НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка і управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ


Заповніть таблицю за наведеним прикладом і здайте викладачеві для повірки: плюсом позначте правильні твердження на питання з номерами 1.10.
Тест № 1 Прізвище, Ім'я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + ---- + - + - + Тест № 1 Особливості Віденської конвенції
Віденська конвенція не застосовується при торгівлі електроенергією.
Сторони не можуть виключити дію конвенції.
Акцепт визначається як пропозиція про укладення договору.
Оферта може бути відкликана.
Покупець в будь-який момент може заявити про розірвання договору.
При дострокової поставки покупець може відмовитися від неї.
Якщо ціна залежить від ваги, то потрібно враховувати брутто.
Сторона має право на відсотки з простроченої суми.
Сторона ніколи не має права утримувати товар.
Покупець ніколи не зобов'язаний сплатити ціну при втраті або по-пошкоджень товару.
Зауваження. Такі короткі тести можуть бути усними, складаються викладачем по кожній темі. Оцінка «відмінно», «добре», «задовільно» відповідає кількості правильних відповідей 9, 8, 7.
ТЕСТ ПІДСУМКОВИЙ
Відзначте тільки один найбільш повну та правильну відповідь.
Іноземним інвестором може бути:
іноземний громадянин. Б) іноземна держава.
Міжнародна організація. Г) вірно А, Б, В.
Д) вірно А, Б.
Характеристики Товарній Номенклатури ЗЕД:
6 перших знаків відповідають таким з Гармонізованої системи.
Б) код товару восьмизначний.
Товари розподілені по 21 розділу з I по XXI.
Г) використовується, зокрема, для тарифного регулювання. Д) вірно А, В, Г.
Стратегічне планування ЗЕД включає етапи:
аналіз зовнішнього середовища. Б) розробка плану збуту.
Розробка стратегій розвитку фірми. Г) вірно А, В.
Д) вірно А, Б.
Для оцінки ефективності ЗЕД можуть бути використані показники:
динаміка експорту. Б) динаміка частки ринку.
Прибутковість зовнішніх інвестицій. Г) вірно А, Б, В.
Д) вірно Б, В.
Характеристики зовнішньоторговельної документації:
консульський інвойс - відвантажувальний документ.
Б) сертифікат про походження товару - митний документ.
Пакувальний лист - це платіжно-банківський документ. Г) коносамент - митний документ.
Відповідно до «Віденської конвенції».
При дострокової поставки покупець може відмовитися від неї. Б) сторона ніколи не має права утримувати товар.
Сторони не можуть виключити в контракті дію конвенції. Г) вірно А, Б, В.
Експортеру товару вигідно у «своїй» країні:
підвищення імпортного митного тарифу. Б) збільшення імпортного квоти.
Збільшення експортних субсидій. Г) вірно А, В.
Зниження імпортних тарифів у світовій торгівлі вигідно:
всім виробникам. Б) всім споживачам.
Ефективним процвітаючим виробникам. Г) вірно А, Б, В.
Д) вірно Б, В.
Відповідно до закону про державне регулювання ЗЕД.
Центр самостійно здійснює координацію ЗЕД суб'єктів. Б) іноземні особи здійснюють ЗЕД в РФ відповідно до їх
національними законами.
Страхування ЗЕД може здійснювати тільки російський страховик.
Г) вірно А, Б, В. Д) невірно А, Б, В.
Відповідно до закону про державне регулювання ЗЕД ...
Одним з інструментів регулювання є формування курсу рубля.
Б) учасниками ЗЕД можуть бути фізичні особи - індивідуальні підприємці.
Учасниками ЗЕД можуть бути юридичні особи. Г) вірно А, Б, В.
Д) вірно А, В.
Економічна ефективність ...
Експорту повинна бути більше нуля.
Б) експорту повинна бути більше одиниці.
Бартеру повинна бути більше одиниці. Г) вірно Б, В.
Д) невірно А, Б, В.
Економічний ефект ЗЕД ...
Є відносною величиною. Б) еквівалентний прибутку.
При експортно-імпортних операціях дорівнює сумі економічних ефектів від експорту і від імпорту.
Г) вірно Б, В. Д) вірно А, Б, В.
При купівлі-продажу в кредит.
Платежі відсотків по кредиту не повинні бути здисконтовані. Б) для позичальника коефіцієнт кредитного впливу повинен бути
більше одиниці.
Для кредитора коефіцієнт кредитного впливу повинен бути більше одиниці.
Г) вірно А, Б, В. Д) вірно Б, В.
Для підприємств з іноземними інвестиціями характерно:
А) рада директорів АТ вибирає виконавчий орган та затверджує річні звіти.
Б) те, що інтегральний ефект діяльності - це фактично дис-контірованная виручка. В) невірно А, Б. Г) вірно А, Б.
Підприємство з іноземними інвестиціями може бути:
експортером. Б) каналом збуту.
Виробником для внутрішнього ринку. Г) вірно А, Б, В.
Д) вірно А, В.
При укладенні та виконанні контрактів необхідно:
прагнути до підвищених вимог по гарантіях і ризикам. Б) враховувати, що умови «Інкотермс» завжди є складовою
частиною контракту.
Враховувати, що при форс-мажорі термін виконання продовжується, але контракт повинен бути обов'язково виконаний.
Г) вірно А, Б, В. Д) невірно А, Б, В.
Особливості угод з оренди:
одна з причин швидкого розвитку оренди - проблема збуту складного продуктивного дорогого устаткування.
Б) лізинг - це середньострокова оренда.
Право власності під час оренди переходить до орендаря. Г) вірно А, Б, В.
Д) вірно Б, В.
Особливості деяких угод:
в контракті підряду предметом угоди є робота.
Б) виконання контракту купівлі-продажу триває зазвичай довше, ніж виконання договору підряду.
Контракти за операціями з давальницькою сировиною належать до ли-зингового контрактами.
Г) вірно А, Б, В. Д) вірно Б, В.
Зарубіжні прямі виробничі інвестиції, зазвичай наводять:
до збільшення ВВП країни-донора. Б) до збільшення ВНП країни-донора.
До збільшення ВВП приймаючої країни. Г) вірно А, Б, В.
Д) вірно Б, В.
Імпортеру товару вигідно:
квотування імпорту.
Б) зниження імпортного митного тарифу.
Внутрішнє субсидування для імпортозаміщення. Г) вірно А, Б, В.
Д) вірно Б, В.
Заповніть таблицю за наведеним прикладом і здайте для перевірки.
Прізвище, Ім'я 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 А Б Д Г У А Б Д Г У 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 А Б Д Г У А Б Д Г В 1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОКРЕМИХ ТЕМ "
 1. Тема: ФІЛОСОФІЯ НАУКИ
  перевірці, систематизації та соціальної легітимізації знань, що претендують на істинність і системне уявлення навколишнього людини об'єктивної реальності. Знання - продукт свідомості людини, що виражається у вигляді ідей, думок, асоціацій і образів, особливістю яких є можливість усвідомлення їх змісту на достовірність і істинність допомогою соціальної об'єктивізації (легітимізації)
 2. § 3 Метафізичні аспекти проблеми сенсу життя людини
  знань, скільки образ буття, за допомогою якого виявляється його смислове наповнення. Функції метафізики в цьому значенні двоякі: вона і виявляє, і надає сенс всім нашими поняттями, ставлячи їх на філософсько-аксіоматичний фундамент. Не раз вже говорилося про глибокому спорідненість філософії і математики. І та, й інша мають нелокалізованний об'єкт дослідження, тобто весь Універсум. Тільки
 3. 2.1 Огюст Конт - основоположник позитивістської соціології
  перевірки соціологічної теорії про суспільство як цілому сукупністю емпіричних даних, одержуваних за допомогою загальнонаукових методів: спостереження; експеримент; порівняння; історичний підхід. В умовах краху феодального ancien regime і що народжувалося в революційних потрясіннях нового, буржуазного суспільства Конт бачив свою місію в тому, щоб дати громадянам Франції, всіх передових країн світу нову
 4. СЛОВНИК СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ
  перевірка якості соціологічного інструментарію. Політичний устрій - сукупність інститутів і ідеологій, регулюючих політичну діяльність всередині суспільства. Забобон - судження про групу або її членах відповідно зі стереотипними установками. Проблема дослідження - сформульоване протиріччя між станом соціальної дійсності та її теоретичним уявленням,
 5. 3. Ч.Р. Міллс: соціологічне уяву
  перевірки надають, на Вашу думку, на ментальність студентів? Основні терміни і вирази: Поліпарадігмальность, макросоціологія, микросоциология, теорія середнього рівня, парадигми, інтерпретація парадигми, структурно-функціональна парадигма, інтегральна (об'єднавча) парадигма, методологія, класична методологія, некласична методологія, постнеоклассіческая
 6. ТЕМА 9 Візантія в VIII-X ст.
  Знань, що проводилося, проте, строго на підставі християнських догм. У нього немає фанатизму, який заперечує філософію. Іоанн використовував логіку і неоплатонічну концепцію Прокла, спирався на погляди Псевдо-Діонісія, крок за кроком підпорядковуючи догмі філософію і за допомогою філософії закріплюючи догму. Досить навести його визначення філософії, щоб отримати уявлення про його метод: "Філософія є
 7. ТЕМА 12 Розквіт феодальної системи Місто в системі феодального суспільства
  знань, у тому числі господарських і технічних. Завдяки цьому, а також жорсткій дисципліні та організації праці вони були економічно дуже ефективні. Майно монастирських громад збільшувалася і за рахунок пожертвувань земельними володіннями, грошима, продуктами. Монастир обзаводився слугами і залежними селянами, які працювали під керівництвом братії. При обителях створювалися лікарні ,
 8. ТЕМА 22 НАУКА В СЕРЕДНЬОВІЧНИХ державами
  знань про природу над ненадійними словесними судженнями. 25 Хорезми працював в Багдаді при дворі халіфа Гаруна (Аббасидів), єдиного тоді в ісламському світі. Альхазен працював у Каїрі при дворі халіфа Хакіма з династії Фатимидов, що змагалися з Аббасидами з Багдада. Фірдоусі працював в Газні (Північний Афганістан) при дворі султана, Махмуда, який був тюрк. Омар Хайям служив придворному
 9. Абеляра (Abelard, Abaillard) Петро, ??
  знань - оскільки могла дати їх тодішня школа. Талановитість А. дала йому змогу глибше сучасників осягнути дух античної філософії. Інтерес до знання захопив його душу, і ще в ранній молодості він назавжди «змінив меч лицаря на зброю діалектики». Пройшовши повний курс середньовічного навчання під керівництвом Росцелліна, він у 20 років опинився в Паризькій соборної школі, яку вів архідиякон
 10. § 1. Суспільно-політична життя
  знань не становило жодних. В таких судових процесах всі принципи демократичного правосуддя були порушені. Вони велися в дусі упередженості і мали на меті ще раз підтвердити безумовну винність підсудних і велику правоту тих, хто давно вже розглядали в них заклятих ворогів соціалізму. Логіка боротьби за владу в державі і партії, логіка злочину вели Сталіна до знищення під
 11. § 9. Великобританія в 30-ті роки
  перевірці нужденності ». Якщо хоч один член сім'ї працював, то у решти допомогу з безробіття віднімалося. Якщо в сім'ї, крім чоловіка, працювала жінка, то її звільняли. 7-годинний робочий день на шахтах так і не був відновлений. Лейбористи не скасували антипрофспілкові закон 1927 м., який забороняв загальні страйки і пікетування, позбавляв державних службовців права участі у профспілках,
 12. Опції естетики
  знань естетики застосовувати її закони, спираючись на свою інтуїцію та досвід . Однак таке осягнення, не підкріплене теоретичним узагальненням художньої практики, не дозволить глибоко і безпомилково вирішити творчі проблеми. Світогляд не тільки керує талантом і майстерністю, воно саме формується під їх впливом у процесі творчості. Своєрідність бачення світу, відбір художнього
 13. ПРАКТИКУМ
  окремий текст-завдання не претендує на те, щоб у цілому охопити всі категорії
 14. Тема: ФІЛОСОФІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ, ВІДРОДЖЕННЯ, НОВОГО ЧАСУ І ПРОСВІТИ .
  перевірці даних розумових побудов. Крім того, його раціоналізм припускає наявність в людському розумі вроджених ідеї, які апріорно визначають результати пізнання. У теорії пізнання Декарт був скептиком, на перше місце висунув принцип сумніви. Але в вирішенні питання про достовірність, ясності, виразності думки йому довелося подолати власний філософський скептицизм. Через
енциклопедія  заливне  український  гур'ївська  окрошка