Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
С. В. Маланов. Метологіческіе І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ., 2005 - перейти до змісту підручника

9.2. Психологічні теорії емоційних явищ

Емоційні явища становлять велику складність для теоретичного аналізу і пояснення. Це пов'язано з тим, що емоції носять характер суб'єктивних переживань і не мають ніякої схожості з об'єктивними явищами. Якщо пізнавальні складові психіки (образ, поняття) можуть верифицироваться шляхом співвіднесення із зовнішніми об'єктами і явищами (відповідності між образом і об'єктом, між поняттям, діями і результатом), то по відношенню до емоцій такої можливості не існує.
Тому до теперішнього часу не існує досить ясних відповідей на вихідні запитання. Наприклад: емоція - це початково фізіологічне чи психічне явище? Якщо психічне, то в чому проявляється психологічна сторона емоційних процесів і як їх реєструвати? Реєстрація суб'єктом власних емоційних переживань є продуктом розвитку пізнавальних психічних процесів або існують самостійні механізми суб'єктивного фіксування емоцій? Як пов'язані

216

емоційні та пізнавальні процеси? Перерахування таких питань може бути продовжено.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2. Психологічні теорії емоційних явищ "
 1. Глава 9 Теорії емоційних явищ. Теорії мотиваційної та вольової регуляції
  емоційних явищ. Теорії мотиваційної та вольової
 2. 62. Емоційні особливості і властивості особистості
  емоційних проявів слід розрізняти: емоційні особливості та емоційні властивості особистості. До емоційних особливостей відносяться емоційна збудливість, емоційна імпульсивність і аффективность, емоційна стійкість, сила, темп і ритм емоційних реакцій, емоційний тонус. Емоційні особливості обумовлені типом нервової діяльності. Саме вони в
 3. Глава 10 Психологічні теорії відчуттів і сприйнять
  теорії відчуттів і
 4. ТЕМА 6. ПРОБЛЕМА СТВОРЕННЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
  психологічних установок, художнього смаку сприймає. Сприйняття творів мистецтва як вид естетичного сприйняття. Особливості художнього сприйняття творів художньої літератури та
 5. 42. Індивідуальні відмінності в сприйнятті і спостереженні
  психологічному вивченні особливостей сприйняття людей склалися знання про наступні основні типи сприйняття і спостереження: синтетичному, аналітичному, аналітико-синтетичному та емоційному. У людей синтетичного типу проявляється явна схильність до узагальненого віддзеркалення явищ і до визначення основного сенсу відбувається. Вони не надають значення деталям і не люблять вдаватися
 6. Запитання для самопідготовки
  психологічні концепції ввібрала сучасна соціологія особистості? Які основні макросоціологічні підходи до теорії особистості Ви знаєте? Сформулюйте особливості мікросоціологічного аналізу та інтерпретації проблеми особистості. У чому полягає суть теорії ролей? Які моделі адаптації виділив Р. Мертон, і чим вони різняться? Що лягло в основу його типологізації соціальних відхилень? Розкрийте
 7. 8.2. Теорії характеру
  психологічних теорій особистості. Це можна виявити, наприклад, в теоріях Айзенка, Кеттела, Шелдона, Фрейда, Фромма і в багатьох інших теоріях. При цьому в безлічі психологічних теорій темперамент і характер протиставляються один одному. Е. Кречмер Конституціональна теорія характеру (особистості) 1. Відмінності в темпераментах і характерах залежать від будови тіла - конституції
 8. 5. Принципи, структура і завдання психології
  психологічного вивчення): 1) загальна психологія досліджує найбільш загальні закономірності психічної діяльності дорослої нормальної людини; 2) вікова психологія вивчає закономірності психічного розвитку людини, становлення різних психічних процесів і психічних властивостей особистості; 3) педагогічна психологія досліджує психологічні основи навчання і виховання,
 9. 57. Творчість
  психологічно складний процес. Воно не вичерпується небудь однієї стороною, але існує як синтез пізнавальної, емоційної і вольової сфер людської свідомості. Творчість тісно пов'язане з властивостями особистості (характером, здібностями, інтересами та ін.) При всій багатогранності творчого процесу особливе місце в ньому займає уяву. Воно як би центр, фокус,
 10. 61. Емоційні стани
  емоційні стани. Емоційний стан може залежати від виконуваної діяльності, зробленого вчинку, від самопочуття і т. д. Все емоційні стани носять тимчасовий характер. Але типові стани зустрічаються у людини досить часто і супроводжуються характерними для особистості проявами. Всі емоційні стани причинно обумовлені, хоча людина не
 11. ТЕМА 4. ЕСТЕТИЧНІ ОСНОВИ МИСТЕЦТВА
  емоційно-інтелектуальний світ особистості. Функції мистецтва. Мистецтво як гра. Мистецтво як мимесис. Художній образ як форма емоційної оцінки дійсності. Способи художнього узагальнення: типізація і ідеалізація. Поняття творчості і специфіка художньої творчості. Спонукальні мотиви творчості художника. Роль інтуїції художника і вченого. Уява і фантазія в
 12. 2. Стрес. Шляхи подолання страху і стресового стану
  емоційний стан (ейфорія, геройство), яке не завжди веде до продуманим і корисним для людини діям. Мобілізація людських сил і активні цілеспрямовані дії в даній ситуації сприяють досягненню душевної рівноваги, поліпшенню фізичного стану і виходу зі стресу. Однією з форм емоційної реакції, що виникає в результаті надзвичайної
 13. 26. Масові соціально-психологічні явища та їх роль у спілкуванні та міжособистісних відносинах
  психологічне явище так чи інакше переломлюється в спілкуванні. Воно дозволяє виробити ідентичні прийоми поведінки людей, що складають групу,