Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія праці / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія праці
ЗМІСТ:
Г.В. Безюлева. Психолого-педагогічний супровід професійної адаптації учнів та студентів / Г.В. Безюлева: монографія. - М.: НОУ ВПО Московський психолого-соціальний інститут,. -320 С., 2008
У монографії представлені теоретичні основи проблеми професійної адаптації і самовизначення молоді, результати багаторічних досліджень автора з психолого-педагогічному супроводу професійної адаптації і самовизначення навчаються закладів професійної освіти різних рівнів (початкового, середнього та вищої професійної освіти). Це видання адресується науково-практичним працівникам, керівникам і фахівцям сфери професійної освіти, педагогічним працівникам, психологам, соціальним працівникам, методистам установ початкової та середньої професійної освіти, проректорам з виховної роботи установ вищої професійної освіти, що здійснює психолого-педагогічний супровід учнів і студентів в освітньому процесі.
ВСТУП
Глава 1 Теоретичні основи професійної адаптації навчаються підліткового і юнацького віку в системі професійної освіти
Теоретичний аналіз поняття «професійна адаптація»
Соціально-психологічна адаптація.
Професійна адаптація.
Соціально-педагогічна адаптація.
Професійна адаптація як етап і складова частина професійного самовизначення учнів та студентів закладів професійної освіти
1.3. Формування готовності випускників закладів професійної освіти до професійно компетентної діяльності
III. Співвіднесення понять «компетентність», «професіоналізм», «кваліфікація», «компетенція»
1. Співвідношення понять «компетентність» і «професіоналізм».
IV. Структура професійної компетентності
V. Систематизація підходів формування професійної компетентності
1.4. Форми і методи психолого-педагогічного супроводу соціально-професійної адаптації навчаються
Глава 2 Модель психолого-педагогічного супроводу професійної адаптації навчаються в установах професійної освіти
2.1. Проектування психолого-педагогічного супроводу процесу професійної адаптації учнів та студентів закладів професійної освіти
КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА АБІТУРІЄНТІВ І ВСТУПНИКІВ
Результати психологічної діагностики абітурієнтів установ початкової та середньої професійної освіти (2001р. )
КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА ВИПУСКНИКІВ УСТАНОВ ОСВІТИ
Результати психологічної діагностики випускників установ початкової та середньої професійної освіти (2001р.)
2.2. Етапи та напрями психолого-педагогічного супроводу професійної адаптації учнів та студентів закладів професійної освіти
2.3. Комплекс організаційних і психолого-педагогічних умов професійної адаптації учнів і студентів
Підвищення професійної (психологічної) компетентності педагогічних працівників
3. Організація і функціонування психолого-педагогічної служби, спрямованої на посилення фасілітаціонной спрямованості освітнього процесу
4. Організація учнівського самоврядування (співуправління)
5. Введення факультативів (спецкурсів), орієнтованих на психологічну підготовку учнів до адаптації і проектування професійного майбутнього
6. Створення варіативних педагогічно організованих видів діяльності для реалізації внутрішньої активності учнів у різних видах діяльності
Реалізація програм професійної даптаціі учнів на етапах переходу зі школи в систему професійного навчання, в процесі професійного навчання, завершення навчання та входження в трудову діяльність
Глава 3 Дослідження впливу психолого-педагогічного супроводу на професійну адаптацію учнів і студентів
3.1. Результати дослідження професійної адаптації учнів та студентів закладів професійної освіти
3.2. Вивчення професійної компетентності педагогічних працівників
ДОДАТКИ
Додаток 1 ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ 1. Вчення як діяльність
Тема 1.1. Навчальна діяльність та її особливості
Тема 2.1. Сенсорно-перцептивні процеси 2.1.1. Відчуття
Тема 2.2. Мнемічні процеси (пам'ять)
Розділ 3. Навчальні дії
Тема 3.1. Дії по засвоєнню матеріалу 3.1.1. Активне слухання
Тема 3.3. Дії з організації навчання 3.3.1. Контрольні дії в процесі навчання
Додаток 2 ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ І міжособистісного спілкування
Розділ 1. Психологія особистості
Тема 1. Психологічна структура особистості
Тема 6. Характер
Додаток 3 ПРОЕКТУВАННЯ КАР'ЄРИ
Розділ 3. Особливості ділового спілкування
Тема 3.1. Складання ділових листів і резюме
Розділ 4. Професійна адаптація
Тема 4.1. Соціалізація особистості
Додаток 4 ПРОГРАМА «СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ» ДЛЯ УЧНІВ-СИРІТ
Психологія праці: