НА ГОЛОВНУ

Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаЮридичні дисципліниЮридичні словники, довідники та енциклопедії → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Що Застосовується до зовнішньоекономічного договору право

Права та обов'язки сторін зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначаються правом країни, обраної сторонами при укладенні договору (контракту) або в результаті подальшого узгодження.

За відсутності погодження між сторонами щодо права, яке має застосовуватися до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), застосовується право країни, де заснована, має своє місце проживання або основне місце діяльності сторона, яка є: продавцем - у договорі купівлі-продажу; наймодавцем - у договорі майнового найму; ліцензіаром - у ліцензійному договорі при використанні виняткових чи аналогічних прав;

зберігачем - у договорі зберігання;

комітентом ( консигнантом) - у договорі транспортно-експедиційно-го обслуговування;

довірителем - у договорі доручення; перевізником - у договорі перевезення;

експедитором - у договорі транспортно-експедиційного обслуговування ;

страхувальником - у договорі страхування;

кредитором - у договорі кредитування;

дарувальником - у договорі дарування;

поручителем - у договорі поруки;

заставодавцем - у договорі застави.

До зовнішньоекономічними договорами (контрактами) про виробниче співробітництво, спеціалізацію і кооперування, виконання будівельно-монтажних робіт застосовується право країни, яка здійснює таку діяльність або де створюються передбачені договором (контрактом) результати, якщо сторони не обумовили інше.

До зовнішньоекономічного договору про створення спільного підприємства застосовується право країни, на території якої спільне підприємство створюється і офіційно реєструється.

Нерідко при виконанні зовнішньоекономічних контрактів виникають суперечки, в тому числі про застосовне до них право.

Так, акціонерне товариство звернулося до арбітражного суду з позовами до Державної податкової адміністрації про визнання недійсним її рішення про стягнення в дохід бюджету суми заниженого податку на прибуток та фінансових санкцій, зменшення дебетового сальдо з ПДВ, а також спонукання відповідача відновити дебетове сальдо з ПДВ.

Рішенням арбітражного суду позов був задоволений частково. Було визнано недійсним рішення податкової адміністрації в частині стягнення з акціонерного товариства податку на прибуток та фінансових санкцій. Виробництво в частині визнання недійсним рішення податкової адміністрації про зменшення дебетового сальдо з ПДВ було припинено, а в частині спонукання відновити це сальдо залишено без змін.

Наглядовими інстанціями рішення арбітражного суду було залишено без змін.

Заступником Генерального прокурора України був принесений протест на відбулися судові акти, який був задоволений президією Вищого арбітражного суду України частково з наступних підстав.

Як видно з матеріалів справи, державна податкова адміністрація за підсумками перевірки дійшла висновку про те, що акціонерне товариство (комісіонер) до моменту повного відшкодування іноземним партнером (комітентам) витрат, пов'язаних з виконанням договору комісії. безпідставно віднесло ці витрати на собівартість виконаних робіт.

Приймаючи спірне рішення, податкова адміністрація виходила з наступного: обов'язок возмеїценія комісійної винагороди передбачена ст. 404 Цивільного кодексу України, а саме, виплата грошей комісійним магазинам комітенту, за вирахуванням належної магазину комісійної винагороди, провадиться не пізніше трьох днів після продажу речі.

Акціонерне товариство в 1996 р. реалізувало газ, отриманий від іноземної кампанії за договором комісії. Грошові кошти від реалізації надійшли на рахунок комісіонера, однак відповідні суми витрат, пов'язаних з виконанням договору комісії, які не були утримані і безпідставно віднесені на собівартість виконаних робіт з посиланням на ст. 9.1.6 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції від 28.12.94 р.) і подп. «А» п. 21 Правил його застосування, затверджених постановою Верховної Ради України від 27.06.95 р. Ns 247/95-ВР.

Арбітражний суд, задовольняючи позовні вимоги, виходив з того, що за змістом статей 407 і 408 Цивільного кодексу України утримання комісіонером належних йому за договором сулш є правом, а не обов'язком комісіонера. Ці норми допускають подальше відшкодування комітентом витрат комісіонера. Тому акціонерне товариство обгрунтовано віднесло ці витрати на собівартість робіт згідно згаданого Закону.

Приймаючи спірне рішення, державна податкова адміністрація та арбітражний суд, визнаючи його частково недійсним, застосовували норми Цивільного кодексу України. Однак суперечка виникла у зв'язку з рішенням податкової адміністрації, яке пов'язане з виконанням зовнішньоекономічного контракту. Сторонами в цій угоді є юридичні особи, на яких поширюється законодавство різних країн, їх стосунки склалися у сфері зовнішньоекономічних відносин, до того ж контрактом не визначено уживане до взаємин сторін право.

Ст.6 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» права та обов'язки сторін зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначаються правом країни, обраної сторонами при укладенні договору (контракту), або в результаті подальшого угоди. За відсутності угоди між сторонами щодо права, яке має застосовуватися до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), застосовується право країни, де заснована, має своє місце проживання або основне місце діяльності сторона, що є комітентом у договорі комісії.

Чи не були з'ясовані й інші обставини, що мають істотне значення для вирішення спору.

Враховуючи викладене, Президія Вищого арбітражного суду України скасував всі відбулися у справі судові акти і направив її на новий розгляд в той же арбітражний суд [Бізнес. - 1998. - № 40. -С.32].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " застосовуване до зовнішньоекономічного договору право "
 1. ВСТУП
  зовнішньоекономічної діяльності господарюючих суб'єктів РФ. У результаті вивчення даного курсу студенти повинні знати основ-ні поняття, форми і механізм управління зовнішньоекономічної діяльністю, організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера, зміст та особливості розділів зовнішньоекономічних контрактів, порядок укладення зовнішньоекономічних угод і
 2. 10.1. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ)
  застосовуватися до договору (контракту) у разі недосягнення угоди сторін стосовно вказаного порядку, встановлюється законом про зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічний договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо він не відповідає вимогам законів України або чинним міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана
 3. ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО ОСНОВНИХ РОЗДІЛАХ ДИСЦИПЛІНИ
  зовнішньоекономічною діяльністю 16 16 16 лютого. Організаційно-правові та економічні умови вибору іноземного партнера 6 червня 6 березня. Висновок зовнішньоекономічних угод 6 червня 4 червня. Проведення зовнішньоекономічних операцій 6 6 6 Разом
 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  право, ЕКО, Економіка і життя, Економіст, Аргументи і факти, Російська
 5. Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
  зовнішньоекономічну діяльність; на допомогу викладачам, аспірантам і фахівцям за зовнішньоекономічними
 6. 9.5. САНКЦІЇ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  застосовуватися такі види відповідальності: майнова відповідальність. Вона застосовується у формі матеріального відшкодування прямих, непрямих збитків, упущеної вигоди, матеріального відшкодування моральної шкоди, а також майнових санкцій. Якщо порушення суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності або іноземними суб'єктами господарської діяльності Закону «Про зовнішньоекономічну
 7. Форма авторського договору
  застосовуються при тлумаченні авторського договору Для зручності далі наведено основні презумпції і імперативні правила, передбачені законом щодо авторських договорів. «Права, передані за авторським договором, вважаються невинятковими, якщо в договорі прямо не передбачено інше» (п. 4 ст. 30 Закону). «За відсутності в авторському договорі умови про строк, на який передається
 8. передмові до другого видання
  зовнішньоекономічну діяльність» та ін Значно розширилася міститься в довіднику інформація з оподаткування та бухгалтерського обліку, в тому числі спрощеній системі оподаткування суб'єктів малого підприємництва, оподаткування та обліку орендних (лізингових) операцій, спільної інвестиційної діяльності та ін Окремий розділ другого видання довідника присвячений
 9. 9.1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ І СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  застосовується режим сприяння, а також Порядок визначення підприємств - резидентів України, під час здійснення ня якими зовнішньоекономічної діяльності застосовується режим сприяння, Згідно з цими нормативно-правовим актам під час здійснення підприємствами - резидентами України зовнішньоекономічної діяльності режим сприяння, встановлений постановою Кабінету Міністрів України
 10. Зміст зовнішньоекономічного договору
  застосовується при укладанні договорів купівлі-продажу (надання послуг, виконання робіт) та товарообмінних договорів між українськими та іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, незалежно від форм власності та видів діяльності. До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), якщо сторони такого договору (контракту) не домовилися про інше
 11. Припинення договору доручення
  застосовується до виконання повіреним доручення після того, як він дізнався або міг дізнатися про припинення договору доручення. Відмова довірителя від договору доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням договору, крім випадку припинення договору, за яким повірений діяв як комерційного представника. Відмова повіреного від
 12. Умови про території в авторському договорі
  застосовується також формулювання «у всіх країнах, розташованих на території колишнього СРСР *. Питання про те, чи можна передавати права для використання тільки на певній частині Російської Федерації, є спірним. Умови про можливість подальшої передачі прав, отриманих за авторським договором Згідно п. 4 ст. 31 Закону права, передані за авторським договором, можуть передаватися
 13. ЗМІСТ
  зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) 11 Тема 2. Концепції і практика сучасної ЗЕД 16 Тема 3. Суб'єкти ЗЕД 21 Тема 4. Форми ЗЕД як види міжнародного бізнесу 29 Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві 36 Тема 6. Створення підприємств з іноземними інвестиціями (ШІ) 46 Тема 7. Економічні обгрунтування виходу на зовнішній ринок 47 РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ
 14. Саниахметова Н.А.. Юридичний довідник підприємця. Видання восьми. - X.: ТОВ «Одіссей». - 992 с., 2006

 15. Різновиди договору найму
  договору найму: договір прокату, договір найму (оренди) земельних ділянок, договір найму будівлі або іншої капітальної споруди, договір найму (оренди) транспортних засобів, договір лізингу. Так, особливості договору найму будівлі або іншої капітальної споруди визначені СТ.СТ.793-797 ЦК. Ці особливості стосуються: 1) форми договору і його реєстрації. Договір найму будівлі або
 16. Примітки
  застосовуються у всіх випадках, якщо п'ятдесятирічний термін дії авторського права не минув на день набрання чинності цього Закону »(п. 3 ст . 2 Федерального закону від 20 липня 2004 р. № 72-ФЗ). Таким чином, якщо раніше встановлений 50-річний термін охорони закінчився станом на 26 липня 2004 р. (день офіційного опублікування Федерального закону в Зборах законодавства
 17. Терміни охорони авторських та суміжних прав
  застосовуватися до всіх творів, щодо яких 50-річний термін з дати смерті автора (з урахуванням можливості продовжених термінів) не закінчився 1 січня 2008 р. Таким чином, виключено правило, що вимагає в даний час перевірки, чи не минув такий 50-річний термін до 1 січня 2004 Під охорону знову будуть поставлені твори багатьох класиків вітчизняної літератури, наприклад,
 18.  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
    зовнішньоекономічної організації. Вимоги до особистих якостей фахівця ЗЕД. Цілі, шляхи створення, управління підприємствами з ІІ. Визначення економічної ефективності діяльності підприємств з ІІ. Проблеми підвищення ефективності ЗЕД. Оцінка ефективності ЗЕД підприємства: поточні та стратегічні показники. Важливі передумови виходу на зовнішні ринки. Економічна безпека