Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиФілософія релігії → 
« Попередня Наступна »
Відп. ред.: Є.Г. Балагушкін, А.Р. Фокін. Містицизм: теорія та історія [Текст] / Ріс. акад. наук, Ін-т філософії. - М.: Іфра. - 203 с.; 20 см. - Бібліогр. в прямуючи, 2008 - перейти до змісту підручника

Різниця значень містики і містицизму

Поняття містики і містицизму зазвичай ототожнюються, тоді як при структурно-аналітичному підході їх відмінності виявляються цілком виразно, що, безумовно, сприяє уточненню та поглибленню розуміння цих тісно пов'язаних між собою феноменів.

Для визначення цих понять слід вказати на структурно-функціональні, тобто морфологічні відмінності між відповідними феноменами. Містицизм - це уявлення, підчас системно вибудовувані у формі раціоналістичних навчань теологічного та світоглядного характеру про безпосередній зв'язок речей і явищ з сакральними началами. Містика - спирається на ці уявлення духовно-практична діяльність адепта віри, призначенням якої є здійснення безпосереднього зв'язку з сакральним началом. У концепціях трансцендентального містицизму вирішальне значення відводиться активності божественного (або сатанинського) почала для результативності містичних дій. Розглянемо дану проблему на конкретному матеріалі.

У своєму аналізі синтоистского матеріалу, пов'язаного з містикою і містицизмом, А.А.Накорческій розрізняє сенс дії і конкретну техніку його ісполненія23, що дозволяє співвіднести сенс дії з містицизмом, що дає йому парадигмальную трактування, а містику - з методичної та технічної реалізацією цієї дії, тобто з морфологічним втіленням визначають його смислів.

Однак у цій системі присутній ще один дуже важливий компонент - вероучітельскій дискурс, що дозволяє в змістовому і функціональному планах ідентифікувати діяльність містика з певною вероучітельской традицією - буддійської, даоської або з власне синтоїстській, яка виявляється, за словами А.А.Накорчевского, шаманісти-ської. Справа в тому, що в середньовічній Японії «містичні техніки запозичувалися з буддизму, даосизму та інших іноземних навчань. Для Хонда і йому подібних було важливо виявити споконвічно японські методи, відтворенню яких він і присвятив своє життя. Створена ним «наука про духів», може бути названа систематизованим шаманизмом »24.

Отже, в містичному дійстві ми виділяємо три аспекти: зміст, задається особливої ??парадигмою (містицизмом), морфологію (структурно-функціональні особливості цього дійства), тобто власне містику і вероучітельскій дискурс - осмислення і опис даного дійства в рамках певного релігійного вчення. Таким чином, різниця між містикою і містицизмом визначається їх роллю як особливих компонентів загальної системи специфічної сакральної діяльності.

Наше висновок по суті збігається з категоричним висловом Володимира Соловйова з цього питання, писав: «Слід строго розрізняти містику від містицизму: перша є пряме, безпосереднє відношення нашого духу до трансцендентного світу, другий же є рефлексія нашого розуму на те ставлення і утворює особливий напрямок у філософії. Містика і містицизм також ставляться один до одного, як, наприклад, Емпірею і емпіризм »25.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Різниця значень містики і містицизму "
 1. Відп. ред.: Є.Г. Балагушкін, А.Р. Фокін. Містицизм: теорія та історія [Текст] / Ріс. акад. наук, Ін-т філософії. - М.: Іфра. - 203 с.; 20 см. - Бібліогр. в прямуючи, 2008

 2. З Про Д Е Р Ж А Н І Е
  містика Підміна понять (віра взагалі і релігійна віра зокрема) Віра і переконання Релігія і мораль . Спроби віруючих монополізувати своє розуміння моралі Релігія - постійне джерело людських драм і трагедій Релігія і гуманізм Релігія і держава Про ставлення релігії до людського тіла Кого треба рятувати? Про Біблії (Старому і Новому заповітах) Про атеїзм і вільнодумстві
 3. Примітки
  відмінність вказує П.С.Гуревич: «Містичний елемент в релігії - це почуття присутності вищої реальності , а не просто віра в неї. Не всякий релігійний досвід можна оцінювати як містичний »(Гуревич П.С. роптанье душі і містичний досвід (Феноменологія релігії У.Джеймса) / / Джеймс У. Різноманіття релігійного досвіду. М., 1993. С. 422). 7 Булгаков С. Православ'я. М., 2001. С. 206, 212, 214.
 4. 4. ВІЛЬНА теургію
  містика, правда, особливого виду. У написаних для «Енциклопедії» Брокгауза і Ефрона статтях «Містика, містицизм» (1896), «Прокл Діадох» (1898) Соловйов говорить про теургії як "дієвої та оперативної містиці"; він вбачає вищі сили людської душі в здатності безпосереднього сприйняття Абсолютно- Єдиного. До Бога людини ведуть сходи "чистої любові" (Ероса), спекулятивного пізнання
 5. Коментарі
  різних доктринальних положеннях (див.: Burckhardt T. An Introduction to Sufi Doctrine. Lahore, 1959. Р. 16-17). [3] Арабське слово хакк (істина) з певним артиклем «ал» також позначає Бога (ал-хакк). [4] Для мусульман смерть пророка Мухаммада означає кінець ланцюга пророцтва, припинення прямого контакту мусульманської громади з Богом. [5] У статті використовується система подвійних
 6. Точка опори 1: штрихування фізичного «я»
  відмінність між фізичними відчуттями в своєму тілі і в навколишньому середовищі. Немовля кусає простирадло, і це не боляче; кусає свій великий палець, і це боляче. Він розуміє, що між ковдрою і великим пальцем є відмінність. Тому він починає вступати у фазу дистанціювання від точки опори номер один, яка зазвичай закінчується десь на першому році, зазвичай у віці приблизно 5-9
 7. Царство сверхсознания: частина 1
  містики і мудреці світу, полягає в тому, що це спостерігає «я» рухається безпосередньо до Бога, до Духа, до Божественного. У самій глибині своєї свідомості ви зустрічаєтеся з нескінченністю. Це спостерігає «я» зазвичай називають «Я» з великої літери, або Свідком, або чистим Присутністю, або чистим розумінням, або свідомістю як таким. І це «Я», або чистий Свідок, є прямим променем
 8. Містика
  різного роду забобони. Забобон - суєтна, дріб'язкова, маленька віра, верчушка, найближчими причинами якої є страх, надія, невігластво, дурість. Страх і неуцтво укупі з дурістю породжують забобони, пов'язані з очікуванням поганого, гіршого (погані передчуття, прикмети, сни, передвістя). Надія, невігластво і дурість, навпаки, породжують забобони, пов'язані з очікуванням
 9. квієтизмом (лат. Quies-спокій)
  відмінності до страждань, прийняття будь долі. Елементи квиетизма виникли в багатьох стародавніх містико-релігійних вченнях. Якщо минулого квиетизм у відомих ситуаціях міг бути засобом самозахисту особистості від загальної деморалізації, то в наші дні він нерідко "служить" придушенню в особистості не тільки негативних, а й позитивних
 10. апофатичного богослов'я
  відмінність між раціональним (або філософським) пізнанням, і особистим, містичним спілкуванням, яке, будучи правильним способом пізнання Бога і єднання з Ним, є метою апофатічес-кого богослов'я. Уер пояснює це наступним чином: «Насправді наші заперечення є понад-твердженнями. Будучи за формою своєї руйнівним, апофатичний підхід зрештою має ефект
 11. Етика і містика
  містики. При цьому містику ои визначає як прорив земного в неземне, тимчасового у вічне. Містика буває наївною і завершеною; наївна містика досягає прилучення до неземного і вічного шляхом містерії, магічного акта, завершена - шляхом умогляду. Тим самим проблема можливості етики набуває ще більшої гостроти, бо неземне і вічне не може бути виражене в мові. Мова здатний
 12. Трансперсональні стадії свідомості
  різних стадій і компонентів розвитку свідомості. Але, грунтуючись на існуючих дослідженнях, можна з упевненістю сказати, що існує принаймні чотири основні стадії трансперсональної розвитку. Ці чотири стадії я називаю екстрасенсорній, тонкої, причинного і недуальних (ви можете бачити їх на малюнку 9-1; недуальних рівень - це папір, на якій намальована діаграма, і я
 13. 5.4. В. Г . Бєлінський і А. И. Герцен
  містик, публіцист, поет. Він був найбільш великим релігійним філософом. Їм була розроблена ідея Боголюдства, тобто ідея, що Росії уготована місія з'єднати Бога і людини в одній особі. Соловйов - автор ідеї «російської ідеї». «Російська ідея, - писав він, - це визнання соціальної трійці, де кожен з трьох головних органічних єдностей: церква, держава і суспільство, безумовно вільно не« ***** **> 3. Інтерференція проблеми буття і пізнання і питання єдності духу
 14. розрізнення форм духу, своїми досягненнями вона зобов'язана новим розумінням суті їх єдності. Синтез, ставлення, діалектика - як не назви, всі ці номінації атакують стару концепцію нерухомого, байдужого і безумовної єдності. Гегель висловив його в понятті активного протиріччя-опозиції, опосредующего себе, так конкретну єдність і опозиція взаімоопределяющіх одне через інше.
  различению форм духа, своими достижениями она обязана новым пониманием сути их единства. Синтез, отношение, диалектика - как ни назови, все эти номинации атакуют старую концепцию неподвижного, безразличного и безусловного единства. Гегель выразил его в понятии активного противоречия-оппозиции, опосредующего себя, так конкретное единство и оппозиция взаимоопределялись одно через другое.