя колега, чудовий психолог Ольга Єгорова. Співтворчість дозволяє відчути особливу радість від спільного творення. На заняттях з підлітками та їх батьками можна запропонувати обговорення тем, які хвилюють дітей цього віку. Оскільки кількість людей в групі збільшується на спільному занятті, то краще розділити
 13. 82. Стадія дитинства
  мова, зрозуміла лише близьким. Це мова специфічна за своєю структурою, що складається з обривків слів. Але якою б не була ця мова, вона являє собою нову якість, яка може служити критерієм того, що стара соціальна ситуація розвитку дитини розпалася. Там, де була єдність, стало двоє: дорослий і дитина. Між ними виросло нове зміст - предметна
 14. ВІД ПЕРЕКЛАДАЧІВ
  мова йде про особливості філософського підходу самого Пірса, proposition перекладається як «стан». Термін statement найчастіше за все перекладається як «вислів». Термін feeling, що часто вживається Пірсом як у статтях 1868-1869 рр.., Так і в добірці текстів, присвячених «фанерологіі» як вченню про основоположні категоріях реальності, всюди перекладається як «відчуття». При цьому в розрахунок
 15. ІМ. МАРКОВСЬКА. Тренінг взаємодії батьків з дітьми. - СПб.: Мова, - 150 с. 2005. - 150с, 2005

 16. 1. Стиль Платона
  Тепер ми підійшли до творів грецького генія, де особливо важко виділити наскрізні копцепціі або хоча б сквозпие питання, які в першу чергу цікавлять сучасного фізика і математика в тому умовному і непрофесійному сенсі, який надано в цієї кпіге згаданим спеціальностями. Йдеться про твори Платона. У чому зазначена специфічна трудність? Фізики та математики
 17. Примітка
  мова йде не про перетворення видимості в істину, а про перетворення явища в досвід; адже, коли є видимість, завжди бере участь розум зі своїми судженнями , визначальними предмет, хоча і існує небезпека, що він прийме суб'єктивне за об'єктивне; в явищі ж не можна знайти ніякого судження розуму; і це слід відзначити не тільки тут, а й у-всієї філософії, інакше стикаєшся з
 18. Популярний платонізм і поступова сакралізація образу Платона
  мова перша: краще діяльна; мова друга - краще споглядальна »,« Хто корисніше: воїни або хлібороби, - мова перша: краще воїни; мова друга: краще хлібороби »,« Чи є благо, блага більше: мова перша: немає; мова друга: є »). Шкільні штампи, використовувані Максимом, ми знаходимо як в сучасній йому, так і в подальшій платонівської традиції. Однак потреба розраховувати справді
 19. А.Б. Єсін. Принципи та прийоми аналізу літературного твору: Навчальний посібник. - 3-е вид. -М.: Флінта, Наука. - 248 с., 2000

 20. ПРИМІТКИ ДО ЧОЛІ IX 1
  мова, - результат самовпевненості, що повідомляється високим становищем; в цьому відношенні вони звичайно значно перевершують письменників. Виразна мова є, за словами Аристотеля, головне в красномовстві; тому в легких розмовах вони повинні перевершувати письменників; але вони позбавляються цієї переваги, коли їм доводиться писати, і не тільки тому, що тоді їх не підтримують чари декламації, але