Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологія → 
Психологія особистості
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
О. В. Салова Переконуємо співрозмовника у своїй правоті. - М .: ACT; Мн.: Харвест,. - 96 с-(Психологія спілкування). 2006

У книзі розглядаються питання культури ділового спілкування, правильного ведення суперечок. Адресується широкому колу читачів: діловим людям і всім, хто хоче навчитися будувати правильні стосунки з колегами по роботі і в сім'ї.

Е.Б. Старовойтенко Психологія особистості в парадигмі життєвих відносин: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - М.: Академічний Проект; Трикста. - 256 с. 2004

У даному навчальному посібнику пропонується підхід, що дозволяє побачити сучасну психологію особистості в ракурсі її суспільної цінності, в єдності різних напрямків, у зв'язку з гуманітарними і соціальними науками, в перспективі розвитку акмеологічного особистісного типу професіоналів, а також у плані вдосконалення підготовки фахівців в області психологічної теорії та психологічного консультування особистості.

Цілісність і багаторівнева опрацювання концепції, представленої в посібнику, дозволяє розглядати се як версію психології особистості, вибудувану в парадигмі життєвих відносин.

Дарел Шарп Типи особистості. Юнгівська типологічна модель. 2 видання, перероб. і доп. - СПб.: Б.С.К., 1996. - 216 с. 1996
Дана книга не містить критики або апології моделі психологічних типів, розробленої Карлом Густавом Юнгом. У ній робиться спроба пояснити цю модель. Автор мав намір уникнути вульгарного спрощення самої моделі так само як і продемонструвати її складність і різноманіття практичного застосування. Типологічна модель Юнга - це не система аналізу характерів, і не спосіб навішування ярликів на самого себе чи інших. У тій мірі, в якій людина може використовувати компас для визначення свого місцезнаходження у фізичному просторі на Землі, юнгівські типологія є інструментом для психологічної орієнтації. Це метод розуміння, як самого себе, так і тих труднощів, які можуть виникати у відносинах між людьми.
Сафін В. Ф. Психологія самовизначення особистості: Учеб. посібник / Свердла. пед. ін-т. Свердловськ. - 142 с. 1986

У посібнику викладаються психологічні аспекти самовизначення особистості, пов'язані з усвідомленням себе як самостійного, ініціативного, творчого і відповідального суб'єкта у процесі оволодіння їм особистісно-та соціально ціннісними сферами життя. Самовизначення розглядається як здійснення, самореалізація через самооцінювання та саморегуляцію в процесі практичної і теоретичної діяльності в рамках суспільно необхідного. Властивості самоопределившейся особистості синтезуються в її відповідальності, виступаючої системоутворюючим якістю.

Навчальний посібник підготовлено на кафедрі психології Башкирського педінституту. Призначено для студентів старших курсів педвузів, університетів, ФПК директорів шкіл і слухачів філософського відділення університетів марксизму-ленінізму, а також аспірантів-психологів і всіх, хто цікавиться психологією особистості.