Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяДослідження в психології
ЗМІСТ:
Л.Д. Дьоміна, І.А. Ральнікова. Психічне здоров'я і захисні механізми особистості, 2000

Навчальний посібник присвячено аналізу підходів до розуміння психічного здоров'я особистості та факторів його детермінують. Даються нові визначення психічного здоров'я та психологічної культури особистості. Розглядаються захисні механізми особистості - теорія, функції, види, типологія. Наводяться приклади деструктивного розвитку особистості, опосередкованого, зокрема "психологічними захистами", представлені шляхи "зняття" або "ослаблення" впливу психологічних захистів.

Введення
1.1. Проблема "нормального" і "аномального" у психіці людини
1.1.3. Неврози і психози
1.2. Концепція життєвих сил людини як методологічна основа вивчення та кваліметрії психічного здоров'я особистості
1.2.2. Категорія образу
1.2.7. Категорія мотивації
1.2.11. Категорія особистості
1.2.12. Психологічний час особистості
1.2.13. Типи психологічного часу особистості
1.3.4. Представлення рівнів суб'єктивності людини по відносинам
1.3.7. Проблема духовності. Взаємодія різних типів суб'єктивних проявів особистості
1.4.2. Концепція позитивного психічного здоров'я
1.4.5. Суб'єктивність як фактор психологічного здоров'я
1.4.6. Життєве середовище
Глава 2. Психологічне здоров'я: контекст деструктивного особистісного розвитку
2.1. Загальне поняття про деструктивний розвитку особистості
2.2. Приклади особистісних деструкцій
2.2.2. Стереотипизация
2.2.3. Ригідність
2.2.6. Діссінхронія
Глава 3. Психологічні захисту особистості: типологія, функції, види
3.1. Загальне поняття про механізми психологічних захистів особистості
3.2. Типологія, основні види та функції захисних механізмів
3.2.1.2. Придушення
3.2.2. "Інтегративні" психологічні захисту
3.2.2.2. Десакралізація
3.2.2.4. Проекція
3.2.2.5. Ідентифікація
3.2.2.8. Гумор
3.2.2.10. Знецінення
3.2.2.13. Інтелектуалізація
3.2.2.14. Интроекция
3.2.3.4. Відхід у віртуальну реальність / віртуальність
3.2.3.5. Комплекс Іони
Глава 4. Шляхи оптимізації психологічного здоров'я і психологічних захистів
4.1. Розвиток самосвідомості й самоцінності особистістю
4.1.4. Самовизначення особистості
4.1.7. Концепція людини А. Маслоу
4.2.2. Суб'єктивна картина життєвого шляху і її структура
Додаток
Список рекомендованої літератури
Предметний покажчик
Депресія
Проекція
Гальмування перед метою
Дослідження в психології:
  1. Загвязинский В. І., Атаханов Р.. Методологія та методи психолого-педагогічного дослідження: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. -2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 2005 р.
  2. Образцов П. І.. Методи і методологія психолого-педагогічного дослідження. - СПб.: Пітер. - 268 с: ил. - (Серія «Короткий курс»). - 2004
  3. Василюк Ф. Е.. Методологічний аналіз в психології. М.: МГППУ; Смисл.-240 с. - 2003
  4. К. М. Гуревч, Є. М. Борисова. Психологічна діагностика: Навчальний посібник. - М.: Изд-во УРАО. - 2000