Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

50. Розвиток волі як здатності до управління поведінкою

Найважливішим особистісним механізмом, що формується в дошкільному періоді, вважається супідрядність мотивів. Раніше якщо кілька бажань виникало одночасно, дитина опинявся в майже нерозв'язним для нього ситуації вибору.

Поступово мотиви дошкільника набувають різну силу і значимість. Уже в молодшому дошкільному віці дитина порівняно легко може прийняти рішення в ситуації вибору. Незабаром він вже може придушити свої безпосередні спонукання, наприклад не реагувати на привабливий предмет.

Це стає можливим завдяки більш сильним мотивами, які виконують роль «обмежувачів». Поява супідрядності мотивів стає передумовою розвитку волі.

Звернемося до генезису вольових дій. У молодшому дошкільному віці поведінка дитини складається майже цілком з імпульсивних вчинків, прояви волі спостерігаються лише час від часу при особливо сприятливих обставин. У дошкільника 5-6 років кількість таких проявів зростає, але вони все ще не займають скільки-небудь значного місця в поведінці.

Тільки в старшому дошкільному віці на тлі зміни мотивів поведінки, формування супідрядності мотивів дитина стає здатним до порівняно тривалих вольових зусиль.

У розвитку вольових дій дошкільника можна ви-ділити три взаємопов'язані сторони:

) розвиток цілеспрямованості дій;. 2) встановлення взаємозалежності між метою дей-наслідком і їх мотивом;

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "50. Розвиток волі як здатності до управління поведінкою"
 1. Програма. Конференція «Управління в сучасному світі»
  як результат стратегічного інноваційного управління. 9. Управління персоналом: національні традиції та ефективність. 10. Розвиток механізмів управлінської мотивації. 11. Зміна соціальної та кратической структури сучасного виробництва. 12. Проблеми бюрократизації
 2. зміст
  розвитком регіону ... 4 Концептуальні підходи, принципи та основні складові механізму розвитку регіону 25 1.3 Основні проблеми управління процесом ресурсного забезпечення розвитку регіону 35 Глава 2 РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 42 2.1 Сутність та механізм формування ресурсної бази розвитку регіону 42 Класифікація ресурсів розвитку регіону 56 Інвестиційні ресурси Тамбовської
 3. СВОБОДА ВОЛІ
  волі асоціюється з поняттям моральна самодіяльність
 4. 6.2. Інформаційно-кібернетичний підхід до аналізу та поясненню психічних явищ в когнітивної психології
  розвитку інформаційно-кібернетичних технологій, а також європейських психологічних досліджень в гештальтпсихології і в школі Ж. Піаже. В основу цього підходу закладено припущення про те, що психічні явища можна аналізувати і пояснювати як систему складних процесів і механізмів обробки інформації, наявних у живого організму. Поняття «когнітивна психологія» ввів Ульрік
 5. Запитання для самопідготовки
  розвитку сучасного російського суспільства? 10. Як можна визначити ефективність соціального управління? Які Ви знаєте критерії та
 6. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  як основний елемент в конфліктній взаємодії. Комунікативний, інтерактивний і перцептивний аспекти спілкування та їх функції у конфлікті. Досягнення взаєморозуміння, конструктивного взаємодії та емпатії в спілкуванні. Поняття технологій раціональної поведінки в конфлікті. Правила і кодекси поведінки в конфліктній взаємодії. Тема 7. Психологія переговорного процесу з вирішення
 7. Тема 11. Конфлікти в суспільстві
  розвитку родини. Девіантна поведінка як фактор конфліктності. Характеристика конфліктності в подружніх стосунках. Кризова сім'я, конфліктна сім'я, проблемна сім'я. Форми конфліктної поведінки подружжя. Психотравматичні наслідки подружніх конфліктів. Попередження подружніх конфліктів та їх вирішення. Конфлікти у стосунках між батьками і дітьми. Фактори конфліктності
 8. 1.1. Сутність управління в складних системах
  управлінням у найзагальнішому вигляді будемо розуміти процес формування цілеспрямованої поведінки системи за допомогою інформаційних впливів, що виробляються людиною (групою людей) або пристроєм. До завданням управління відносяться цілепокладання, стабілізація, виконання програми, стеження і оптимізація. Завдання визначення мети - визначення необхідного стану або поведінки системи.
 9. І. В. Челноков, Б. І. Герасимов, В. В. Биковський. Регіональна економіка: Організаційний-економічний механізм управління ресурсами розвитку регіону / Під наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Б. І. Герасимова. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 112 с., 2002
  розвитку регіону на прикладі Тамбовської області на базі соціально-економічної теорії та діалектичного методу пізнання. Призначена для фахівців з регіонального управління якістю продукції, процесів і послуг, а також аспірантів і студентів економічних спеціальностей університетів та інших вищих навчальних
 10. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  здатна перетворити конструктивний конфлікт у деструктивний. її. Інакше кажучи, дана модель по суті справи є деструктивною, тільки з протилежним знаком. Але конформістська модель може грати і позитивну роль. Якщо суперечності, які викликали конфлікт, носять несуттєвий характер, то конформистское поведінка веде до швидкого вирішення такого
 11. КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ
  розвиненості, особистісної «олюднення» почуттів. Почуття - продукт життєвого, громадського досвіду особистості, її спілкування і виховання. Людина та її моральні почуття є частина природи, але облагороджені культурою. Навіть нижчі почуття, з якими людина народжується. Є результат суспільно-історичного, культурного розвитку, в ході якого відбувається «олюднення» біологічних форм.
 12. 79. Взаємозв'язок здібності з іншими властивостями особистості
  розвитку здібностей. Значимі соціальні спонукання активізують особистість. Почуття і здібності. Любов до справи, пристрасна захопленість їм - неодмінна умова прояву і розвитку здібностей, таланту. Позитивне емоційне ставлення до обраної діяльності - неодмінна умова актуалізації здібностей. Захопленість, пристрасне ставлення до справи пов'язані з свідомістю
 13. 5.2. Основні методи і засоби інформаційного впливу на людину
  розвиток поведінкових (бихевиористских) наук, що використовуються для розробки ефективних методів і технологій маніпуляції свідомістю громадян, їх ставленням до подій в навколишньому світі. В даний час існують цілі наукові дисципліни про те, як керувати поведінкою людини, колективу, суспільства. До них відносяться сучасні варіанти психотерапії, теорія реклами, Суггестология,
 14. 13. Психологічна структура особистості
  волі, інтелектуальних та емоційних якостей, типологічних особливостей, що виявляються в темпераменті. В системі характеру також можна виділити провідні властивості. До них відносяться в першу чергу моральні, в другу чергу - вольові якості, які забезпечують певний стиль поведінки і спосіб вирішення практичних завдань. Четвертим компонентом, надбудовується над усіма
 15. 23. Періодизація психічного розвитку Л. С. Виготського
  розвитку, Л. С. Виготський зазначав, що необхідно виділити об'єктивні підстави, які вказують на зміну віку та переходу дитини на новий етап розвитку. Він ввів поняття «психологічні новоутворення» і «соціальна ситуація розвитку» (характер відносин між дитиною і суспільством, які складаються в даний період). Л. С. Виготський вважав, що дослідження переходів від одного