Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологічна діагностика
ЗМІСТ:
Ануфрієв А. Ф.. Психологічний діагноз. - М.: "Ось-89", 2006. - 192 с., 2006
У книзі представлена ??оригінальна трактування психодіагностики як науки про постановку психологічного діагнозу. Розкривається специфіка діяльності психолога з надання психологічної допомоги на основі розпізнавання психологічних особливостей людини, розглядаються наукові та інтуїтивні підстави її здійснення, показується місце психодіагностики в системі психологічного знання, можливість віднесення психодіагностики до мистецтва і до науки. З'ясовуються і уточнюються основні поняття, що характеризують процес постановки психологічного діагнозу, діагностичне мислення практичного психолога. Аналіз і оцінка сучасного стану психодіагностики ведеться з позицій загальнонаукового підходу, тобто наявних результатів, накопичених в інших областях діагностики. Обговорювані теоретичні положення ілюструються випадками з психодиагностической практики.
ВСТУП
ГЛАВА I. ДІАГНОСТИКА ЯК загальнонаукових понять
§ 1. Специфіка діагностики як виду пізнавальної діяльності
§ 2. Інтуїтивне і раціональне в діагнозі
§ 3. Місце діагностики в системі наукового знання
§ 4. Розділи і етапи діагностики
ГЛАВА II. ПСИХОДИАГНОСТИКА ЯК ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА
§ 1. Психодіагностика як практична діяльність
§ 2. Психодіагностика як наука і мистецтво
§ 3. Предмет психодіагностики та її структура
ГЛАВА III. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРОЦЕСУ ПОСТАНОВКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ДИАГНОЗА
§ 1. Об'єкт психодіагностики як сосуб'ект і система психічної регуляції
§ 2. Стану об'єкта психодіагностики. Поняття норми
§ 3. Психодіагностичне опис об'єкта як передумова діагностичного процесу
§ 4. Суб'єкт психодіагностики
§ 5. Психодиагностическая завдання і ситуація
§ 6. Психодиагностические кошти, процес, діагноз
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА
Додаток ВИПАДКИ ІЗ психодіагностичних ПРАКТИКИ Розпізнавання
Елементи феноменологічного рівня об'єкта психодіагностики непсихологічних та психологічної природи
Етапи психодіагностичного процесу
Опис діагностичних випадків на основі узагальненої схеми Випадок 7. Маша О., 9 років, 5 гімназійний клас * [6]. 1. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ:
ДОДАТОК. РЕЗУЛЬТАТИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ:
ДОДАТОК. ПРОТОКОЛИ І РЕЗУЛЬТАТИ психодіагностичних методик:
Психологічна діагностика:
  1. Собчик Л. Н.. Діагностика психологічної сумісності. Ще раз про любов (психо лог про любов, про сім'ю, про дітей). - СПб.: «Мова», 2002. - 80 с. - 2002 рік
  2. Антропов Ю. Ф., Шевченко Ю. С.. Психосоматичні розлади і патологічні звичні дії у дітей та підлітків. - М.: Видавництво Інституту Психотерапії, Видавництво НГМА, 2000. - 320 с., Видання друге, виправлене - 2000