Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо -геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
Вікова психологія / Гендерна психологія / Дослідження в психології / Клінічна психологія / Конфліктологія / Кримінальна психологія / Загальна психологія / Патопсихологія / Педагогічна психологія / Популярна психологія / Психокоррекция / Психологічна діагностика / Психологія особистості / Психологія спілкування / Психологія філософії / Психотерапія / Самовдосконалення / Сімейна психологія / Соціальна психологія / Судова психологія / Експериментальна психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
ІМ. МАРКОВСЬКА. Тренінг взаємодії батьків з дітьми. - СПб.: Мова, - 150 с. 2005. - 150с, 2005 - перейти до змісту підручника

Перевірка опитувальника ВРР на валідність і надійність

1. Рценка змістовної валідності. Групу експертів склали десять психологів міст Челябінська і Санкт-Петербурга, що мають практичний досвід роботи з дітьми та батьками не менше п'яти років. Експерти оцінили зміст кожного питання на відповідність його певною шкалою опитувальника. Всі питання пройшли перевірку на експертну валідність позитивно. 2.

Оцінка емпіричної валідності. Для оцінки емпіричної валідності були використані експериментальні, експертні та «життєві» критерії.

А) Експериментальна валідність. Оцінка експериментальної валідності обмежена у зв'язку з відсутністю подібної методики. Проте нам вдалося отримати значиму кореляційний зв'язок за деякими шкалами опитувальника, використовуючи окремі шкали інших опитувальників: опитувальника А. Я. Варги і опитувальника PARI. На вибірці 55 людина отримані достовірні зв'язку шкали «прийняття» опитувальника ВРР зі шкалою «прийняття» опитувальника А. Я. Варги (0,73); шкали «контроль» зі шкалою «домінування матері» по PARI (0,52); шкали « тривожність за дитину »зі шкалою« страх заподіяти шкоду дитині »по PARI (0,39), всі коефіцієнти значущі на рівні р <0,01.

Б) Експертна валідність. Була підрахована також ранговая кореляція між шкальними оцінками опитувальника (15 чоловік) і оцінками двох експертів-психологів (у тому числі автора даної роботи), які спільно вели тренінгові групи для батьків і могли спостерігати за їх поведінкою в процесі тренінгу та спільних занять з дітьми. Кореляція по Спирмену на рівні значущості р <0,01 досягнута за наступними шкалами: «вимогливість» (0,74), «контроль» (0,67), «емоційна близькість» (0,74), «задоволеність стосунками з дитиною» (0,69). За шкалами «суворість» (0,53) і «тривожність за дитину» (0,61) коефіцієнти рангової кореляції виявилися значущими на рівні р <0,05.

В) Життєва валідність. 15 експертів-психологів оцінили себе за 10 шкалами опитувальника від 5 до 25 балів. Потім їм було запропоновано відповісти на опитувальник ВРР. Дані першої та другої процедур піддалися кореляційному аналізу. Коефіцієнти кореляції за Пірсоном значущі на рівні р <0,01 за всіма шкалами опитувальника. 3.

Оцінка ретестовой надійності. Перевірка ретес-товой надійності проводилася на вибірці: 25 батьків та 25 дітей.

Проміжок часу між первинним і повторним тестуванням склав один місяць. Відомо, що за індекс надійності приймається коефіцієнт кореляції між результатами двох тестувань. В обох групах коефіцієнти кореляції виявилися значущими на рівні р <0,01.

Проведена також квантільная (Процентільние) стандартизація опитувальника, результати якої наводяться в таблицях 1, 2 і 3 в кінці цієї глави.

Опитувальник ВРР показав добрі діагностичні та прогностичні можливості в багатьох інших дослідженнях, виконаних під керівництвом автора на рівні дипломних робіт спецфакультету практичних психологів Санкт-Петербурзького університету (Челябінський філія). Так, виявлені значущі зв'язки між факторами взаємодії батьків і тривожністю дошкільнят, виявлені відмінності у взаємодії батьків з висококреатівних і нізкокреатівнимі дітьми, визначено характерні риси взаємодії батьків з підлітками різної акцентуації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перевірка опитувальника ВРР на валідність і надійність "
 1. ОПИТУВАЧА« ВЗАЄМОДІЯ батько-дитина »(ВРР)
  ОПИТУВАЧА« ВЗАЄМОДІЯ батько-дитина »
 2. ОПИС ОПИТУВАЧА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ БАТЬКІВ З ДІТЬМИ
  опитувальника, має дві форми - для батьків і для дітей. У літературі є дані про вивчення взаємин батьків з дітьми за допомогою опитувальників, призначених для дітей. Так, існує запитальник батьківсько-дитячих відносин - Parent-Children Relations Questionnaire [Roe & Siegellman], в який входять п'ять установок: любов, вимогливість, увагу, відкидання і вседозволеність.
 3. Вивчення взаємодії в процесі спостереження
  опитувальники для батьків: опитувальник АСВ Е. Г. Ейдеміллера14, опитувальник А. Я. Варгі15, розроблений нами і представлений у цій роботі опитувальник ВРР. На наш погляд, для практичної діагностики великий інтерес можуть представляти описи і розповіді батьків про реальний взаємодії з дитиною, які вони дають у ході групової роботи або психологічної консультації. 2 Діагностика
 4. Діагностика та субдіагностіка невротичної депресії
  опитувальників, як таблиці невротизма Виллоуби (the Willoughby Neuroticism Scedule), таблиці дослідження страхів (the Fear Survey Schedule) і опитувальник для виявлення самодостатності Бернрейтера (the Bernreuter Self-Sufficiency Inventory). Кожен з цих опитувальників допомагає отримати дані щодо соціальної тривожності та емоційної лабільності пацієнта. При плануванні лікування
 5. 9.4 Арбітражні апеляційні суди
  перевірка в апеляційній інстанції законності і обгрунтованості судових актів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації, прийнятих ними в першій інстанції. У Російській Федерації діють: 1) у Волго-Вятському судовому окрузі: Перший арбітражний апеляційний суд, який здійснює перевірку судових актів, ухвалених арбітражними судами Володимирській області, Республіки Марій Ел,
 6. Еклектизм
  перевірці або спростована. В один прекрасний день може виникнути якась суперорганізующая теорія або ж суперструктура, в рамках якої всі існуючі сьогодні відмінності згладяться і всі розбіжності припиняться. Але поки цього не сталося, нам не слід забувати про те, що психотерапія знаходиться в препарадігматіческой фазі розвитку і, значить, нам необхідно проявляти проникливість і
 7. 4. 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  перевірці. Для цього потрібно придатне до перевірки твердження, яке на перших порах визначає взаємозв'язок змінних. Отже, гіпотеза - це науково обгрунтоване припущення по суті досліджуваної проблеми. 4. Вибір методу збору інформації та аналізу даних. 5. Збір інформації. 6. Обробка матеріалу, аналіз результатів. Власне дослідна робота: з'єднання,
 8. 9.5 Федеральні арбітражні суди округів
  перевірки в касаційній інстанції законності вступили в законну силу судових актів арбітражних судів суб'єктів Російської Федерації і арбітражних апеляційних судів. У Російській Федерації діють: 1) Федеральний арбітражний суд Волго-Вятського округу, що здійснює перевірку судових актів, ухвалених арбітражними судами Володимирській області, Івановської області, Кіровської області,
 9. Процедура дослідження з модифікованому варіанту СТО
  валідності тесту. За нашими даними, ретестовой надійність тесту на вибірці чисельністю 20 дітей 7-8-річного віку склала 0,75 (коефіцієнт ретестовой надійності, проміжок між тестуваннями склав шість місяців). Слід зазначити, що у вітчизняній літературі відсутні кількісні дані про результати виконання тесту, в таблиці 4 ми наводимо результати дослідження з
 10. Сертифіковані засоби криптографічного захисту інформації (СКЗИ). Призначення та області застосування СКЗИ
  перевірка ЕЦП; створення / перевірка имитовставки. 2. Контроль стану і керування функціонуванням засобів КЗІ (в системі): контроль стану: виявлення та реєстрація випадків порушення працездатності засобів КЗІ, спроб НСД, випадків компрометації ключів; управління функціонуванням: прийняття заходів у разі перерахованих відхилень від нормального функціонування засобів КЗІ.
 11. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІАГНОСТИКИ Взаємодія В СИСТЕМІ батько-дитина
  опитувальники;? цілеспрямоване або включене спостереження реальної поведінки і взаємин. Необхідно відзначити, що далеко не всі методи піддаються такої чіткої класифікації, деякі поєднують в собі елементи різних груп методів. Малюнок дитини може розглядатися як свого роду інтерв'ю, дане за допомогою образотворчих засобів, а відмінністю цього інтерв'ю служить його
 12. Заняття 14.1. Практичне заняття з теми «Управлінські рішення» (проводиться методом аналізу документів)
  опитувальника № п / п а б в 1 Центральне керівництво вимагає, щоб про всі справи доповідали саме йому Намагається все вирішувати разом з підлеглими, одноосібно вирішує тільки самі термінові й оперативні питання Нскогорие важливі справи вирішуються фактично без участі керівника, його функції виконують інші 2 Завжди що-небудь наказує, розпоряджається, наполягає, але ніколи нс просить І Іріка'шваст
 13. Інтеграція як псевдорішення
  перевірці не піддається. Ефективність техніки не є доказом теорії, породила її. Ефективність методу може мати причини, що не мають нічого спільного з теорією, на грунті якої він з'явився. Не потрібно бути прихильником гештальт-теорії для того, щоб використовувати гештальтісткіе техніки. Часто людина, що намагається об'єднати різні теорії, неумисно з'єднує несумісні
 14. 4.3. БОЙОВИЙ ПОРЯДОК ІНЖЕНЕРНО розвідувальний дозор
  перевірці прямого маршруту - з уступом вправо: № 1 - сапер з міношукачем і щупом рухається по правому краю проїжджої частини дороги, перевіряючи міношукачем узбіччя дороги та оглядаючи кювет, прилеглу місцевість, можливі місця установки фугасів на будівлях і деревах з правого боку; № 2 - сапер з міношукачем і щупом рухається на видаленні 20 м від першого номера по лівому краю
 15. Контроль за дотриманням порядку проведення розрахунків
  перевірки осіб, які підпадають під дію Закону. Планова перевірка здійснюється органами, уповноваженими законом нараховувати і стягувати податки і збори (обов'язкові платежі) з осіб, що використовують спрощену систему оподаткування згідно з пунктами 5-9 ст. 9 Закону. Така перевірка здійснюється не частіше одного разу за наслідками звітного календарного року, однак не раніше
 16. Література
  перевірці великого числа гіпотез / / Соціологічні дослідження. 1992. № 2. Шамен Д. Критична теорія і прагматичний виклик / / РЖ «Соціологія». 1994. № 1. Шюц А. Формування поняття і теорії в суспільних науках / / Американська соціологічна думка. М., 1994. Ядов В.А. Соціологічне дослідження: методологія, програма, методи. Самара: Изд-во «Самарський університет», 1995. 328 с.
 17. 7.21. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ І ЕЛЕКТРОННОГО ЦИФРОВОГО ПІДПИСУ
  перевірки такого підпису, доступний стороннім особам (адресатам). Отже, таємницю особистого ключа необхідно ретельно зберігати, інакше будь-яка особа, яка його дізнається, зможе підробити електронний підпис. Слід зауважити, що підробити цифровий підпис важче, ніж звичайну рукотворну, оскільки цифрова більш захищена. Але цей момент має і зворотну сторону. Так, у разі її підробки
 18. 1.4 Емпірична соціологія та емпіричне дослідження
  перевірки. 19 Навчальний курс Теоретична соціологія має справу з абстрактними об'єктами, ідеальними типами. Її "емпіричними" джерелами служать тексти інших теоретичних побудов. Основними способами руху серед текстів їй служать правила логіки і формальний апарат. Серед критеріїв перевірки також чимало формальних. Але як соціологічна теорія вона зобов'язана знайти способи хоча
 19. Перша стадія
  валідність, надійність і статистичний аналіз. У той час я перебував під сильним впливом надзвичайно талановитого дослідника в галузі соціальної психіатрії доктора медицини Олександра Лейтона, який займався тим, що зараз добре відомо як дослідження Sterling County Midtown Mental Health, присвячені поширеності психічних захворювань серед населення. Він надав до
 20. Криптографічний дисковий драйвер PTS "DiskGuard".
  Перевірки електронного цифрового підпису (ЕЦП) при аутентифікації абонента; центр управління ключовою системою (ЦУКС); універсальний абонентський пункт з вбудованою сертифікованою системою СКЗИ "Верба" ??(або "Верба-О") для ОС: MS-DOS, Windows 95/98, Windows NT. Універсальний абонентський пункт забезпечує як інтерактивну, так і автоматичну роботу в наступних режимах: а) в