Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаНауки про ЗемлюЗбагачення корисних копалин → 
« Попередня Наступна »
Костроміна Ірина Володимирівна. Обгрунтування раціональної технології переробки важкозбагачуваних молібденових руд: На прикладі руд Жірекенского родовища / Дисертація / Чита, 2004 - перейти до змісту підручника

4.2. Робоча гіпотеза механізму підвищення збиральної здатності реагенту ОПСК

Утворені солі, в основному, знаходяться в диссоциированном со-стоянні:

При підготовці жіріокіслотного збирача ОПСК до флотації жир-ную кислоту додають у водний розчин лугу. При цьому відбувається об-разование солей жирних кислот за схемою:

Приготований таким чином реагент подасться у вигляді 10%-й емульсії в пульпу. Утворився аніон RCOO "гідрофобізує поверхню мінералу, закріплюючись на ній полярної групою СООН \ Вуглеводневий радикал R, будучи аполярних групою, орієнтується у водну фазу, забезпе-печива гидрофобность поверхні. Анион жирної кислоти може химиче скі взаємодіяти з катіоном мінералу, утворюючи на його поверхні со-ответствующее важкорозчинні мило. Крім того, завдяки діфнльно-сти, солі вищих жирних кислот можуть утворювати піну, до плівки якої прилипають гідрофільні частинки феррімолібдіта, за рахунок чого забезпечують-ється флотація.

При проведенні експериментальних досліджень приготування емульсії ОПСК вироблялося як у скляній, так і в оцинкованої по-суді, причому в зв'язку з цим виявлена ??одна особливість: зміст моліб-Дена окисленого в концентраті жирнокислотного флотації значно по-Виша при використанні емульсії, приготовленої в оцинкованої по-

суді. Тому для перевірки гіпотези про вплив цинку на технологічні показники флотації феррімолібдіта випробувано використання мікродобав-ки окису цинку в процесі приготування збирача ОПСК.

Як показують результати табл. 33, додаткове введення окису цинку сприяє значному підвищенню вилучення окисленого мо-молібдену (з 76,12 до 87,23%) з одночасним підвищенням якості кон-центрата.

На наш погляд, це може бути результатом наступного взаємо - дії:

Оксид цинку в лужному середовищі утворює тетрагідроксоцінкати [5, 9]: ZnO +2 NaOIИ120 - »Na2 [Zn (OIl) 4] (в)

У присутності солей карбонових кислот можлива взаємодія тетрагідроксоцінкат-аніонів з аніонами карбонових кислот за механізмом обміну лігандів [52]:

[Zn (OH) 4f + R-COO "-" [Zn (OHbRCOO] 2 '+ ОН "(г)

У таких частинок спорідненість до іонів металів вище, ніж у аніонів кар-бонових кислот, поетом)' посилюється взаємодія солей жирних кислот з поверхнею феррімолібдіта за рахунок взаємодії по механізму:

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.2. Робоча гіпотеза механізму підвищення збиральної здатності реагенту ОПСК "
 1. 4.4. Основні результати використання модифікованого збирача для флотації окисленого молібдену при переробці змішаних руд Бугдаінекого родовища
  підвищенням якості концентрату жірнокіс-лотно флотації в 4,2 рази. Ілкім обраюм, встановлена ??ефективність застосування моди-ванною збирача ОПСК. збірна здатність якого підвищена за рахунок додаткового введення в жирну кислоту окису амфоісрною ме-талу
 2. 4Л. Визначення ефективності флотації окисленого молібдену з використанням різних реагентів-збирачів
  підвищенням якості-ва концентрату в два рази. Для встановлення оптимальної витрати собира-теля проведено експеримент з різним його витратою (50 ... 300 г / т), його ос-новні результати представлені графіком на рис. 15. Рис. 15. Вплив витрати збирача ОПСК на технологічні показники флотації окисленого молібдену Аналізуючи результати досвіду, приходимо до
 3. 5.2.2 Вивчення впливу реагентів-модифікаторів на поверхню подрібненого каолініту
  реагентів при флотаційного-ном збагаченні і тим самим забезпечують ефективне закріплення со-бірателя на поверхні флотируемого частинок. З метою визначення впливав-ня реагентів-модифікаторів на зміну концентрації ксантогенату проведений експеримент за визначенням оптичної щільності БКК після його контакту з каолінітом, подрібненим у присутності іірофосфата натрію. Результати
 4. Висновки 1.
  реагенту: коли-пра окису цинку і їдкого натрію, тривалості їх перемішування, продолжііельность і температура омилення жирнокислотного збирача. Ефективне управління технологічними показниками флотації окис-ленного молібдену може бути забезпечено на основі розробленої матема-тичної моделі режиму приготування модифікованого збирача ОПСК, при цьому оптимальними
 5. Лінійний механізм стимулювання
  гіпотезі слабкого впливу аналіз механізму стимулювання аналогічний аналізу механізму плати за ризик. Для того, щоб переконатися в цьому, досить порівняти цільові функції. Тому й висновки будуть аналогічні. А саме, якщо механізм призначення нормативу 1 і планованих рівнів безпеки виробництва для підприємств буде колишній, то, по-перше, всі підприємства при гіпотезі слабкого впливу
 6. 3.1. Дослідження реакції взаємодії елементного фосфору з ДФПГ в різних розчинниках
  реагентом для дослідження реакцій радикальної полімеризації може бути стабільний радикал 1,1-діфенілпікрілгідразіл (ДФПГ), що містить при ароматичному кільці нітрогрупи. Спектрофотометричне визначення ДФПГ широко використовується для контролю ходу реакції взаємодії цього стабільного радикала з різними субстратами. 3.1.1. Електронні спектри вихідних розчинів На
 7. 4.3. Встановлення оптимального режиму модифікування збирача ОПСК з побудовою математичної моделі
  реагенту -50 ° С - І Ірогнозіруемое витяг окисленого молібдену в концентрат при використанні збирача, приготованого в оптимальних умовах , скла-вило: 82,48-81,8-81,84.81,68-82,56 _ м / є =-л -85,4% (4.6) 81,264 Контрольні досліди проведені за схемою, зображеної на рис. 18. Ре-зультати експерименту з використанням модифікованого
 8. механизом стимулювання підвищення рівня безпеки (зниження очікуваного збитку).
  механізми пільгового оподаткування, а також пільгового кредитування заходів щодо підвищення рівня безпеки ( зниження
 9. Механізми страхування
  механізмів страхування пов'язано з тим, що премія a (x) страховика (страховий внесок страхувальника) ставиться в залежність від від рівня ризику (безпеки). У лінійному випадку a (x) = 1x = 1 (1-y). Порівнюючи з механізмом плати за ризик, легко бачити, що за типом стимулюючого впливу механізм страхування еквівалентний механізму плати за
 10. Висновки 1.
  підвищення еф-бництва переробки молібден-аргіллізітовой руди в промислових умовах є спрямована зміна плотностних режимів подрібне-ня з одночасною подачею в млин реагентів-модифікаторів. Іс-користування даного методу дозволяє 'підвищити витяг молібдену в концентрат флотації більш ніж на 30%. 5. Метод зміни плотностних режимів у млині ММС
 11. ЗМІСТ
  механізми 23 Теорія безпеки 30 Міжвідомча координація 40 Державна інноваційна політика 41 МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПРОГРАММ51 Огляд існуючих підходів 51 Інтегральна оцінка ризику 55 ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ, ПОГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ 72 Опис моделей управління 72 Оцінка ефективності економічних механізмів 84 Лінійний механізм плати за ризик 85 Лінійний механізм
 12. Механізми перерозподілу ризику.
  механізми страхування (державне, незалежне і взаємне страхування). Головна проблема при розробці механізмів страхування - це визначення страхових
 13. Механізми розподілу централізованих фондів
  механізмів стимулювання, оскільки підприємства отримують кошти з фондів або на безоплатній основі, або на умовах часткового повернення, або пільгового кредитування. Виділимо чотири типи механізмів розподілу
 14. Механізми оподаткування
  механізмів стимулювання. Стимулюючий дія механізмів оподаткування досягається за рахунок того, що податкова ставка на прибуток зменшується з ростом рівня безпеки, наприклад, за лінійним законом m (y) = mo - py. Позначимо через По прибуток підприємства без урахування витрат на зростання рівня безпеки. Тоді залишкова або чиста прибуток (прибуток за вирахуванням податків) буде дорівнює f (y) = (1 -
 15. 1,4. Будова, властивості і роль в полімеризацій процесах кислотних каталізаторів
  механізм і швидкість процесів полімеризації відомо давно [57]. Як показано в [58], полімеризація мономерів вінільного ряду може ініціюватися кислотами Льюїса. Типовими представниками цього класу каталізаторів можна вважати бромід і хлорид алюмінію [59]. Роль цих каталізаторів в органічному синтезі давно обговорюється дослідниками . Так, Фрідель і Крафтс допускали освіту
 16. ВСТУП
  підвищення основних технологічних ських показників збагачення молібден-аргіллізітових руд на основі по-тиску їх механічної аісгіваціі в процесі рудопідготовки. Б процесі вирішення поставлених завдань використано такі ме-тоди досліджень: гранулометричний, мінералогічний, хімічний, спектральний і пробірний методи аналізу вихідної сировини і продуктів збагачення;