Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здібності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації

Зменшення механічної активації їліністьіх шламів може бути лос и ні нуго п \ тим виведення їх з операції подрібнення. З цією метою в лабо-торним умовах проведений експеримент за відмиванням класу крупності -0,074 мм (в якому знаходиться переважно глинистий маїсріал) НЕ-

ред подрібненням (рис. 25). Навішування роздробленої руди піддавалася забезпе-шламліванію мокрим способом з використанням сита 0,074 мм, після чого подавалася на подрібнення. Попереднє вивчення розподілу мо-молібдену в вихідної руди, роздробленої до 5 мм показші, що в класі крупно-сти -0,074 мм міститься значна кількість молібдену (табл.51), у зв'язку з цим відмитий клас приєднувався до подрібненої частини руди для подальшого флотаційного збагачення.

Таблиця 51

Розподіл молібдену в досліджуваній пробі по класах крупності

Клас крупності, Вихід класу, Зміст Мо, Витяг Мо, [Мм%%%])-5Н.6 31,6 '0,071 26,41 1 січня -1,6 +0,5 17,93 0,102 21,55 - 0,5 +0,16 14,62 +0,11 18,84 -0,16 +0,074 17,55 0,065 13,48 -0,074 18,3 0,095 20,35 | Вихідна руда 100 0.085 100

Результати флотаційних дослідів, проведених у різних умовах-ях, наведено в табл. 52.

Таблиця 52

Результати флотації молібден-аргіллізітовой руди з механічною активацією глинистої фракції і без механічної активації

Найменування Вихід, Зміст Витяг продуктів збагачення% Мо,% Мо,% З механічною активацією Концентрат флотації 5,72 1,180 75,84 Хвости флотації 94,28 0,02281 24,16 Вихідна руда 100 0,089 100 Без механічної активації Концентрат флотації 4,76 1,5552 89,19 Хвости флотації 95,24 0,00942 10,81 1 Вихідна руда 100 0,083 100 Як показали результати експерименту (табл.

52), висновок глинистої фракції з операції подрібнення сприяє підвищенню ступеня извле-чення молібдену в концентрат флотації на 13,36%. Таким чином, підтверджене, що саме при подрібненні відбувається механічна активу-ція глинистих мінералів, в результаті чого знижуються основні техноло-гические показники подальшої флотації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3. Розробка режиму зниження сорбційної здатності глинистих мінералів 5.3.1. Вивчення впливу виведення глинистої фракції з операції подрібнення на технологічні показники флотації "
 1. Висновки 1.
  Режимів подрібне-ня з одночасною подачею в млин реагентів-модифікаторів. Іс-користування даного методу дозволяє 'підвищити витяг молібдену в концентрат флотації більш ніж на 30%. 5. Метод зміни плотностних режимів у млині ММС (1 стадія) застосовується на Жірекенской збагачувальній фабриці при переробці мо-ЛІБС-аргіллізітових руд. Економічний ефект від
 2. 5.4. Основні результати промислових випробувань розробленого технологічного режиму на Жірскенской збагачувальній фабриці
  розробки технологічного режиму збагачення молібден-аргіллізітових руд вивчено вплив умов подрібнення першої та другої стадій на показники колективної флотації при переробці кристалічної ських і аргіллізітових руд на Жірскенской збагачувальній фабриці. Досліди були проведені на готовому класі зливів млинів на першій і на другій стадіях подрібнення. Результати експерименту
 3. Висновки
  розробці раціональних схем їх збагачення; - руди з техногенними змінами молібденіту, зокрема, - окис-лені руди зі ступенем окислення більше 20%, що поширюються на глибину 40-100 м; вторинні мінерали цих руд представлені, в основному, феррімолібдітом і частково - новеллітом (віднесені до розряду-заба-балансової); оскільки окислені мінерали молібдену флотацій
 4. ВСТУП
  розробці ТОО другої черги жирі-Кенський ГЗК. 2. Результати досліджень, виконаних у лабораторних та апробовано-рова в промислових умовах, спрямованих на зниження механічного-ської активації аргіллізіта з метою підвищення технологічних показників лий збагачення молібден-аргіллізітовой руди, впроваджені на Жірекенской збагачувальній фабриці з отриманням економічного ефекту в
 5. 4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища
  розробці технології збагачення змішаної руди Бугдаінско-го родовища для доизвлечения окисленого молібдену з хвостів сульфидного циклу проведена флотация з використанням різних жирно-кислотних збирачів : олеїнової кислоти, ОПСК і модифікованого со-бірателя. Результати експерименту представлені діаграмою на рис. 18. Як видно з діаграми (рис. 18),
 6. механизом стимулювання підвищення рівня безпеки (зниження очікуваного збитку).
  Зниження
 7. Бурков В.Н., Щепкін А.В.. Екологічна безпека. М.: ІПУ РАН, 2003. - 92 с., 2003
  розробки математичних моделей економічних механізмів зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та пом'якшення їх наслідків. Для фахівців, що займаються питаннями регулювання та управління екологічною
 8. 1.3. Огляд наукових досліджень в галузі розробки технологічних режимів збагаченні молібденових руд
  розробку кислотного вилуговування. Для виділення молібдену з продуктивних розчинів, отриманих вилуговуванням молібденових руд, більшість дослідників пропо-гают сорбційно-десорбшюнную схему [ІЗ, 32, 34, 48, 49, 51, 57, 58, 75, 76, 89, 93]. Але в умовах вилуговування розчинами гіпохлориту, коли в про-дуктивность розчинах буде 'міститися велика кількість хлористого і
 9. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
  розробці 100 другої черги Жірекенского ГЗК. 7. Встановлено, що в процесі подрібнення відбувається механічна активація аргіллізіта, що негативно впливає на технологічні показу-ки збагачення молібден-аргіллізітовой руди. 8. Розроблено й апробовано в промислових умовах режим рудо-підготовки, що сприяє зниженню механічної активації Аргілл-Зіта на
 10. 6.2. Кліматичний фактор ее стратегіях національно »безпеки та соціально-економічного рал пиття
  розробки та здійснення ефективної політики Росії щодо проблеми змін клімату та їх наслідків. Така політика і забезпечують її програми і програмні заходи, враховуючи особливості самого феномена зміни клімату і наслідків цієї зміни, повинні носити довгостроковий і по-справжньому комплексний, інтегральний характер, охоплюючи всі сектори економіки і території. Основи
 11. 1.2. Узагальнення та аналіз практики переробки молібденових руд
  розробку гідрометалурги-чеських способів вилучення окисленого молібдену. У Росії витягують молібден з відвальних руд Сорского месторож-дення методом купчастого вилуговування розчинами сірчаної кислоти з після-дме сорбцией розчиненого молібдену іонообмінними смолами [32, 48, 51, 56, 97]. При застосуванні розчину сірчаної кислоти з початковою концентрацією 43,7% через 7 діб
 12. 2.3. Встановлення речового складу важкозбагачуваних руд Жірекенского родовища
  мінералогічний, хімічний, спектрального ний, пробірний і гранулометричний методи дослідження. Для мінералого-пегрографіческого перегляду матеріалу використаний мікроскопічний метод із застосуванням поляризаційного оптичного мікроскопа МИИ-8, а також МБС-1. Спектральний аналіз проведений мето-дом просипка на спектрографі ДФС-8, хімічний аналіз проводився в со-відповідності з
 13. 4.7. Апробація алгоритму керування процесом сушіння.
  Режиму роботи сушильної установки "Отже, оптимальні значення управління; 7" in '::: 4 червні?. Про К; v * :: "0. 0 0 34 8 м / с; 080678 м / с. Скористаємося запропонованим алгоритмом знаходження оптимальних керуючих параметрів для оцінки енергетичних витрат. Використовуємо значення параметрів для різних режимів роботи експериментальної установки (табл. рис. 3.7) і знайдені (з вищевикладеного
 14. 5.2. Енергетика
  розробка нових правил експлуатації гідровузлів та їх каскадів з урахуванням змін, що відбуваються гідрометеорологічного режиму на водозборах. Необхідно уточнення гідроенергетичного потенціалу малих і середніх річок, враховуючи, що в умовах Росії мала гідроенергетика є найбільш підготовленим для реалізації ВДЕ. У цьому контексті важливо підкреслити необхідність подолання бар'єрів на
 15. Механізм компенсації витрат на зниження ризику.
  Підприємства становлять до фонду інформацію про витрати ji (yi), необхідних для забезпечення рівня безпеки yi. У фонді вирішується завдання мінімізації коштів на компенсацію n Ф =
 16. Механізм стимулювання зниження ризику.
  зниження
 17. 3.1. Опис моделей управління
  розробки і застосування економічних механізмів для попередження і ліквідації НС показав, що існує досить велика кількість економічних механізмів, спрямованих на зниження ризику виникнення НС. Всі ці механізми піддаються природному поділу на однорідні групи. Усередині кожної такої групи механізми відрізняються один від одного лише деякими модифікаціями, тому що приводиться
 18. 3.2. Обгрунтування раціонального режиму доведення молібденового концентрату
  режиму в циклі доведення молібденового концентрату істотних відмінностей у технологічних показниках не по-лучено, тому реагентний режим в даному переділі залишається колишнім. Доведення колективного концентрату проводилася в напрямку се-лекції молібденіту і супутніх сульфідів шляхом депресії послід-них сірчистим натрієм [6, 74]. Досліди по селекції проводилися шляхом