НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЛітературознавство. ФольклорІсторія і теорія літератури
ЗМІСТ:
А.Б. Єсін. Принципи та прийоми аналізу літературного твору: Навчальний посібник. - 3-е вид. -М.: Флінта, Наука. - 248 с., 2000

Перше систематичне навчальний посібник по спецкурсу, яке може використовуватися і в курсах «Вступ до літературознавства», «Теорія літератури». Мета посібника - навчити грамотно аналізувати як твір загалом, так і окремі його сторони: тематику, проблематику, ідейний світ, художню мову, сюжет, композицію і ін Містить основи методології і систему методичних прийомів роботи з твором, конкретні приклади аналізу, в основному творів російської класики. Матеріали для самостійної роботи (контрольні запитання, вправи і т. д.) націлені на практичне засвоєння курсу.

ВІД АВТОРА
ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ літературознавчий аналіз
Художній твір і його властивості
Опції художнього твору
Художня реальність. Художня умовність
Наукове розгляд художнього твору та його завдання Об'єктивне і суб'єктивне в літературознавстві
Проблема науковості літературознавства
СТРУКТУРА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ ТА ЇЇ АНАЛІЗ
Зміст і форма літературного твору Художній твір як структура
Зміст і форма
Змістовна форма
Тематика твору і її аналіз Тема як літературознавча категорія
Методика аналізу тематики
Аналіз проблематики Поняття проблематики
Типи проблематики
Національна проблематика
Романна проблематика
Філосовська проблематика
Конкретизація проблематики
Ідейний світ
Авторський ідеал
Співвідношення теми, проблеми та ідеї
Зображений світ
Портрет
Пейзаж
Світ речей
Психологізм
Опції фантастики
Художній час і художній простір
Художня мова
Стежки
Синтаксис і інтонація
Темпоритм. Вірш і проза
Оповідання і образ оповідача
Загальні властивості художнього мовлення
Аналіз композиції Загальне поняття композиції
Композиція образної системи
Система персонажів
Композиція художнього мовлення
Сюжет і конфлікт
Сюжетні елементи
Типи сюжетів
позасюжетний елементи
Опорні точки композиції
Типи композиції
цілісного розгляду ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Аналіз і синтез в літературознавстві
Розуміння сенсу. Інтерпретація Поняття интерпритации
Пізнання форми. Стиль Загальне поняття стилю
Стильові домінанти
Стиль і оригінальність
Цілісне розгляд художнього твору і проблема вибіркового аналізу Постановка проблеми
Прийоми аналізу домінант
ВИДИ ДОПОМІЖНОГО АНАЛІЗУ
Аналіз твору в аспекті роду і жанру
Лірика
Ліроепіка
Вивчення контексту Контекст і його види
Біографічний контекст
Літературний контекст
ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ
ТЕХНІКА АНАЛІЗУ І ОСОБИСТІСТЬ літературознавця
Історія і теорія літератури:
  1. Фесенко Е.Я.. Теорія літератури: навчальний посібник для вузів / Е.Я. Фесенко. - Вид. 3-е, доп. і испр. - М.: Академічний Проект; Фонд «Мир». - 780 с. - 2008 рік
  2. Сазонова Л. І.. Літературна культура Росії. Ранній Новий час / Ріс. Акад. наук; Ін-т світової літератури ім. А. М. Горького. - М.: Мови слов'янських культур,. - 896 с - 2006
  3. Андрій ПЛАТОНОВ. Роздуми читача - 2005
  4. К. Г. Менгес. Східні елементи в "Слові о полку Ігоревім" / Наука. Ленінградське відділення - 1979