Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологія → 
Психологічна діагностика
ПСИХОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА
Ануфрієв А. Ф. Психологічний діагноз. - М.: "Ось-89", 2006. - 192 с. 2006
У книзі представлена ??оригінальна трактування психодіагностики як науки про постановку психологічного діагнозу. Розкривається специфіка діяльності психолога з надання психологічної допомоги на основі розпізнавання психологічних особливостей людини, розглядаються наукові та інтуїтивні підстави її здійснення, показується місце психодіагностики в системі психологічного знання, можливість віднесення психодіагностики до мистецтва і до науки. З'ясовуються і уточнюються основні поняття, що характеризують процес постановки психологічного діагнозу, діагностичне мислення практичного психолога. Аналіз і оцінка сучасного стану психодіагностики ведеться з позицій загальнонаукового підходу, тобто наявних результатів, накопичених в інших областях діагностики. Обговорювані теоретичні положення ілюструються випадками з психодиагностической практики.
Собчик Л. Н. Діагностика психологічної сумісності. Ще раз про любов (психо лог про любов, про сім'ю, про дітей). - СПб.: «Мова», 2002. - 80 с. 2002
Дана публікація призначена широкому колу читачів, яким не байдужа тема кохання, а також проблеми, пов'язані з сім'єю і дітьми. Вона допо жет їм краще розібратися в собі і отримати деякі знання, необхідні для налагодження та збереження добрих відносин в контактах з близькими людьми. Водночас книга є практичним керівництвом для психологів та педагогів, які стикаються у повсякденній роботі з драматичними ситуаціями, приводом для розвитку яких є не налагоджені відносини в особистому жит тя, сімейні негаразди і конфлікти з важкими дітьми у тих, хто звертається до них за допомогою. Загальні рекомендації, звернені до читача, можуть вико тися психологом як канва для обговорення проблем консультованих ним осіб. Природно, інформація, що стосується тестування, призначена тільки про професіоналом-психолога.
Антропов Ю. Ф., Шевченко Ю. С. Психосоматичні розлади і патологічні звичні дії у дітей та підлітків. - М.: Видавництво Інституту Психотерапії, Видавництво НГМА, 2000. - 320 с., Видання друге, виправлене 2000
У монографії розглянуті часто зустрічаються в дитячому та підлітковому віці, але мало освітлені у вітчизняній літературі психосоматичні розлади і патологічні звичні дії, які при відмінності клінічних проявів в числі основних чинників патогенезу обов'язково мають ті чи інші дизонтогенетична прояви. Проаналізовано клініка, особливості патогенезу, роль дизонтогенеза та патології емоцій у виникненні та розвитку цих станів. Запропоновано систематизація та патогенетичні підходи до диференційованої терапії як психосоматичних розладів, так і патологічних звичних дій, що включають псіхофармако-і психотерапію. Висвітлено питання профілактики цих видів патології дитячого і підліткового віку. Книга розрахована на широке коло читачів, але в першу чергу на дитячих психіатрів, психотерапевтів, психологів, невропатологів і педіатрів.