Головна
Безпека життєдіяльності та охорона праці || Хімічні науки || Бізнес і заробіток || Гірничо-геологічна галузь || Природничі науки || Зарубіжна література || Інформатика, обчислювальна техніка та управління || Мистецтво. Культура || Історія || Літературознавство. Фольклор || Міжнародні відносини та політичні дисципліни || Науки про Землю || Загальноосвітні дисципліни || Психологія || Релігієзнавство || Соціологія || Техніка || Філологія || Філософські науки || Екологія || Економіка || Юридичні дисципліни
ГоловнаІнформатика, обчислювальна техніка та управлінняМатематичне моделювання, чисельні методи і комплекси програм → 
« Попередня Наступна »
Янюк Ю. В.. Математичне моделювання та оптимізація процесів сушіння сипучих матеріалів в сушильній установці барабанного типу / Дисертація / Петрозаводськ, 2003 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ АНАЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ МОДЕЛІ (3.1) З ідентифікували КОЕФІЦІЄНТАМИ ПРИ РІЗНИХ значення вхідних вологість і температура СУШКИ «5

С

5 OS 1-Ч;

Довжина, м-Експеримент Модель

а. <0 cf

Про Про

-0,2

Швидкість сушіння кальциту з початковим вмістом вологи 1.0% при темпера турі сушки 413 К. Середнє відхилення 22,3%.

-0,2:

1 Лютий

Довжина, м

ь - Експеримент Модель

Швидкість сушіння кальциту з початковим вмістом вологи 1.0% при температурі сушіння 4 53 К. Середнє відхилення 37,3%. Швидкість сушіння кальциту з початковим вмістом вологи 1.0% при температурі сушіння 4 93 К. Середнє відхилення 2 5,0%.

Довжина, м

-Експеримент ^ Модель

Швидкість сушіння кальциту з початковим вмістом вологи 2.

5% при температурі сушіння 4 53 К. Середнє відхилення 16,7%.

Довжина, м - А - Експеримент -8 $ - Модель

Швидкість сушіння кальциту з початковим вмістом вологи 2,5% при температурі сушіння 4 78 До * Середнє відхилення 21,2% ^ 2.5

га 2 |

\

§ I ^

о \

s 1,5 4

г t

<про [

? ! а 1 і

про 1

а;

5 0.5 X. .

0 ---

0 12 3

Довжина, м-А-Експеримент --- «8 - Модель

Швидкість сушіння кальциту з початковим вмістом вологи 2,5% при температурі сушіння 4 93 К. Середнє відхилення 16,4%.

Експеримент - «- Модель и Швидкість сушіння кальциту з початковим вмістом вологи 5, 0% при температурі сушіння 453 К.

Середнє відхилення 16,5%.

6

0 2 4 6 8

Довжина, м

;-А-Експеримент - до * --- Модель;

Швидкість сушіння кальциту з початковим вмістом вологи 5,0% при температурі сушіння 7 квітня 8 к, Середнє відхилення 16,3%,

: Експеримент - ж-- Модель

6

0 12 3 4 5 6

Довжина, м-а - Експеримент-к-- Модель

Швидкість сушіння кальциту з початковим вмістом вологи 5,0% при температурі сушіння 4 93 К. Середнє відхилення 16,7%.

0 1 2 3 4 5

Довжина, м

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ДОДАТОК 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ АНАЛІТИЧНОГО РІШЕННЯ МОДЕЛІ (3.1) З ідентифікували КОЕФІЦІЄНТАМИ ПРИ РІЗНИХ значень вхідних вологість і температура СУШКИ« 5 "
 1. 3.7 Короткі висновки.
  Аналітичного рішення. Отримано загальний аналітичне рішення в квадратурі і приватне рішення при вирішенні задачі Коші. Нова модель найменшим чином в порівнянні з іншими, отриманими раніше, в процентному відношенні (від 5,4% до 11,7%) відхиляється від базової. Ідентифікація параметрів моделі проведена для конкретних значень вхідних вологості (1.7%
 2. 2.3 Короткі висновки.
  Аналітичного рішення. Пошук математичної моделі, що дає адекватне аналітичне рішення у вигляді функціональних залежностей, є завданням третього
 3. 3.3 Рішення задачі Коші
  аналітичного рішення розробленої моделі. Щоб оцінити, яка з моделей ряду M_L_YP є найбільш адекватною загальної моделі М LT, проведемо ряд порівнянь. Для цього порівняємо рішення модифікованої системи з різними коефіцієнтами Ry з відповідними базовими моделями. Тобто модель M_L_YP_RV1 з M_LT_RV1, а модель M_L_YP_RV2 з M_LT_RV2. Результати порівняння
 4. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 1.
  Аналітичного рішення. Результати чисельного рішення базової моделі, здійсненого методом кінцевих різниць при досить великій кількості вузлів сітки, можуть служити основою для оцінки точності математичних моделей, отриманих на основі базової шляхом введення різних припущень, 2. Представлено математичну модель сушильної установки, заснована на новому підході до
 5. 1. 9 Короткі висновки.
  Дослідження, які ведуться кілька десятиліть. Складність полягає в тому, що більш ніж дві сотні типів промислових сушильних установок зорієнтовані на роботу з певними матеріалами і за певних умов сушіння. Існує велика кількість експериментальних спостережень, а також є певний досвід в управлінні сушильними установками, що дозволяє проводити різні
 6. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  поведінки особистісних суб'єктів конфліктної взаємодії. У справжній темі розглядаються деякі теорії, що розкривають поведінку особистості в конфлікті, обумовлене різними факторами. Матеріал для самостійного вивчення Основні моделі поведінки особистості в конфло ктном взаємодії У літературі виділяють три основні моделі поведінки особистості в конфліктній ситуації:
 7. 3.1 Розробка моделі процесу сушіння в БСУ.
  Аналітичним
 8. ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ МОДЕЛІ В ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОЇ ТЕРАПІЇ
  додаток 6), хоча для зв'язності викладу не завжди дотримувалася черговість її
 9. ВСТУП
  досліджень став висновок, що загальна модель сушильної барабанної установки складена з двох допоміжних моделей, з яких одна є докладним описом поведінки твердого матеріалу, а інша описує барабан [2] . Перша модель включає в себе характеристики твердого матеріалу, такі як, наприклад, динаміка сушки. Друга модель, в свою чергу, є описом устаткування і
 10. Основні моделі управління розвитком регіону
  досліджень у багатьох галузях сучасної науки. Розвиток регіональної економіки як науки протягом уже майже двох століть характеризується послідовним проникненням математичних моделей в дослідження проблем регіонів, розміщення діяльності регіональних систем, просторової структури економіки. Для ряду наукових шкіл в регіональній економіці дослідження моделей є
 11. Тема 5. Теорії поведінки особистості в конфлікті
  поведінки особистості в конфліктній взаємодії та їх характеристика. Стратегії поведінки особистості в конфлікті. Двомірна модель Томаса-Кілмен стратегії поведінки в конфлікті. Типи конфліктних особистостей. Теорія акцентуації характерів: К. Леонгард, А. Е. Личко і ін Конфліктна особистість демонстративного і ригидного типу. Конфліктна особистість некерованого і надточного типу. Конфліктна
 12. Трирівнева технологія обробки інформації в ІТКМ
  додаткам. Відповідно з такою постановкою завдання структура баз даних і документів сховища повинна бути інваріантна стосовно до різних програм (орієнтована на предмет, а не на проблему), тобто вона оптимізована для досягнення найбільшого універсалізму та доступності для всіх можливих додатків. Класифікація і структуризація інформації здійснюється на базі універсального
 13. АНАЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ
  дослідженням мови, в якому виражається і осмислюється цей досвід. Термін "логічний аналіз" ввели у вживання Мур і Рассел. Він характеризував метод дослідження, але згодом визначив і назва філософського напряму, який практикував цей метод. Коло філософів "аналітичної" хвилі кілька розмитий: Г.Фреге, Дж.Е.Мура, Б. Рассела, Л. Вітгенштейна, Р.Карнапа, Г.Райла, П.Стро-сона
 14. Контрольний тест
  поведінки партнерів у переговорному процесі виділяють в літературі з конфліктології? а) 1, б) 2, в) 3; г) 4; д) 5. 5. До якої моделі поведінки в переговорному процесі належить таке поведінка: «Стверджує, що проблема неактуальна, конфліктна ситуація вирішиться сама собою. Не виявляє зусиль для досягнення угоди. »? а) «уникає», б) «поступається»;