Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаФілософські наукиЕтика → 
« Попередня Наступна »
А. М. Пронін. ЕТИКА І ЕСТЕТИКА, 2003 - перейти до змісту підручника

ПЕТРО ЯКОВИЧ Чаадаєв (1794-1856)


- російський мислитель і публіцист. Він - людина дивних орієнтацій. Блискуче розпочавши військову службу, дуже скоро йде у відставку, симпатизуючи декабристам і, будучи членом таємних товариств активної участі, в їх діяльності не брав. У 1823 р. він виїхав за кордон і три роки провів у мандрах по Західній Європі, де познайомився з релігійно-філософськими ідеями французьких і німецьких мислителів. У 1829 - 1831 рр.. Чаадаєв створює французькою мовою свою головну працю з восьми частин, за яким закріпилася назва «філософського листів». У цій книзі Чаадаєв пише про історичну відсталість Росії, її отлученності від всесвітнього виховання роду людського. За цю книгу Чаадаєв «височайшим повелінням» був оголошений божевільним. «Апологія божевільного» написана ним в 1837 р. як відповідь на образливі звинувачення на аніпатріотізме. За життя автора «Апологія божевільного» не видавалася. Твори Чаадаєва вплинули на розвиток діалектичної філософії і етичної думки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕТРО ЯКОВИЧ Чаадаєв (1794-1856) "
 1. ТРІУМФ КЛАСИЧНОЇ НАУКИ (XIX ст.)
  1794 - 1865) і особливо Карла Максимовича Бера (1792-1876) виникає ембріологія, як наука про розвиток зародка. Поряд зі порівняй-ням мих ста дий, був вве ден ме тод про сте жи вання все го процесу розвитку зародка на всіх його стадіях, починаючи з яйця. Свої спостереження Бер узагальнив у вигляді декількох положень, відомих як закон Бера: зародки всіх хребетних тварин подібні на ранніх
 2. Габсбургів (Habsburger)
  1794 роках; імператори Священної Римської імперії в 13-19 століттях (постійно в 1438-1806). Початок правлячої династії поклав Рудольф I Габсбург, який в 12731291 роках обіймав трон імператора Священної Римської імперії. У 1282 році він закріпив за Габсбургами герцогства Австрію та Штирію. З 1438 Габсбурги затвердили за собою титул імператорів Священної Римської імперії (виняток становив
 3. Габсбургів (Habsburger)
  1794 роках; імператори Священної Римської імперії в 13-19 століттях ( постійно в 1438-1806). Початок правлячої династії поклав Рудольф I Габсбург, який в 12731291 роках обіймав трон імператора Священної Римської імперії. У 1282 році він закріпив за Габсбургами герцогства Австрію та Штирію. З 1438 Габсбурги затвердили за собою титул імператорів Священної Римської імперії (виняток становив
 4. ТЕМА 3. Основні ЕСТЕТИЧНІ КАТЕГОРІЇ
  Естетична теорія, як і будь-яка наукова дисципліна, має свою систему службових і основоположних категорій. Категорії - наукові, загальновживані поняття і визначення службових понять в тій чи іншій науці. Естетичні категорії - вузлові і визначальні моменти естетичного пізнання дійсності, реальності, ірреальності, віртуальності. КРАСА естетична. КАРАСОТА нинішні І
 5. ФРЕЙДИЗМ
  1856 - 1939). Він розробив психоаналіз як метод лікування психічних захворювань. Пізніше методи і прийоми психоаналізу набули поширення в педагогіці, соціології, філософії, етики, антропології, літературі, публіцистиці та інших сферах суспільних відносин. Первинним елементом внутрішнього світу людини Фрейд вважає непізнаване (ВПЗ, несвідоме), яке діє як ненаправленная
 6. Етичні погляди марксистів-соціалістів:
  1856-1918) «Нариси з історії марксизму» (1896), « Про так званих релігійних шуканнях в Росії »(1915),« Н. Г. Чернишевський ». Володимир Ілліч Ленін (Ульянов) (1870-1924) - теоретик марксизму, основоположник його нового етапу ленінізму, вождь Комуністичної партії і міжнародного комуністичного руху, засновник Радянської держави. Ленін розробив проблему дисципліни праці в умовах
 7. ЯКОВ ПАВЛОВИЧ Козельського (1728-1794)
  - російський просвітитель. Викладач математики і механіки в Артилерійському та інженерно шляхетському кадетському корпусі. Останні роки життя провів у своєму маєтку під Полтавою. Автор соч. «Філософського пропозиції» (Пбг.,
 8. Джон Стюарт Мілль (1806-1873)
  1856-67, 1878 і ін) і в ін соч. «Утилітаризм» (1863, рос. Пров. 1866-69,
 9. МАКС Штирнер (псевдонім Шмідта Йоганна Каспара (1806-1856)
  - німецький філософ-ідеаліст. У своєму головному творі «Єдиний і його надбання» (1845) виклав етичну теорію, засновану на принципах «Чистого егоїзму». Конкретну індивідуальну особистість («моє« Я ») він побачив у всій своєрідності,« єдиності ». Штирнер оголосив вищою реальністю, творцем всіх цінностей у світі. Помітивши властиву буржуазному суспільству тенденцію до знеособлення
 10. Тема: РУССКАЯ ФІЛОСОФІЯ
  План лекції Основні етапи розвитку російської філософії Російська історіософія Філософія всеєдності (В.Соловйов , М.Бердяєв, В.Вернадський і російський космізм) Основні поняття Богочеловечество - приватне і загальнолюдське порятунок людини у співпраці з Богом (В. Соловйов). Російська ідея - ідея особливої ??долі і призначення Росії. Є центральної у всій російської філософії. Сформувалася в
 11. 4.Філософія епохи Просвітництва: специфіка та напрямки.
  1794 рр.. Основні напрямки: Деїзм (Вольтер, Монтеск'є. Руссо, Кондільяк) - критикували пантеїзм (ототожнення Бога і природи), відкидали можливість втручання Бога в процеси природи і справи людей - Бог тільки творить світ і більше в його житті не бере участь. атеїстичного-матеріалістичне (Мельє, Ламетрі. Дідро, Гельвецій, Гольбах) - відкидали самі ідею існування бога в будь-яких формах ,
 12. Російська філософія.
  Російська філософська думка - органічна частина світової філософії та культури. Вона зверталася до тих же проблем, що й західноєвропейська, хоча підхід до них, способи їх осмислення носили глибоко національний характер. Російська філософія пройшла довгий шлях свого розвитку, в якому виділяються наступні етапи:-Х1-ХУ11 ст. - постановка філософських проблем і пошук відповідей на них в рамках релігійного
 13. НАУКА ЕПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ст.)
  1794) спростував теорію флогістону. Він створив теорію отримання металів з руд. В руді метал з'єднан нен з га зом. При на гре ванні руди з уг лем газ свя зує ся з уг лем, і про ра зу ет ся ме талл. Та ким чи ном, він уви справ у яв ле ниях го ре ня і окис ща не раз да ток ве вин (з ви де ле ні ем фло ги-стогону), а з'єднання різних речовин з киснем. Стали зрозумілі причини
 14. некласичного і постнекласичного НАУКА (кінець XIX - XX ст.)
  1856-1940 ) в 1897 р. при дослідженні природи катодних променів доводить їх корпускулярну природу. Удосконаливши техніку відкачування газу з катодних трубок і, тим са мим, вик лю чив ній трали за цію зовн ньо го елек три чесько го поля залишками іонізованого газу, він отримав помітні відхилення катодного пучка електричним полем. Маса катодного частинки виявилася за його оцінкою в 1000 разів менше
 15. II.2. Характеристика соціального розвитку. Індекс розвитку людського потенціалу
  1856,9 14 1035 12 1,60 24 26,2 69 2. Комі 2058,0 8 2417,2 10923 22 2,23 7 22,1 78 3. Архангельська 1268,8 26 1770,6 16 1109 11 1,15 58 49,5 26 квітня. Вологодська 1264,5 27 1673,1 20 949 19 1,33 44 37,3 43 5. Мурманська 2392,7 7 2677,1 Вересня 1169 9 2,05 9 19,8 79 6. Санкт-Петербург 1804,0 11 1687,3 19 1223 7 1,48 32 33,2 52 7. Ленінградська 1013,9 52 1443,3 29 949 19 1,07 67 51,5 24 серпня.
 16. Данилевський Микола Якович (1822-1885)
  - російський соціолог, етнограф. Данилевський - творець першої в історії соціології антіеволюціоністской моделі суспільного прогресу. Натомість «довільних систем» Данилевський пропонує «природну» систему угрупування історичних подій, що враховує різноманіття людської історії, виходячи з певних типів її розвитку, тоді як тимчасова класифікація (за ступенями і фазам зміни