Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Резепов Ільдар Шамильевич. Шпаргалка з загальної психології, 2010 - перейти до змісту підручника

25. Психологічна сумісність, конфлікти і міжособистісні відносини

Міжособистісні відносини виражаються в сумісності людей. Працює -

оптимальне поєднання якостей людей у ??процесі спілкування, що сприяють успіху

виконання спільних акцій. Прийнято виділяти чотири види сумісності:

фізичну, психофізіологічну, соціально-психологічну та соціально-ідеологічну.

Фізична сумісність виражається в гармонійному поєднанні фізичних якостей

двох або декількох людей, що виконують спільну дію (сумісність в силі,

витривалості і ін.)

В основі психофізіологічної сумісності лежать особливості аналізаторскіх

систем, а також властивості темпераменту. Цей вид сумісності передбачає

взаємини людей в ході їх спільної акції, при якій чутливість в

межах тієї чи іншої аналізатора виявляється вирішальною.

Соціально-психологічна сумісність передбачає взаємини людей з

такими особистісними властивостями, які сприяють успішному виконанню соціальних

ролей.

У цьому випадку не обов'язково схожість характерів, здібностей, але

обов'язкова їх гармонія.

Соціально-ідеологічна сумісність передбачає спільність ідейних поглядів,

схожість соціальних установок і цінностей.

Конфлікти і міжособистісні відносини. Конфлікт - це протиріччя, що виникає

між людьми у зв'язку з рішенням тих або інших питань соціального й особистого життя.

Суперечності в міжособистісних стосунках не завжди призводять до конфліктів: багато

з них вирішуються мирним шляхом. Інші викликають протиборство і вирішуються в

ньому.

У групах, колективах, які вже сформувалися і усталених, суперечності виникають

рідше, ніж у спільнотах, термін існування яких невеликий. Це пов'язано з тим,

що в довгоіснуючих спільнотах під впливом відсіву та взаємопізнання

досягається рівень сумісності, при якому суперечності не вирішуються в

конфліктної ситуації.

У групах і колективах, що у стадії становлення

та розвитку, суперечності нерідко закінчуються конфліктами. Причинами тому можуть

виступати психофізіологічна та соціально-психологічна несумісність. А

конкретніше: поява в цих спільнотах осіб з важкими характерами - зарозумілих,

примхливих, з перебільшеною самооцінкою і домаганнями, заздрісників, пліткарів.

Такі люди здатні на створення атмосфери цькування, підсиджування.

У конфліктній ситуації ділові та особисті взаємини виявляються настільки

заплутаними, що в них важко розібратися. Тому вихід із

положення деколи відшукується на шляхах адміністрування.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 25. Психологічна сумісність, конфлікти і міжособистісні відносини "
 1. Тема 8. Внутріособистісні конфлікти
  психологічні концепції внутрішньоособистісних конфліктів. Проблема внутрішньоособистісних конфліктів у поглядах 3. Фрейда. Теорія комплексу неповноцінності А. Лодер. Вчення про екстраверсії і інтроверсії К. Юнга. Концепція «екзистенціальної дихотомії» Е. Фромма. Теорія психоаналітичного розвитку Е. Еріксона. Мотиваційні конфлікти за К. Левіну. Теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгер. Теорія
 2. Контрольний тест
  психологічним конфліктів відносяться міжособистісні конфлікти. Вони охоплюють практично всі сфери людських відносин. Будь-який конфлікт зрештою так чи інакше зводиться до міжособистісного. Навіть у міждержавних конфліктах відбуваються зіткнення між лідерами або представниками держав. Тому знання особливостей міжособистісних конфліктів, причин їх виникнення та способів
 3. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  психологічні, організаційні. Етапи регулювання конфлікту. Передумови, форми і способи вирішення конфліктів. Алгоритми діяльності керівника (менеджера) з управління конфліктами. Фактори прийняття конструктивних рішень щодо конфлікту. Модель застосування влади з вирішення конфліктів по X. Корнеліус і Ш.
 4. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  психологічними особливостями суб'єктів конфліктної взаємодії. Моделі поведінки відображають установки учасників конфлікту на його динаміку і спосіб вирішення. Основні моделі поведінки особистості в конфлікті Таблиця 5.1 № р. 'м. Модель поведінки 1 Іоведенческі ^ г характеристики особистості 1 Конструктивна Сіремітся залагодити конфлікт; націлена ЕІА іОіек нрісмлсмої про рішення; відрізняється
 5. Контрольний тест
  психологічних конфліктів, є не тільки найважливішою складовою професійної підготовки фахівців самих різних напрямків, але і найважливішим орієнтиром для кожного з нас у групових взаєминах. У даній темі розглядаються різні аспекти таких конфліктів. Матеріал для самостійного вивчення Поняття групових конфліктів та їх класифікація Групові конфлікти
 6. Мей О'Елтон (1880-1949)
  психологічних факторів трудової діяльності людей - основний шлях вирішення класових протиріч суспільства. Основні праці: «Соціальні проблеми індустріальної цивілізації»
 7. Заняття 11.1. Семінар-гра за темою «Конфлікти в суспільстві» 1161
  конфліктів у суспільстві, їх сутності, змісті і формах прояви, розвиток у студентів навичок і формування умінь по підготовці рефератів, рецензій та відгуків, а також по веденню теоретичних дискусій з обговорюваних питань в ігровій формі. Порядок проведення заняття. Заняття проводиться у формі захисту рефератів. Теми рефератів: 1. Сучасні конфлікти в суспільстві:
 8. Тема 11. Конфлікти в суспільстві
  психологічні та соціально-культурні джерела конфліктів в організації. Основні способи управління конфліктами в організації. Тема 13. Конфлікти в сім'ї Сім'я як осередок суспільства та її соціальні функції. Структура сімейних відносин. Відносини між подружжям. Відносини в системі: «батьки-діти», «подружжя та їхні батьки». Фактори конфліктності в сімейних відносинах. Кризові
 9. Заняття 12.4. Практичне заняття з теми «Прогнозування конфліктів в організації» (проводиться методом аналізу робочих документів)
  психологічної системи відносин. 9. Визначте типи конфлікту в організації (підстава - тип функціональної системи) з наступних причин: порушення договірних зобов'язань; неповна інформація про реальний стан справ в організації; інновація без урахування інтересу працівників; порушення трудового законодавства. а) організаційно-технологічні конфлікти; б) конфлікти в
 10. Ємельянов С.М.. Практикум з конфліктології - 2-е вид., Доп. і перераб. - СПб.: Пітер. - 400 с: ил., 2004