Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
Головна → 
Психологія
ПСИХОЛОГІЯ
Солоділова О. П. Шпаргалка з вікової психології: навч. посібник. - М.: ТК Велбі. - 56 с. 2006

Посібник містить всі питання екзаменаційних білетів з навчальної дисципліни «Вікова психологія».

Доступність викладу, актуальність інформації, максимальна інформативність, враховуючи невеликий формат посібники, - все це робить шпаргалку незамінним підмогою при підготовці до здачі іспиту.

Бендас Т. В. Гендерна психологія: Навчальний посібник. - СПб.: Пітер. - 431 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»). 2006

У навчальному посібнику представлена ??нова галузь психологічної науки - гендерна психологія. За різними проявам психіки та поведінки порівнюються дівчатка і хлопчики, жінки і чоловіки. Використовуються матеріали численних вітчизняних і зарубіжних досліджень (у тому числі - не переведені на російську мову). Навчальні завдання різноманітні: підготовка доповіді і реферату, проведення пілотажних досліджень, тренінгові вправи, теми групових дискусій, творчі завдання. У Додатку поміщені методики, використовувані для порівняння чоловіків і жінок з різних позиціях. Деякі з них представлені як навчальні завдання. Їх застосування дозволить студентам та аспірантам набути навичок роботи з даними методиками. Навчальний посібник призначений для студентів і аспірантів, які навчаються за спеціальністю «Психологія». Воно може бути також корисно викладачам, які читають курс гендерної психології, і фахівцям, чиї професійні інтереси пов'язані з проблемами диференціації чоловіків і жінок.

Загвязинский В. І., Атаханов Р. Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. -2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». 2005

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання дослідно-пошукової та експериментальної роботи в школі та ін-ших освітніх установах, починаючи від визначення проблематики-ки, вибору теми, уточнення вихідних фактів і теоретичних положе-ний до апробації та літературного оформлення роботи. У посібнику оха-характеризувати прийоми висування гіпотези, процес виникнення ідеї та задуму психолого-педагогічного дослідження, охарактеризувати-вани основні методи та методики пошукової а також способи апробації та інтерпретації результатів дослідження, умови розвитку творчості та дослідницьких умінь педагогів.

Для студентів педагогічних вузів, що навчаються за спеціальністю 031000 - Педагогіка та психологія.

Образцов П. І. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»). 2004

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні та практичні питання проведення психолого-педагогічного дослідження в школі, вузі та інших освітніх установах. Розкриваються методологія, сучасні методи та методика проведення дослідження, даються методичні рекомендації з обробки та інтерпретації отриманих результатів, обгрунтовуються шляхи їх впровадження в педагогічну практику, наводяться стандарти з оформлення наукових робіт. Навчальний посібник розрахований на студентів педагогічних вузів, які навчаються за спеціальностями педагогіки і психології, а також фахівців, що працюють в галузі підготовки науково-педагогічних кадрів, здобувачів наукового ступеня кандидата психологічних і педагогічних наук. Даний посібник надасть практичну допомогу викладачам вузів, методистам, слухачам факультетів підвищення кваліфікації, а також науковим співробітникам, провідним дослідницьку роботу в галузі психології та педагогіки.

Василюк Ф. Е. Методологічний аналіз в психології. М.: МГППУ; Смисл.-240 с. 2003
У монографії розглядаються три рівня методологічного аналізу в психології. На першому рівні фокусом методологічного уваги стає окрема категорія, на другому - психологічна концепція, на третьому - наукова ситуація. Кожен з рівнів представлений у книзі зразками коротких методологічних досліджень, матеріалом для яких послужили концепти і концепції таких авторів, як І.П. Павлов, Г. Сельє, Б.Ф. Скіннер, А.Н. Леонтьєв, НА. Берн-штейн, Д.Н. Узнадзе, В.Н. Мясищев та ін
Л.Д. Дьоміна, І.А. Ральнікова Психічне здоров'я і захисні механізми особистості 2000

Навчальний посібник присвячено аналізу підходів до розуміння психічного здоров'я особистості та факторів його детермінують. Даються нові визначення психічного здоров'я та психологічної культури особистості. Розглядаються захисні механізми особистості - теорія, функції, види, типологія. Наводяться приклади деструктивного розвитку особистості, опосередкованого, зокрема "психологічними захистами", представлені шляхи "зняття" або "ослаблення" впливу психологічних захистів.

К. М. Гуревч, Є. М. Борисова Психологічна діагностика: Навчальний посібник. - М.: Изд-во УРАО. 2000
Сучасна психологічна діагностика визначається як психологічна дисципліна, що розробляє методи виявлення і вивчення індивідуально-психологічних та індивідуально-психофізичних особливостей людини. Метою її є збір інформації про особливості людської психіки. Психодіагностика включає в себе також і область психологічної практики, роботу психолога з виявлення різноманітних якостей, психічних і психофізіологічних особливостей, рис особистості.
Тухтарова І.В., Біктіміров Т.З. СОМАТОПСІХОЛОГІЯ. Хрестоматія. 2006
Тухтарова І.В., Біктіміров Т.З. Соматопсіхологія: Навчально-методичний посібник з курсу «Соматопсіхологія» - Ульянівськ: УлГУ. 2005

Справжня робота - перший навчально-методичний посібник з курсу «Соматопсіхологія», що видається кафедрою медичної психології, психоневрології та психіатрії УлГУ. У посібнику висвітлено основні концепції виникнення психосоматичних захворювань. Представлені патогенетичні механізми, фактори ризику, псіхофеноменологія основних психосоматичних захворювань і функціональних розладів, розглядається концепція внутрішньої картини здоров'я і хвороби, а також особливості психосоматичної особистості та типи реагування на захворювання.

Александер Ф. Психосоматична медицина. Принципи і практичне застосування. / Пер. з англ. С. Могилевського. - М.: Изд-во ЕКСМО-Прес. - 352 с. (Серія «Психологія без кордонів»). 2002

Франц Александер (1891-1964) - один з провідних американських психоаналітиків свого часу. Наприкінці 40-х - початку 50-х рр.. він розвинув і систематизував ідеї психосоматики. Завдяки його роботам про емоційних причинах виникнення гіпертонії і виразки шлунка став одним з основоположників психосоматичної медицини.

У своїй головній книзі він узагальнює результати сімнадцятирічної роботи, присвяченої вивченню впливу психологічних факторів на функції тіла, на виникнення, перебіг і результат соматичних захворювань.

Спираючись на дані психіатрії, медицини, гештальт-психології, психоаналізу, автор розповідає про взаємозв'язок емоцій і захворювань серцево-судинної системи, системи травлення, порушень обміну речовин, сексуальних розладів і т.д., розкриваючи своє розуміння організму як інтегрованої системи.

Для психіатрів, психологів, медиків, учнів усіх перерахованих спеціальностей.

Ю. А. Олександрівський Прикордонні психічні розлади. Навчальний посібник. 2000
А. І. Захаров Походження дитячих неврозів і психотерапія 2000

У книгу увійшли дві основоположні монографії видного вітчизняного психолога-практика, провідного спеціаліста в області дитячих і підліткових неврозів А. І. Захарова.

У роботі «Неврози у дітей та підлітків» розглядається взаємозв'язок невротичних розладів з особливостями психічного розвитку, з умовами виховання і сімейними відносинами, наводяться всілякі форми їх проявів, розкриваються особисті якості та характеристики батьків, що призводять до ускладнень внутрісімейній ситуації і невротичних розвитку дітей.

Віктор Франкл Теорія і терапія неврозів 2000
Нуллер Ю. Л., Михаленко І. Н Афективні психози 1988
Незважаючи на явне збільшення частоти депресивних станів в останні десятиліття, число робіт, присвячених афектних психозам , у вітчизняній літературі відносно невелике, а узагальнюючих монографій, що відображають нові досягнення в цій галузі, просто немає. Пропонована книга значною мірою повинна заповнити цей пробіл. Її автори не ставили перед собою завдання детально описати всі сучасні дані про різні аспекти цієї проблеми: генетиці афективних порушень, біохімії моноамінів, чутливості різних нейрорецепторного систем, психоендокринолог, психосоматичних кореляція, електрофізіології, психофармакологии антидепресантів і т. д., не кажучи вже про всіх клінічних варіантах афективної патології. Очевидно, що в наш час таке завдання під силу лише великому авторському колективу, що включає фахівців різного профілю.
Н. К. Корсакова, Л.І. Московічюте Клінічна нейропсихологія. М., МГУ. 1988

У навчальному посібнику висвітлено основні розділи клінічної нейропсихології на сучасному етапі її розвитку. У систематизованому вигляді представлені різні синдроми порушення психічних функцій при пухлинної та судинної патології мозку. Особливу увагу приділено опису варіантів розладів психічної діяльності, пов'язаних з локалізацією патологічного процесу в лівому або правому півкулях мозку. Обгрунтовано значущість нейропсихологического підходу у вирішенні найширшого кола діагностичних завдань в загальному контексті медичної психології.

Для студентів і аспірантів, що спеціалізуються з медичної психології, і психологів, що працюють в практичній охороні здоров'я.

Маньян В. Клінічні лекції з душевним хворобам 1893

Класична клінічна психіатрія, одно як і її предмет: великі психічні захворювання - майже не відомі широкому читачеві. Тим часом знання такого роду корисні хоча б зважаючи на велике число душевнохворих у населенні і мимовільною необхідності так чи інакше спілкуватися з ними; в смутний же час, подібне нашому, коли всі психічні розлади зростають у своїй суспільної значимості, вони подвійно необхідні. Питання не в тому, чи потрібно психіатричне читання широкої аудиторії, а в тому, які книги їй у цьому зв'язку вибрати. Ми вважаємо, що найбільше підходять для такої, ознайомчої, цілі стара література: не самі перші підручники і керівництва, які ще занадто незрілі і наївні, але книги другого і третього покоління, де наука вже набралася досвіду і позитивних знань, але і зберегла ще безпосередність і свіжість початкового, цільного погляду на речі і не встигла обрости зайвої термінологією, яка, як відомо, існує не стільки для того, щоб прояснити суть речей для фахівця, скільки потім, щоб затемнити предмет для непосвяченого.

Ємельянов С.М. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил. 2004
Зміст навчального матеріалу представлено темами, які включають в себе конспективно виклад загальної теорії конфлікту, психології та соціології конфлікту, методичні керівництва з проведення практичних і семінарських занять на основі сучасних педагогічних технологій, ретельно підібрані перевірочні завдання. У додаток практикуму увійшли найбільш популярні методики соціально-психологічної діагностики, а також авторська навчальна програма по курсу конфліктології. Посібник призначений для викладачів, студентів, які вивчають курс конфліктології, для практичних психологів і соціологів
Бартол К. Психологія кримінального поведінки. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК. - 352 с. (Проект «Психологічна енциклопедія») 2004

На протязі ось вже 25 років книга професора психології К. Бартолі залишається найпопулярнішим серед студентів і викладачів американських вузів підручником з курсів психології злочинності і злочинної поведінки, кримінології, юридичної, судової та виправно-трудової психології. Використовуючи когнітивно-поведінковий та інтеракції-оністскій підходи, об'єднуючи теорію і практику, рухаючись від описів феноменів злочинної поведінки до наукової емпірики, доктор Бартол досліджує особистість злочинця, причини кримінальної поведінки, розкриває питання діагностики, запобігання, виправлення і профілактики цього явища у соціально-психологічної парадигмі. У розширеному і доповненому виданні даного підручника з'явилися нові глави, присвячені злочинному поведінці, пов'язаній з обігом наркотиків, економічних злочинів, зокрема з використанням Інтернету, шкільного насильства, віктимології.

 Резепов Ільдар Шамильевич  Шпаргалка з загальної психології  2010
 Шпаргалка з загальної психології
 Колектив авторів  «Психологія: Шпаргалка»: РИОР; M.;  2010

 У шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Психологія». 

 Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит.

 С. В. Маланов  Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ.  2005

 Методологія науки - це система знань про принципи побудови, форми і способи організації наукового пізнання, а також про способи встановлення ступеня достатньої обгрунтованості і веріфіцірованності знань, одержуваних у процесі наукового дослідження природних (природних) і соціальних явищ.

 Горбунова М.Ю., Ножкина Т.В.  Шпаргалка по психології: Відповіді на екзаменаційні квитки. - М: Аллель-2000 - 64 с. - (Повний залік).  2005

 Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальними преподом. Тут знайдеш все необхідне з Психології, а інше - справа техніки. Ні пуху, ні пера!

 В.М. Блейхер І.В. Крук  Патопсихологическое діагностика  1986

 У посібнику викладаються основні принципи і методичні прийоми патопсихології. Наводяться відомості про найбільш часто вживаних методиках патопсихологического дослідження пам'яті, уваги, сенсомоторики, рівня та особливостей протікання розумових процесів, особистісних властивостей хворого. У розділі, присвяченому питанням патопсихологической семіотики, дається характеристика даних, одержуваних при обстеженні хворих на шизофренію, маніакально-депресивним психозом, епілепсією, олігофренією, старечим недоумством, пресенільного деменціями, церебральним атеросклерозом, алкоголізмом, з наслідками черепно-мозкової травми, прикордонними нервово-психічними розладами , психічними захворюваннями дитячого і підліткового віку. Обговорюються питання валідності патопсихологических методик в нозологічної психіатричної діагностиці.

 Ітельсон Л.Б.  Лекції з сучасних проблем психології навчання Володимир, - 264 с.  1972
 С. Ключников  МАЙСТЕР ЖИТТЯ: психологічний захист в соціумі - М.: Біловоддя. - 592 с.  2001
 Книга відомого психолога С. Ю. Ключникова присвячена темі психологічного захисту людини, що живе в бурхливому потоці сучасного соціуму. У ній описуються психологічні механізми і закони захищеності людини, що допомагають людині стати захищеним і успішним майстром життя. Книга, багато ілюстрована історіями з обширної консультативної практики автора, містить численні поради, прийоми і методи, вдумливе застосування яких зробить людини значно більш впевненим і успішним. Автор розвиває і конкретизує підхід до проблеми, сформульований у "Невидимій броні", суть якого полягає в розумному поєднанні захищеності (природною сили людини) і захисту (набору спеціальних технік і методів). Цього разу автор показує, як захищеність і захист проявляються в таких сферах і галузях, як сім'я, сексуальне життя, професійна і публічна діяльність, а також докладно й захоплююче розповідає, як захищений людина ставиться до грошей, до засобів масової інформації, як він веде себе в конфліктних зіткненнях з важкими людьми, з кримінальною агресивним середовищем. Книга допоможе людині зрозуміти і подолати свої слабкі місця і зробити правильний крок до того, щоб стати майстром життя.
 И.В.Дубровина, А. Д. Андрєєва, Е.Е.Данілова, Т. В. Вохмянина  Психокорекційна і розвиває роботу з дітьми: Учеб. посібник для студ. середовищ. пед. навч. закладів. - М.: Видавничий центр «Академія». -160 С.  1998
 У посібнику викладаються основні принципи, розкривається зміст, показана організація психолого-педагогічної корекції в сучасній школі. Представлена ??система корекційної та розвивальної роботи з дітьми старшого дошкільного та молодшого шкільного віку.
 Ануфрієв А. Ф.  Психологічний діагноз. - М.: "Ось-89", 2006. - 192 с.  2006
 У книзі представлена ??оригінальна трактування психодіагностики як науки про постановку психологічного діагнозу. Розкривається специфіка діяльності психолога з надання психологічної допомоги на основі розпізнавання психологічних особливостей людини, розглядаються наукові та інтуїтивні підстави її здійснення, показується місце психодіагностики в системі психологічного знання, можливість віднесення психодіагностики до мистецтва і до науки. З'ясовуються і уточнюються основні поняття, що характеризують процес постановки психологічного діагнозу, діагностичне мислення практичного психолога. Аналіз і оцінка сучасного стану психодіагностики ведеться з позицій загальнонаукового підходу, тобто наявних результатів, накопичених в інших областях діагностики. Обговорювані теоретичні положення ілюструються випадками з психодиагностической практики.
 Собчик Л. Н.  Діагностика психологічної сумісності. Ще раз про любов (психо лог про любов, про сім'ю, про дітей). - СПб.: «Мова», 2002. - 80 с.  2002
 Дана публікація призначена широкому колу читачів, яким не байдужа тема кохання, а також проблеми, пов'язані з сім'єю і дітьми. Вона допо жет їм краще розібратися в собі і отримати деякі знання, необхідні для налагодження та збереження добрих відносин в контактах з близькими людьми. Водночас книга є практичним керівництвом для психологів та педагогів, які стикаються у повсякденній роботі з драматичними ситуаціями, приводом для розвитку яких є не налагоджені відносини в особистому жит тя, сімейні негаразди і конфлікти з важкими дітьми у тих, хто звертається до них за допомогою. Загальні рекомендації, звернені до читача, можуть вико тися психологом як канва для обговорення проблем консультованих ним осіб. Природно, інформація, що стосується тестування, призначена тільки про професіоналом-психолога.
 Антропов Ю. Ф., Шевченко Ю. С.  Психосоматичні розлади і патологічні звичні дії у дітей та підлітків. - М.: Видавництво Інституту Психотерапії, Видавництво НГМА, 2000. - 320 с., Видання друге, виправлене  2000
 У монографії розглянуті часто зустрічаються в дитячому та підлітковому віці, але мало освітлені у вітчизняній літературі психосоматичні розлади і патологічні звичні дії, які при відмінності клінічних проявів в числі основних чинників патогенезу обов'язково мають ті чи інші дизонтогенетична прояви. Проаналізовано клініка, особливості патогенезу, роль дизонтогенеза та патології емоцій у виникненні та розвитку цих станів. Запропоновано систематизація та патогенетичні підходи до диференційованої терапії як психосоматичних розладів, так і патологічних звичних дій, що включають псіхофармако-і психотерапію. Висвітлено питання профілактики цих видів патології дитячого і підліткового віку. Книга розрахована на широке коло читачів, але в першу чергу на дитячих психіатрів, психотерапевтів, психологів, невропатологів і педіатрів.
 О. В. Салова  Переконуємо співрозмовника у своїй правоті. - М.: ACT; Мн.: Харвест,. - 96 с-(Психологія спілкування).  2006

 У книзі розглядаються питання культури ділового спілкування, правильного ведення суперечок. Адресується широкому колу читачів: діловим людям і всім, хто хоче навчитися будувати правильні стосунки з колегами по роботі і в сім'ї.

 Е.Б. Старовойтенко  Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с.  2004

 У даному навчальному посібнику пропонується підхід, що дозволяє побачити сучасну психологію особистості в ракурсі її суспільної цінності, в єдності різних напрямків, у зв'язку з гуманітарними і соціальними науками, в перспективі розвитку акмеологічного особистісного типу професіоналів, а також у плані вдосконалення підготовки фахівців в області психологічної теорії та психологічного консультування особистості. 

 Цілісність і багаторівнева опрацювання концепції, представленої в посібнику, дозволяє розглядати се як версію психології особистості, вибудувану в парадигмі життєвих відносин.

 Дарел Шарп  Типи особистості. Юнгівська типологічна модель. 2 видання, перероб. і доп. - СПб.: Б.С.К., 1996. - 216 с.  1996
 Дана книга не містить критики або апології моделі психологічних типів, розробленої Карлом Густавом Юнгом. У ній робиться спроба пояснити цю модель. Автор мав намір уникнути вульгарного спрощення самої моделі так само як і продемонструвати її складність і різноманіття практичного застосування. Типологічна модель Юнга - це не система аналізу характерів, і не спосіб навішування ярликів на самого себе чи інших. У тій мірі, в якій людина може використовувати компас для визначення свого місцезнаходження у фізичному просторі на Землі, юнгівські типологія є інструментом для психологічної орієнтації. Це метод розуміння, як самого себе, так і тих труднощів, які можуть виникати у відносинах між людьми.
 Сафін В. Ф.  Психологія самовизначення особистості: Учеб. посібник / Свердла. пед. ін-т. Свердловськ. - 142 с.  1986

 У посібнику викладаються психологічні аспекти самовизначення особистості, пов'язані з усвідомленням себе як самостійного, ініціативного, творчого і відповідального суб'єкта у процесі оволодіння їм особистісно-та соціально ціннісними сферами життя. Самовизначення розглядається як здійснення, самореалізація через самооцінювання та саморегуляцію в процесі практичної і теоретичної діяльності в рамках суспільно необхідного. Властивості самоопределившейся особистості синтезуються в її відповідальності, виступаючої системоутворюючим якістю. 

 Навчальний посібник підготовлено на кафедрі психології Башкирського педінституту. Призначено для студентів старших курсів педвузів, університетів, ФПК директорів шкіл і слухачів філософського відділення університетів марксизму-ленінізму, а також аспірантів-психологів і всіх, хто цікавиться психологією особистості.

 А. Ю. Панасюк  Як переконувати у своїй правоті / Сучасні психотехнології переконливого впливу  2002
 С.Л.Франк  ДУША ЛЮДИНИ / ДОСВІД ВВЕДЕННЯ У філософському ПСИХОЛОГІЮ  2000

 Пропонована книга, будучи деяким щодо закінченим і самодостатнім цілим, разом з тим примикає до попереднього дослідженню автора "Предмет знання" і може розглядатися як його продовження і доповнення. Намічена в цьому дослідженні реформа так званої "гносеології", що зводить її до "першої філософії" або загальної онтології, ставить на чергу розробку філософської психології як вчення про природу індивідуальної "душі" та її ставлення до надіндивидуальні-об'єктивному буття. Деякі кінцеві висновки цього вчення, в свою чергу, могли бути лише коротко намічені в справжній книзі. Бо філософська психологія, будучи, з одного боку, продовженням і розвитком общеонтологіческого вчення про буття і знанні, з іншого боку, є теоретичною основою і вихідною точкою для філософського пізнання конкретного світу суспільно-історичного життя людства і лише у вченні про цю області буття знаходить своє остаточне завершення. Спроба такого філософського з'ясування цієї як би третій онтологічної сфери - сфери конкретної духовного життя - буде представлена ??автором у підготовляє їм дослідженні з соціальної філософії, яке, як автор сподівається, з'явиться не в надто віддаленому майбутньому. Всі три роботи спільно повинні, таким чином, скласти якусь "трилогію", в яку для самого автора безпосередньо виливається виклад основного змісту і будови його філософського світогляду, - без того, звичайно, щоб він претендував цим дати скільки об'єктивно-вичерпний виклад цільної , всеосяжної філософської системи.

 Віктор Франкл  Психотерапія на практиці. Переклад Н. Паньков, В. півчих. - М.: Ювента. - 256 с. - (Серія: Майстерня психології та психотерапії)  1999
 Книга, всесвітньо відомого психолога, психотерапевта, присвячена найактуальнішим проблемам нашого життя: зміст любові; страх людини перед самим собою; лікар і людські страждання; невроз безробіття і т. д. Ця книга - опис шляху від класичної психотерапії та методу психоаналізу до логотерапии і екзистенціальному аналізу. Франкл критично підходить до багатьох положень свого знаменитого співвітчизника Фрейда і його послідовників. У своїй критиці класичного психоаналізу Франкл говорить про необхідність деміфологізації психотерапії, маючи на увазі уявлення про панування несвідомих психічних сил, що мають біологічну природу, в свідомості і поведінці людини. Франкл протиставляє психологічному детермінізмові положення про початкової свободи людського «Я» по відношенню до зовнішнім і внутрішнім, психічним, соціальним і біологічним обставинам і обмеженням. Ця думка, до якої автор не раз повертається у своїй книзі, ілюструючи її безліччю прикладів зі своєї лікарської практики, лежить в основі розробленого ним психотерапевтичного методу - екзистенціального аналізу.
 Хейлі Д.  Еволюція психотерапії: Том 1. "Сімейний портрет в інтер'єрі": сімейна терапія / Пер. з англ. Т.К. Круглової - М.: Незалежна фірма "Клас". - 304 с. - (Бібліотека психології та психотерапії).  1998

 Автори цього тому - всесвітньо відомі сімейні терапевти: Джей Хейлі, Сальвадор Минухин, Карл Вітакер, Клу Маданес та ін У своїх статтях вони зачіпають як фундаментальні, так і практичні проблеми сімейної терапії, розповідають про історію цього напрямку, діляться спогадами про своє професійному становленні і розмірковують про подальший розвиток своїх методів. 

 Книга може послужити навчальним посібником для психологів, лікарів, соціальних працівників, які бажають оволодіти навичками сімейного консультування, а також буде цікава всім, хто хоче розібратися в хитросплетіннях складного організму - людської сім'ї.

 Хейлі Д.  Еволюція психотерапії: Том 2. "Осінь патріархів": психоаналитически орієнтована і когнітивно-біхевіораль-ная терапія / Пер. з англ. - М.: Незалежна фірма "Клас". - 416 с. - (Бібліотека психології та психотерапії).  1998

 У цьому томі об'єднані два найбільш визнаних і найбільш розроблених напрямки сучасної психотерапії - психоаналіз і бихевиорально-когнітивний підхід. Статті, представлені у збірнику, переконують у тому, що ці напрямки аж ніяк не надбання історії; на сторінках книги розгортаються гарячі дискусії з самим животрепетних проблем: ефективності лікування, методам і технікам впливу, теоретичним основам і перспективам розвитку психотерапії. 

 Книга може бути рекомендована всім, хто цікавиться теорією і практикою психотерапії.

 Хейлі Д.  Еволюція психотерапії: Збірник статей. Т. 4. "Інші голоси": / За ред. Дж.К. Зейг / Пер. з англ. -М.: Незалежна фірма "Клас",. - 320 с. - (Бібліотека психології та психотерапії).  1998

 Метою розвитку людського суспільства, його процвітання, та й просто існування є можливість вільного розвитку людини - гармонійного, хто приєднався до духовних і гуманістичних цінностей, творчого та здорового; людини, котра усвідомлює своє вище призначення хранителя і носія досягнень культури і духовного досвіду. Розум і наука, на які надіялось людство, вірячи прийдешнє вдосконалення духу, не виправдали очікувань. На основні питання людського існування наука і раніше не може дати відповіді, оскільки не володіє відповідними методами для їх вирішення. Незважаючи на технічний прогрес, - викликає суміш захоплення і жаху перед творчими можливостями розуму і загрозливий його творцеві екологічною катастрофою, - людина як і раніше відчуває страждання, він як і раніше смертна.

 Ерік Берн  Введення в психіатрію та психоаналіз для непосвячених  1998
 Мета цієї книги - пояснити динаміку людської психіки тим, хто зацікавлений в розумінні природи, а не в грі словами і заучуванні визначень. Автор намагався викладати ідеї на практичному рівні, що дає, наскільки можливо, ясну і просту картину складних явищ. У всіх випадках, де це не було б занадто вже незграбно, він уникав довгих слів. Мета полягала не в тому, щоб зробити з читача салонного психіатра, а в тому, щоб він міг краще зрозуміти себе та інших. Для читачів, зацікавлених у подальших подробицях, наведена велика бібліографія, а для нужденних в технічній термінології доданий наприкінці короткий словник.
 Аарон Бек, А. Раш, Брайан Шо, Гері Емері.  Когнітивна терапія депресії  1979

 Дана книга являє собою підсумок багаторічної дослідницької та клінічної практики авторів. У ній представлені спеціальні техніки, що дозволяють скорегувати когнітивні спотворення пацієнта і в кінцевому рахунку сприяють послабленню депресивних симптомів. Запропонована авторами концепція домашньої роботи, або «аутотерапіі», відкриває реальну можливість для розширення терапевтичного процесу і виведення його за рамки терапевтичних сесій. Книга адресована як психотерапевтів, які дотримуються когнітивно-поведінкової традиції, так і фахівцям, які прагнуть розширити межі професійного знання.

 Микола Козлов  Як ставитися до себе і людям, або Практична психологія на кожен день  1999
 Теми, що порушуються у книзі, - на гребені масового читацького попиту. Це сучасний варіант книг Д. Карнегі, тільки заснований на російському матеріалі і включає більш широке коло питань: не тільки ділове і повсякденне спілкування, а й особистісний ріст, сім'я, секс. Велике місце автор приділяє проблемам сім'ї та сексу, аналізує конкретні ситуації, сперечається з багатьма вкоріненими забобонами і показує шляхи гармонізації стосунків у парі. Книга містить прикладну інформацію: психологічних порад і рекомендацій, задачок психологічного практикуму (з аналізом можливих рішень), тестів на особистісні особливості з вправами для звільнення від небажаних рис і вироблення потрібних. Книга написана простою, яскравим, живою мовою, весело за формою і серйозно, практично - по суті. Всі взято з життя і до життя застосовно. Книгу можна починати читати з будь-якої сторінки, так як кожна її глава - це закінчений твір. Книга адресована передусім молоді, а також усім тим, хто вірить у можливість зміни свого життя, хоче жити більш осмислено й радісно.
 Валерій ІЛЬЇН  АРХЕОЛОГІЯ ДИТИНСТВА ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ 2010  2010
 Овчарова Р. В.  Батьківство як психологічний феномен: навчальний посібник. - М.: Московський психолого-соціальний інститут. - 496 с.  2006
 p> Батьківство (материнство і батьківство) є базовим життєвим призначенням, важливим станом і значною соціально-психологічної функцією кожної людини. Якість цих проявів, їх соціально-психологічні та педагогічні наслідки мають неминуще значення. Характер батьківства відбивається на якості потомства, забезпечує особисте щастя людини та її безсмертя. Можна стверджувати, що майбутнє суспільства - це сьогоднішній стан батьківства. 

 Книга призначена для студентів і аспірантів - психологів, соціальних працівників і соціальних педагогів. Матеріали можуть бути корисними фахівцям в галузі практичної психології освіти.

 ІМ. МАРКОВСЬКА  Тренінг взаємодії батьків з дітьми. - СПб.: Мова, - 150 с. 2005. - 150с  2005

 Автор пропонує шлях підвищення психологічної компетентності батьків в області виховання і взаємодії з дітьми. Описується досвід роботи з батьками, що проводиться в жанрі групового консультування, а також містяться методичні розробки до курсу. 

 Книга представляє інтерес для практичних психологів, що спеціалізуються на роботі з дітьми та сім'єю, а також для батьків, які цікавляться проблемами розвитку дитини і побудови ефективних відносин з ним.

 АндрееваТ. В.   Сімейна психологія: Учеб. посібник. - СПб.: Речь. - 244 с.   2004
 У книзі викладено теми, що стосуються різних областей сімейної психології, - вибір партнера і вступ у шлюб, динаміка сімейних відносин, виховання дітей, подружні конфлікти і багато іншого. 

 Книга буде цікава як фахівцям-психологам, педагогам, так і широкому колу читачів.
 Черніков А.В.  Системна сімейна терапія: Інтегративна модель діагностики. - Вид. 3-е, испр. і доп. М.: Незалежна фірна "Клас",. - 208 с. - (Бібліотека психології та психотерапії, вив. 97).  2001

 Системна сімейна терапія допомагає зрозуміти окремої людини в контексті його соціальних зв'язків. Ця книга ставить і вирішує особливу завдання - допомогти фахівцеві виробити цілісне уявлення про сім'ю як про групу взаємозалежних індивідів - сімейній системі. Ефективна терапія неможлива без розвиненої діагностики проблем сім'ї та типових терапевтичних ситуацій. Описувана в книзі інтегративна модель системної сімейної психотерапевтичної діагностики покликана прискорити процес оцінки сімейної системи та висунення терапевтичних гіпотез. Вона забезпечує терапевта надійним інструментом, що дозволяє провести всебічну оцінку сімейної системи, висунути обгрунтовані гіпотези і намітити план терапії. 

 Автор відповідає на питання про те, як зв'язати воєдино уявлення про многопоколенного сімейному спадщині, завданнях розвитку життєвого циклу, розподіл влади в сім'ї, особливості взаємодії її членів і умовної користь, извлекаемой сім'єю зі своїх проблем. Окрема глава присвячена проблемам навчання спеціалістів (психологів, лікарів, соціальних працівників) - всіх тих, хто покликаний надавати допомогу семи. 

 Книга є прекрасним посібником для всіх, хто хотів би вивчити пристрій сім'ї з позиції сучасної сімейної терапії.

 Фетіскін Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М.  Соціально-психологічна діагностика розвитку особистості і малих груп. - М., Изд-во Інституту Психотерапії - 490 с.  2002
 Балабанова Л.М.  Судова патопсихологія (питання визначення норми і відхилень). - Д.: Сталкер. - 432 с.  1998

 У книзі розглядаються патопсихологічні особливості, механізм і мотивації злочинних дій осіб з психічними аномаліями. Досліджуються загальновизнані положення судової патопсихології і обгрунтовується необхідність розробки і застосування об'єктивних методів діагностики емоційно значущих стані, особливо при проведенні судсбно-псіхологіческоі експертизи. У зв'язку з цим аналізуються системні принципи детермінації психофізіологічних функції людини в аспекті індивідуальної норми і розробляється концепція індивід \ альноі норми стані.

 Нікандров В.В.  Експериментальна психологія. Навчальний посібник. - СПб.: Видавництво «Мова». - 480 с.  2003

 У підручнику експериментальна психологія розглядається як самостійна наукова дисципліна, що розробляє теорію і практику психологічного дослідження та має в якості основного предмета вивчення систему психологічних методів. Психологічне дослідження представлено як специфічний процес наукового пізнання зі своєю логікою і фазами розвитку. У систематизованому вигляді наведена сукупність використовуваних в психології методів. Розглянуто як процесуально-практичні, так і теоретико-методологічні аспекти способів отримання, обробки та інтерпретації психологічних відомостей. Основна увага приділена емпіричним методам психології. 

 Книга призначена для професійних психологів будь-якої спеціалізації, а також для студентів, аспірантів і слухачів псіхологіческіхвузов і факультетів.