Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСоціальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Фетіскін Н. П., Козлов В. В. , Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002 - перейти до змісту підручника

Розділ 2 ДІАГНОСТИКА ГРУППОВОЙ КОМПОЗИЦІЇ 1.2.1. Експрес-діагностика системно-характерологічних відносин особистості

Призначення. Загальновідомо, що характерологічні особливості безпосередньо

впливають на мотивацію, ставлення до справи, до інших членів групи, до керівництва.

Ефективний керівник повинен знати як основоположні риси свого

власного характеру, так і особливості характеру своїх співробітників.

Пропонована методика націлена на виявлення психологічної структури характеру

у формі профілю.

Інструкція. Перед вами оцінний лист. З його допомогою за семибальною Шкапа

визначте ступінь вираженості рис свого характеру або характеру іншого

оцінюваної особи, поставивши відповідну точку на шкалі балів. Після цього

з'єднайте всі крапки суцільною лінією, і ви отримаєте профіль характеру.

При цьому

сім'ю балами (ліва частина шкали) оцінюються яскраво виражені риси

високоморальної поведінки.

Опитувальник

0 1 2 3 4 5 6 7 1 Тактовність Безтактність 2 Принциповість

Безпринципність 3 Чуйність Байдужість 4 Організованість

Безладність 5 Працьовитість Лень 6 Самокритичність Зарозумілість 7

Ініціативність Безініціотівность8 Альтруїзм Егоїзм 9

Впевненість у собі Невпевненість 10 Акуратність Неохайність

11 Ощадливість Марнотратство 12 Помірність у потребах

Прагнення до наживи 0 1 2 3 4 5 6 7

Обробка й інтерпретація результатів

Максимальна сума балів, яку можна отримати, дорівнює 84.

Сприятливим для

дій в злагодженій групі вважається профіль з сумою балів понад 54; середнім

- від 30 до 54 балів; несприятливим - менше 30 балів.

Зробіть висновок про чотири види відносин. Для цього підрахуйте отримані

бали за секціями:

ставлення до людей - 1, 2, 3;

до справи - 4, 5, 6;

до себе - 7, 8, 9;

до речей-10, 11,12,

Про ступеня виразності кожної з системи відносин можна судити на підставі

наступних показників: 12,6 і більше - висока; 7,5 - 12,5-середня; 7,4 і менш

- низька.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ 2 ДІАГНОСТИКА ГРУППОВОЙ КОМПОЗИЦІЇ 1.2.1. Експрес-діагностика системно-характерологічних відносин особистості "
 1. Черніков А.В.. Системна сімейна терапія: Інтегративна модель діагностики. - Вид. 3-е, испр. і доп. М.: Незалежна фірна "Клас",. - 208 с. - (Бібліотека психології та психотерапії, вив. 97)., 2001

 2. 5.2. Процедурно-ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ
  діагностики може здійснюватися у вигляді окремої майстерні (3 - 5 днів) або включатися в більш тривалі програми. Даний цикл носить назву "Тренінг терапевтичних навичок роботи з сім'єю" і є першим із шести в дворічну програму підготовки сімейних терапевтів, що проводиться при Інституті групової та сімейної терапії (м. Москва). Навчання проходить в групі чисельністю 10 - 20
 3. 2.0. КОРОТКИЙ ОПИС ІНТЕГРАТИВНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМНОЇ СІМЕЙНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  діагностики та оцінки з індивіда на його природну групу. Звичайно, сімейний терапевт не повинен нехтувати індивідуальними особливостями людей. Однак гіпотези, які він висуває, повинні бути перш за все циркулярними і включати в себе реакції всіх членів сім'ї. Індивідуальної діагностиці та аналізу взаємодій членів сім'ї на основі їх характерологічних особливостей, установок,
 4. В.М. Блейхер І.В. Крук. Патопсихологическое діагностика, 1986

 5. Фетіскін Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.. Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с., 2002

 6. Балабанова Л.М.. Судова патопсихологія (питання визначення норми і відхилень). - Д.: Сталкер. - 432 с., 1998

 7. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ Взаємодія В СИСТЕМІ батько-дитина
  поділяє на наступні шість типів. - Психофізіологічні властивості індивідуальності членів сім'ї. Вивчення цих властивостей зазвичай пов'язане із завданнями діагностики і про прогнозування сімейної стабільності на основі вимірювання ступеня сімейної сумісності ти пов ВНД, характеристик темпераменту. - Характерологічні властивості індивідуальності членів сім'ї. Для діагностики цих властивостей
 8. 7.13. Експрес-діагностика особистісної схильності до зниженому настрою (В. В. Бойко)
  діагностика схильності до невмотивованої тривожності (В. В. Бойко) Інструкція. На запропоновані 11 ситуацій вам необхідно дати відповідь «так» чи «ні». Опитувальник 1.В дитинстві ви були полохливим, боязким дитиною. 2.Ребенком ви боялися залишатися один в будинку (можливо, боїтеся і зараз). 3.Вас іноді переслідує думка, що з вами може трапитися щось страшне. 4.Ви лякаєтеся під час
 9. 3.1.8. Експрес-діагностика рівня особистісної фрустрації (В. В. Бойко)
  Інструкція. Ознайомившись з подальшими ситуаціями, дайте відповідь, чи згодні ви з ними (поставте поруч з номером знак «плюс») чи ні (поставте знак «мінус»}. Опитувальник 1. Ви заздрите благополуччю деяких своїх знайомих. 2. Ви незадоволені стосунками в сім'ї, 3. Ви вважаєте, що гідні кращої долі. 4. Ви вважаєте, що могли б досягти більшого в особистому житті або в
 10. Вивчення взаємодії в процесі спостереження
  розділені на дві групи. 1. Діагностика взаємодії за поданням батьківської сторони. Для цих цілей служать опитувальники для батьків: опитувальник АСВ Е. Г. Ейдеміллера14, опитувальник А. Я. Варгі15, розроблений нами і представлений у цій роботі опитувальник ВРР. На наш погляд, для практичної діагностики великий інтерес можуть представляти описи і розповіді батьків про реальний
 11. 3.1.1. Психологічна сутність комунікативної компетентності та методики її діагностики
  характерологічних особливостей особистості, комунікативної соціальної компетентності, комунікативної толерантності, психічної стійкості в міжособистісних відносинах, низькою імпульсивності, агресивності, конфліктності та ін Діагностика ступеня розвитку соціально цінних комунікативних якостей та досвіду. Емпатія, прийняття інших, доброзичливість та ін Оцінка сформованості
 12. 4.1. 6. Визначення опосередкованої групової згуртованості (В. С. Івашкін, В. В. Онуфрієва)
  розділі «Психологічний клімат в колективі», замінивши слово «навчання» на «робота». На основі отриманих результатів намічаються заходи з психологічної корекції того чи іншого колективу. Обробка та інтерпретація результатів а} Підраховується загальна кількість обраних якостей множенням числа випробовуваних на 5. б) Обчислюється відсоток виборів, що припадають на
 13. Давидов А. А.. Системна соціологія. Вид. 2-е. ? М.: Издательство ЛКИ. - 192 с., 2008