Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаБезпека життєдіяльності та охорона праціБезпека життєдіяльності (БЖД) → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Арустамова. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 2002 - перейти до змісту підручника

4.6. Виробничий травматизм і заходи щодо його попередження

Виробнича травма є раптове ушкодження організму людини і втрату їм працю.

Якщо адміністрація дійшла висновку про відсутність зв'язку нещасного випадку з виробництвом, то вона зобов'язана внести це питання на розгляд профспілкового комітету.

За згодою профспілкового органу з пропозицією адміністрації на акті форми Н-1 (у правому верхньому куті) робиться запис: "Нещасний випадок не пов'язаний з виробництвом" і завіряється головою профспілкового комітету. Такі нещасні випадки до звіту не включають.

За нещасні випадки, пов'язані з виробництвом, адміністрація несе відповідальність, а постраждалому виплачується допомога з тимчасової непрацездатності в, розмірі середнього заробітку за рахунок коштів підприємства.

У випадку інвалідності, що виникла внаслідок каліцтва, або іншого ушкодження здоров'я, потерпілому призначають пенсію. Крім того, йому відшкодовується матеріальний збиток через втрату працездатності в розмірі різниці між втраченим середньомісячним заробітком і пенсією по інвалідності.

Одним з найважливіших умов боротьби з виробничим травматизмом є систематичний аналіз причин його виникнення, які поділяються на технічні та організаційні.

Технічні причини в більшості випадків виявляються як результат конструктивних недоліків обладнання, недостатності освітлення, несправності захисних засобів, огороджувальних пристроїв і т. п. До організаційних причин належать недотримання правил техніки безпеки через непідготовленість працівників, низька трудова та виробнича дисципліна, неправильна організація роботи, відсутність належного контролю за виробничим процесом і ін

Результати аналізу травматизму залежать значною мірою від достовірності і ретельності оформлення актів про нещасні випадки на виробництві. Дуже уважно слід заповнювати п. 15 зазначеного акта, в якому чітко і ясно сформулювати технічну (відсутність запобіжних пристроїв, несправність обладнання) або організаційну (ненавчених потерпілого, неправильний прийом роботи) причину нещасного випадку.

На підставі актів форми Н-1 адміністрація організації становить звіт про потерпілих при нещасних випадках, пов'язаних з виробництвом, за формою 7-Н. У цей звіт включають тільки ті нещасні випадки, які викликали втрату працездатності тривалістю понад трьох робочих днів (у тому числі випадки зі смертельним результатом і при переведенні на іншу роботу з основної професії за висновком лікуючого лікаря).

Аналіз причин нещасних випадків на виробництві проводять з метою вироблення заходів щодо їх усунення та попередження. Для цього використовуються монографічний, топографічний і статистичний методи.

Монографічний метод передбачає багатосторонній аналіз причин травматизму безпосередньо на робочих місцях. При цьому вивчають організацію і умови праці, стан устаткування, інвентарю, інструментів. Цей метод ефективний при статистичному аналізі стану охорони праці.

Топографічний метод аналізу дозволяє встановити місце найбільш частих випадків травматизму. Для цього на плані-схемі підприємства, де позначені робочі місця та обладнання, відзначають кількість нещасних випадків за аналізований період. Це дозволяє приділити більше уваги поліпшенню умов праці на робочих місцях, де найбільш часто відбуваються нещасні випадки.

Статистичний метод аналізу заснований на вивченні. Кількісних показників даних звітів про нещасні випадки на підприємствах і в організаціях. При цьому використовуються в основному коефіцієнти частоти і тяжкості травматизму.

Коефіцієнт частоти (К) визначає число нещасних випадків на 1000 працюючих за звітний період і розраховується за формулою

Спеціальне курсове навчання з техніки безпеки організовується для осіб, які за умовами роботи піддаються підвищеної небезпеки (кочегари, машиністи, електромонтери та ін.) Курсове навчання обов'язково також і для бригадирів, які організовують виконання; такелажних, монтажних, ремонтних та вантажно-розвантажувальних робіт.

Знання слухачів курсів перевіряє комісія і записує в протокол, на основі якого витримав іспити видають посвідчення.

Переатестація проводиться у встановлені для кожної спеціальності терміни.

Схематично завдання управління щодо забезпечення безпеки праці на робочому місці, причини виробничих-ного травматизму, соціально-психологічні чинники, що знижують безпеку праці на виробництві, представлені на рис. 31 - 32.

Для попередження нещасних випадків та професійних захворювань на підприємствах обладнуються кабінети або куточки з техніки безпеки, де розміщуються плакати, схеми, інструктивні матеріали з техніки безпеки, індивідуальні засоби захисту, прилади для вимірювання шуму, світла, вібрації і т. д. Систематичне проведення лекцій, бесід, інструктажів з використанням наочних посібників, кінофільмів і телевізійних передач є дієвим способом пропаганди техніки безпеки на виробництві.

На основі аналізу причин нещасних випадків і захворювань на виробництві адміністрація підприємства і профспілковий комітет складають план заходів з охорони праці. Він включається в розділ "Охорона праці" колективного договору або в угоду з охорони праці, що додається до колективного договору. Після схвалення проекту колективного договору на загальних зборах працівників підприємства адміністрація укладає договір з профспілковим комітетом не пізніше лютого поточного

+ витрат обігу виробництва, собівартості готової продукції або кошторису витрат, якщо ці заходи носять нематеріальний характер;

+ фонди фінансування капітального ремонту, якщо заходи проводяться одночасно з капітальним ремонтом основних засобів;

+ фонду фінансування капітальних вкладень, включаючи фонд розвитку виробництва, якщо заходи є капітальними;

+ за рахунок кредиту та цільового відрахування частини прибутку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.6. Виробничий травматизм і заходи щодо його попередження "
 1. Причини нещасних випадків
  виробничого травматизму. 15.6.3. Вивчення причин нещасних випадків (травматизму) Нещасний випадок - складне явище. З'ясування справжніх його причин необхідно для профілактики таких випадків надалі. Існує кілька методів вивчення нещасних випадків, наприклад статистичний, топографічний, монографічний, економічний та ін Статистичний метод полягає в угрупованні
 2. 1. Особливості умов праці та захворюваності працівників на підприємствах
  виробничої обстановкою. Аналіз показує, що трудова діяльність основних категорій працівників торгівлі (менеджер, продавець, касир, бухгалтер, робочі транспортних цехів тощо) пов'язані з впливом несприятливих мікрокліматичних умов, нерівномірної робочого навантаження протягом дня, тижня, місяця, сезонів року, негативних факторів, пов'язаних зі статико-динамічним,
 3. Єдина державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
  виробничого та соціального призначення, а також навколишнього природного середовища, є федеральний закон «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру ». На виконання його і з урахуванням реченні МНС Росії Урядом РФ прийнято постанову № 113 від 5.11.1995 р. «Про єдину державну систему запобігання і ліквідації надзвичайних
 4. 4. Правове забезпечення безпеки життєдіяльності на виробництві
  виробничі умови на робочому місці відповідають усім вимогам міжнародних стандартів у галузі охорони праці. В умовах становлення ринкової економіки і соціальної нестабільності загострюється проблема дотримання прав працівників на нормальні умови та охорону праці. У Російській Федерації в останні роки практично у всіх 6 галузях народного господарства спостерігалася тенденція погіршення
 5. Джерела світла та освітлювальні прилади
  виробничих приміщень необхідно керуватися загальними рекомендаціями: віддавати перевагу газорозрядним лампам як енергетично більш економічним та володіє великим терміном служби; для зменшення початкових витрат на освітлювальні установки та витрат на їх експлуатацію необхідно по можливості використовувати лампи найменшою потужності, але без погіршення якості освітлення. 15.6.
 6. 1.6. Пристосування виробничого середовища до можливостей людського організму
  виробничого середовища до можливостей людського організму займається ергономіка. Ергономіка вивчає систему "людина - знаряддя праці - виробниче середовище" як єдиний процес сто віт своїм завданням розробити рекомендації щодо його оптимізації. Оптимізація цього процесу передбачає поставити людину в найбільш сприятливі умови при виконанні функціональних завдань. Вона включає
 7. 3.1. Загальна характеристика техногенних небезпек
  виробничого середовища Шкідливі фактори, впливаючи на природне середовище, призводять до деградації представників флори і фауни, впливають на біосферу. Високі концентрації шкідливих речовин і потоків енергії чреваті травмонебезпечними впливами. Людина і навколишнє його техносфера, перебуваючи в безперервному взаємообмін, утворюють постійно діючу систему «людина - техносфера».
 8. 2.3. НЕГАТИВНІ ФАКТОРИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА
  виробничому середовищі є машини та інші технічні пристрої, хімічно та біологічно активні предмети праці, джерела енергії, нерегламонтірованние дії працюючих, порушення режимів та організації діяльності, а також відхилення від допустимих параметрів мікроклімату робочої зони. Травмуючі і шкідливі чинники поділяють на фізичні, хімічні, біологічні та
 9. Тема 11. Конфлікти в суспільстві
  його структура. Передумови конфліктності процесу управління. Типи конфліктів у сфері управління. Конфлікт між суб'єктом і об'єктом управління і його причини. Конфлікти між різними рівнями управління і всередині них. Конфлікти стилю управління. Способи попередження та вирішення конфліктів у сфері управління. Роль оптимізації управлінської структури та наукової організації праці в
 10. 4.1. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори
  виробничими чинниками. Небезпечним виробничим фактором (ОПФ) називається фактор, вплив якого призводить до травми або до іншого погіршення здоров'я. Травма - пошкодження тканин організму і порушення його функцій зовнішнім впливом внаслідок нещасного випадку на виробництві. До небезпечних виробничих факторів належать: - електричний струм певної
 11. Тема 2. Характеристика конфлікту як соціального феномена
  його сутність і структура. Необхідні і достатні умови виникнення конфлікту. Суб'єкти конфлікту та їх характеристика. Предмет конфлікту, образ конфліктної ситуації, мотиви конфлікту і позиції конфліктуючих сторін та їх роль в аналізі конфлікту. Класифікація конфліктів і причини конфліктів. Причина та конфліктна ситуація. Типи конфліктних ситуацій. Динаміка конфлікту. Етапи і фази
 12. Ергономічні показники бурових установок Критерії опеньки умов праці залежно від важкості та напруженості трудового процесу
  виробничого середовища, в якій здійснюється діяльність людини. Організація і характер трудової діяльності справляють істотний вплив на зміну функціонального стану організму людини. Різноманіття форм трудової діяльності діляться на фізичну і розумову працю. Небезпечними і шкідливими виробничими факторами можуть бути [114]: 1. Фізичні
 13. Міри довжини
  1 миля = 7 верстам = 7,468 км 1 верста = 500 сажням = 1066,80 м 1 сажень = 3 аршинам = 2,1336 м 1 аршин = 16 вершкам = 0,711200 м = 28 дюймам 1 фут = 12 дюймам = 304,8 м 1 дюйм = 10 лініях = 25,4 мм 1 вершок = 44,38 мм 1 лінія = 10 точкам = 2,54 мм 1 точка = 0,254 мм Заходи площі 1 кв. верста = 250 000 кв. сажням = 1,1381 км2 1 десятина = 2400 кв. сажням = 10925,4 м = 1,0925 га 1 кв. сажень = 9 кв. аршинам
 14. 2.4. Виробнича пил та її вплив на організм людини
  виробничих приміщень і більш-менш тривалий час перебувають у нього в зваженому стані. За останні роки з'явилися великі установи масового обслуговування населення (супер і гіпермаркети, комбінати сервісного обслуговування, косметичні салони, виставкові комплекси, зали для обслуговування клієнтів фінансових підприємств), в яких рух великих людських і товарних потоків
 15. 1 . Виробничі засоби безпеки
  виробничої безпеки відносяться пристрої, які призначені для оповіщення або людини від впливу небезпечних виробничо і зовнішніх факторів. Конструкції СПБ різноманітні, розмірами, призначенням, областю застосування, принципами дії. Огороджувальні пристрій призначені для огородження небезпечної зони або для попередження впливу небезпечних виробничих факторів на