Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЕкономікаЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006 - перейти до змісту підручника

ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Виходячи з розрахунку тривалості семестру 17 тижнів, трудомісткість вивчення дисципліни складає в годинах (всього в семестрі / в середньому в тиждень):
Загальна 102/6
Обов'язкова аудиторна: 68/4
лекції 34/2
семінарські заняття 34/2
Самостійна позааудиторна робота студента 34/2
Види контролю: поточний
курсова робота іспит
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "ТРИВАЛІСТЬ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ"
 1. Е. Дюркгейм Самогубство. Соціологічний етюд
  триваліше була криза. У Німеччині порушення було більш сильно, ніж у Данії, і боротьба була більш тривала, ніж у Франції, де новий уряд утворилося негайно; відповідно з цим в німецьких державах число самогубств продовжує знижуватися аж до 1849 р. У цьому останньому році зниження досягає 13 % в Баварії, 18%-в Пруссії; в Саксонії за один тільки
 2. Кассиодор (480-575)
  вивченні світських наук, які він вимагав наповнити християнським змістом, Григорій бачив засіб для поглибленого розуміння сенсу Святого Письма. У VII в., Коли в Європі єдиним світоглядним орієнтиром виявилося аскетичне чернече самовиховання, педагогічні ідеали орієнтувалися на сакральний месіанізм християнського виховання; античний ідеал освіти
 3. § 1. Громадсько-політичне життя
  вивчення природних багатств країни. У 20 - 30-ті роки радянська наука досягла великих успіхів. Наукові центри були створені в союзних і автономних республіках. До кінця 30-х років у країні було 1400 НДІ. У 1929 р. була заснована Всесоюзна академія сільськогосподарських наук імені В.І.Леніна (ВАСГНІЛ) з 12 інститутами (президент - Н.И.Вавилов), почала працювати АН БРСР, до кінця першої п'ятирічки
 4. Певний внесок в естетику внесли теоретики класицизму.
  Вивчення естетики як наукової дисципліни? Цілі і завдання естетики як наукової дисципліни? Хто і коли ввів у науковий обіг термін «естетика»? Хто з давньогрецьких вчених розробляв матеріалістичні і ідеалістичні теорії естетики? Чи може наука зробити людину більш сприйнятливим до художніх творів? Література Гегель Г.Ф. Естетика В 4-х т.-М., 1969. Чернишевський Н.Г.
 5. Словник
  вивчення якої є релігійна і світська мораль про принципи соціально-нормативного спілкування. Термін "Етика" ввів у науковий обіг давньогрецький філософ Аристотель. Згідно з ученням Аристотеля, етика - така наука, яка вивчає людські характери, звичаї, мотиви поведінки людей, людські пороки й чесноти. З часів Аристотеля і до наших днів моральна філософія є
 6. Взаємозв'язки етики з іншими науками.
  Вивчення етики є мораль, історія соціально-етнічних звичаїв, право, звичаї, традиції в їх світському (побутовому, науковому) та конфесійному (релігійному) прояві. Об'єктному вивчення етики є різноманіття форм світської і конфесійної моралі в історії еволюції людства. Суб'єктом вивчення етики є людина розумна: лідери філософсько-етичних навчань від найдавніших
 7. залік ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  вивчення естетики. Що вивчає естетика як наукова дисципліна? Витоки і специфіка естетики як філософсько-культурологічної наукової дисципліни. Функції естетики як наукової дисципліни. Естетика античного світу її представники. Естетика епохи Середньовіччя і її представники. Естетика нового часу і її представники в науці і культурі. Естетика епохи Просвітництва і її представники. Естетика
 8. ТЕМА 1. ЕСТЕТИКА ЯК НАУКА
  вивчення філософії варто починати з теорії краси, тоді повніше розкриється добро і істина. Якщо для Баумгартена другий фундаментальною категорією є мистецтво, то Кант звернувся до естетики, відштовхуючись немає від проблем мистецтва, а від потреб філософії. Заслуга Канта саме в тому, що він вніс в естетику дух діалектики. Дефініція «естетика» міцно закріплюється у філософській
 9. Інформаційні методи дослідження мистецтва
  вивчення загальної естетики. У науковому плані, це принципова відмінність породжує цілий ряд проблем, пов'язаних з питанням про те, що ж власне вивчає дослідник в тому чи іншому творі мистецтва - власне чи сприйняття і розуміння естетичного об'єкта, або ж відбите в цьому об'єкті авторське бачення світу, або ж авторське світорозуміння, сприйняте власної уявної
 10. Тема 1. Естетика як наука
  вивченні теми «Естетика як наука» передбачається з'ясування специфіки естетики як науки, встановлення зв'язків з усім комплексом соціогуманітарних дисциплін. По-перше, необхідно з'ясувати, що являє собою предмет естетики. Для цього потрібно показати еволюційний процес формування естетики в надрах філософії і становлення естетики як науки. При аналізі предмета зверніть увагу на те,
 11. Теорія безпеки
  тривалість життя. Критерії ризиків мають виражений імовірнісний характер і визначаються ймовірністю (або частотою) реалізації загроз для людини, суспільства і держави і величиною збитку при цій реалізації. У ряді випадків під критеріями ризиків розуміють тільки ймовірності або частоти несприятливих, небезпечних або катастрофічних явищ. Загальний аналіз ризиків від аварій та катастроф для