НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяВікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Солоділова О. П.. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с., 2006 - перейти до змісту підручника

7. Розвиток діяльності - умова і спосіб розвитку особистості

У вітчизняній психології (А. Н. Леонтьєв, С. Л. Ру-бінштейн) діяльність розглядається як процес, який породжує психіку, а механізми розвитку діяль-ності - як умови формування интеллектуаль-ної, афективної і потребностно-мотиваційної сфер особистості.

В ході діяльності відбуваються процеси «опредмечивания» (суб'єкт втілює свої задуми, тобто в конеч-ном рахунку свої психологічні якості, в предметі) і «распредмечивания» (суб'єкт «привласнює» якості об'єкта діяльності).

А. Н. Леонтьєв розмежував поняття «діяльність», «дія», «операція», встановив їх діалектичну 'взаємозв'язок і показав, що від мотиву діяльності зави-сит її особистісний зміст, готовність до реалізації мети.

Мотив діяльності може переходити на ціль дії, перетворюючи дію в діяльність. Перехід мотиву (зрушення мотиву на мету дії) - виключно важ-ний момент, на основі якого виникають якісно \ нові відносини людей до дійсності. Зміни в ієрархії мотивів призводять до того, що одні мотиви набувають основну змістотворних функцію, 'а інші стають підлеглими, граючи роль стимулів. Єдина взаємопов'язана система мотивів деятельнос ™ виникає у їх розвитку, і становить психологічний-і, ський фундамент особистості. .

Зміна змістотворних, виникнення більш ви-'сокіх моральних мотивів демонструє розвиток мотиваційної сфери особистості.

Активна позиція діяль-ності полягає у формуванні нових мотивів,

. ,, ", І,,, .. Jjj

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "7. Розвиток діяльності - умова і спосіб розвитку особистості"
 1. 37. Сенсорна організація особистості
  розвитку окремих систем чутливості і спосіб їх об'єднання у комплекси. Особливістю сенсорної організації людини є те, що вона складається прижиттєво. Сенсорний розвиток - результат тривалого життєвого шляху особистості. Звідси випливає: чутливість - потенційне властивість людини. Реалізація його залежить від обставин життя і тих зусиль, які докладе
 2. 79. Взаємозв'язок здібності з іншими властивостями особистості
  розвитку здібностей. Значимі соціальні спонукання активізують особистість. Почуття і здібності. Любов до справи, пристрасна захопленість їм - неодмінна умова прояву і розвитку здібностей, таланту. Позитивне емоційне ставлення до обраної діяльності - неодмінна умова актуалізації здібностей. Захопленість, пристрасне ставлення до справи пов'язані з свідомістю
 3. 82. Праця як провідна діяльність періоду зрілості
  розвиток. У зрілості, дорослості провідним видом діяльності є праця який надає розвиваюче вплив на особистість в сукупності з такими факторами, як вік і освіту. Що впливають на людину фактори самі схильні до змін. Інтенсивність впливу різнорідних явищ на психофізіологічні функції і психічні процеси змінюється в ході онтогенезу. Плідною
 4. 25. Етапи соціалізації в концепції "А. В. Петровського
  розвитку, або ширше - соціальне середовище, може бути стабільною або змінюється, що означає відносну стабільність і зміни в тій соціальній спільності, в якій перебуває дитина, людина . Входження дитини як соціальної істоти в життя цієї громади передбачає проходження трьох фаз: адаптації до діючих в цій спільності нормам, формам взаємодії, діяльності;
 5. 83. Здібності
  розвитку здібностей обидва рівня взаємодіють, бо для самостійного підходу у вирішенні завдань (творчий рівень) потрібен рівень репродуктивний, пов'язаний з первісними умовами навчання за прийнятими правилами. Здібності формуються в конкретних життєвих умовах при вирішальній ролі виховання і навчання, соціального досвіду людини. Природними передумовами здібностей є
 6. 75. Поняття про здібності
  розвинена образна пам'ять. До провідних властивостей відносяться властивості художнього творчого уяви. Завдяки їм вловлюється істотна і характерна в явищах життя, проводиться узагальнення і типізація , створюється оригінальна композиція. Виділяють два рівня розвитку здібностей: репродуктивний і творчий. Людина, що знаходиться на першому рівні розвитку здібностей,
 7. 2. Вплив внутрішньої позиції особистості на психічний розвиток
  розвитку глибинно взаємодіють один з одним, визначаючи внутрішню позицію людини по відношенню до себе самого і оточуючим людям. На першому етапі відбувається стихійне, не направляти самосвідомістю формування особистості. Це період підготовки народження обізнаної себе особистості, коли у дитини з'являються в явних формах полімотівірованность і підпорядкованість його дій. Початок розвитку
 8. 38. Розвиток предметно-гарматної діяльності в ранньому дитинстві
  розвитком нового ставлення до світу предметов'-вони починають виступати для дитини не просто як об'єкти, зручні для маніпулювання, а як речі, що мають певне призначення і певний спосіб вживання. Функції предметів не можуть бути виявлені шляхом простого маніпулювання, їх розкриває дитині дорослий. На перших щаблях розвитку предметної діяльності дію і предмет дуже
 9. 4. Процес розвитку особистості
  розвитку. Таке розуміння особистості визначає головний принцип у розгляді проблем її становлення - принцип розвитку. Що ж таке розвиток? Як відомо, об'єкт може змінюватися, але не розвиватися. Зростання , наприклад, - це кількісна зміна даного об'єкта, в тому числі і психічного процесу без істотних змін у структурі окремих процесів. Розвиток характеризується
 10. ІДЕАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
  діяльності людини . Розвиток індивіда відбувається в суб'єктивному духовно-діяльному освоєнні суспільного буття. Дане філософське положення, що виражає цілісний світогляд, зіграло у вітчизняній психології особистості вирішальну роль. Громадська
 11. Соціально-біологічні та особистісні передумови формування суб'єктів громадянського суспільства
  розвиток родових сутнісних сил людини і становлення останнього як Родового Людини (цілісного, вільного і свідомого). Родові властивості або сили людини включають в себе загальне і особливе, тобто як загальновидового (Соціобіологічні), так та соціокультурні (особистісні) якості. Причому загальновидового властивості людини формуються всім ходом філогенезу, тоді як його особистісні якості
 12. 21. Особистість і колектив
  розвитку і формування цілісної гармонійної особистості . Взаємовідносини особистості і колективу різноманітні. Можна виділити: вплив колективу на особистість і вплив особистості на колектив. Вплив колективу на особистість. Колектив зацікавлений у всебічному розвитку особистості, так як від повноти і багатства кожної особистості, кожного члена колективу робиться повнокровніше життя
 13. 9. Рушійні сили, умови і джерела розвитку дитини
  розвитку. Л. С. Виготський показав провідну роль системи відносин між індивідом і середовищем для пси-хіческого розвитку людини. Соціальна ситуація розвитку дитини - red * основне поняття механізму психічного розвитку. Це в та конкретна форма значущих для дитини відносин, j в яких він знаходиться з навколишнім його
 14. 6. Зв'язок навчання та розвитку особистості
  розвитку: Е. Торндайка, Ж. Піаже і Л. С. Виготського .. Е. Торндайк ототожнює процеси розвитку та навчання. Навчання - це процес придбання навичок, а навички внутрішньо пов'язані з розвитком психіки. 2. Ж. Піаже вважає, що навчання має йти за розвитком. Психічний розвиток - насамперед розвиток інтелекту як переходу від одних стадій до інших. Сам інтелект - особливий механізм
 15. Етичні погляди Карла МАРКСА (1818-1883), Фрідріха Енгельса (1820-1895).
  розвитку своїх задатків, і, отже, тільки в колективі можлива особиста свобода »(« Капітал »т.3,-с.75) (Особистість і колектив). Комуністичний гуманізм зумів вирішити і подолати протиріччя, яке не в змозі були подолати гуманісти минулого - протиріччя між інтересами окремого класу і всього людства. К. Маркс показав, що тільки пролетаріат здатний звільнити всі